From Inside Out Jar | Nutella

FAQ

Nutella®beantwoordt
al je vragen

Heb je vragen over Nutella®?

Nou, dan ben je hier op de goede plek!

Palmolie

Nutella® bevat palmolie omdat dit de beste optie is om ervoor te zorgen dat het product de juiste textuur en structuur heeft en omdat het de karakteristieke smaak van de andere ingrediënten niet in de weg staat. Het belangrijkste is dat palmolie geen hydrogeneringsproces hoeft te ondergaan. Hierbij worden "transvetten" geproduceerd die door de autoriteiten en de wetenschappelijke wereld zijn erkend als bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Veel andere oliën zouden moeten worden onderworpen aan hydrogenering om de consistentie te creëren die nodig is voor ons recept.

De EFSA heeft Nutella® nooit genoemd in haar aanbevelingen en heeft ook nooit geadviseerd om te stoppen met het eten van palmolie.

Ja, Nutella® is volledig veilig om te eten. De gezondheid en het welzijn van consumenten is een absolute prioriteit voor Ferrero.

Nee. De plantaardige olie in Nutella® is palmolie, die op natuurlijke wijze wordt gewonnen uit de palmvruchten en die onze pasta zijn romige textuur geeft. Daarom hoeft het product geen hydrogeneringsproces te ondergaan dat verantwoordelijk is voor de vorming van transvetten, die door zowel de autoriteiten als de wetenschappelijke gemeenschap als bijzonder ongezond worden beschouwd.

In tegenstelling tot sommige opvattingen is het niet juist om te stellen dat palmolie schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Ferrero heeft altijd veel aandacht besteed aan zowel de kwaliteit van zijn producten als aan zijn grondstoffen. Palmolie wordt voornamelijk gebruikt vanwege zijn natuurlijke oorsprong. De structuur is ideaal voor zoetwaren en pasta‘s, waardoor het gebruik van gehydrogeneerde vetten niet nodig is. Palmolie wordt al duizenden jaren gebruikt in de menselijke voeding. Veel wetenschappelijke studies bevestigen de neutraliteit van de effecten van palmolie op de stofwisseling binnen een evenwichtig dieet.

Het Ferrero-palmoliehandvest weerspiegelt onze beslissing om onze betrokkenheid bij duurzame palmolie te verhogen. Het bestaat uit een reeks richtsnoeren die tot doel hebben de belangrijkste oorzaken van ontbossing uit te roeien en een evenwicht tot stand te brengen tussen milieu- en sociale kwesties enerzijds en winstgevendheid anderzijds. De 10 doelstellingen die Ferrero heeft vastgelegd in het palmoliehandvest kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Traceerbaarheid van de toeleveringsketen
  2. Het niet kappen van bossen met hoge koolstofvoorraden
  3. Het niet gebruiken van vuur om land te ontruimen
  4. Het niet planten op veengronden
  5. Bescherming van bedreigde diersoorten
  6. Bewaking van de uitstoot van broeikasgassen
  7. Handhaving van de mensenrechten, met inbegrip van FPIC - Free, Prior and Informed Consent (vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming)
  8. Handhaving van de rechten van werknemers
  9. Geen gebruik van paraquat (onkruidverdelger)
  10. Actieve bestrijding van corruptie

Cacao

De cacao die in Nutella® wordt gebruikt, is voornamelijk afkomstig uit Ivoorkust en Ghana. Ferrero verwerkt de ruwe cacaobonen rechtstreeks in zijn fabrieken tot cacaopoeder.

Alle cacao die we voor Nutella® kopen, komt van Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen, zodat we het levensonderhoud van de boeren en hun gezinnen kunnen helpen verbeteren en de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit kunnen behouden. Bovendien worden al onze cacaoboeren met behulp van gps in kaart gebracht, waardoor onze toeleveringsketen op het niveau van de boerengroep volledig traceerbaar is. Dit betekent dat we illegale ontbossing kunnen monitoren en ervoor kunnen zorgen dat we geen cacaobonen uit beschermde gebieden kopen. Ferrero is ook stichtend lid van het Cocoa and Forest Initiative (CFI), een samenwerking tussen de industrie en de regeringen van Ghana en Ivoorkust om een einde te maken aan de ontbossing en de bosgebieden te herstellen.

In overeenstemming met zijn zakelijke gedragscode bevestigt Ferrero zijn vaste voornemen om bij te dragen aan de uitroeiing van kinderarbeid, met name de meest schadelijke vormen daarvan, en van alle vormen van slavernij, dwangarbeid en strafarbeid. De zakelijke gedragscode van Ferrero is gebaseerd op het IAO-verdrag 138 inzake de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces en op het IAO-verdrag 182 inzake de ergste vormen van kinderarbeid. Ferrero ziet erop toe dat zijn leveranciers zich houden aan de principes van bovengenoemde gedragscode.

Hazelnoten

De hazelnoten van Nutella® zijn voornamelijk afkomstig uit Turkije, Italië, Chili en de Verenigde Staten. De oogst vindt plaats tussen begin augustus en eind september. Om de beschikbaarheid van kwaliteit en verse hazelnoten te garanderen, vindt de teelt ook plaats in landen op het zuidelijk halfrond. Dit komt neer op een extra oogst van februari tot maart.

Het Nutella® recept bevat 13% hazelnoten, wat betekent dat bijvoorbeeld een Nutella® pot van 750 g ongeveer 97 hazelnoten bevat.

Melk

Ja, Nutella® bevat mageremelkpoeder, waarvan de kwaliteit vooral afhangt van de kwaliteit van de verse melk die voor het produceren van het mageremelkpoeder wordt gebruikt. De melk in Nutella® wordt alleen geleverd door geselecteerde en betrouwbare melkproducenten met wie wij een hoogwaardige, langdurige relatie hebben.

Net als bij andere chocoladeproducten en zoetwaren is het gebruik van melkpoeder in Nutella® gebaseerd op technologische doeleinden. Aangezien ons recept watervrij is, is het gebruik van melkpoeder nodig om het zijn romige textuur te geven.

Delen op