Mlieko pre Nutellu | Povedzme si niečo o kvalite

Mlieko pre Nutellu

Náš zásobovací reťazec neustále kontrolujeme, aby sme zaistili vysokú kvalitu mlieka.

Pri výrobe Nutelly používame iba mlieko dodávané vybranými a spoľahlivými obchodnými partnermi, ktorí sú riadení v súlade so zásadami kontrolovaného dodávateľského reťazca.
Ručíme za prísny a nepretržitý výber našich dodávateľov a za dohľadateľnosť dodávateľov v každej fáze zásobovacieho reťazca. Používame prísnejšie kontroly, než ako nariaďuje zákon, a robíme dodatočné kontroly pre zaistenie ešte vyššej kvality mlieka.

Zdieľať túto stránku

Mlieko pre Nutellu

Povedzme si niečo o mlieku pre Nutellu

share on:
lait-nutella_1

Od mlieka k sušenému mlieku

1. Po každom dojení je mlieko čo najrýchlejšie ochladené na teplotu 4 °C, aby bola zachovaná jeho kvalita. Potom je mlieko v cisterne prevezené do mliekarne, ktorá pred jeho prevzatím urobí fyzikálno-chemickú a mikrobiologickú analýzu. 

2. Potom podstúpi fázu „tekutého“ spracovania, pri ktorom je od mlieka oddelená smotana, takže získame odstredené mlieko. 

lait-poudre-nutella_0

3. Aby bolo zaistené, že je mlieko mikrobiologicky bezpečné, prechádza následne fázou pasterizácie, rovnako ako pri mlieku chladenom, predávanom v obchodoch. Mlieko je na 15 sekúnd zahriate na teplotu 72 °C, čím dôjde k odstráneniu baktérií potenciálne nebezpečných pre človeka. Potom je ihneď ochladené. 

4. V tejto fáze sa začína proces „suchého“ spracovania vo forme koncentrácie a dehydratácie: horúci vzduch napomáha kompletnému odpareniu obsahu vody v rámci špeciálnej technológie, označované ako „Spray-dry“.
Na výrobu 1 kg sušeného odstredeného mlieka je potrebných zhruba 10 litrov tekutého odstredeného mlieka. Od našich dodávateľov požadujeme, aby tento proces urobili do 48 hodín od chvíle, keď mlieko dorazilo do mliekarne.

test-lait-nutella

Kvalita a čerstvosť

Aby sme zaistili, že mlieko spĺňa všetky naše prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá, robíme dodatočné fyzikálno-chemické analýzy a kontrolujeme všetky dodávky, ktoré dostaneme. Špecializovaný tím degustátorov navyše mlieko pravidelne ochutnáva, aby overil, či jeho farba, čerstvosť a vôňa vždy zodpovedá našim požiadavkám kvality. Neustále testovanie organoleptickej kvality prebieha na rôznych úrovniach (na dodávateľskej úrovni, v závodoch Ferrero® po prijatí suroviny a na úrovni centrálnej jednotky výskumu a vývoja a kontroly kvality) s využitím moderných postupov popisnej zmyslovej analýzy.

Viete, že:

Na výrobu 1 kg sušeného odstredeného mlieka je potrebných zhruba 10 litrov tekutého odstredeného mlieka.

Zistite viac informácií o ďalších ingredienciách v Nutelle®