Nutella®

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Ferrero Türkiye Çikolata ve Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (“Ferrero”) işbu internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanıcılarının mahremiyetini korumaya kendini adamıştır ve kullanıcılara ait Kişisel Verilerin, gizlilik ilkesi başta olmak üzere, bu kişilerin temel hak ve özgürlük ve haysiyetine saygı gösterir şekilde kullanılması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

Bu itibarla Ferrero olarak Kişisel Verilerinizin tarafımızdan nasıl ele alınacağını kısaca açıklamak üzere işbu Gizlilik Politikasını oluşturmuş bulunuyoruz.

Hizmet sunabilmek için kullanıcıların belli kişisel bilgi ve detaylarını bildirmelerini rica etmemiz gerekebiliyor; bu nedenle tarafımıza sağlanan verileri işleme ve kullanma usulümüzü ve yöntemlerimizi açıklamak isteriz. İşbu Gizlilik Politikası aynı zamanda uygun olan durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesine açık ve bilgilendirilmiş bir şekilde onay verebilmenizi sağlamak üzere size eksiksiz bilgi temin edecektir.

Genel olarak, sizin sağladığınız veya İnternet Sitesi kapsamında bizim başka şekilde elde ettiğimiz her tür bilgi ve veri, Ferrero tarafından (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğine (“GDPR”) ve Türkiye’deki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak kullanılacaktır.

Bu özellikle, Ferrero tarafından gerçekleştirilen tüm Kişisel Veri işlemelerinin meşruiyet, hakkaniyet, şeffaflık, amaçlı sınırlılık, saklama sınırı, data minimizasyonu, isabet, bütünlük ve gizlilik ilkelerine riayet edeceği anlamına gelir.

VERİ SORUMLUSU
Web Sitesi yoluyla yürütülen Kişisel Veri işleme operasyonlarına ilişkin Veri Sorumlusu, şirket merkezi Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. No:27 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Ferrero şirketidir. Ferrero gizlilik/Veri Koruma Görevlisi (VKG) olarak yerel bir koordinatör tayin etmiştir. Veri işleyenlerin listesi dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin Ferrero tarafından işlenmesine ilişkin tüm bilgiler için lütfen şu adresten iletişim kurunuz: privacy.tr@ferrero.com.

HANGİ BİLGİLERİNİZİ TOPLUYORUZ?
İnternet Sitesini kullandığınızda ve özellikle İnternet Sitesinin hizmetlerine erişmek adına İnternet Sitesine bilgi ve dosya eklediğinizde, Ferrero birey olarak sizinle ilgili olan ve gerek doğrudan gerekse ek bilgilerle birlikte kimliğinizin belirlenmesine olanak sağlayan bilgileri (“Kişisel Veriler”) toplayabilir ve işleyebilir. Bu bilgiler Ferrero tarafından sizin bilgi sağlamayı tercih ettiğiniz zamanda (yani, Ferrero tarafından İnternet Sitesi üzerinden herhangi hizmet talep ettiğinizde) ya da İnternet Sitesindeki davranışınızın analiz edilmesiyle toplanabilir.

KULLANICILARIN GÖNÜLLÜ OLARAK SAĞLADIĞI VERİLER
İnternet Sitesinde bir hesap oluştururken, aşağıda sıralanan amaçlar uyarınca iletişim bilgileri (örn. adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, yaşadığınız ülke ve posta adresi) ve pazarlama tercihleri gibi belirli Kişisel Verileri bildirmeniz istenecektir. İnternet Sitesinin size, önceden ve iptal edilebilir izniniz aracılığıyla, sosyal medyadaki kişisel profilinizle kaydolma izni verdiği durumlarda, söz konusu profilde yer alan isim, yaş, yer, ilgi alanları, kişiler ve görüntüler gibi aynı sınırlı bilgilere biz de erişebilir hale geliriz.

