Wij gaan voor duurzaamheid

Wij gaan voor duurzaamheid

Samen met onze partners, ngo’s en andere organisaties, vinden we het belangrijk om alleen kwaliteitsingrediënten te gebruiken die vooral ook duurzaam zijn in alle opzichten, zowel sociaal als ecologisch.

Ik deel

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: ons engagement voor duurzame landbouw

Om de duurzaamheid van onze aanvoerketen van landbouwproducten te bevorderen, hebben we in het kader van het F-ACTS-programma de programma's "Ferrero Farming Values" (FFV) opgericht, gewijd aan de toevoer van onze grondstoffen. Er is een specifiek FFV-programma voor elk van deze grondstoffen, elk met specifieke doelstellingen en een aanpak gestoeld op drie pijlers:
- ontwikkeling van speciale projecten en partnerschappen;
- aannemen van normen en certificeringen;
- institutionele en collectieve engagementen.
We zijn ons namelijk bewust van de complexiteit van het beheer van de internationale aanvoerketens en erkennen dat individuele spelers niet op eigen kracht een geconsolideerde aanvoer- en productieketen kunnen omzetten in een duurzame keten.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Onze engagementen op het vlak van suiker

canne-a-sucre-nutella

De duurzaamheid van rietsuiker

Wij hebben een doel: tegen 2020 al onze geraffineerde rietsuiker aankopen bij gecertificeerde duurzame bronnen. Om dit doel zo snel mogelijk te bereiken hebben we ons aangesloten bij "Bonsucro Limited", een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk die een duurzame suikerrietteelt promoot via een certificatieplan. De groep Ferrero was in 2014 de eerste die de "Leadership Award" in ontvangst mocht nemen van Bonsucro voor zijn actieve deelname aan de ontwikkeling van een duurzame rietsuikerketen. Bovendien hebben we in 2015 een nieuw partnerschap aangeknoopt met Fairtrade, om tussen 2016 en 2019 de toevoer te garanderen van 20.000 ton gecertificeerde rietsuiker. Dat betekent dat we een aanzienlijk volume producten aankopen bij kleine producenten. In 2016 was 47% van onze rietsuiker afkomstig van duurzame bronnen, waarvan de meeste door Bonsucro zijn gecertificeerd.

Onze engagementen op het vlak van palmolie

logo-rspo_3

Onze palmolie is 100% RSPO-gecertificeerd van het type gesegregeerd

De plantaardige olie die we in Nutella® gebruiken is een duurzame palmolie, 100% RSPO-gecertificeerd van het type gesegregeerd. Dat betekent dat de palmolie in Nutella® over de hele bevoorradingsketen wordt gescheiden van de gewone palmolie. Zo werd het succes van Ferrero met de RSPO-certificatie toegejuicht door Richard Holland, directeur van het markttransformatie-inititiatief bij het WWF.

Ferrero verwelkomt het verzoek van Greenpeace naar verdere transparantie van de toeleveringsketen en is het ermee eens dat dit een essentieel onderdeel is van duurzame sourcing en supply chain-verantwoordelijkheid. U kan hier de volledige lijst met molens raadplegen, die aan Ferrero leveren.

biodiversite3_1

Wat betekent duurzame palmolie voor Nutella®?

Met het Ferrero-palmoliehandvest versterken wij ons engagement voor een duurzame palmolieproductie, op maatschappelijk én milieuvlak. Daarbij gaan we verder dan de reeds aangenomen RSPO-certificeringsplannen. Met onze leveranciers werken we samen aan nieuwe initiatieven om ontbossing en broeikasgassen tegen te gaan en mensenrechten en bedreigde soorten te verdedigen. In samenwerking met TFT, een technische partner zonder winstoogmerk, werken we rechtstreeks op het terrein om het werk op de plantages te beoordelen volgens de sociale en milieucriteria van het Ferrero-handvest. Om de 6 maanden publiceren we een rapport over de meest recente vooruitgang. Daarnaast zijn we toegetreden tot het POIG-platform van de Palm Oil Innovation Group, een initiatief dat zich uitdrukkelijk tot doel stelt om de palmoliesector te reorganiseren op basis van de RSPO-normen en -engagementen. Er nemen nog negen milieu-ngo's aan deel: hun lidmaatschap getuigt niet van hun verzet tegen palmolie zelf, maar van hun wil om samen te werken om de duurzame productie ervan te promoten.

