FAQ

FAQ

Nutella® beantwoordt al jouw vragen.

Suiker

icon

Welk soort suiker bevat Nutella®?

We kunnen de gebruikte soorten suiker als volgt indelen: 75% bietsuiker en 25% geraffineerde rietsuiker.

Palmolie

icon

Heeft het EFSA Nutella® ooit vernoemd in zijn aanbevelingen?

EFSA heeft Nutella® nooit vernoemd in zijn aanbevelingen en heeft nooit aanbevolen om te stoppen met het consumeren van palmolie.

icon

Zijn de oliën die in Nutella® gebruikt worden gehydrogeneerd of gehard?

In tegenstelling tot wat sommigen beweren is het niet correct te zeggen dat palmolie schadelijk is voor de gezondheid. Ferrero heeft altijd de grootste aandacht besteed aan de kwaliteit van zijn producten en grondstoffen. Palmolie wordt voornamelijk gebruikt vanwege zijn natuurlijke toestand. Door zijn structuur wordt het gebruik van geharde vetten onnodig, waardoor palmolie ideaal is voor de productie van zoetigheden en smeerpasta’s. Palmolie wordt al eeuwen gebruikt in voeding. Tal van wetenschappelijke studies bevestigen de neutraliteit van de effecten van palmolie op het metabolisme als onderdeel van een evenwichtige voeding.

icon

Wat zegt het Ferrero Palm Oil Charter?

Het Ferrero Palm Oil Charter weerspiegelt ons engagement om gebruik te maken van duurzame palmolie. Het bevat een stel instructies waarmee we de voornaamste oorzaken van ontbossing willen tegengaan. Het brengt ook een evenwicht tot stand tussen de ecologische en sociale overwegingen aan de ene kant en het rendement aan de andere kant. De 10 doelstellingen van Ferrero uit het Palm Oil Charter kunnen als volgt worden samengevat:

1. Traceerbaarheid van de toevoerketen
2. Bescherming van wouden die veel koolstof opslaan
3. Geen gebruik van vuur om land te ontginnen
4. Geen aanplantingen op turfgronden
5. Bescherming van bedreigde soorten
6. Toezicht op de uitstoot aan broeikasgassen
7. Respect voor de mensenrechten, met inbegrip van het FPIC-principe (free, prior and informed consent, of vrije, voorafgaande en geïnformeerde instemming)
8. Respect voor de rechten van de arbeiders
9. Ban op het gebruik van de onkruidverdelger paraquat
10. Actieve strijd tegen corruptie

Op de 10 punten wordt toezicht uitgeoefend in samenwerking met TFT (The Forest Trust).

icon

Waarom wordt in het Nutella®-recept palmolie gebruikt?

Palmolie is het meest geschikte ingrediënt om het product de juiste structuur en consistentie te geven, zonder de natuurlijke smaak van de andere ingrediënten aan te tasten. Belangrijker nog is dat het gebruik ervan hydrogeneren (harden) voorkomt. Bij dat proces ontstaan immers 'transvetzuren’ die door de gezondheidsautoriteiten en de wetenschappelijke wereld beschouwd worden als bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Mochten we andere oliesoorten willen gebruiken dan zouden we die moeten harden om ons product de gewenste textuur te geven.

icon

Wat denkt de EFSA (European Food Safety Authority) over palmolie?

In haar recentste aanbevelingen stelt de European Food Safety Authority (EFSA) dat bepaalde thermische contaminanten (2MCPD, 3MCPD, GE) te vinden zijn in uiteenlopende voedingsmiddelen en in grotere hoeveelheden in plantaardige oliën, waar ze ontstaan tijdens het verhittingsproces waarbij hoge temperaturen komen kijken. Die contaminanten komen in aanzienlijke hoeveelheden tot stand wanneer de olie een temperatuur boven de 200°C bereikt.
Terwijl de EFSA de inspanningen erkent van de voedselindustrie om de productieprocessen te verbeteren en lagere temperaturen te gebruiken, stelt ze dat de resultaten veelbelovend zijn maar dat verbeteringen tegelijk nog steeds mogelijk en nodig zijn. De oliën en vetten die de sector nu gebruikt bevatten minder van die contaminanten dan deze die doorgaans op de markt beschikbaar zijn. Dat maakt het mogelijk om producten te ontwikkelen die slechts minimale hoeveelheden van die contaminanten bevatten waardoor ze volledig voldoen aan de door de EFSA voorgeschreven limieten.

icon

Heeft palmolie schadelijke gevolgen voor de gezondheid?

