Our Sustainable Hazelnuts | Nutella

Fındıklarımız

Ferrero'nun fındık değer zincirinde sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik faaliyetleri kapsamında, bu malzeme sürekli izlenmektedir.

Ferrero'nun fındık değer zincirindeki izlenebilirlik çalışmaları kapsamında, kullanılan fındıklar çiftlik veya "çiftlik grupları" seviyesine kadar takip ve tespit edilebilmektedir. Ferrero'nun sürdürülebilir fındık tedarik yol haritasına göre, plan 2020 yılına kadar %100 izlenebilir olmaktır. Fındıklarımız ağırlıklı olarak Türkiye, İtalya ve Şili'den gelmektedir.

Our Hazelnuts | Nutella
Hazelnuts

Ferrero, Türkiye'de 2018 yılı mahsul için % 45, İtalya için %48 ve Şili'den gelen ürünlerde ise %100 oranında izlenebilirlik elde etmiştir. Ferrero, kaliteyi ve sürdürülebilirliği arttırabilmek adına tüm paydaşlardan daha fazla şeffaf olmalarını talep ederek değer zinciri boyunca izlenebilirliği arttırma yönünde çalışmaktadır.Kalitenin ve tazeliğin sağlanması

Nutella®'da kullanılan fındıklar genellikle Akdeniz tipi iklimlerde bulunan fındık bahçelerinden gelmektedir. Fındığımız dünyanın farklı yerlerinden gelse de, esas kökenimiz Türkiye, İtalya, Şili ve ABD'dir. Türkiye'nin Karadeniz bölgesi, dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve dolayısıla fındığımızın büyük bir çoğunluğunu tedarik ettiğimiz yerdir. Bu ürün Ferrero'nun kurulmuş olduğu Piedmont'un yanı sıra Lazio ve Campania'da da yetiştirildiğinden Ferrero'nun bu meyveyle ilgili uzmanlığı ve geleneği İtalya'da başlar. Hasat çalışmaları Ağustos başı Eylül sonu arasında gerçekleşir.

Nutella Map
hazelnut-farm-landscape-sky

Sürekli olarak kaliteli ve taze fındığın temin edilebilmesi için yetiştiricilik aynı zamanda Güney Yarımküre'deki ülkelerde yapılmakta ve Şubat ayından Mart ayına kadar yapılan hasat sayesinde ürün arzında süreklilik sağlanmaktadır. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Ferrero, Gürcistan ve Sırbistan'ın yanı sıra Şili, Arjantin, Güney Afrika ve Avustralya'da fındık çiftlikleri (Agrifarms) kurmuştur. Bu Agrifarm'lar sayesinde, Ferrero yerel çiftçilerle sürdürülebilir bir iş modeli geliştirerek, iyi tarım uygulamalarının paylaşılmasını ve teşvik edilmesini sağlamaktadır. (fidanlıklar, eğitim, tarım yardımı, vb.). Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten Ferrero'nun en güncel Sürdürülebilirilk raporunu .

hazelnut-farm-landscape-sky_1

Fındık tedarikinde sürdürülebilirlik

Ferrero'nun sürdürülebilirlik vizyonu, faaliyet gösterdiği fındık toplumlarının koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Ferrero'nun sürdürülebilirlik vizyonu, faaliyet gösterdiği fındık toplumlarının koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye: Ferrero Değerli Tarım Uygulamaları (FFV) fındık programı 2012 yılından bu yana Türkiye'de uygulanmaktadır. Bu program dahilinde Ferrero, önde gelen küresel sertifikasyon ve sürdürülebilirlik hizmetleri sağlayıcısı SCS (Scientific Certification Systems) Global Services ile işbirliği içinde bir fındık Üretim Standardı geliştirmiştir. Ferrero Farming Values (FFV) programı ile Ferrero, iyi tarım ve sosyal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için çoğunlukla küçük ölçekli üreticilerle birlikte çalışır. SCS Global Services, yerel denetim firmalarıyla birlikte her yıl rastgele seçilen üreticiler üzerinde belirli denetimlerini gerçekleştirir. Ferrero aynı zamanda Sosyal faaliyetlerin ve müdahalelerin sahadaki ilerleme durumunu ve etkisini değerlendirmek ve rapor etmek amacıyla bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirmek için GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) ile işbirliği yapmıştır. Bu sistem, çiftçiler, işçiler, işçi komisyoncuları ve toplum kanaat önderleri dahil olmak üzere farklı paydaşlardan toplanan verileri yansıtmaktadır.

2019 yetiştirme sezonu boyunca ekiplerimiz günde 400'den fazla bahçeyi ziyaret ederek 21.211 çiftçiye ulaştı. Katılan bahçeler, aynı bölgedeki diğer bahçelere göre verimlerini ortalama %40-45 artırmıştır.

Ferrero aynı zamanda Sosyal faaliyetlerin ve müdahalelerin sahadaki ilerleme durumunu ve etkisini değerlendirmek ve rapor etmek amacıyla bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirmek için GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) ile işbirliği yapmıştır. Bu sistem, çiftçiler, işçiler, işçi komisyoncuları ve toplum kanaat önderleri dahil olmak üzere farklı paydaşlardan toplanan verileri yansıtmaktadır.

Yüksek kalite standartlarımızı karşılayan fındığın yetiştirildiği ülkelerden biri de İtalya'dır ve tarihsel olarak üretim Piedmont, Lazio ve Campania bölgelerinde gerçekleştirilmektedir, bu nedenle sürdürülebilir değer zinciri gelişimine özen göstermek ve bu alanların korunması çok önemlidir . Ferrero, sorumlu ürün tedariki planının bir parçası olarak, 2015 yılından beri küresel güvence sağlayıcısı DNV GL ile işbirliği yapmaktadır. Bu ortaklık, Ferrero'nun çiftçiler ve derneklerle birlikte sahada, eğitim ve saha yardımı dahil olmak üzere somut eylemler geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Ferrero'nun ilk agrifarmı olan Agrichile, fındık yetiştiriciliği için elverişli bir iklime sahip olan Şili'de 1991 yılında kurulmuştur. Agronomistlerimizin uzmanlığı ve Şili'li üreticilerin yüksek becerileriyle 25 yılı aşkın süreden beri gerçekeştirilmekte olan Agrichile faaliyetlerinin sonucunda, tam değer zinciri elde edilmiştir. Ferrero'nun Şili'deki kendi üretim süreçleri, 2018 yılında akredite bir sertifika programı olan SCS Global Services tarafından Sürdürülebilir Büyüme standardı kapsamında onaylanmıştır. Fındıkların çeşitli çevre standartlarını karşıladığına, çiftlik çalışanlarının ve üretici toplumların korunduğuna ve sayı gösterildiğine ve çiftliğin ekonomik açıdan dayanıklı olduğuna dair güvence sağlar.

hazelnuts-bucket-farmer

Kilit paydaşlarla güçleri birleştiriyoruz

Ferrero olarak, fındık değer zinciri içinde daha iyi istihdam koşulları da dahil olmak üzere etik uygulamalara büyük ciddiyet göstermekteyiz. Ferrero, Türkiye'de CAOBISCO (Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Endüstrileri Birliği) ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) nezdinde genişletilmiş bir Kamu-Özel Ortaklığına aktif olarak katılmakta ve bu kapsamda, fındık hasadında mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir proje uygulamaktadır. Ferrero ayrıca, sorumlu fındık tadarikinde değer zincirlerini olumlu şekilde iyileştirmeye odaklanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Eartworm Foundation ile ortsklık yapmaktadır.

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın