GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Yürürlük Tarihi: 01/07/2015

FERRERO INTERNATIONAL S.A.("Ferrero," "biz" veya "bizler"), gizliliğinize saygı göstermekte olup bu siteyi, ilişkili mobil siteyi ve bunlar aracılığıyla erişilebilecek her tür mikrositeyi (Ferrero adına bir üçüncü şahıs tarafından yönetilebilecek) (her birine "Site" ve topluca da "Siteler" denilmektedir) ziyaretiniz sırasında ve sonrasında gizliliğinizi korumayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, kayıtlı ofisi L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B adresinde bulunan FERRERO INTERNATIONAL S.A. (Sicil Numarası B 60814), Veri Kontrolörü olarak hareket etmektedir. Bu gizlilik politikası ("Gizlilik Politikası"), Siteler aracılığıyla bilgileri toplamamızla ve bu bilgileri kullanmamızla ilgili uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası sadece Siteler aracılığıyla toplanan bilgilere yönelik olup Facebook, Twitter, YouTube diğer üçüncü şahıs web siteleri ile sosyal medya web sitelerinin de aralarında bulunduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan başka herhangi bir kaynak aracılığıyla toplanan bilgilere yönelik değildir. FERRERO INTERNATIONAL S.A., Ferrero Grubu bünyesindeki diğer Ferrero şirketlerince yönetilen başka herhangi bir web sitesinden sorumlu değildir. Bu Gizlilik Politikası'ndaki herhangi bir şartı kabul etmemeniz halinde lütfen Site(ler)i kullanmayınız veya tarafımıza herhangi bir Kişisel Bilgi sunmayınız.

Kişisel Olan ve Olmayan Bilgilerin Toplanması Sizinle ilgili belirli kişisel açıdan tanımlayıcı bilgileri (örn. yaşınız, adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ekran adını ve/veya finansal bilgileriniz gibi şekillerde sizi tanımlayabilecek bilgiler) ("PII") Site aracılığıyla sadece bu bilgileri gönüllü olarak gönderdiğiniz hallerde toplamakta ve saklamaktayız. Belirli durumlarda PII iletmenizi talep edebiliriz, örneğin tarafımızca sunulan ürün ve hizmetleri satın almak için bir müşteri siparişi formunu kullandığınızda, görüşlerinizi veya sorularınızı ilettiğinizde, bilgi talep ettiğinizde, bir promosyon, yarışma veya çekilişe katıldığınızda veya Site'nin diğer özelliklerini ya da fonksiyonlarını kullandığınızda. Web sitesinin çalışması için kullanılan bilişim sistemleri ve programlar tarafından toplanan ve İnternet iletişim protokollerinin kullanımı gereğince iletilmesi gereken bazı kişisel bilgiler (örn. IP adresleri) haricinde Ferrero gönüllü olarak bize iletmediğiniz hiçbir PII'yı Sitelerimize yaptığınız ziyaretler sırasında toplamayacaktır ve Sitelerimizdeki faaliyetlere katılmanız için gereken bilgilerden daha fazlasını iletmenizi zorunlu kılmayacaktır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri tarafımıza iletmeyi tercih etmemeniz durumunda da web sitemize erişmeye devam edebilirsiniz, ancak bazı promosyonlara katılamayabilirsiniz, sitedeki bazı fonksiyonları kullanabilmek için gereken oturum açma bilgilerini oluşturamayabilirsiniz, bir hizmeti etkinleştiremeyebilir veya kullanamayabilirsiniz, bir satınalma siparişini gerçekleştiremeyebilir ya da ürün bilgilerini alamayabilirsiniz.

Sitelerin bazı sayfaları, kullanıcı adınızı/kodunuzu veya e-posta adresinizi ve şifrenizi ve diğer bilgileri girerek ya da Facebook, Google+ ve Yahoo gibi sosyal medya kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak oturum açma bilgileri oluşturmanıza izin verebilir. Var olan sosyal medya kimlik doğrulama araçlarından birini kullanarak oturum açma bilgileri oluşturmayı tercih ederseniz, genele açık olan veya genele açık hale getirmiş olduğunuz bilgilerinize (örn. ad, kullanıcı no, profil resmi) ve web sitesinin erişmesine "İzin Verdiğiniz" bilgilere erişmemize izin vermiş olursunuz. Sosyal medya seçeneklerinden biri aracılığıyla kimlik doğrulamak suretiyle erişilebilir nitelikteki bilgilerinizi almamıza da izin vermiş olursunuz. Kimlik doğrulama için kullanmayı seçtiğiniz yönteme ilişkin gizlilik politikasını ve her tür şart ve koşulu incelemenizi öneririz.

