FAQ | Nutella Let's Talk Quality

FAQ | Parunāsim par kvalitāti

Nutella® atbild uz visiem jūsu jautājumiem.

Cukurs NUTELLA®

icon

Kāda veida cukuru Jūs lietojat Nutella® ražošanai?

Cukura veidus, kurus mēs iegādājamies visā pasaulē, var aptuveni klasificēt šādi: 75% cukurbiešu cukurs un 25% rafinēts cukurniedru cukurs.

Palmu eļļa NUTELLA®

icon

Vai palmu eļļai ir negatīva ietekme uz veselību?

Pretēji dažiem oportūniskajiem uzskatiem nav pareizi apgalvot, ka palmu eļļa kaitē cilvēka veselībai. Ferrero vienmēr ir pievērsis lielu uzmanību gan savu produktu, gan izejvielu kvalitātei. Palmu eļļu galvenokārt izmanto tās dabisko īpašību dēļ ; tās struktūra ir ideāli piemērota konditorejas izstrādājumiem un glazūrām, un līdz ar to hidrogenētu tauku lietošana nav vajadzīga. Palmu eļļa ir izmantota cilvēku uzturā jau tūkstošiem gadu. Daudzi zinātniskie pētījumi apstiprina palmu eļļas neitralu ietekmi uz metabolismu sabalansētā uzturā.

icon

Vai Nutella® augu eļļas ir hidrogenētas?

Nē. Nutella® sastāvā esošā augu eļļa ir palmu eļļa, kas dabiski tiek iegūta no palmu augļiem un piedod krēmīgu konsistenci. Šī iemesla dēļ produktam nav jāveic hidrogenēšanas process, kas būtu atbildīgs par trans-taukskābju veidošanos, ko gan institūcijās, gan zinātnieku aprindās uzskata par īpaši neveselīgām.

icon

Kas tieši ir Ferrero harta par palmu eļļu?

Ferrero palmu eļļas harta atspoguļo mūsu lēmumu stiprināt mūsu saistības attiecībā uz ilgtspējīgu palmu eļļu. Tas sastāv no pamatnostādņu kopuma, kura mērķis ir likvidēt galvenos mežu izciršanas cēloņus, kā arī radīt līdzsvaru starp vides un sociālajiem jautājumiem, no vienas puses, un rentabilitāti, no otras puses. Ferrero 10 palmas eļļas hartā noteiktos mērķus var apkopot šādi :

1. Piegādes ķēdes izsekojamība
2. Sagalabāt augsto oglekļa krājumu mežus 
3. Nelietot uguni, lai notīrītu zemi 
4. Nestādīt kūdras augsnēs
5. Nopietna sugu aizsardzība
6. Siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings
7. Cilvēktiesību ievērošana, tostarp FPIC - iepriekšēja informēta piekrišana 
8. Darba ņēmēju tiesību ievērošana
9. Parakvāta (herbicīda) nelietošana 
10. Aktīva cīņa pret korupciju

Visi šie jautājumi tiek pārskatīti sadarbībā ar TFT.

icon

Vai Nutella® ražošanai izmantotā palmu eļļa atstāj ietekmi uz vidi?

Ferrero pievienojās RSPO (apaļā galda par ilgtspējīgu palmu eļļu) jau 2005. gadā. Šī apvienība izveidoja principu kopumu, kas veicina sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas palmu eļļas ražošanu un izmantošanu. Kopš 2013. gada decembra  visā pasaulē ražota Nutella fiziski  satur 100% segregētu RSPO sertificētu palmu eļļu. Tomēr Ferrero atbildība neapstājas pie sertifikācijas procesa: tās saistības turpināsies 2013. gadā uzsāktās Palmu eļļas hartas ietvaros, lai risinātu galvenos mežu iznīcināšanas cēloņus un radītu līdzsvaru starp vides saglabāšanu, sabiedrības vajadzībām, ekonomisko labumu un dzīvotspēju. Turklāt Ferrero aktīvi atbalsta POIG, daudzu ieinteresēto pušu iniciatīvu, kuras misija ir pārveidot palmu eļļas nozari, un pārtraukt saikni starp palmu eļļu, mežu un kūdrāju iznīcināšanu un cilvēktiesību un darba tiesību pārkāpšanu.

icon

Vai Nutella®ir droša patērētājiem?

Jā, Nutella ir pilnīgi droša uzturā. Ferrero absolūtā prioritāte ir patērētāju veselība un labklājība. Daži apgalvojumi, ka Nutella var izraisīt vēzi, jo tajā ir palmu eļļa, ir bezatbildīgi un tiem nav zinātnisku pierādījumu.

icon

Kāpēc Nutella® savā receptē izmanto palmu eļļu?

