Cukor pre Nutellu | Povedzme si niečo o kvalite

Cukor pre Nutellu

Nenechávame nič na náhodu: ani jediné zrnko cukru

S našimi dodávateľmi udržujeme blízke a priateľské vzťahy, s niektorými z nich spolupracujeme už viac než 4 desaťročia. To nám pomáha zaistiť, že cukor používaný v Nutelle vždy spĺňa kritériá najvyššej kvality skupiny Ferrero®. A rovnako ako všetky naše suroviny je aj náš cukor 100 % bez genetickej modifikácie.

Zdieľať túto stránku

Cukor pre Nutellu

Povedzme si niečo o cukre pre Nutellu

share on:
betterave-nutella

Uprednostňujeme miestne zdroje

Cukor používaný v Nutelle tvorí prevažne sacharóza, ktorá pochádza z repného cukru a/alebo rafinovaného trstinového cukru, v závislosti od miesta pestovania. Cukor, ktorý nakupujeme po celom svete, môžeme rozdeliť na dve skupiny takto: 75 % repný cukor a 25 % rafinovaný trstinový cukor. V Európe využívame predovšetkým európskych dodávateľov, ktorí pestujú výhradne geneticky nemodifikovanú cukrovú repu.

Naproti tomu náš trstinový cukor pochádza výhradne od pestovateľov mimo Európy, predovšetkým z Brazílie, Indie, Mexika a Austrálie.

test-sucre-nutella

Kvalita nášho cukru

Cukor nakupujeme iba kryštálový. Okrem toho, že podlieha neustálemu dohľadu priamo u našich dodávateľov, robíme pravidelne podrobné analýzy prijatého surového materiálu, aby sme starostlivo zhodnotili jeho fyzické, chemické a mikrobiologické vlastnosti. Sme totiž presvedčení, že kvalitu je potrebné starostlivo sledovať.

 

Zistite viac informácií o ďalších ingredienciách v Nutelle®