VERİLERE GÖZ ATMA
İnternetteki tüm sitelerdeki standart uygulamaya uygun olarak, İnternet Sitesinin işleyişi bilgisayar sistemlerinin ve yazılım prosedürlerinin kullanımını içerir. Bu sistem ve prosedürler, rutin işleyişleri kapsamında İnternet Sitesi kullanıcıları hakkında bilgi toplar ve İnternet iletişim protokollerinin kullanımı sırasında bunlar otomatik olarak aktarılır. Ferrero bu bilgileri belirli kullanıcılarla ilişkilendirmek üzere toplamıyor olsa da, tabiatları gereği ve üçüncü şahısların elinde bulunan diğer verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi yoluyla, bu türden verilerin kullanıcıyı doğrudan söz konusu bilgiler aracılığıyla veya toplanan diğer belgelerin kullanımı aracılığıyla tespit etmeye olanak sağlaması mümkündür. Hal böyle olunca, bu bilgilerin de Kişisel Veriler olarak düşünülmesi gerekir. Bu bilgiler çerezler veya söz konusu takibi mümkün kılan diğer teknolojiler aracılığıyla IP adresiniz, konumunuz (ülke), bilgisayarınızın alan adları, İnternet Sitesinde istediğiniz kaynaklara ait URI (Tekbiçimli Kaynak Tanımlayıcısı) adresleri, İnternet Sitesindeki faaliyetlerin hakkındaki bilgiler (örneğin, ziyaret ettiğiniz sayfalar, görüntülediğiniz ürünler), sunucuya talep iletmede kullanılan yöntemler, bir talebe yanıt olarak edinilen dosyanın boyutları, sunucu tarafından gönderilen yanıtın durumunu (başarılı, hata vs.) belirten nümerik kod, İnternet Sitemize erişmek için kullandığınız cihaza (örneğin, bilgisayarınız, tablet veya akıllı telefonunuz) dair ayrıntılar gibi, işletim sisteminize ve bilgi işlem ortamınıza dair birtakım parametreleri içerir.

Söz konusu veriler Ferrero tarafından yalnızca doğru işleyişi sağlamak ve İnternet Sitesine dair herhangi yanlışı ve/veya istismarı tespit etmek adına, İnternet Sitesinin kullanımına dair anonim, istatistiksel amaçlarla, herhangi kullanıcıya ait kimlikleyici ile ilişkilendirilmeden kullanılabilir. Bu veriler aynı zamanda İnternet Sitesi aleyhine işlenen bilişim suçlarının vuku bulması halinde soruşturma yükümlülüğüne ilişkin amaçlarla kullanılabilir.

İŞLEME FAALİYETLERİ
Verilerin işlenmesi verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya uygun prosedürler, teknik ve elektronik araçlar yardımıyla gerçekleştirilecektir ve veriyle ilgili olarak toplama, kaydetme, organizasyon, depolama, danışma, hazırlık, değiştirme, seçme, bilgi bulma, hizalama, kullanım, kombinasyon, öbekleme, iletişim, yayma, silme ve imha işlemlerinden, ya da bu faaliyetlerden iki veya daha fazlasının kombinasyonundan oluşur.

