Social Responsibility

تسهیم ارزش‌ها برای ارزش آفرینی

مسئولیت اجتماعی

ما عمیقاً به مسئولیت اجتماعی گروه پایبندیم و هر روزه این امر را با پرورش رابطه بین برندهایمان و مصرف کنندگان و با احترام و پذیرفتن مسئولیت خانم‌ها و آقایانی که برای ما کار می‌کنند و یا سابقاً کار می‌کردند نشان می‌دهیم.

 

به علاوه، ما این پایبندی را از طریق تامین پایدار منابع برای مواد خام، تعهد به محافظت از محیط زیست و مقابله با فساد نشان می‌دهیم.

 

علاوه بر این ما برای حمایت از برنامه‌هایی که فعالیت‌های فیزیکی را تشویق و ترویج می‌کنند و به مقابله با چاقی به‌طور خاص بین کودکان و نوجوانان کمک می‌کنند، همکاری می‌کنیم. ما کارکنانی در کشورهای در حال توسعه استخدام می‌کنیم و در این کشورها از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به مراقبت‌های اجتماعی و رفاه برای کودکان و نوجوانان حمایت می‌کنیم.

 

در گزارش‌های مسئولیت اجتماعی که هرساله منتشر می شود، استراتژی پایدار اتخاذی توسط گروه فررو و ابتکار و نوآوری‌های مرتبط با آن در سراسر جهان، مورد اشاره واقع می‌شود.