FAQ

Întrebări frecvente

Pune o întrebare

ALUNE DE PĂDURE

icon

De unde achiziționați alunele de pădure?

Alunele de pădure utilizate de noi provin în mare parte din Turcia și Italia. Ferrero este unul dintre principalii utilizatori de alune de pădure din întreaga lume. Din acest motiv, intenționăm ca până în anul 2020 să implementăm trasabilitatea 100% a tuturor alunelor de pădure utilizate.

CACAO

icon

De unde provine cacaua utilizată?

Cacaua utilizată în Nutella® provine în principal din Coasta de Fildeș si Ghana. Ferrero procesează boabele de cacao brute direct în fabricile sale, pentru obținerea untului de cacao și a pudrei de cacao.

icon

Cum afectează mediul înconjurător cacaua utilizată în producerea Nutella®?

Ferrero a semnat “Framework for Action” în vederea stopării defrișărilor și a refacerii zonelor forestiere în țările producătoare de cacao Coasta de Fildeș și Ghana. Ca parte a acestor principii pentru Coasta de Fildeș și Ghana, industria de ciocolată și de cacao va pune în aplicare sisteme de monitorizare pentru trasabilitatea achizițiilor de cacao începând de la fermă și până la primul punct de achiziție. De asemenea, industria va colabora cu guvernele din Coasta de Fildeș și Ghana pentru a asigura un cadru național eficient în vederea trasabilității, pentru toți comercianții din lanțul de aprovizionare. În același timp, Ferrero rămâne dedicat eforturilor sale continue de a monitoriza 100% din lanțul său de aprovizionare cu cacao până la nivel de fermă, precum și parteneriatelor sale de îmbunătățire a mijloacelor de trai ale agricultorilor și comunităților lor, încheiate cu parteneri precum Salvați Copiii și Fairtrade & Uniunea Cooperativă ECOOKIM.

icon

Exploatarea minorilor prin muncă este larg răspândită în plantațiile de cacao din Africa de Vest. Care este poziția dumneavoastră cu privire la această problemă?

În linie cu codul său de conduită în afaceri (Business Conduct Code), Ferrero confirmă intenția fermă de a contribui la eradicarea muncii realizată de minori, în special a formelor sale cele mai grave, precum și a tuturor tipurilor de sclavie, a muncii forțate și a muncii în afara legii. Codul Ferrero de conduită în afaceri se bazează pe Convenția ILO 138 privind vârsta minimă de încadrare în muncă, precum și pe Convenția ILO 182 privind cele mai grave forme ale muncii realizate de minori. Ferrero garantează faptul că furnizorii săi respectă principiile codului mentionat mai sus. Codul Ferrero privind conduita în afaceri este disponibil la această pagină. Aflați mai multe despre punctul de vedere Ferrero privind munca copiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare cu cacao aici.

LAPTE

icon

De ce folosiți lapte praf în Nutella®?

Laptele praf este utilizat în dulciuri sau produse de ciocolată din rațiuni tehnologice. Calitatea laptelui praf degresat depinde în mare masură de calitatea laptelui proaspăt din care este extras. Selectăm acest lapte pe baza unor criterii care sunt, în anumite cazuri, chiar mai stricte decât normele legale în vigoare.

ULEI DE PALMIER

icon

A menționat EFSA Nutella® în recomandările sale?

EFSA nu a menționat Nutella® în recomandările sale și nici nu a recomandat vreodată oprirea consumului alimentar al uleiului de palmier. În plus, Nutella® nu a fost niciodată scoasă de pe rafturile niciunui magazin din nicio țară.

icon

Uleiul de palmier afectează negativ sănătatea?

Contrar unor opinii oportuniste, nu este corect să se afirme că uleiul de palmier este daunător sănătății umane. Ferrero a acordat întotdeauna o mare atenție atât calității produselor sale, cât și materiilor prime. Uleiul de palmier este utilizat în principal datorită originii sale naturale; structura sa este ideală pentru dulciuri și creme tartinabile, nemaifiind necesară utilizarea grăsimilor hidrogenate. Uleiul de palmier a fost utilizat în alimentația umană de mii de ani. Numeroase studii științifice confirmă neutralitatea efectelor uleiului de palmier asupra metabolismului, în condițiile unui regim alimentar echilibrat.

icon

Uleiurile vegetale din Nutella® sunt hidrogenate?