Ayrıca bir Site'ye bağlandığınızda "çerez" teknolojisi kullanılarak toplanabilecek ve saklanabilecek ve herhangi bir bireyi tanımlama özelliğine sahip olmayan, teknik, kişisel açıdan tanımlayabilir nitelikte olmayan bilgilerin ("PII olmayan", örn. İnternet tarayıcısı türü) yanısıra cihazınıza size özel reklamlar sunmamıza izin veren tanımlayıcılar içeriyor olabilecek belirli PII'ları da (örn. IP adresi, satınalma tercihleri, profil oluşturma özellikleri) iletmiş olursunuz. Ayrıca, reklam iş ortakları ve analitik bilgi sağlayıcılar gibi diğer taraflar da, muvafakatiniz ile birlikte, Sitelerdeki çevrimiçi faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler, Sitenin ziyaretçilerimiz için ilgi çekici kalmaya ve ziyaretçilerimizin ilgi alanlarına özel içerikler içermeye devam etmesini sağlayacak şekilde güncellenmesinde bize yardımcı olmaktadır. Bilgisayar tarayıcınızı çerezleri devredışı bırakacak veya çerezlerin ne zaman gönderileceği konusunda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devredışı bırakmanız halinde Site'ye yaptığınız ziyareti verimli hale getiremeyebileceğimiz gibi Site'deki bazı özellikleri de kullanamayabilirsiniz.

Çerezlerin Sitelerdeki kullanımına dair daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı okuyun.

PII'nın Kullanılması Bir Site'de PII'nızı vermeniz halinde PII kullanımını, bu Gizlilik Politikası'nın şartlarına uygun olarak toplandığı amaçlarla sınırlayacağız. Diğer sınırlı PII kullanımları şunları içerebilir:

* Sorularınıza ve görüşlerinize yanıt vermek, bir Site'nin belirli bölgeleri ve özelliklerine erişim hakkı vermek ve bir Site'deki faaliyetleriniz hakkında sizinle iletişim kurmak.
* Taleplerinizi yerine getirmek.
* Şüphe duyulan sahtekarlık, dolandırıcılık, fiziksel tehdit vakalarını veya herhangi bir kanun, kural veya yönetmeliğin, bir Site'nin kuralları veya politikalarının veya üçüncü şahısların haklarının diğer ihlallerini araştırmak veya usulsüz olduğuna inandığımız herhangi bir davranışı soruşturmak.
* Bir Site'de sunulan alışveriş veya ticari hizmetlerle bağlantılı olarak bize finansal bilgiler (kredi kartı veya banka hesabı numaraları gibi) sunmanız durumunda vermiş olduğunuz bu finansal bilgileri siparişinizi yerine getirmek için kullanabiliriz.
* Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriklerimizi ve reklamlarımızı muvafakatiniz ile geliştirmemize, sunmamıza ve iyileştirmemize yardımcı olmak.
* Üst şirketimizle, bağlı şirketlerimizle ve iştiraklerimizle ve bir Site'nin oluşturulması, üretilmesi, sunulması veya sürdürülmesi çalışmalarına dahil olan promosyon iş ortaklarımızla Site ile bağlantılı olarak adımıza fonksiyonların gerçekleştirilmesi için (Site'nin idaresi, Site'deki promosyonların veya diğer özelliklerin yönetimi, pazarlama, veri analizi ve müşteri hizmetleri gibi) gerektiği ölçüde paylaşmak. Bu bilgileri paylaşmak için PII bilgilerinizi aşağıda belirtilen ülkenin dışına iletmemiz gerekebilecektir ve siz de bu transferi kabul etmektesiniz. PII'nın bu taraflarca başka amaçlar doğrultusunda kullanılması veya açıklanmasına izin verilmemektedir.
* Site ile bağlantılı olarak adımıza fonksiyonlar gerçekleştirmesi için görevlendirdiğimiz üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarıyla paylaşmak (bu fonksiyonlar arasında siparişlerin yerine getirilmesi, paketlerin teslimatı, posta ve e-posta gönderilmesi, müşteri listelerinden gelen tekrarlayan bilgilerin kaldırılması, verilerin analiz edilmesi ve pazarlama yardımı sağlanması, kredi kartı ödemelerinin işleme konulması ve müşteri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi yer alabilir ancak bunlarla da sınırlı olunmayacaktır). Ferrero'nun veri işlemcileri şeklinde hareket eden bu üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının, fonksiyonlarını yerine getirmek için gereken PII'ya erişim hakkı bulunmakta olup kendileri PII'yı bu fonksiyonlarını yerine getirmenin bir parçası olarak toplayabilir veya saklayabilir ancak başka amaçlar doğrultusunda kullanma yetkileri bulunmamaktadır.
* Denetim, veri analizi ve araştırma gibi ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve müşteri ilişkilerimizi iyileştirmeye yönelik dahili amaçlar doğrultusunda.
* PII'nız toplandığında açıklanan veya bir Site'deki belirli bir özelliğe yönelik her tür ek şart ve koşulda açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda.
* Kanunlar, yönetmelikler veya mahkeme emirlerince gerekli görülen açıklamalar için.
* Yasal muameleler amacıyla veya bunlarla bağlantılı olarak veya yasal hakların tesisi, savunulması ya da uygulanması için gerekli görüldüğü şekilde.