In tegenstelling tot wat sommigen beweren is het niet correct te zeggen dat palmolie schadelijk is voor de gezondheid. Ferrero heeft altijd de grootste aandacht besteed aan de kwaliteit van zijn producten en grondstoffen. Palmolie wordt voornamelijk gebruikt vanwege zijn natuurlijke toestand. Door zijn structuur wordt het gebruik van geharde vetten onnodig, waardoor palmolie ideaal is voor de productie van zoetigheden en smeerpasta’s. Palmolie wordt al eeuwen gebruikt in voeding. Tal van wetenschappelijke studies bevestigen de neutraliteit van de effecten van palmolie op het metabolisme als onderdeel van een evenwichtige voeding.

icon

Is Nutella® veilig voor de consument?

Ja, Nutella® is een veilig voedingsmiddel. De gezondheid en het welzijn van de consument is voor Ferrero een topprioriteit. Foute informatie over Nutella®, bv. dat het product kanker kan veroorzaken vanwege de aanwezigheid van palmolie is onverantwoord en niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

icon

Welke invloed heeft de palmolie in Nutella® op het milieu?

Ferrero trad in 2005 toe tot de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Deze vereniging bepaalde een aantal principes om de productie en het gebruik te stimuleren van milieuvriendelijke palmolie. Sinds december 2013 bevat de wereldwijd geproduceerde Nutella®, palmolie die 100 % RSPO-gecertificeerd is.  Ferrero trekt zijn verantwoordelijkheid echter nog verder door dan de certificatie: ons engagement uit zich in het Charter Voor Palmolie uit 2013. Daarmee willen we de belangrijkste oorzaken van de ontbossing bestrijden en een evenwicht creëren tussen bescherming van het milieu, de noden van de gemeenschappen, winst en economische leefbaarheid.

Hazelnoot

icon

Waar komen de hazelnoten in Nutella® vandaan?

Onze noten zijn voornamelijk afkomstig uit Turkije en Italië. Ferrero is een van de grootste afnemers van hazelnoten ter wereld. Daarom willen we tegen 2020 een volledige traceerbaarheid van alle hazelnoten bekomen.

Melk

icon

Gebruiken jullie melkpoeder of verse melk in jullie producten?

Het gebruik van melkpoeder in chocolade en zoetigheden is gebaseerd op technologische argumenten. De kwaliteit van het afgeroomde melkpoeder wordt in hoofdzaak bepaald door de kwaliteit van de verse melk waarvan het afkomstig is. We selecteren onze melkleveranciers op basis van criteria die in sommige gevallen veel strenger zijn dan wat de wet oplegt.

Cacao

icon

Waar komt de cacao in Nutella® vandaan?

De cacao die we in Nutella® gebruiken is voornamelijk afkomstig uit Ivoorkust en Ghana. Ferrero verwerkt de cacaobonen in zijn fabrieken zelf rechtstreeks tot cacaoboter en cacaopoeder.

icon

Kinderarbeid is wijdverspreid op West-Afrikaanse cacaoboerderijen. Wat is jullie standpunt hierover?

In overeenstemming met zijn Gedragscode is Ferrero actief in de strijd tegen kinderarbeid, in het bijzonder in zijn schadelijkste aspecten, en tegen alle vormen van slavernij, dwangarbeid en werkstraffen. De Ferrero-gedragscode is gebaseerd op Verdrag 138 van de IAO over de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces en Verdrag 182 over de ergste vormen van kinderarbeid. Ferrero garandeert dat zijn leveranciers de principes van de bovenvermelde code toepassen. De Ferrero-gedragscode vind je op deze pagina.