BU BİLGİLERİ NİÇİN İŞLİYORUZ? İŞLEMENİN AMAÇLARI VE HUKUKİ DAYANAKLARI
Ferrero, İnternet Sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanmak niyetindedir:
• Hesap oluşturma izni vermek, Ferrero’dan bilgi almak ve anlık bildirimlerle size uyarılar göndermek de dâhil olmak üzere, talep ettiğiniz cevap veya hizmetleri sağlamak; Ferrero’nun herhangi kayıt hizmetine yönelik oturum/şifre bilgilerinizi kaybetmeniz veya unutmanız halinde kimliğinizi doğrulamak ve size yardımcı olmak; kayıtlı bir kullanıcı profili oluşturmanıza ve sürdürmenize imkân vermek, talep ettiğiniz işlem ve kayıtları işlemek, gerektiğinde sizinle temasa geçmek ve e-postalar da dâhil olmak üzere istek ve sorgularınıza cevap vermek; kart ödemelerini işlemek ve talep edebileceğiniz herhangi diğer hizmeti sağlamak; hizmet olarak abone olduğunuz bültenleri size göndermek (sadece bilgilendirici içeriğe sahip olanları); sipariş emirlerini sonuçlandırmak ve İnternet Sitesinden satın alınmış ürünleri teslim etmek ve talep edebileceğiniz herhangi diğer hizmeti sunmak (“Hizmet Temini”).
Söz konusu işleme, talep edilen hizmetlerin sağlanabilmesi ve dolayısıyla, taraf olduğunuz bir anlaşmanın ifa edilebilmesi ya da herhangi bir anlaşmaya girmeden önce talep ettiğiniz tedbirlerin tatbik edilebilmesi için gerekli olduğundan, ilgili amaçlar için verilerin işlenmesi konusunda herhangi onay gerekmez (GDPR madde 6,1b ve KVKK madde 5/2/c).
Kişisel Verilerinizi bu amaçlar için Ferrero’ya verme zorunluluğunuz yoktur; ancak vermemeniz halinde, Ferrero size herhangi hizmet sunamayacaktır.
• Doğrudan pazarlama da dâhil olmak üzere pazarlama, promosyon ve reklam yapmak, ayrıca Ferrero’nun ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak e-posta, SMS, anlık bildirim, pop-up bantlar, anında mesaj, operatör tarafından telefon aramaları, Ferrero’nun sosyal medya sayfaları aracılığıyla çalışmalar, araştırma, piyasa istatistikleri veya anketleri gerçekleştirmek (“Pazarlama”).
Bu amaçlarla yapılacak işleme operasyonları onayınıza tabidir. Kişisel Verilerinizin Ferrero tarafından kullanılması için onay verme zorunluluğunuz kesinlikle yoktur ve bunları vermemek sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (o tarihten itibaren Ferrero’dan pazarlama tebligatı almamak haricinde). Verilen herhangi onay daha sonradan geri alınabilir. Size ürün ve hizmetlerimiz hakkında teklifler, promosyonlar veya başka bilgiler göndermek için.
• İnternet Sitesinin kullanarak önceden talep etmiş olduklarınıza özdeş veya benzer, Ferrero tarafından sağlanmış ürünler ve hizmetlerle ilgili doğrudan e-posta yoluyla pazarlama tebligatı göndermek suretiyle gelecekteki pazarlama, promosyon ve reklam faaliyetleri için (“Soft Spam”). Bu amaçlarla yapılan veri işlemesi, Ferrero’nun kendi sağladığı ve İnternet Sitesinden önceden satın almış olduklarınıza özdeş veyahut benzer ürün ve hizmetlerle ilgili olarak size doğrudan e-posta pazarlama mesajları yollamadaki meşru menfaatine dayanır. Bu türden iletilerin alt kısmında bulunan linkleri kullanmak suretiyle söz konusu iletileri engelleyebilirsiniz; bu blokaj sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (Yalnızca Ferrero’dan bu tür iletiler almazsınız).
• Profil oluşturma çerezlerinin kullanarak (“Profilleme”) İnternet Sitesinde seçtiğiniz tercihlere ve yaptığımız seçimlere, ayrıca İnternet Sitesindeki genel faaliyetlerinize ilişkin bilgileri toplamak ve analiz etmek suretiyle İnternet Sitemiz üzerinde kullanıcı profilinizi oluşturmak (bireysel ve/veya topluluk profilleri). Bu bilgiler mümkün olan hallerde, İnternet Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgileri kişiselleştirmek ve tercih ve seçimlerinize uygun hale getirmek, ayrıca size ve ilgi alanlarınıza uygun düşecek bilgi ve reklamlarla hizmet sunmak, ilginizi çekebilecek kişiselleştirmiş tekliflerde bulunmak ve Ferrero’nun ilgilenebileceğinizi düşündüğü diğer internet siteleri/hizmetler hakkında bilgi vermek için kullanılacaktır. Bu işleme dâhil olan tüm algoritmalar, işlemin doğruluğunu sağlamak ve sapma kontrolünü yapmak için gereğince test edilmiştir. Bu amaca yönelik işlem, çerez pop-up bandı ve/veya özel bir işaret kutusu aracılığıyla vereceğiniz onaya tabidir. Kişisel Verilerinizin bu amaçla Ferrero tarafından kullanılması için izin verme zorunluluğunuz yoktur ve izin vermemeniz sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (Yalnızca, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizin daha fazla kişiselleştirilmesinden yararlanamazsınız). Ayrıca verilen onay sonradan cihaz ayarlarınızı değiştirerek veya yukarıda verilen adres üzerinden Ferrero ile iletişime geçerek geri alınabilir.
• Kullanıcıların İnternet Sitemizdeki yarışmalara veya ödüllere katılım göstermesi halinde, söz konusu yarışmalara dair düzenlemeler de dâhil olmak üzere, Ferrero’nun belli türlerdeki Kişisel Verileri toplamasını ve/veya işlemesini gerektiren yasalara uymak için (“Uyumluluk”). Ferrero’ya herhangi Kişisel Veri temin ettiğinizde, Ferrero bunları vergi, gümrük veya diğer hukuki zorunluluklara uymak adına Kişisel Verilerinizi elde bulundurmak ve yetkili makamlara bildirmek de dâhil olmak üzere, geçerli yasalara uygun olarak işlemek zorundadır. Söz konusu işlem bir hukuki zorunluluğa riayet için zorunlu olduğundan, verilerin bu amaçla işlenmesi için herhangi onay gerekmez (GDPR, madde 6, 1a ve KVKK madde 5/2/ç).
• İnternet Sitesinin herhangi suiistimalini veya İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi hileli faaliyeti önlemek ve tespit etmek (“Suiistimal/Dolandırıcılık”). Ferrero’nun, (potansiyel suç amaçlı) hileli faaliyetleri veya İnternet Sitesinin istismarını önleme ve tespit etmedeki meşru menfaatlerini izleyebilmesi adına söz konusu amaçla işlem yapılması zorunludur.
• Hizmet teminimizi analiz etmek ve iyileştirmek, İnternet Sitesini geliştirmek, Ferrero’nun pazarlama faaliyetlerinin ve hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek, Ferrero’nun kurumsal müşterileri ve kayıtlı kullanıcıları üzerinde istatistiksel ve demografik analizler gerçekleştirmek (“Matematiksel Analiz/Analytics”). Ferrero’nun İnternet Sitesinin gelişimi ve idaresindeki meşru menfaatlerini izlemesi ve İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için söz konusu işlem gereklidir.
Kullanıcılardan İnternet Sitesinin kamusal sayfalarına göz atabilmeleri için Kişisel Veri temin etmeleri istenmez. Yukarıda bahsedilen amaçlara yönelik Kişisel Veri temini ise isteğe bağlıdır; ancak, (duruma göre, kayıt formunda belirtilenler gibi) istenen verileri sunmamak kullanıcıların kayıt işlemini tamamlamasını veya ilgili hizmetlerden yararlanmasını önleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERE KİMLER ERİŞEBİLİR?
İlgili faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, Kişisel Verileriniz aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle (“Alıcılar”) paylaşılabilir:

• Kurum içi idari amaçlar için Ferrero Group içindeki diğer şirketler; ve
• Ferrero adına ve onun talimatları dâhilinde işleme veya yardımcı hizmetler (örn. veri depolama, bizim için mesajlar yollama, web hosting, yarışma yönetimi, müşteri hizmeti, İnternet Sitesinin işleyişine dair bilişim hizmetleri, e-posta gönderme) sunan gereğince tayin edilmiş ve gerekli veri işleme anlaşması yapılmadan önce veri koruma olgunluğu Ferrero’nun kontrolünden geçmiş olan veri işleyiciler. Ferrero Group içindeki diğer şirketleri de içerebilecek, atanmış veri işleyicilerin [bilgi işlemcilerin] tam ve güncel listesi veri koruma yetkilimizden edinilebilir;
• Ferrero tarafından, İnternet Sitesi aracılığıyla hizmetlerin (örn. ağ teçhizatının ve elektronik iletişim ağının teknik bakımı) verilebilmesiyle yakın ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan Kişisel Verileri işlemek üzere yetkilendirilmiş, bu itibarla gizlilik yükümlülüğüne dair taahhütte bulunmuş veya gizlilik konusunda uygun bir hukuki zorunluluğa tabi olan (örn. Ferrero çalışanları) seçkin kişiler;
• Geçerli yasa veya söz konusu kamu tüzel kişiliklerinin, makam veya yetkililerin bağlayıcı emirleri uyarınca Kişisel Verilerin açıklanabileceği kamu tüzel kişilikleri, makam veya yetkililer.

Kişisel Verilerin üçüncü şahıs alıcılara/kiracılara veya vekillere devredilebileceği ya da verilebileceği olağanüstü kurumsal işlem durumları hariç olmak üzere, Kişisel veriler üçüncü şahıslara ifşa veya devir edilemez.

VERİ AKTARIMI
Kişisel Veriler, Ferrero’nun ya da onun tedarikçilerinden herhangi birinin şirket binasının ya da sunucularının bulunduğu, Avrupa Birliği içindeki diğer ülkelere aktarılabilir.