Burada belirtilen haller haricinde kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi muvafakatiniz olmaksızın hiçbir üçüncü şahsa vermeyeceğiz.

Pazarlama amaçları. Bizden pazarlama ile ilgili iletişimleri almak isteyip istemediğinizi seçebileceğiniz gibi gizlilik tercihlerinizi de tarafımıza herhangi bir zamanda göndereceğiniz yazılı bir bildirimle değiştirebilirsiniz. Bizden herhangi bir promosyonel iletişim almamayı tercih ederseniz, sadece promosyon içerikli mesajları tarafınıza göndermeyeceğiz ve kişisel bilgilerinizi de başka şirketlerle paylaşmayacağız. Ancak bir satınalma siparişinin onaylanması ya da yapmış olduğunuz taleplerle ilgili hususlar gibi idari amaçlarla sizinle irtibat kurmaya devam edebiliriz.

Çevrimiçi Davranış Reklamcılığı (profil oluşturma). Sitelerimizin bazı sayfalarında, bu sayfalardaki faaliyetlerinizle ilgili tanımlayıcı bilgileri toplaması için (çerezler gibi web takip araçları aracılığıyla) üçüncü şahıs reklam ortaklarını kullanabiliriz ve/veya bu ortakların bu bilgileri toplamasına izin verebiliriz. Bu bilgiler sadece önceden muvafakatinizin alınması halinde ve diğer Siteleri ziyaret ettiğinizde gelecekte hedefe yönelik reklamların tarafınıza sunulması amacıyla toplanır.

Kişisel Bilgilerinizin Yönetilmesi. Topladığımız ve kullandığımız PII üzerindeki nihai kontrol size aittir. Belirli PII'ları sunmamayı her zaman tercih edebilirsiniz ancak kişisel bilgilerinizi tarafımıza sunmamanız halinde Site'nin sunduğu özelliklerin bazılarını kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın (örn. belirli kişisel bilgiler olmadan satınalma siparişinizi yerine getiremeyiz). Bir Site aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerinizin herhangi birini doğrulamak, güncellemek, iptal etmek veya düzeltmek isterseniz lütfen privacy@ferrero.com adresinden bizimle irtibata geçin.

