Συχνές ερωτήσεις
Ζάχαρη
Ζάχαρη
Τα είδη ζάχαρης που αγοράζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν γενικά να ταξινομηθούν ως εξής: 75% ζάχαρη από ζαχαρότευτλα και 25% επεξεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.
Φοινικέλαιο
Φοινικέλαιο
Σε αντίθεση με κάποιες καιροσκοπικές απόψεις, δεν είναι σωστό ότι το φοινικέλαιο είναι επιζήμιο για την υγεία του ανθρώπου. Η Ferrero πάντα έδινε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα τόσο των προϊόντων της όσο και των πρώτων υλών της. Το φοινικέλαιο χρησιμοποιείται κυρίως για τη φυσική του προέλευση. Η δομή του είναι ιδανική για προϊόντα ζαχαροπλαστικής και κρέμες και, κατά συνέπεια, καθιστά περιττή τη χρήση των υδρογονωμένων λιπαρών. Το φοινικέλαιο χρησιμοποιείται στην ανθρώπινη διατροφή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πολλές επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ουδετερότητα των επιπτώσεων του φοινικέλαιου στο μεταβολισμό, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.
Όχι. Το φυτικό έλαιο που περιέχεται στη Nutella® είναι φοινικέλαιο, το οποίο εξάγεται φυσικά από τον καρπό του φοίνικα και δίνει στην κρέμα την κρεμώδη υφή της. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν χρειάζεται να υποβάλλεται σε διαδικασία υδρογόνωσης, η οποία είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό των τρανς λιπαρών οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα ανθυγιεινά τόσο από τις αρχές όσο και από την επιστημονική κοινότητα.
Η Ferrero προσχώρησε στην RSPO (Στρογγυλής Τράπεζας για το Βιώσιμο Φοινικέλαιο) ήδη από το 2005. Η εν λόγω ένωση θέσπισε ένα σύνολο αρχών για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου φοινικέλαιου. Από το Δεκέμβριο του 2013, η παραγωγή της Nutella παγκοσμίως περιέχει φυσικά 100% διαχωρισμένο φοινικέλαιο με πιστοποίηση RSPO. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Ferrero δεν σταματά στην πιστοποίηση: η δέσμευση της συνεχίζεται μέσα από τη Χάρτα για το Φοινικέλαιο, που εγκαινιάστηκε το 2013, για να αντιμετωπίσει τις κύριες αιτίες της αποψίλωσης των δασών και να δημιουργήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, τις ανάγκες της κοινότητας και το οικονομικό όφελος και τη βιωσιμότητα.
Η Χάρτα Ferrero για το Φοινικέλαιο εκφράζει την απόφαση να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για το βιώσιμο φοινικέλαιο. Αποτελείται από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που έχει ως στόχο να εξαλείψει τις κύριες αιτίες της αποψίλωσης των δασών, καθώς και τη δημιουργία μιας ισορροπίας μεταξύ περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, αφενός, και της κερδοφορίας αφετέρου. Οι 10 στόχοι που καθορίζονται από τη Ferrero στη Χάρτα για το Φοινικέλαιο μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 1. Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού 2. Απαγόρευση αποψίλωσης δασών με Υψηλό Απόθεμα Άνθρακα 3. Απαγόρευση χρήσης φωτιάς για την εκκαθάριση εδαφών 4. Απαγόρευση φύτευσης σε τυρφώδη εδάφη 5. Προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών 6. Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 7. Επιβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ΕΣΜΕ - Ελεύθερη συναίνεση μετά από ενημέρωση 8. Επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων 9. Απαγόρευση χρήσης paraquat (ζιζανιοκτόνο) 10. Ενεργή καταπολέμηση της διαφθοράς Όλα αυτά τα θέματα θα επανεξετάζονται σε συνεργασία με την οργάνωση TFT (πρώην The Forest Trust).
Ναι, η Nutella είναι απολύτως ασφαλής για κατανάλωση. Η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα για τη Ferrero. Συγκεκριμένα, ισχυρισμοί ότι η Nutella μπορεί να προκαλέσει καρκίνο λόγω του φοινικελαίου που περιέχει είναι ανεύθυνοι και δεν έχουν κανένα επιστημονικό υπόβαθρο.
