Nutella®

Politica de confidențialitate

Ferrero Romania SRL („Ferrero”) se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor acestui site web („Site-ul Web”) și să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că Datele cu Caracter Personal ale utilizatorilor sunt tratate cu respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale, precum și cu respectarea demnității persoanelor, în special cu privire la confidențialitate.

Noi, la Ferrero, am pregătit în consecință această Politică privind Protecția Datelor pentru a explica pe scurt modul în care colectăm, folosim, transmitem și securizăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. De asemenea, această Politică prezintă opțiunile pe care le aveți în ceea ce privește utilizarea, accesul și modificarea Datelor cu Caracter Personal.

Le putem solicita utilizatorilor să ne furnizeze anumite informații și detalii cu caracter personal pentru a presta serviciile noastre, și dorim ca atare să explicăm procedurile și modalitățile în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați. Această Politică privind Protecția Datelor vă va pune la dispoziție, de asemenea, informații complete pentru a vă permite să vă exprimați consimțământul explicit și informat cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, atunci când este cazul.

În general, oricare informații și date pe care le furnizați sau care sunt adunate altfel de către noi în contextul Site-ului Web, vor fi utilizate de Ferrero în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 (”RGPD”).

Acest lucru înseamnă, în special, că oricare prelucrare a Datelor cu Caracter Personal efectuată de Ferrero va respecta principiile legalității, echității, transparenței, limitării scopului, limitării stocării, minimalizării datelor, acurateței, integrității și confidențialității.

 

Operator de Date

Operatorul de Date cu privire la toate operațiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal efectuate prin intermediul Site-ului Web este Ferrero, cu sediul social în Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, București, România.

Pentru oricare informații privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Ferrero, inclusiv o listă a persoanelor noastre împuternicite de operator, vă rugăm să accesați: privacy.romania@ferrero.com.

 

Ce informații colectăm de la dumneavoastră?

Prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului Web și, în special, în cadrul furnizării de informații și încărcării de fișiere pe Site-ul Web pentru a accesa serviciile Site-ului Web, Ferrero poate colecta și prelucra informații cu privire la dumneavoastră în calitate de persoane fizice, care vă permit să fiți identificați, fie în mod direct sau împreună cu alte informații („Date cu Caracter Personal”). Aceste informații pot fi colectate de Ferrero atât atunci când alegeți să le furnizați (de ex. atunci când solicitați oricare servicii prestate de Ferrero prin intermediul Site-ului Web) sau pur și simplu prin analiza comportamentului dumneavoastră pe Site-ul Web.

 

Date furnizate de utilizatori în mod voluntar

Atunci când vă creați un cont pe Site-ul Web, vi se va solicita să furnizați anumite Date cu Caracter Personal cum ar fi detaliile de contact (de ex. numele dumneavoastră, adresa de email, numărul de telefon, țara de reședință și adresa fizică), precum și preferințele în materie de marketing, în scopurile enumerate mai jos.

În cazul în care Site-ul Web vă permite să vă înregistrați cu profilul dumneavoastră personal de social media (Social Login) cu consimțământul dumneavoastră prealabil și revocabil, putem accesa același volum limitat de informații incluse în respectivul profil, referitoare la numele, vârsta, locația, preferințele, interesele, contactele și pozele dumneavoastră.

 

Date în procesul de navigare pe internet

Funcționarea Site-ului Web, așa cum este standardul în cazul oricăror site-uri web pe internet, implică utilizarea de sisteme informatice și proceduri software, care colectează informații privind utilizatorii Site-ului Web în cadrul operațiunilor acestora de rutină, a căror transmitere este automată atunci când se utilizează protocoalele de comunicare pe internet.

Cu toate că Ferrero nu colectează aceste informații pentru a le asocia anumitor utilizatori, este în continuare posibil ca, prin natura lor și prin prelucrare și asocierea cu alte date deținute de terțe părți, aceste date să permită identificarea utilizatorului, fie în mod direct prin respectivele informații sau prin utilizarea altor informații colectate. Prin urmare, aceste informații trebuie să fie considerate, de asemenea, Date cu Caracter Personal.

Aceste informații includ diverși parametri referitori la sistemul dumneavoastră de operare și mediul IT, inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația (țara), numele de domenii ale calculatorului dumneavoastră, adresele URI (Identificator Unic de Resurse) ale resurselor pe care le solicitați pe Site-ul Web, momentul solicitărilor formulate, informații privind activitățile dumneavoastră pe Site-ul nostru Web (de ex. paginile vizitate, produsele vizualizate), metoda utilizată pentru a formula solicitări către server, dimensiunile fișierului obținut ca răspuns la o solicitare, codul numeric care indică statusul răspunsului trimis de server (succes, eroare, etc.), detalii legate de dispozitiv (de ex. calculatorul, tableta sau smartphone-ul dumneavoastră) pe care îl utilizați pentru a accesa Site-ul nostru Web, etc. prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii care permit această urmărire.

Aceste date vor fi utilizate de Ferrero doar în scopuri de anonimizare și statistică cu privire la utilizarea Site-ului Web, fără asocierea acestora cu oricare element de identificare a utilizatorilor, pentru a asigura corecta funcționare a acestuia și pentru a identifica orice nereguli și/sau abuzuri pe Site-ul Web. De asemenea, aceste date pot fi utilizate în scopul investigării răspunderii în cazul infracțiunilor informatice comise împotriva Site-ului Web.

 

Activități de prelucrare

Prelucrarea datelor va fi efectuată prin procedurile și mijloacele tehnice și electronice potrivite pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor și constă în colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, elaborarea, modificarea, selecția, identificarea, adaptarea, utilizarea, combinarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, ștergerea și distrugerea datelor, inclusiv combinarea a două sau mai multe asemenea activități.

 

De ce prelucrăm aceste informații? Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

Ferrero intenționează să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, colectate prin intermediul Site-ului Web, în următoarele scopuri:

 • Pentru a furniza răspunsurile sau serviciile pe care le solicitați, inclusiv pentru a permite crearea unui cont, pentru a primi informații de la Ferrero și a vă trimite alerte prin intermediul notificărilor push, pentru a verifica identitatea dumneavoastră și pentru a vă asista, în cazul în care pierdeți sau uitați detaliile dumneavoastră de logare/parola dumneavoastră pentru oricare dintre serviciile Ferrero care necesită înregistrare, pentru a vă permite să creați și să mențineți un profil de utilizator înregistrat, pentru a procesa tranzacțiile și înregistrările pe care le solicitați, pentru a vă contacta atunci când este necesar și pentru a răspunde la solicitările și întrebările dumneavoastră, incluzând emailurile, pentru a procesa plăți cu cardul și pentru a furniza oricare alte servicii pe care le puteți solicita, pentru a vă trimite newslettere la care v-ați abonat sub formă de serviciu (cu conținut exclusiv în scop informativ), pentru a finaliza comenzile de achiziție și a livra produsele achiziționate pe Site-ul Web și pentru a furniza oricare alte servicii pe care le puteți solicita („Prestarea Serviciilor”).

  Nu este necesar consimțământul pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri având în vedere că această prelucrare este necesară pentru a presta serviciile solicitate și, ca atare, pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru implementarea măsurilor solicitate de dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (RGPD art. 6, 1b).

  Nu aveți obligația de a furniza Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către Ferrero pentru aceste scopuri; cu toate acestea, dacă nu le furnizați, Ferrero nu va putea să presteze servicii pentru dumneavoastră.
 • În scopuri de marketing, promovare și publicitate, inclusiv pentru a realiza marketingul direct, precum și pentru a efectua studii, cercetări, statistici sau sondaje de piață, prin e-mail, SMS, notificări push, bannere pop-up, mesagerie instantă, apeluri telefonice din partea unui operator, paginile oficiale de social media ale Ferrero, cu privire la produsele și serviciile Ferrero („Marketing”) și pentru a vă transmite oferte, promoții sau alte informații despre produsele și serviciile noastre.

  Prelucrarea în aceste scopuri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Nu constituie niciodată o obligație pentru dumneavoastră să vă exprimați consimțământul către Ferrero pentru utilizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în aceste scopuri, și nu veți suporta nicio consecință dacă alegeți să nu le furnizați (în afară de faptul că nu veți putea să primiți alte comunicări de marketing din partea Ferrero). Oricare consimțământ exprimat poate fi retras ulterior. Pentru a vă trimite oferte, promoții sau alte informații cu privire la produsele și serviciile noastre.
 • Pentru viitoare scopuri de marketing, promovare și publicitate, trimițându-vă comunicări de marketing direct prin e-mail cu privire la produsele și serviciile furnizate de Ferrero care sunt identice sau similare cu cele pe care le-ați solicitat anterior prin utilizarea Site-ului Web („Soft Spam”). Prelucrarea în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al Ferrero de a vă trimite comunicări de marketing direct prin e-mail cu privire la produsele și serviciile furnizate de Ferrero și care sunt identice sau similare cu cele pe care le-ați achiziționat anterior prin intermediul Site-ului Web. Puteți bloca aceste comunicări și nu veți suporta nicio consecință dacă procedați astfel (în afară de faptul că nu veți putea să primiți alte comunicări din partea Ferrero), obiectând prin intermediul linkului de dezabonare afișat la sfârșitul tuturor acestor comunicări.
 • Pentru a vă crea profilul de utilizator (profiluri individuale și/sau combinate) pe Site-ul nostru Web, prin colectarea și analizarea informațiilor referitoare la preferințele selectate de dumneavoastră și alegerile pe care le faceți pe Site-ul Web, precum și referitoare la activitățile generale pe Site-ul Web, prin utilizarea de cookie-uri de profilare („Profilare”). Aceste informații vor fi utilizate pentru a personaliza Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului Web, atunci când este posibil, pentru a corespunde preferințelor și alegerilor dumneavoastră, precum și pentru a vă furniza informații și reclame care pot fi relevante pentru dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră, pentru a propune oferte personalizate care pot fi de interes pentru dumneavoastră, pentru a vă furniza informații referitoare la alte site-uri web/servicii pe care Ferrero le consideră că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

  Toți algoritmii implicați în această prelucrare sunt testați în mod regulat, pentru a asigura echitatea prelucrării și controlul favorizării.

  Prelucrarea în acest scop se bazează pe consimțământul dumneavoastră, colectat prin banner-ul cookie pop-up și/sau o anumită rubrică de bifat. Nu constituie niciodată obligația dumneavoastră să vă exprimați consimțământul către Ferrero pentru utilizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în acest scop, și nu veți suporta nicio consecință dacă alegeți să nu vă exprimați consimțământul (în afară de faptul că nu veți putea să beneficiați de o personalizare mai extinsă a experienței dumneavoastră de utilizator în raport cu Site-ul Web). Oricare consimțământ exprimat poate fi retras ulterior, fie prin modificarea setărilor dispozitivului dumneavoastră sau contactând Ferrero la adresa menționată mai sus.
 • Pentru conformarea cu legile care impun Ferrero colectarea și/sau prelucrarea ulterioară a anumitor tipuri de Date cu Caracter Personal, inclusiv regulamentele referitoare la concursuri în cazul în care utilizatorii participă la concursuri sau premii pe Site-ul nostru Web („Conformare”). Atunci când furnizați oricare Date cu Caracter Personal către Ferrero, Ferrero trebuie să le prelucreze în conformitate cu legile aplicabile, prelucrare care poate include păstrarea și raportarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal către autorități oficiale pentru conformarea cu obligațiile fiscale, vamale sau de altă natură juridică. Nu este necesar consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop întrucât această prelucrare este necesară pentru respectarea unui obligații legale (RGPD, art. 6, 1a).
 • Pentru a preveni și a detecta oricare utilizare necorespunzătoare a Site-ului Web sau oricare activități frauduloase desfășurate prin intermediul Site-ului Web („Utilizare Necorespunzătoare/Fraudă”).