Kişisel Veriler Avrupa Birliği bölgesi dışına aktarılamaz.

ÇOCUKLAR
Ebeveyn veya veli/vasilerinin onayı olmaksızın, 16 yaşından küçük çocuklara ait verileri işleyemeyiz. Bu sebeple, İnternet Sitesine göz atmaya ya da Ferrero’nun sunduğu hizmetlere erişmeye niyetlenen, reşit olmayan çocuklara bir ebeveynin veya velinin yardımcı olmasını öneririz. Ebeveynin/velilerin reşit olmayan bir çocuğun İnternet Sitesine erişimini önlemek istemesi halinde, İnternete veya belli internet sitelerine erişimi kontrol eden programlar kolayca edinilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN EMNİYETİ
İnternet Sitesi aracılığıyla toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler imha, kayıp (kaza sonucu kayıp dâhil), izinsiz erişim/kullanım veya esas toplama amacına uymayan kullanım riskini asgariye indirmek üzere saklanacak ve işlenecektir. Bu, Ferrero’nun teknik ve örgütsel güvenlik tedbirleriyle sağlanır. Ferrero’nun güvenlik tedbirlerinin ayrıntılı bir listesi için buraya tıklayın.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Ferrero genel olarak Kişisel Verilerinizi sadece, toplanma sebebine uygun olarak kesinlikle gerekli olduğu durumlarda saklayacaktır:

• Hizmet Temini için işlenen Kişisel Veriler, söz konusu amaç için kesinlikle gerekli olduğu düşünülen süre boyunca Ferrero tarafından saklanacaktır. Bununla birlikte, hizmetlerle ilgili herhangi talebe yanıt vermemiz veya Hizmet Teminine dair potansiyel yükümlülüklerle ilgili olarak Ferrero’nun menfaatlerini korumamız gereken durumlarda, bilgiler daha uzun süre saklanacaktır.
• Pazarlama ve Profilleme için işlenen Kişisel Veriler, onay verdiğiniz andan itibaren söz konusu onayı geri çektiğiniz zamana kadar Ferrero tarafından saklanır. Onay geri çekilmemişse, 24 aylık sabit aralıklarla yenilenmesi istenir. Onay geri çekildiğinde (veya bir yenileme talebi sonrası verilmediğinde), Kişisel Veriler, Ferrero’nun bu işleme dair potansiyel yükümlülüğüyle ilgili olarak gerektiği için halen Ferrero tarafından saklanabilirse de, artık bu amaçlar için kullanılmaz.
• Soft Spam için işlenen Kişisel Veriler, Ferrero tarafından size sağlandığı andan bu işleme itiraz etmenize kadar Ferrero tarafından saklanacaktır. İtiraz ettiğinizde, Kişisel Veriler, özellikle Ferrero’nun bu işleme dair potansiyel yükümlülüğüyle ilgili menfaatlerini korumak adına gerektiği için halen Ferrero tarafından saklanabilirse de, artık bu amaçlar için kullanılmaz.
• Uyumluluk için işlenen Kişisel Veriler, söz konusu verilerin kendisi için işlendiği belli hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca Ferrero tarafından saklanır.
• Suiistimali/Dolandırıcılığı önlemek ve Matematiksel Analiz yalpak için işlenen Kişisel Veriler, toplanma amacını yerine getirmek adına kesinlikle gerekli görüldükleri süre boyunca Ferrero tarafından saklanır.

Kanun uyarınca daha uzun bir süre boyunca saklamamız gereken veriler hariç olmak üzere, bahsi geçen sürelerin sonunda tüm veriler silinir veya anonim hale getirilir.

