Certified Cocoaground Tree | Nutella

KAKAO

Nutella için satın aldığımız tüm kakao, Rainforest Alliance Sertifikalı çiftliklerden geliyor.

Kakao üreticileri çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır ve bu nedenle Ferrero, 2011 yılında onların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yardımcı olmak amacıyla 2020 yılına kadar sorumlu bir şekilde %100 sertifikalı kakao çekirdekleri tedarik etme taahhüdünde bulunmuştur. Rainforest Alliance Sertifikalı™ ve UTZ sertifikalı çiftliklerden kakao tedarik etmek suretiyle, üreticilerin ve ailelerinin geçim kaynaklarının iyileştirilmesine ve doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı oluyoruz  (daha fazlasını keşfedin: www.ra.org). Sertifikalı çiftlikler, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olmak için sıkı kriterlere uymalıdır. Sertifikasyon ve izlenebilirlik, Ferrero'nun sürdürülebilirlik yaklaşımının başlangıç noktasıdır, ama biz sahadaki etkimizi artırmak için sertifikasyonun da ötesine geçiyoruz.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Üreticilere destek oluyoruz

Dünyadaki kakaonun büyük çoğunluğu, Fildişi Sahili ve Gana'lı küçük üreticiler tarafından yetiştirilmektedir ve biz kakaomuzu esas olarak buralardan tedarik ediyoruz. Bu iki ülke, dünya kakao üretiminin % 60'ından fazlasını gerçekleştirmektedir. Bu üreticiler, kaynaklara erişememe, iyi tarım uygulamaları hakkında sınırlı bilgi sahibi olma ve iklim değişikliği gibi karmaşık ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Ferrero Değerli Tarım Uygulamaları Kakao Programının uygulanmasıyla, kakao verimliliğini ve gelir kaynağı çeşitliliğini artırmaya yönelik sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri için üreticileri desteklemeye kararlıyız; bu sayede üreticilerin ve yerel toplumun geçim kaynaklarının iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır. Olumlu değişimi desteklemek adına, bireysel Çiftlik Geliştirme Planları ile ürticilere daha kişiselleştirilmiş bir şekilde destek sunmaya başlamış bulunuyoruz.

Knowledge is empowerment

Bilgi güçtür

Ve biz buna yürekten inanıyoruz. Bu nedenle çiftçilere yönelik tarla okullarımızda ; çiftçilere iyi tarımsal uygulamalar, sosyal ve çevresel uygulamalar konularında eğitimler veriyoruz. Çiftçilerin sadece ürünlerini değil, yaşamlarını da iyileştirmek için fide, gübre ve finansmana erişim sağlayarak edindikleri bu bilgileri eyleme geçirmelerini sağlıyoruz. 2021-22'de 155.000'den fazla çiftçiye eğitim verdik ve 1,7 milyon kakao fidesi dağıttık.

 

Çiftçilerin sesleri

"Daha önce yılda 450 kilogram kakao üretiyordum. Şimdi, iyi tarım uygulamaları uygulamaya başladığımdan ve tarlanım bakımlı olduğundan daha fazla büyüyorum. Şu an sahip olduğum bilgi ile hasadımı ikiye katladım. Bu yıl bana 300.000'den fazla CFA veriyor. "

Cocoa

Ferrero'nun ortağı ECOOKIM tarafından düzenlenen çiftçi eğitimlerine katılan çok sayıda kakao çiftçisinden biri olan Momboye Célestin şöyle diyor:

ECOOKIM, Fildişi Sahilleri'nde 37.000'den fazla kakao çiftçisini temsil eden bir sendikadır. 2021-22 yıllarında, 10 kooperatifinden kakao çekirdeği tedarik ettik ve Çiftçilere Yönelik Tarla Okullarımızda 15.000'den fazla çiftçiye eğitim verdik. Gösterdiğimiz bu çabalar sayesinde, bu çiftçilerin kakao veriminde ve gelirinde önemli bir artış görülmüştür.