  Prelucrarea în acest scop este necesară pentru a urmări interesele legitime ale Ferrero în prevenirea și detectarea activităților frauduloase sau utilizării necorespunzătoare a Site-ului Web (în scopuri potențial infracționale).
 • Pentru a analiza și îmbunătăți prestarea serviciilor noastre, pentru a dezvolta Site-ul Web, pentru a evalua eficiența activităților și serviciilor de marketing ale Ferrero, pentru a efectua analize statistice și demografice cu privire la clienții corporativi și utilizatorii înregistrați ai Ferrero („Evaluare Analitică”).

  Prelucrarea în acest scop este necesară pentru a urmări interesele legitime ale Ferrero în dezvoltarea și administrarea Site-ului Web și pentru a îmbunătăți serviciile furnizate prin intermediul Site-ului Web.

Utilizatorii nu vor fi sunt obligați să furnizeze Date cu Caracter Personal pentru a accesa pagini publice ale Site-ului Web. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal în scopurile menționate mai sus este opțională, însă în lipsa furnizării datelor solicitate (indicate ca atare în formularul de înregistrare, după caz), utilizatorii pot fi împiedicați să finalizeze înregistrarea sau să beneficieze de serviciile aferente.

 

Cine va putea să acceseze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal?

În cadrul activității sale și în scopurile indicate mai sus, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot fi divulgate următoarelor entități („Destinatari”):

 • Altor societăți din cadrul Grupului Ferrero în scopuri administrative interne, și
 • Persoanelor împuternicite de operatori autorizate în mod valabil, care asigură prelucrarea specifică sau servicii conexe (de ex. stocarea datelor, trimiterea de mesaje pentru noi, găzduire web, management de conținut, servicii pentru clienți, servicii IT privind funcționarea Site-ului Web, comunicări prin e-mail) în numele Ferrero și în baza instrucțiunilor sale, a căror maturitate privind protecția datelor a fost verificată de Ferrero înainte de a încheia acordul necesar pentru prelucrarea datelor.

  Lista completă actualizată a entităților desemnate drept persoane împuternicite de operatori, care pot include alte societăți din cadrul Grupului Ferrero, este disponibilă în baza unei cereri adresate către privacy.romania@ferrero.com;
 • Persoanelor selectate autorizate de Ferrero să prelucreze Datele cu Caracter Personal necesare pentru a desfășura activitățile strict legate de prestarea serviciilor prin intermediul Site-ului Web (de ex. mentenanța tehnică a echipamentelor de rețea și a rețelelor de comunicații electronice), care și-au asumat obligația de confidențialitate sau fac obiectul unei obligații legale corespunzătoare de confidențialitate (de ex. angajații Ferrero);
 • Entităților, organelor sau autorităților publice, în conformitate cu legislația aplicabilă sau dispozițiile obligatorii ale respectivelor entități, organe sau autorități. De asemenea, vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal în situații în care credem cu bună credință că divulgarea este necesară pentru a asigura siguranța dumneavoastră sau a altor persoane, în investigații de fraudă sau pentru a răspunde unui cereri din partea autorităților.

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate sau transferate către terțe părți, exceptând în cazul unor tranzacții societare cu caracter excepțional, caz în care Datele cu Caracter Personal pot fi cesionate sau aduse ca aport terților cumpărători/locatari sau cesionari.

 

Transferul Datelor

Datele cu Caracter Personal pot fi transferate către alte state din Uniunea Europeană în care se află sediile sau serverele Ferrero sau ale oricărora dintre furnizorii săi.

Datele cu Caracter Personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 

Copii

Pentru conformare cu legislația care protejează confidențialitatea copiilor în mediul online, Ferrero nu colectează, în cunoștință de cauză, Date cu Caracter Personal ale copiilor sub 16 ani. Ferrero tratează cu seriozitate protecția datelor copiilor. Prin urmare, recomandăm ca un părinte sau un tutore să asiste și să îndrume orice copil cu vârsta sub 16 ani care intenționează să navigheze pe Site-ul Web sau să acceseze serviciile furnizate de Ferrero. Copiii cu o vârstă sub 16 ani nu ar trebui să folosească website-ul sau serviciile Ferrero. În situația în care Ferrero descoperă că au fost colectate fără intenție date ale copiilor sub 16 ani, Ferrero va șterge informațiile respective.