Diğer Sitelere Bağlantılar. Bir Site'de Ferrero'nun sahip olmadığı, işletmediği veya sürdürmediği başka web sitelerine yapılan bağlantılar yer alabilir. Bir Site'den ayrıldığınızda ziyaret ettiğiniz her bir web sitesinin şartları ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumalı ve not etmelisiniz. Ayrıca Sitelerimizden biri olarak görünen veya olduğunu iddia eden herhangi bir web sitesinin (bir e-posta aracılığıyla bağlantı kurulanlar dahil) orijinalliğini de bağımsız bir şekilde değerlendirmelisiniz. Aksi açıkça belirtilmediği müddetçe bir Site'de var olabilecek her tür bağlantıya rağmen bu web sitelerini veya içeriklerini, ürünlerini, hizmetlerini veya gizlilik politikalarını biz kontrol etmiyor, önermiyor veya onaylamıyoruz ve bunlarla da aramızda herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bazı web sitelerinden materyaller indirmeniz, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme riskini ortaya çıkartabileceği gibi bilgisayar sistemlerinize virüs bulaşma riskine de neden olabilir.

Bilgilerin paylaşımı

Ferrero'nun Siteleri, kişisel bilgileri, size öncesinden bir seçenek sunmadan kendi kullanımları için bağımsız şirketlerle paylaşmamakta veya bu bilgileri bu gibi şirketlere satmamakta ya da kiralamamaktadır.

Sitemizin özelliklerini kullanırken veya bu web sitesi aracılığıyla bir ürün ya da hizmet talep ederken bize vermiş olduğunuz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, bir veya daha fazla sayıdaki kurumsal veritabanımızda toplanabilir ve saklanabilir. İlgili kanunlarca talep edilen hallerde önceden muvafakatinizi almak kaydıyla, hakkınızda toplamış olduğumuz bu kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Ferrero'nun şirketler ailesi içindeki diğer şirketlerle veya bağlı şirketlerle paylaşabiliriz. "Şirketler ailemiz", ortak denetim veya mülkiyet yoluyla bizimle ilgisi bulunan şirketler grubudur. Bilgileri bu "aile" içinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmenin ve müşterilerimize ürün ve hizmetleri sunmanın normal bir parçası olarak paylaşmaktayız.

Bu Site, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri alt yüklenicilerle de (örn. bulut hizmeti sağlayıcıları) paylaşabilir. Alt yüklenicilerin bu verileri, Ferrero'ya sundukları hizmet haricinde herhangi bir amaçla kullanmaları yasak olduğu gibi bu verileri paylaşamaz veya yeniden satamazlar.

Bu Site'nin site ölçümleri, Ferrero'nun diğer web siteleriyle veya bağlı şirketleri ya da iştirakleriyle paylaşılabilir. Paylaşılan bilgiler toplu veriler olacaktır ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizden herhangi birini içermeyecektir.

Bu Site, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi bildirimde bulunmaksızın sadece kanunlarca gerekli kılınması halinde veya, iyi niyetiyle vardığı kanaat doğrultusunda, (a) kanuni şartlara uygun hareket etmek veya Ferrero'ya yönelik bir hukuki sürece uygun hareket etmek için, (b) Ferrero'nun ve bu sitenin hakları ve mülklerini korumak ve savunmak için veya (c) Ferrero'nun kullanıcılarının, web sitelerinin veya kamunun güvenliğini korumak amacıyla acil durumlarda hareket etmek için gerekli olduğuna inandığı hallerde açıklayacaktır.

Çocukların Mahremiyetinin Korunması. Ferrero, çocukların mahremiyetinin korunmasını ciddi olarak ele almaktadır. Sitelerimizi, aşağıda belirtilen yargılama yerlerindeki ilgili tüm kanunlara uygun olarak işletmekteyiz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri yaşı reşit olmayan kişilerden veya, ilgili kanunlarca izin verilen hallerde, on üç (13) yaşın altındakilerden toplamamaktayız. On üç (13) yaşın altındaki çocukların bir Site'de herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce ebeveyninin/vasisinin muvafakatini alması gerekir. Bilgileri toplarken bir kullanıcının bu yaşın altında olduğunu belirlememiz halinde kişisel bilgilerini ebeveyninin/vasisinin muvafakati olmadan kullanmayacağız veya tutmayacağız. Ancak bu muvafakat olmadan bir çocuk belirli faaliyetlere de katılamayabilecektir. Bir ebeveyn/vasi, "Kişisel Bilgilerinizi Yönetme" başlıklı bölümde listelenen seçeneklerden birini kullanarak bizimle irtibata geçmek suretiyle çocuklarının kişisel bilgilerini gözden geçirebilir, kaldırabilir, değiştirebilir veya bu bilgileri toplamamızı ya da kullanmamızı reddedebilir (lütfen irtibata geçerken çocuğun adını, adresini ve e-posta adresini belirtin).

