Our Hazelnuts Trees | Nutella

ONZE HAZELNOTEN

De activiteiten van Ferrero om duurzaamheid te bereiken binnen de hele waardeketen van de hazelnoot, omvatten de traceerbaarheid van dit ingrediënt.

Onze hazelnoten komen voornamelijk uit Turkije, Italië, Chili en de Verenigde Staten. Ferrero zet zich in voor een volledige traceerbaarheid van haar hazelnootaanbod in haar hazelnootwaardeketen. Dit betekent dat de hazelnoten kunnen worden getraceerd tot aan hun oorsprong, of ze nu afkomstig zijn van een boerderij of van een groep boerderijen. In sommige landen met grotere en complexere toeleveringsketens is gebleken dat het bereiken van dit engagement ingewikkeld is. In andere landen zijn hogere niveaus van traceerbaarheid bereikt. In Chili en de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft Ferrero een volledige traceerbaarheid bereikt.

Our Hazelnuts | Nutella

Waar komt het vandaan?
Klik om te reizen

Kwaliteit en versheid garanderen

De hazelnoten die in Nutella® worden gebruikt, zijn afkomstig van hazelnootboomgaarden die vooral in mediterrane klimaten voorkomen. Onze hazelnoten komen uit verschillende delen van de wereld en de drie belangrijkste bronnen zijn Turkije, Italië en Chili. De Zwarte Zeeregio van Turkije is de grootste producent van hazelnoten ter wereld en daardoor ook de plek waar we het grootste deel van onze hazelnoten inkopen. De expertise en de traditie van Ferrero met deze vrucht gaat terug naar zijn wortels in Italië, want het aanbod is ook te vinden in Piëmont - waar Ferrero is opgericht - en in Lazio en Campanië. De oogst vindt plaats tussen begin augustus en eind september.

Nutella Map
Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Kwaliteit en versheid garanderen

De hazelnoten die in Nutella® worden gebruikt, zijn afkomstig van hazelnootboomgaarden die vooral in mediterrane klimaten voorkomen. Onze hazelnoten komen uit verschillende delen van de wereld en de drie belangrijkste bronnen zijn Turkije, Italië en Chili. De Zwarte Zeeregio van Turkije is de grootste producent van hazelnoten ter wereld en daardoor ook de plek waar we het grootste deel van onze hazelnoten inkopen. De expertise en de traditie van Ferrero met deze vrucht gaat terug naar zijn wortels in Italië, want het aanbod is ook te vinden in Piëmont - waar Ferrero is opgericht - en in Lazio en Campanië. De oogst vindt plaats tussen begin augustus en eind september.

Om de beschikbaarheid van kwaliteit en verse hazelnoten te garanderen, vindt de teelt ook plaats in landen op het zuidelijk halfrond, wat neerkomt op een extra oogst van februari tot maart. In het kader van deze aanpak heeft Ferrero naast Georgië en Servië ook hazelnootboerderijen (Agrifarms) opgericht in Chili, Argentinië, Zuid-Afrika en Australië. Via deze Agrifarms ontwikkelt Ferrero een duurzaam bedrijfsmodel met lokale boeren, waarbij goede landbouwpraktijken worden gedeeld en gepromoot (kwekerijen, opleiding, agronomische hulp, enz.). Ontdek hier.

Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Duurzaamheid bij de inkoop van hazelnoten

De visie van Ferrero op duurzaamheid is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van de hazelnootgemeenschappen waar het bedrijf actief is.

Turkije: Het Ferrero Farming Values-programma (FFV) voor hazelnoten is sinds 2012 actief in Turkije. Binnen dit programma heeft Ferrero in samenwerking met SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, een toonaangevende wereldwijde certificerings- en duurzaamheidsdienstverlener, een hazelnootproductienorm ontwikkeld. De norm omvat vier belangrijke gebieden: Goede sociale praktijken (SAP), goede landbouwpraktijken (GAP), kwaliteit na de oogst en traceerbaarheid. Via het Ferrero Farming Values-programma (FFV) werkt Ferrero samen met boeren, meestal kleine bedrijven, om hen te helpen met kennis van goede landbouw- en sociale praktijken. Elk jaar voert SCS Global Services samen met lokale accountantskantoren specifieke audits uit bij willekeurig gekozen boeren.

Ferrero heeft ook samengewerkt met GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) om een monitoring- en evaluatiesysteem te ontwikkelen om de voortgang en het effect van sociale activiteiten en interventies in het veld te beoordelen en te rapporteren. Dit systeem weerspiegelt de verzamelde gegevens van verschillende belanghebbenden, waaronder landbouwers, werknemers, arbeidsmakelaars en opinieleiders van de gemeenschap.

Sustain Hazelnut Farmers | Nutella

Italië: Een van de landen waar de hazelnoten worden geteeld die aan onze kwaliteitsnormen voldoen, is Italië, en historisch gezien is dit in de regio's Piëmont, Lazio en Campanië, dus het zorgen voor de duurzame ontwikkeling en het behoud van de waardeketen in deze gebieden is essentieel. In het kader van zijn plan voor verantwoorde inkoop werkt Ferrero sinds 2015 samen met de wereldwijde assurance-leverancier DNV GL. Dit partnerschap helpt Ferrero bij het ontwikkelen van concrete acties in het veld met zowel de boeren als de verenigingen, met inbegrip van opleiding en bijstand in het veld.

Chile: De eerste landbouwonderneming van Ferrero, Agrichile, werd in 1991 opgericht in Chili dat een gunstig klimaat heeft voor de teelt van hazelnoten. Het resultaat van meer dan 25 jaar Agrichile-activiteiten, waarbij de expertise van onze agronomen en de hoge vaardigheden van de Chileense boeren werden gecombineerd, is het creëren van een volledige waardeketen. De eigen productieprocessen van Ferrero in Chili zijn in 2019 gecertificeerd volgens de Sustainably Grown-standaard door SCS Global Services, een geaccrediteerd certificeringsprogramma. Het biedt de zekerheid dat de hazelnoten aan verschillende milieunormen voldoen, dat de werknemers in de landbouw en de boerengemeenschappen worden beschermd en betrokken, en dat het bedrijf economisch veerkrachtig is.

Hazelnuts Harvest Bucket Farmer | Nutella

De krachten bundelen met de belangrijkste belanghebbenden

Bij Ferrero nemen we ethische praktijken, waaronder betere arbeidspraktijken binnen de hazelnootwaardeketen, zeer serieus. Ferrero neemt actief deel aan een uitgebreid publiek-privaat partnerschap met CAOBISCO (European Association of Chocolate, Biscuits & Confectionery Industries) en de ILO (International Labour Organization) in Turkije, door middel van een project zich richt op het leveren van een bijdrage aan de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid in de seizoensgebonden landbouw bij het oogsten van hazelnoten. Ferrero werkt ook samen met Earthworm Foundation, een non-profitorganisatie die zich richt op het positief verbeteren van waardeketens, binnen zijn verantwoorde inkoopprogramma van hazelnoten.

Delen op