palmier-nutella_0

Greenpeace en WWF erkennen onze engagementen voor een duurzame palmolie

Greenpeace noemt ons in zijn "Palm Oil Scorecard 2016" als een van de twee koplopers in de wereldwijde evaluatie en als het enige bedrijf op 14 geëvalueerde internationale fabrikanten van consumptiegoederen dat de quasi totale traceerbaarheid van zijn palmolie kan garanderen tot de oorspronkelijke plantages. Bovendien behaalden we op alle 137 internationale bedrijven die werden geëvalueerd in de "Palm Oil Buyers' Scorecard" die het WWF in september 2016 uitbracht, een cijfer van 9 op 9. We werden daarbij erkend als "pionier" om het ultieme doel van de keten op het vlak van duurzaamheid te bereiken, met name dat gecertificeerde duurzame (en traceerbare) palmolie de norm wordt voor alle bedrijven.

foret-primaire-1

Geen ontbossing

Over de hele aanvoerketen voor palmolie zetten we ons in voor het behoud van bossen en turfgronden met een hoge koolstofopslag. We beschermen en ontzien het oerbos en meer dan dat. Wij vragen onze leveranciers de biodiversiteit en natuurlijke habitat van diersoorten zoals de orang-oetans te vrijwaren. We hebben met Airbus Defense & Space, TFT en SarVision een satellietcontrolesysteem ingevoerd om erop toe te zien dat onze plantages de afspraken naleven en geen beschermde bossen kappen. Die technologie combineert radarbeelden op hoge resolutie en optische beelden om nauwkeurig toe te zien op de plantages die voor ons werken en de omliggende bossen. Onze partners analyseren de evolutie van het landschap en waarschuwen ons bij veranderingen. We kunnen de betrokken plantages dan identificeren en acties ondernemen bij onze leveranciers.

relative-engagements-hommes_0

Naleving van de mensenrechten

Wij eisen van onze leveranciers dat zij de rechten van de arbeiders en lokale gemeenschappen respecteren. Onze leveranciers moeten zich ertoe verbinden de arbeiders niet uit te buiten, de werkuren te respecteren en arbeidsovereenkomsten op te stellen. Daarnaast moeten ze het recht op voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming van de lokale en inheemse bevolking respecteren die hen alle vrijheid geeft om projecten die een impact hebben op hun gronden al dan niet toe te laten. We verwijzen daarbij naar de richtsnoeren van de Verenigde Naties over bedrijven en mensenrechten om de mensenrechten te respecteren en te laten respecteren in de aanvoerketen en verwachten van onze commerciële partners hetzelfde.

Onze engagementen inzake hazelnoten

engagement-noisettes

Naar een verantwoorde aanvoerketen

Als een van de belangrijkste wereldspelers in de aanvoerketen van hazelnoten hebben wij ons als doel gesteld om tegen 2020, een 100% traceerbaarheid te bekomen voor onze aanvoerketen. En dit om erop toe te zien dat 100% van onze leveranciers zich ertoe verbindt hazelnoten te produceren met respect voor: - de nationale arbeidswetgeving (verbod op de tewerkstelling van arbeiders die jonger zijn dan de lokale wettelijke drempel) - de ethische code van Ferrero - de commerciële gedragscode van Ferrero. Traceerbaarheid in de aanvoerketen van de Ferrero®-hazelnoten betekent dat we de bewegingen ervan kunnen volgen bij elke productiefase en de oorsprong terug kunnen traceren tot het landbouwbedrijf waar ze vandaan komen. Dit geeft ons een duidelijk beeld van de plaatsing van de hazelaars, de productie van de telers bij wie wij ons bevoorraden en de voornaamste problemen waarmee ze af te rekenen krijgen. Zo begrijpen we beter welke technische ondersteuning ze nodig hebben.

ferrero-farming-turkey

Programma Ferrero® Farming Turkije

De ervaring die we hebben opgedaan in de aankoop en teelt van hazelnoten over de hele wereld, heeft ons geholpen normen in te voeren en de beste landbouwpraktijken te promoten. Met honderdduizenden familiale boomgaarden met een gemiddelde oppervlakte van nauwelijks 1 à 2 hectaren is Turkije de grootste producent van hazelnoten ter wereld. In 2012 hebben we het programma "Ferrero® Farming Turkey" opgestart dat lokale en internationale partners mobiliseert. Dit programma heeft een tweeledig doel:
1. de productie verhogen en zorgen voor hogere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor deze grondstof na de oogst,
2. een antwoord bieden op meerdere ethische, maatschappelijke en milieuproblemen.
Om deze doelstellingen te bereiken begeleidt een team van landbouwingenieurs de landbouwers bij alles wat de productie van hazelnoten aangaat, door hen op te leiden in goede landbouwpraktijken. Daarnaast maken we hen bewust in goede sociale praktijken via opleidingen en vergroten we zo ook hun kennis van de arbeidsomstandigheden, een thema dat de verantwoordelijken voor sociale zaken vandaag sterk bezighoudt bij de hazelnootproducenten. Met dit FFT-programma konden we al meer dan 30.000 landbouwers bereiken. Sinds 2012 doen we een beroep op SCS, een van de grootste certificatieorganen ter wereld om concrete acties te ontwikkelen op het terrein en onverwachte controles te doen op de bedrijven om het engagement van de producenten en het respecteren van de FFT-norm bij de productie voor hazelnoten te bewijzen.

Naar een duurzame cacaoteelt

engagement-cacao_1

Naar een duurzame cacaoteelt

De meeste cacaoplantages bevinden zich in ontwikkelingslanden. De stijging van de vraag naar cacao in de wereld stelt de telers voor problemen, zowel om aan de vraag te voldoen als om economische, sociale en aanverwante problemen op te lossen. We kopen elk jaar ongeveer 120.000 ton cacaobonen. We willen de toekomst van de voedingsmiddelenindustrie vrijwaren en daarom niet alleen cacao van topkwaliteit kopen maar ook de levensomstandigheden van de cacaoboeren en hun gezinnen verbeteren, net als hun expertiseniveau.

producteur-cacao-nutella_0

Bijdragen tot de sociale en economische ontwikkeling van de telers

Ons engagement houdt niet op bij de aankoop van de beste cacaobonen. Tegen 2020 willen we 100% gecertificeerde, duurzame cacao. Daarom werken we nauw samen met verschillende certificatieorganisaties (UTZ Certified, Rainforest Alliance en Fairtrade CertifiedTM). Zo willen we ook de levensomstandigheden van de cacaoboeren en hun gezinnen verbeteren, net als hun expertiseniveau. In 2016 was 50% van onze cacao gecertificeerd. Vandaag voeren we onze inspanningen op om zo snel mogelijk onze doelstelling te halen. We zijn ook lid van de World Cocoa Foundation (WCF), die zich inzet voor een duurzame economie, via economische en sociale ontwikkeling van de productiegemeenschappen en een beter milieubeheer.

save-children-ferrero

Een samenwerking met Save the Children

Ferrero gaat prat op een nultolerantie ten opzichte van kinderarbeid en beschermt de rechten van het kind tijdens de hele aanvoerketen, helemaal in lijn met onze commerciële gedragscode. Ferrero en Save the Children zijn met hun gezamenlijke engagement voor de kinderrechten een succesvol partnerschap aangegaan. Het project dat in maart 2016 werd gelanceerd, heeft tot doel in Ivoorkust slachtoffers van kinderarbeid in cacaoplantages te beschermen en onderwijs te verschaffen. Daar worden nog altijd 1,2 miljoen kinderen gedwongen om te werken in gevaarlijke omstandigheden. Ze worden er vaak gedwongen om de school te verlaten of hebben zelfs helemaal geen toegang tot onderwijs.