În cazul în care părinții/tutorii doresc să împiedice un minor să acceseze Site-ul Web, sunt disponibile programe care permit cu ușurință controlul accesului pe internet sau pe anumite site-uri web.

 

Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Toate Datele cu Caracter Personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului Web vor fi stocate și prelucrate pentru a reduce riscul distrugerii, pierderii (inclusiv pierderii accidentale), accesului / utilizării neautorizate sau utilizării incompatibile cu scopul inițial al colectării. Acest lucru este asigurat prin mijloace tehnice și organizaționale de securitate implementate de Ferrero. O listă detaliată a măsurilor de securitate luate de Ferrero este disponibilă aici.

 

Păstrarea Datelor cu Caracter Personal

În general, Ferrero va păstra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar atât cât este strict necesar, potrivit motivului pentru care au fost colectate:

 • Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru Prestarea Serviciilor vor fi păstrate de Ferrero pe perioada considerată strict necesară pentru a atinge acest scop. Cu toate acestea, informațiile vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp dacă avem nevoie de acestea pentru a soluționa oricare reclamații referitoare la servicii sau pentru a proteja interesele Ferrero asociate unei potențiale răspunderi în legătură cu Prestarea Serviciilor.
 • Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru Marketing și Profilare vor fi păstrate de Ferrero din momentul în care vă exprimați consimțământul și până la retragerea acestuia. În cazul în care consimțământul nu este retras, acesta va trebui să fie reînnoit la intervale fixe de 24 de luni. După retragerea consimțământului (sau neexprimarea acestuia, ca urmare a unei solicitări de reînnoire) Datele cu Caracter Personal nu vor mai fi utilizate în aceste scopuri, însă pot fi păstrate în continuare de Ferrero atât timp cât poate fi necesar pentru protejarea intereselor Ferrero privind o potențială răspundere în legătură cu această prelucrare.
 • Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru Soft Spam vor fi păstrate de Ferrero din momentul furnizării acestora de către dumneavoastră către Ferrero și până când obiectați cu privire la aceasta prelucrare.

  După ce obiectați, Datele cu Caracter Personal nu vor mai fi utilizate în aceste scopuri, însă pot fi păstrate în continuare de Ferrero, în special atât timp cât poate fi necesar pentru protejarea intereselor Ferrero privind o potențială răspundere în legătură cu această prelucrare.
 • Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru Conformare vor fi păstrate de Ferrero pe perioada impusă de obligațiile legale specifice pentru care au fost prelucrate Datele cu Caracter Personal.
 • Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru a preveni Utilizarea Necorespunzătoare/Frauda și pentru Evaluarea Analitică vor fi păstrate de către Ferrero atât timp cât se consideră strict necesar pentru a atinge scopurile pentru care au fost colectate.

După aceste perioade, toate datele vor fi șterse sau anonimizate, exceptând datele care sunt cerute de lege a fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră? Cum le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul să exercitați următoarele drepturi în orice moment:

 • Obținerea confirmării cu privire la existența prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Ferrero, accesul la acestea și obținerea unei copii a respectivelor date;
 • Actualizarea, modificarea și/sau rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când acestea pot fi inexacte sau incomplete;
 • Obținerea ștergerii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când considerați că prelucrarea nu este necesară sau este altfel ilegală, anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, blocarea datelor pentru care prelucrarea este ilegală sau stabilirea limitelor pentru prelucrare;
 • Opoziția cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, pe baza temeiurilor relevante privind situația dumneavoastră specifică, cu privire la care considerați că ar trebui să împiedice Ferrero să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru un anumit scop;
 • Opoziția cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care are loc în scopul trimiterii de materiale publicitare, realizării de vânzări directe, cercetărilor de piață sau pentru comunicarea în scop comercial;
 • Retragerea consimțământului pentru prelucrare (pentru Marketing și Profilare), atunci când consimțământul dumneavoastră constituie temeiul juridic pentru prelucrare – acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.
 • Solicitarea limitării prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, atunci când considerați că Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt inexacte sau că prelucrarea nu este necesară sau este ilegală, precum și atunci când obiectați cu privire la prelucrare;
 • Portabilitate – aveți dreptul să obțineți o copie a Datelor cu Caracter Personal pe care le-ați furnizat către Ferrero într-un format structurat, utilizat în mod uzual și lizibil electronic, precum și să solicitați transmiterea acestor Date cu Caracter Personal către un alt operator de date;
 • Retragerea acordului privind publicitatea bazată pe preferințe. Am stabilit un parteneriat cu un terț pentru a gestiona publicitatea pe alte website-uri. Partenerul nostru poate folosi cookie-uri sau tehnologii similare pentru a vă furniza publicitate pe baza activității de navigare a website-urilor și pe baza intereselor dumneavoastră. Dacă doriți să nu mai beneficiați de acest tip de publicitate, accesați link-ul de aici, (dacă sunteți în Uniunea Europeană) sau link-ul de aici.

 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că majoritatea Datelor cu Caracter Personal pe care le furnizați către Ferrero pot fi modificate în orice moment, incluzând preferințele dumneavoastră e-mail, prin accesarea profilului dumneavoastră de utilizator creat pe Site-ul Web, atunci când este cazul.

Atunci când solicitați servicii prin Site-ul Web, puteți selecta unul sau mai multe mijloace de comunicare prin care poate fi efectuată prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri de Marketing (de ex. telefon, SMS, email, poștă, social media). Vă puteți retrage consimțământul cu privire la această prelucrare pentru toate mijloacele de comunicare selectate, sau puteți alege să blocați doar anumite mijloace (de ex, dacă vă retrageți consimțământul doar pentru comunicări de marketing prin SMS, nu veți mai primi alte comunicări prin SMS, însă puteți primi în continuare comunicări pe e—mail), prin intermediul profilului dumneavoastră de utilizator creat pe Site-ul Web, atunci când este cazul.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul pentru Marketing (pentru comunicările primite pe e-mail) selectând linkul corespunzător inclus la sfârșitul fiecărui mesaj de marketing.

Consimțământul pentru Profilarea realizată prin cookie-uri poate fi retras în orice moment. În cazul în care consimțământul pentru Profilare a fost exprimat printr-o rubrică specifică de bifat, vă puteți retrage acest consimțământ prin modificarea preferințelor dumneavoastră, în orice moment, în cadrul profilului dumneavoastră de utilizator creat pe Site-ul Web, atunci când este cazul.

Veți avea dreptul în orice moment să exercitați drepturile stabilite de legea în vigoare, trimițând solicitarea relevantă la Departamentul nostru de Protecția Datelor, la adresa fizică și la adresa de e-mail:

De asemenea, dacă sunteți de opinie că am tratat datele dumneavoastră în mod necorespunzător, aveți dreptul să formulați plângeri la Autoritatea pentru Protecția Datelor din România, ANSPDCP la:

http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.

 

Modificări

Această Politică privind Protecția Datelor intră în vigoare la data de 1 mai 2018. Ultima modificare: 27.08.2018.

Ferrero își rezervă dreptul de a modifica această Politică privind Protecția Datelor, parțial sau total, sau de a actualiza pur și simplu conținutul acesteia, de ex. ca urmare a modificărilor în legislația aplicabilă. În cazul în care Ferrero realizează orice modificare semnificativă (materială), vă vom notifica prin mijloacele de notificare ale Site-ului Web înainte ca acestea să intre în vigoare. Prin urmare, Ferrero vă invită să vizitați cu regularitate această Politică privind Protecția Datelor pentru a lua cunoștință de ultima versiune actualizată a Politicii privind Protecția Datelor, astfel încât să rămâneți în permanență informați cu privire la modul în care Ferrero colectează și utilizează Date cu Caracter Personal.

Dacă-ți place, distribuie