To φοινικέλαιο είναι η καλύτερη επιλογή για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει την σωστή συνοχή και δομή και ότι δεν επηρεάζονται τα γευστικά χαρακτηριστικά των άλλων συστατικών. Πιο σημαντικό όμως, είναι ότι έτσι αποφεύγεται η διαδικασία της υδρογόνωσης, παράγωγο της οποίας είναι τα τρανς λιπαρά τα οποία, τόσο οι Αρχές όσο και η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζουν ως ιδιαιτέρως βλαβερά για την υγεία. Πολλά από τα υπόλοιπα έλαια θα έπρεπε να υποβληθούν σε υδρογόνωση προκειμένου να αποκτήσουν τη σύσταση που απαιτείται για τα προϊόντα μας.
Σύμφωνα με πρόσφατες συστάσεις της EFSA, ορισμένες θερμικές προσμείξεις (2MCPD, 3MCPD, GE) βρίσκονται σε μια ευρεία σειρά τροφίμων, με την παρουσία τους να είναι μεγαλύτερη σε έλαια φυτικής προέλευσης τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σε υψηλή θερμοκρασία κατά το στάδιο παραγωγής τροφίμων. Αυτές οι προσμείξεις δημιουργούνται κυρίως όταν η επεξεργασία των ελαίων γίνεται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 200°C. Η EFSA έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι το σύνολο του κλάδου έχει ξεκινήσει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής ώστε να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες θερμοκρασίες επεξεργασίας και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, παρ' όλα αυτά ελπίζει σε ακόμα καλύτερα. Τα λίπη και έλαια συνεπώς έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα προσμείξεων από τα τυπικά διαθέσιμα στην αγορά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία προϊόντων με ελάχιστα επίπεδα προσμείξεων, τα οποία και είναι απολύτως σύμφωνα με τις παραμέτρους που τέθηκαν από την EFSA.
Η EFSA δεν έχει αναφέρει την Nutella ποτέ στις συστάσεις της, αλλά ούτε και έχει συστήσει ποτέ να σταματήσει η κατανάλωση φοινικέλαιου. Επιπλέον, η Nutella δεν έχει αποσυρθεί ποτέ από κανένα ράφι σουπερμάρκετ σε οποιαδήποτε χώρα.
Η Ferrero επιβεβαιώνει ότι η Nutella δεν έχει αποσυρθεί ποτέ από κανένα ράφι σουπερμάρκετ σε οποιαδήποτε χώρα. Η Ιταλική αλυσίδα Coop απέσυρε το δικό τους προϊόν ιδιωτικής ετικέτας που περιείχε φοινικέλαιο.
Φουντούκι
Φουντούκι
Τα φουντούκια μας προέρχονται κυρίως από την Τουρκία και την Ιταλία. Η Ferrero είναι ένας από τους κυριότερους χρήστες φουντουκιού στον κόσμο. Για το λόγο αυτό, έχουμε την πρόθεση να εφαρμόσουμε 100% ιχνηλασιμότητα όλων των φουντουκιών που χρησιμοποιούμε μέχρι το 2020.
Κακάο
Κακάο
Το κακάο που χρησιμοποιείται στη Nutella® προέρχεται κυρίως από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα. Η Ferrero επεξεργάζεται τους σπόρους κακάο για την παραγωγή βουτύρου κακάο και κακάο σε σκόνη απευθείας στα εργοστάσιά της.
Σύμφωνα με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, η Ferrero επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόθεσή της να συμβάλλει στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας, ιδιαίτερα των πιο επιζήμιων μορφών της, καθώς και όλων των τύπων δουλείας, καταναγκαστικής εργασίας και ποινικής εργασίας. Ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας της Ferrero βασίζεται στην Σύμβαση 138 του ΔΓΕ σχετικά με την ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας, καθώς και στη Σύμβαση 182 του ΔΓΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Η Ferrero βεβαιώνεται ότι οι προμηθευτές της συμμορφώνονται με τις αρχές του προαναφερόμενου κώδικα. Ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας της Ferrero είναι διαθέσιμος σε αυτή την ιστοσελίδα.
Γάλα
Γάλα
Η χρήση γάλακτος σε σκόνη για τη σοκολάτα και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής βασίζεται σε τεχνολογικούς σκοπούς. Η ποιότητα του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του φρέσκου γάλακτος από το οποίο εξάγεται. Επιλέγουμε αυτό το γάλα σύμφωνα με κριτήρια που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ακόμη πιο αυστηρά από την αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ορός γάλακτος είναι ένα φυσικό συστατικό του γάλακτος και χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη γεύση και τη δομή του προϊόντος.