Güvenlik Uygulamaları; Elde Tutma. Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Topladığımız bilgileri muhafaza edebilmek için çeşitli makul fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürleri uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Ancak İnternet'in doğası gereğince sizinle aramızdaki iletişime veya bir Site'de ya da sunucularımızda saklanan bilgilere bilgisayar korsanları gibi üçüncü şahıs tarafından yetkisiz olarak erişilmeyeceğinin garantisini verememekteyiz. Bir Site'yi kullanmanız, bu riski üstlendiğiniz anlamına gelmektedir. Kanunların izin verdiği azami ölçüde bir Site'ye iletmiş olduğunuz her tür bilginin kaybolması, bu bilgilere yetkisizce erişilmesi, bu bilgilerin yanlış kullanılması veya değiştirilmesi nedeniyle maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara karşı (ister sözleşme gereğince (temel ihlal) ister haksız fiil neticesinde (ihmal dahil) veya bir başka şekilde ortaya çıkabilecek her tür doğrudan, özel, arızi, şarta bağlı veya cezai zarar veya diğer hasarlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk üstlenmemekteyiz. Toplamış olduğumuz bilgileri, daha uzun bir elde tutma süresi kanunlarca gerekli görülmediği veya izin verilmediği müddetçe, bu bilgileri toplama amaçlarımız doğrultusunda gerekli ve ilgili olduğu süre boyunca elde tutmaktayız.

Hakim Yasa/ Yargılama Yetkisi. Bir Site ve/veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm hususlar, kanunların çakışması veya kanunların seçimi ilkeleri uygulanmaksızın Lüksemburg kanunlarınca yönetilmektedir. Bir Site ve/veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili her tür hukuki işlemin münhasır yargılama yetkisi ve yerinin Lüksemburg'da bulunan ilgili mahkemelere ait olacağını kabul etmektesiniz. Sitelerin veya Sitelerdeki içeriklerin/materyallerin Lüksemburg dışında kullanım için uygun olduğunu garanti veya ima etmemekteyiz. Herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak Sitelerde belirtilen bilgiler sadece Lüksemburg'da geçerli olup bu ürünler ve hizmetler her yerde mevcut olmayabilir. Lüksemburg dışında bulunuyorsanız ilgili her tür yerel kanuna uygun hareket etmek münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır.

Varlıkların Devri. Faaliyetlerimiz sırasında varlıklar satabilir veya satın alabiliriz. Bir başka kurumun Ferrero'yu veya varlıklarımızın tamamını ya da önemli bir kısmını satın alması halinde Sitelerin kullanıcıları hakkında topladığımız kişisel olan ve olmayan bilgiler de bu kuruma devredilebilir. Ayrıca tarafımızca ya da aleyhimizde herhangi bir iflas veya yeniden yapılanma işleminin başlatılması halinde bu bilgiler varlıklarımız olarak değerlendirilebilir ve üçüncü şahıslara satılabilir ya da devredilebilir.

Bütünlük. Bu Gizlilik Politikası'nın herhangi bir şartı veya hükmünün herhangi bir kanun veya kamu politikası nedeniyle geçersiz, yasalara aykırı veya icra edilemez kılınması ya da beyan edilmesi durumunda bu hükmün geçersiz veya icra edilemez olan bölümü ayrılacak ve kalan hükümleri de yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam edecektir.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler ve Güncellemeler. Ferrero, herhangi bir zamanda ve önceden tarafınıza bildirimde bulunmaksızın bu Gizlilik Politikası'nı değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Politikamızda yapılabilecek ve burada yayınlanabilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme için lütfen bu Site'yi zaman zaman kontrol edin ve herhangi bir değişiklik veya güncellemenin yapılması halinde bu durum Gizlilik Politikası'nın ilk sayfasında yer alan yürürlük tarihinin güncellenmesiyle belirtilecektir.

İletişim Bilgileri

Siteler veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya görüşünüz varsa, hangi ülkeden yazdığınızı da belirterek privacy@ferrero.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

© 2015 Ferrero Grubu