Nu. Uleiul vegetal din Nutella® este ulei de palmier, care este extras în mod natural din fructele palmierului de ulei și îi conferă consistența sa cremoasă. Din acest motiv, nu este necesar ca produsul să fie supus unui proces de hidrogenare, proces responsabil de formarea grăsimilor „trans", considerate nesănatoase atât de autorități cât și de către comunitatea științifică.

icon

Ce este mai exact Ferrero Charter on Palm Oil?

Carta Ferrero privind uleiul de palmier reflectă decizia noastră de a întări și mai mult angajamentul nostru în ceea ce privește uleiul de palmier sustenabil. Aceasta constă într-un set de principii menite să contribuie la eradicarea principalelor cauze ale defrișărilor precum și la crearea unei balanțe între protecția mediului, nevoile comunității și viabilitatea economică. Cele 10 principii stabilite de Ferrero în Carta privind uleiul de palmier pot fi sumarizate după cum urmează:

1. Trasabilitatea lanțului de aprovizionare
2. Fară defrișări în pădurile cu un conținut ridicat de carbon
3. Nu se va utiliza focul în procesul de curățare a terenurilor
4. Nu se vor cultiva solurile de turbă
5. Protejarea speciilor pe cale de dispariție
6. Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră
7. Respectarea drepturilor omului, inclusiv liberul consimțământ (FPIC – Free Prior Informed Consent)
8. Respectarea drepturilor angajaților
9. Nu se va utiliza paraquat (erbicid)
10. Lupta activă împotriva corupției

Toate acestea sunt revizuite în colaborare cu organizația TFT (The Forest Trust).

icon

Uleiul de palmier din Nutella® afectează mediul inconjurător?

Ferrero a aderat la RSPO (masa rotundă privind uleiurile de palmier sustenabile) încă din 2005. Această asociație a stabilit un set de principii care să încurajeze producția și utilizarea de ulei de palmier sustenabil din punct de vedere social și ecologic. Din decembrie 2013, produsele Nutella din întreaga lume conțin ulei de palmier certificat RSPO 100% ca ulei de palmier cu regim diferențiat (segregat). Oricum, responsabilitatea Ferrero nu se oprește la certificare: angajamentul său continuă prin Palm Oil Charter, lansată în 2013, pentru a aborda principalele cauze ale defrișărilor și pentru a crea un echilibru între conservarea mediului, nevoile comunității și viabilitatea economică. Mai mult, Ferrero sprijină în mod activ POIG, o inițiativă cu misiunea de a transforma industria de ulei de palmier și de a elimina asocierea dintre uleiul de palmier, distrugerea pădurilor și turbăriilor și încălcarea drepturilor omului și ale muncii.

icon

Este Nutella® sigură pentru consumatori?

Da, consumul Nutella este sigur. Sănătatea și bunăstarea consumatorilor reprezintă o prioritate absolută pentru Ferrero. În special, afirmația că Nutella vă poate provoca cancer deoarece conține ulei de palmier este iresponsabilă și nu are dovezi științifice.

icon

De ce este utilizat uleiul de palmier în rețeta Nutella®?

Uleiul de palmier este cea mai bună opțiune pentru a asigura produsului consistența și structura potrivite și nu interferează cu aromele specifice ale celorlalte ingrediente. Și cel mai important se evită în acest fel procesul de hidrogenare, care produce grasimi "trans" considerate nesănătoase atât de autorități cât și de către comunitatea științifică. Multe alte uleiuri necesită să fie supuse hidrogenării, pentru a avea consistența necesară produselor noastre.

icon

Care este opinia EFSA (Autoritatea europeană pentru siguranța alimentară) privind uleiul de palmier?

Conform celor mai recente recomandări EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), unii contaminanți termici (2MCPD, 3MCPD, GE) sunt prezenți într-o gamă largă de produse și se găsesc într-o cantitate mai mare în uleiurile vegetale supuse procesarilor la temperaturi înalte. Acești contaminanți se formează în special atunci când uleiul atinge temperaturi de peste 200°C. EFSA a recunoscut că industria a început optimizarea procesărilor prin micșorarea temperaturilor iar rezultatele sunt promițătoare deși se asteaptă la și mai mult. Uleiurile și grăsimile au, drept urmare, niveluri semnificativ mai mici ale contaminanților comparativ cu cele standard existente pe piată. Aceasta permite crearea de produse cu nivel minim de contaminanți, care se încadrează în parametrii definiți de EFSA.

ZAHĂR

icon

Ce tip de zahăr folosiți pentru Nutella®?

Tipurile de zahăr pe care le achiziționăm la nivel global pot fi clasificate, în linii mari, după cum urmează: 75% zahăr din sfeclă de zahăr și 25% zahăr rafinat din trestie de zahăr.