Palmu eļļa ir labākā izvēle, lai nodrošinātu produktam pareizu konsistenci un struktūru, un nenomāktu citu sastāvdaļu raksturīgās garšas. Svarīgākais ir tas, ka eļļai neizmanto hidrogenēšanas procesu, kas rada "trans-taukskābes", kuras institūcijas un zinātnisku vide atzīst par sevišķi kaitīgām veselībai. Daudzām citām eļļām būtu jāveic hidrogenēšana, lai sasniegtu konsistenci, kas nepieciešama mūsu produktiem.

icon

Kāds ir EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes) viedoklis par palmu eļļu?

Saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) nesenajiem ieteikumiem  termiskie kontaminanti (2MCPD, 3MCPD, GE) atrodami daudzos pārtikas produktos un lielākā daudzumā tie atrodami augu eļļās, kuras  pārstrādes laikā pakļautas augstām temperatūrām. Šie kontaminanti  veidojas īpaši, kad eļļa sasniedz temperatūru virs 200 ° C. EFSA ir atzinusi, ka nozare ir sākusi optimizēt procesus zemākas temperatūras apstākļos, un rezultāti ir daudzsološi, tomēr tā cer panākt vairāk. Tātad eļļām un taukiem ir ievērojami zemāks piesārņotāju līmenis nekā tirgū pieejamiem standarta produktiem. Tas ļauj radīt produktus ar minimālu kontaminantu līmeni, kas pilnībā atbilst EFSA noteiktajiem parametriem.

icon

Vai Nutella® jebkad ir pieminēta EFSA rekomendācijās?

EPNI savos ieteikumos nav pieminējusi Nutella®, kā arī nekad nav ieteikusi pārtraukt lietot palmu eļļu. Turklāt Nutella® nekad nav izņemta no lielveikalu plauktiem nevienā valstī.

Lazdu rieksti NUTELLA®

icon

Kur jūs iepērkat savus lazdu riekstus?

Mūsu lazdu rieksti galvenokārt ir no Turcijas un Itālijas. Ferrero ir viens no galvenajiem lazdu riekstu izmantotājiem visā pasaulē. Šī iemesla dēļ mēs plānojam līdz 2020. gadam īstenot 100% izsekojamību visiem lazdu riekstiem, kurus izmantojam.

Piens NUTELLA®

icon

Kāpēc jūs lietojat piena pulveri Nutella®?

Piena pulvera izmantošana šokolādes un konditorejas izstrādājumiem ir saistīta tehnoloģiskām nepieciešamībām. Vājpiena pulvera kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no  svaigā piena kvalitātes, no kura tas iegūts. Mēs izvēlamies šo pienu saskaņā ar kritērijiem, kas dažos gadījumos ir pat stingrāki nekā spēkā esošie tiesību akti.

Kakao NUTELLA®

icon

No kurienes nāk jūsu kakao?

Nutella® izmantotais kakao galvenokārt ir no Kotdivuāras un Ganas. Ferrero apstrādā neapstrādātas kakao pupiņas, lai ražotu kakao pulveri tieši savās rūpnīcās.

icon

Kā Nutella® ražošanā izmantotais kakao ietekmē vidi?

Ferrero parakstīja Rīcības plānus, lai izbeigtu mežu izciršanu un atjaunotu meža platības kakao ražotājvalstīs Kotdivuārā un Ganā. Kā daļu no šiem noteikumiem Kotdivuārā un Ganā, šokolādes un kakao ražošanas nozare ieviesīs pārbaudāmas uzraudzības sistēmas izsekojamībai no lauku saimniecības līdz pirmajam iepirkuma punktam. Nozare sadarbosies arī ar Kotdivuāras un Ganas valdībām, lai nodrošinātu efektīvu valsts sistēmu izsekojamības nodrošināšanai visiem piegādes ķēdes tirgotājiem. Tajā pašā laikā Ferrero joprojām nepārtraukti strādās, lai plānotu 100% savas kakao piegādes ķēdes izsekojamību līdz lauku saimniecību līmenim, kā arī ieguldīs darbu partnerattiecībās, lai uzlabotu lauksaimnieku un viņu kopienu iztikas līdzekļus kopā ar tādiem partneriem kā Save the Children and Fairtrade & Kooperatīvā savienība ECOOKIM.

icon

Bērnu darbs ir plaši izplatīts Rietumāfrikas kakao plantācijās. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā?

Saskaņā ar uzņēmuma rīcības kodeksu Ferrero apstiprina savu stingro apņemšanos palīdzēt izskaust bērnu darbu, jo īpaši tā visnelabvēlīgākās formas, kā arī visu veidu verdzības, piespiedu un soda darbus. Ferrero uzņēmējdarbības kodeksa pamatā ir Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) konvencija Nr. 138 par minimālo pieļaujamo vecumu uzņemšanai darbā, kā arī ILO konvencija Nr. 182 par bērnu darba sliktākajām formām. Ferrero nodrošina, ka tā piegādātāji ievēro iepriekšminētā kodeksa principus. Ferrero uzņēmējdarbības rīcības kodekss ir pieejams šajā tīmekļa vietnē. Uzziniet vairāk par Ferrero nostāju attiecībā uz bērnu darbu kakao piegādes ķēdē.