HAKLARINIZ NELER? BUNLARI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Bir veri sahibi olarak, aşağıdaki hakları herhangi bir zamanda kullanma yetkiniz mevcuttur:

• Ferrero tarafından işlenen Kişisel Verilerinizin varlığına dair doğrulama edinmek, söz konusu verilerin kopyalarına erişmek ve bunları edinmek;
• Yanlış veya eksik olan Kişisel Verilerinizi güncellemek, değiştirmek ve/veya düzeltmek;
• İşlemenin gereksiz veyahut kanunsuz olduğunu düşündüğünüzde Kişisel Verilerinizin silinmesini sağlamak, Kişisel Verileri anonim hale getirmek, işlenmesi kanunsuz olan verileri bloke etmek ya da işleme sınırlar getirmek;
• Belli bir amaç sebebiyle Ferrero’nun Kişisel Verilerinizi işlemesini önlemeniz gerektiğine inandığınız hallerde, özel durumunuza ilişkin dayanaklar uyarınca Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;
• Reklam materyali gönderme, doğrudan satış, piyasa araştırması veya ticari iletişim gerçekleştirme amaçlarıyla oluşturulmuş Kişisel Veri işlemesine itiraz etmek;
• İşleme sizin onayınızın hukuki dayanak oluşturduğu hallerde (Pazarlama ve Profilleme için) işlem onayınızı geri almak – bu durum onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirilen işlemin kanuniliğine halel getirmez;
• Kişisel Verilerinizin yanlış bir şekilde işlendiğini ya da işlemenin gereksiz veya kanunsuz olduğunu düşünüyorsanız veyahut işleme itiraz etmişseniz, Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek;
• Taşınabilirlik – Ferrero’ya sağladığınız Kişisel Verilerin yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makineyle okunabilen bir formattaki kopyasını edinme, ayrıca söz konusu Kişisel Verilerin başka bir veri sorumlusuna aktarımını isteme hakkınız mevcuttur.

E-posta tercihleriniz de dâhil olmak üzere, Ferrero’ya vermiş olduğunuz Kişisel Verilerinizin çoğunun gereken durumlarda İnternet Sitesinde oluşturmuş olduğunuz kullanıcı profilinize girerek değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.
İnternet Sitesi aracılığıyla hizmet talebinde bulunurken, Pazarlama amaçlı Kişisel Verileri işlemesi yoluyla bir veya birden fazla iletişim aracı seçmiş olabilirsiniz (örn. telefon, SMS, e-posta, posta, sosyal medya). Gerekli hallerde, İnternet Sitesinde oluşturmuş olduğunuz kullanıcı profiliniz aracılığıyla, tüm seçilen iletişim yollarına yönelik bu işlem için verdiğiniz onayı geri çekebilir veya sadece belli araçları engellemeyi tercih edebilirsiniz (örn. yalnızca SMS pazarlama iletilerine dair onayınızı geri çekerseniz, artık SMS yoluyla ileti almazsınız; ancak e-posta yoluyla almaya devam edebilirsiniz).
Ayrıca, her bir pazarlama mesajının alt kısmında bulunan ilgili linki seçerek Pazarlama onayınızı da (e-posta yoluyla gelen iletileri) geri çekebilirsiniz.
Çerezlerle sağlanan Profilleme onayı herhangi bir zamanda geri alınabilir. Profilleme onayı belli bir işaret kutusu aracılığıyla verilmişse, gereken hallerde, İnternet Sitesi üzerinde oluşturmuş olduğunuz kullanıcı profiliniz içindeki tercihleri değiştirerek bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Herhangi bir zamanda, ilgili talebinizi posta adresine ve privacy.tr@ferrero.com e-posta adresine göndererek Gizlilik Departmanımıza ulaşmak suretiyle, yürürlükteki yasaların tesis ettiği haklarınızı kullanabilirsiniz.

Son olarak, bilgilerinizi kanunsuz bir şekilde ele aldığımızı ve işlediğimizi düşünmeniz halinde, şikâyetlerinizi yerel AB Veri Koruma Kurumuna veya Ferrero tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki veri koruma makamına (CNPD) ya da Türkiye Veri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

TADİLLER
İşbu Gizlilik Politikası 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ferrero işbu Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen tadil etme ya da örn. geçerli yasadaki değişiklikler sonucunda sadece içeriğini güncelleme hakkı saklıdır. Ferrero söz konusu değişiklikleri ortaya kondukları andan itibaren tarafınıza bildirecek ve bunlar İnternet Sitesinde yayınlanır yayınlanamaz bağlayıcı olacaktır. Bu sebeple Ferrero, Gizlilik Politikasının en son, güncellenmiş sürümüne aşina olabilmeniz ve böylelikle, Ferrero’nun Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı konusunda bilgi sahibi olabilmeniz adına, işbu Gizlilik Politikasını düzenli olarak ziyaret etmenizi önerir.

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın