Προϋποθεσεις Για Τη Χρηση Του Σηματος NUTELLA®

Προϋποθεσεις Για Τη Χρηση Του Σηματος NUTELLA®

Η NUTELLA® είναι ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Ferrero S.p.A.
Η χρήση της κρέμας φουντουκιού NUTELLA® για την προετοιμασία άλλων προϊόντων δεν δίνει αυτομάτως δικαίωμα χρήσης του σήματος NUTELLA® . Ωστόσο, κάποια περιορισμένη χρήση επιτρέπεται από τη Ferrero S.p.A. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ NUTELLA® ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις (“Όροι & Προϋποθέσεις”) ισχύουν αποκλειστικά για ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πώλησης τροφίμων και/ή υπηρεσιών τροφίμων (π.χ. ανεξάρτητα αρτοποιεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή καφετέριες) (στο εξής “Έμποροι Λιανικής”), στην Ελλάδα και σκοπεύουν να αναφερθούν στην κρέμα φουντουκιού NUTELLA® ως χαρακτηριστικό συστατικό ενός ή περισσότερων προϊόντων τους (στο εξής “Προϊόν”). Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις και το δικαίωμα χρήσης που παρέχεται διά του παρόντος ισχύουν μόνο για ανεξάρτητους Εμπόρους Λιανικής με ένα κατάστημα· κάθε έμπορος λιανικής τροφίμων και/ή πάροχος υπηρεσιών τροφίμων που είναι μέρος “αλυσίδας” ή λειτουργεί ως δικαιούχος franchise δεν θεωρείται Έμπορος Λιανικής και, συνεπώς, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα NUTELLA® υπό τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Αν ένας έμπορος λιανικής έχει αμφιβολίες για το αν είναι εγκεκριμένος Έμπορος Λιανικής, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τη Ferrero.

Η Ferrero μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει τους Όρους & Προϋποθέσεις και οι Έμποροι Λιανικής συμφωνούν να ελέγχουν το λιγότερο κάθε έξι μήνες αν οι Όροι & Προϋποθέσεις έχουν τροποποιηθεί ή αποσυρθεί. Οι Έμποροι Λιανικής συμφωνούν να συμμορφώνονται και να δεσμεύονται από την τελευταία έκδοση του παρόντος εγγράφου.

 

Όροι & Προϋποθέσεις

 1. 1) Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σήμα NUTELLA® μόνο για να ενημερώσετε τους καταναλωτές ότι η κρέμα φουντουκιού NUTELLA® είναι ένα συστατικό μέσα ή πάνω σε ένα εγκεκριμένο προϊόν διατροφής (“Προϊόν”) όπως ορίζεται στο τέλος των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το σήμα NUTELLA® σε διαφήμισεις και υλικό εκτός του καταστήματος.
   
 2. 2) Το Προϊόν πρέπει να παράγεται και να πωλείται μόνο και αποκλειστικά εντός του καταστήματος του Εμπόρου Λιανικής σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και τοπικά διατάγματα.
   
 3. 3) Το Προϊόν πρέπει να παρασκευάζεται φρέσκο και να πωλείται το αργότερο 24 ώρες από την παρασκευή του.
   
 4. 4) Η NUTELLA® δεν πρέπει να μαγειρεύεται, να καταψύχεται ή να αναμιγνύεται με άλλα συστατικά.
   
 5. 5) Η χρήση του σήματος NUTELLA® πρέπει πάντα:
  1. α) να γίνεται με κεφαλαία γράμματα ενός χρώματος (η χρήση του λογοτύπου NUTELLA® () δεν εγκρίνεται υπό τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις) και
  2. β) να ακολουθείται από το σύμβολο καταχωρισμένου σήματος ®.
    
 6. 6) Το σήμα NUTELLA® δεν πρέπει να τονίζεται σε βάρος του ονόματος του Προϊόντος.
   

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

   


   
 7. 7) Η χρήση του σήματος NUTELLA® δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποδηλώνει κάποια σύνδεση με τη Ferrero και δεν πρέπει να αντλεί αθέμιτο όφελος από τη φήμη της Ferrero. Επιπλέον, τα προϊόντα με NUTELLA® δεν πρέπει να κυριαρχούν σε βάρος των υπόλοιπων προϊόντων που προσφέρονται στο σημείο πώλησης.
   

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  Όταν ένας Έμπορος Λιανικής προσφέρει περισσότερα από ένα Προϊόντα, η κρέμα φουντουκιού NUTELLA® μπορεί να αναφέρεται στην πρώτη θέση των συστατικών στους πίνακες-καταλόγους ακριβώς κάτω από το όνομα ενός Προϊόντος. Για παράδειγμα:

   

   

  Η κρέμα φουντουκιού NUTELLA® δεν μπορεί να αναφέρεται στην πρώτη θέση των συστατικών στους πίνακες-καταλόγους ακριβώς κάτω από τα ονόματα όλων των Προϊόντων. Για παράδειγμα:

   

   

  Οι πίνακες-κατάλογοι (ή τμήματά τους) δεν πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε Προϊόντα που περιέχουν την κρέμα φουντουκιού NUTELLA®. Για παράδειγμα, το παρακάτω δεν επιτρέπεται:

   

   

  Επιτρέπεται να παρουσιάζονται βάζα κρέμας φουντουκιού NUTELLA® που όντως φυλάσσονται και/ή χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των Προϊόντων στο σημείο πώλησης, αλλά μόνο στο βαθμό που η τοποθέτηση των βάζων κρέμας φουντουκιού NUTELLA® δεν έχει αποκλειστικά διακοσμητικό σκοπό. Η χρήση/τοποθέτηση οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού (όταν παρέχεται από τη Ferrero) πρέπει να γίνεται με εύλογο τρόπο. Για παράδειγμα:

   

   

  Χρήση υπερβολικά μεγάλης ποσότητας βάζων κρέμας φουντουκιού NUTELLA® ως μέρους του διάκοσμου του σημείου πώλησης χωρίς να προορίζονται πραγματικά για χρήση (βλ. παρακάτω παράδειγμα) δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή έγκριση της Ferrero. Χρήση οποιουδήποτε υλικού που φέρει την επωνυμία Ferrero, εκτός από τα βάζα NUTELLA® που χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία των Προϊόντων, δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή έγκριση της Ferrero.

   


   
 8. 8) Η χρήση του σήματος NUTELLA® στην παρουσίαση του Προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων που ρητά δέχεται η Ferrero για χρήση σε συνδυασμό με την κρέμα φουντουκιού NUTELLA®. Ο κατάλογος με το λεκτικό που εγκρίνει η Ferrero για αυτά τα προϊόντα βρίσκεται στο τέλος των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων και η Ferrero διατηρεί το δικαίωμά της να τον τροποποιήσει κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια με την προσθήκη και/ή την αφαίρεση ενός ή περισσότερων στοιχείων.
   
 9. 9) Η Ferrero διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αποσύρει την έγκριση χρήσης του σηματος NUTELLA® υπό τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις σε σχέση με οποιονδήποτε Έμπορο Λιανικής ή κατηγορίες Εμπόρων Λιανικής. Η απόσυρση της έγκρισης θα έχει άμεση ισχύ, σε περίπτωση που κάποιος Έμπορος Λιανικής δεν συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.
   

Εγκεκριμένο λεκτικό:

 • Ψωμί με Nutella ®
 • Κρέπες με Nutella ®
 • Κρουασάν/Μπριός με Nutella ®
 • Τηγανίτα με Nutella ®
 • Τοστ με Nutella ®
 • Βάφλα με Nutella ®