Çocuk haklarını koruyoruz

Ferrero, çocukların haklarını destekleme konusunda kararlılık sergilemektedir. Kakao tedarik zincirimizde yer alan çocuklar için çocuk işçiliğiyle mücadele etmek; eğitimlerine olanak sağlamak, su, temizlik ve iyi beslenme gibi temel ihtiyaçlara erişimlerimi arttırmak anlamına gelir. Çiftçileri çocuk hakları konusunda bilinçlendiriyoruz ve aynı zamanda CLMRS (Çocuk İşçiliği İzleme ve İyileştirme Sistemi) olarak da adlandırılan, çocuk işçiliği vakalarını tespit ve ıslah etmek amacıyla tasarlanmış sistemler uyguluyoruz. Islah çalışmalarının kapsamı  bireyselleştirilmiş destekten, çocuklara ve ebeveynlere; çocukları korumaya, eğitim altyapısını güçlendirmeye ve kadınların güçlenmesini teşvik etmeye yönelik mekanizmaları uygulamayı amaçlayan, çocuk merkezi geliştirme programlarına kadar çeşitlenmektedir.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Doğrudan tedarik zincirimizden daha geniş bir kapsama sahip girişimleri de aktif olarak destekliyoruz. Örn; 2008 yılından bu yana, çocuklar için daha iyi bir gelecek sağlamayı ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayı amaçlayan çok paydaşlı bir platform olan Uluslararası Kakao Girişiminin de bir üyesiyiz.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

İleriye Bakıyoruz

Ferrero, kakaomuzun koruma altındaki alanlardan gelmemesini ve orman alanlarının yok edilmesine katkıda bulunmamasını temin etme konusunda tamamen kararlıdır.

Kakao ve Ormanlar Girişimi'nin (CFI) kurucu üyelerinden biri olarak, küresel kakao tedarik zincirinde orman alanlarının tahribatını ve ormanların bozulmasını sona erdirmek amacıyla diğer önde gelen küresel kakao ve çikolata şirketleri ve Fildişi Sahilleri ve Gana hükümetleriyle işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız.

CFI Eylem Planımız hakkında buradan ve CFI ilerleme raporumuz hakkında ise buradan bilgi edinebilirsiniz. ​

Ferrero olarak amacımız, hem insanlar hem de gezegen için daha iyi olacak bir kakao endüstrisine ulaşmaktır. Bu nedenle kendimizi kakaonun sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine adamış durumdayız ve bunun bir parçası olarak kendi Kakao Yönetmeliğimizi oluşturduk. Bu Yönetmelik uzun vadeli taahhütlerimizi ve Eylem Planımızı özetlemektedir.

Cocoa Plant

Tarımsal ormancılığa her geçen gün daha da artan desteğimiz

Kakao çiftçilerini, genç kakao ağaçlarına gölge sağlamak, ev tüketimi için gıda sağlamak veya yerel pazarda satmak için kakao ağaçlarını meyve, sebze ve kereste ağaçlarıyla karıştırarak çiftliklerini çeşitlendirmeye teşvik ediyoruz. Bu tür sistemlerin uygulanmasının çevrenin korunmasına ve biyoçeşitliliğe yönelik ciddi katkıları bulunmaktadır.

Kakao ve Ormanlar Girişimi'ne olan bağlılığımızın bir parçası olarak Ferrero, 2018 ve 2022 yılları arasında Fildişi Sahilleri ve Gana'da, tarımsal ormancılık projelerini desteklemek adına yerel çiftçilere 5.4 milyon adet kakao dışında kalan ağaçların fidanlarını dağıtarak 143.000 hektarlık tarımsal kakao ormancılığının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Cocoa Nutella

Bunu biliyor muydunuz?

Tarımsal ormancılık, çiftliklerdeki ağaçların entegrasyonu yoluyla üretimi çeşitlendiren ve sürdüren, sosyal, ekonomik ve çevresel faydaların artmasını sağlayan dinamik ve ekolojik bir kaynak yönetim sistemidir. Tarımsal ormancılık, küçük çiftçiler için çok önemlidir çünkü gıda tedariklerini iyileştirmelerine olanak sağlayabilir. Tarımsal ormancılık aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olur.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Sürdürülebilirlik programımızı güçlendiriyoruz

Gelecek planlarımız kapsamında, kakao değer zinciri üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki bırakarak kakao sürdürülebilirlik programımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu, birbiriyle yakından bağlantılı ve birbirini destekleyen üç temel ilkeyi esas alarak gerçekleştireceğiz:
 1. Üreticlerin ve yerel toplumu geçim kaynaklarını iyileştirmek
 2. Çocuk haklarını korumak
 3. Doğal kaybakları korumak
 Programın önemli bir ilkesi de, Nutella®'nın içeriğinde kullanılan kakaoyu tedarik eden üreticilerin tam olarak izlenebilir olmalarını sağlamaktır.

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın