Certified Cocoaground Tree | Nutella

KAKAO

Nutella için satın aldığımız tüm kakao, Rainforest Alliance Sertifikalı çiftliklerden geliyor.

Kakao üreticileri çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır ve bu nedenle Ferrero, 2011 yılında onların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye yardımcı olmak amacıyla 2020 yılına kadar sorumlu bir şekilde %100 sertifikalı kakao çekirdekleri tedarik etme taahhüdünde bulunmuştur. Rainforest Alliance Sertifikalı™ ve UTZ sertifikalı çiftliklerden kakao tedarik etmek suretiyle, üreticilerin ve ailelerinin geçim kaynaklarının iyileştirilmesine ve doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı oluyoruz  (daha fazlasını keşfedin: www.ra.org). Sertifikalı çiftlikler, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olmak için sıkı kriterlere uymalıdır. Sertifikasyon ve izlenebilirlik, Ferrero'nun sürdürülebilirlik yaklaşımının başlangıç noktasıdır, ama biz sahadaki etkimizi artırmak için sertifikasyonun da ötesine geçiyoruz.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Nereden geliyor?

Üreticilere destek oluyoruz

Dünyadaki kakaonun büyük çoğunluğu, Fildişi Sahili ve Gana'lı küçük üreticiler tarafından yetiştirilmektedir ve biz kakaomuzu esas olarak buralardan tedarik ediyoruz. Bu iki ülke, dünya kakao üretiminin % 60'ından fazlasını gerçekleştirmektedir. Bu üreticiler, kaynaklara erişememe, iyi tarım uygulamaları hakkında sınırlı bilgi sahibi olma ve iklim değişikliği gibi karmaşık ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Ferrero Değerli Tarım Uygulamaları Kakao Programının uygulanmasıyla, kakao verimliliğini ve gelir kaynağı çeşitliliğini artırmaya yönelik sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri için üreticileri desteklemeye kararlıyız; bu sayede üreticilerin ve yerel toplumun geçim kaynaklarının iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır. Olumlu değişimi desteklemek adına, bireysel Çiftlik Geliştirme Planları ile ürticilere daha kişiselleştirilmiş bir şekilde destek sunmaya başlamış bulunuyoruz.

Knowledge is empowerment

Çocuk haklarını koruyoruz

Ve buna şiddetle inanıyoruz. Bu nedenle Çiftçi Tarla Okullarımızda çiftçilere iyi tarımsal, sosyal ve çevresel uygulamalar konusunda eğitimler veriyoruz. Çiftçilerin sadece mahsullerini değil yaşamlarını da iyileştirmek için fidelere, gübrelere ve finansmana erişim sağlayarak bu bilgileri eyleme geçirmelerini sağlıyoruz. Eylül 2018 ile Ağustos 2019 arasında 90.000'den fazla çiftçiye eğitim verdik ve 1,6 milyon kakao fidanı dağıttık.

Çiftçilerin sesleri

"Daha önce yılda 450 kilogram kakao üretiyordum. Şimdi, iyi tarım uygulamaları uygulamaya başladığımdan ve tarlanım bakımlı olduğundan daha fazla büyüyorum. Şu an sahip olduğum bilgi ile hasadımı ikiye katladım. Bu yıl bana 300.000'den fazla CFA veriyor. "

Cocoa

Ferrero'nun ortağı ECOOKIM tarafından düzenlenen çiftçi eğitimlerine katılan birçok kakao çiftçisinden biri olan Momboye Célestin böyle diyor.

ECOOKIM, Fildişi Sahili'ndeki 22.500 kakao çiftçisini temsil eden bir birliktir. Eylül 2018 ile Ağustos 2019 arasında, dokuz kooperatifinden kakao çekirdeği tedarik ettik ve Çiftçi Tarla Okullarımızda 12.500'ün üzerinde çiftçiye eğitim verdik. Bu çabalar sayesinde, bu çiftçiler kakao verimlerinde ve gelirlerinde önemli bir artış gördüler. 

Çocuk haklarını koruyoruz

Ferrero, çocukların haklarını destekleme konusunda kararlılık sergilemektedir. Kakao tedarik zincirimizde yer alan çocuklar için çocuk işçiliğiyle mücadele etmek; eğitimlerine olanak sağlamak, su, temizlik ve iyi beslenme gibi temel ihtiyaçlara erişimlerimi arttırmak anlamına gelir. Çiftçileri çocuk hakları konusunda bilinçlendiriyoruz ve aynı zamanda CLMRS (Çocuk İşçiliği İzleme ve İyileştirme Sistemi) olarak da adlandırılan, çocuk işçiliği vakalarını tespit ve ıslah etmek amacıyla tasarlanmış sistemler uyguluyoruz. Islah çalışmalarının kapsamı  bireyselleştirilmiş destekten, çocuklara ve ebeveynlere; çocukları korumaya, eğitim altyapısını güçlendirmeye ve kadınların güçlenmesini teşvik etmeye yönelik mekanizmaları uygulamayı amaçlayan, çocuk merkezi geliştirme programlarına kadar çeşitlenmektedir.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Doğrudan tedarik zincirimizden daha geniş bir kapsama sahip girişimleri de aktif olarak destekliyoruz. Örn; 2008 yılından bu yana, çocuklar için daha iyi bir gelecek sağlamayı ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayı amaçlayan çok paydaşlı bir platform olan Uluslararası Kakao Girişiminin de bir üyesiyiz.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

İleriye gidiyoruz

Ferrero, 2011'de güçlü bir taahhütte bulunarak 2020 ye kadar sorumlu bir şekilde %100 sertifikalı kakao çekirdekleri tedarik etme sözünü vermiş ve yıllar içerisinde sertifikasyonun da ötesinde pek çok farklı tedbirler de uygulamaya koymuştur. Buna ek olarak, iki önemli ortak taahhüdün de kurucu üyesi konumundayız:
 - Kakao çiftçilerine verimlerini arttırmaları yönünde destek sunan CocoaAction (2015).
 - Yasa dışı ağaç kesimine son vermeyi ve sürdürülebilir kakao üretimini teşvik etmeyi amaçlayan Kakao ve Orman Girişimi (2017).
Her iki girişim de, 2005 yılından beri üyesi olduğumuz Dünya Kakao Vakfı tarafından koordine edilmektedir. 

Cocoa Plant

Tarımsal ormancılığa sürekli artan desteğimiz

Kakao çiftçilerinin çiftliklerini çeşitlendirmek için kakao ağaçlarını meyveler, sebzeler ve kereste ağaçlarıyla karıştırmalarını;  genç kakao ağaçlarına gölge yaparken, hanehalkı tüketimi için yiyecek veya yerel pazarda satış yapmalarını teşvik ediyoruz. Bu tür sistemler çevrenin korunmasına ve biyolojik çeşitliliğe önemli bir katkı sağlıyor.

Ferrero, Eylül 2018 ile Ağustos 2019 arasında 15.000 hektardan fazla alanın geliştirilmesine katkıda bulundu. Kakao tarımı ve 2022 yılına kadar desteklediğimiz tarımsal ormancılık projeleri kapsamında 2,9 milyon ağaç dikmeyi hedefliyoruz.

Cocoa Nutella

Bunu biliyor muydunuz?

Tarımsal ormancılık, çiftliklerdeki ağaçların entegrasyonu yoluyla üretimi çeşitlendiren ve sürdüren, sosyal, ekonomik ve çevresel faydaların artmasını sağlayan dinamik ve ekolojik bir kaynak yönetim sistemidir. Tarımsal ormancılık, küçük çiftçiler için çok önemlidir çünkü gıda tedariklerini iyileştirmelerine olanak sağlayabilir. Tarımsal ormancılık aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olur.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Sürdürülebilirlik programımızı güçlendiriyoruz

Gelecek planlarımız kapsamında, kakao değer zinciri üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki bırakarak kakao sürdürülebilirlik programımızı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu, birbiriyle yakından bağlantılı ve birbirini destekleyen üç temel ilkeyi esas alarak gerçekleştireceğiz:
 1. Üreticlerin ve yerel toplumu geçim kaynaklarını iyileştirmek
 2. Çocuk haklarını korumak
 3. Doğal kaybakları korumak
 Programın önemli bir ilkesi de, Nutella®'nın içeriğinde kullanılan kakaoyu tedarik eden üreticilerin tam olarak izlenebilir olmalarını sağlamaktır.

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın