Nutella®

Felhasználás Feltételei

A Ferrero Magyarország Kft. weboldalait információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Ferrero Magyarország Kft. kizárólagosan jogosult.

A weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a Ferrero Magyarország Kft. előzetes írásos engedélye nélkül is tilos.

A Ferrero Magyarország Kft., amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Felhasználási engedély:

A weboldalakon található árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja a Ferrero Magyarország Kft. Ezen megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Ferrero Magyarország Kft. előzetes, külön írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Változtatás joga:

A Ferrero Magyarország Kft. fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Ferrero Magyarország Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A Ferrero Magyarország Kft. kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A Ferrero Magyarország Kft. kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A Ferrero Magyarország Kft.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek - vagy más személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait - elsősorban e-mail címét - rendelkezésünkre bocsátotta, úgy a Ferrero Magyarország Kft., illetőleg egy általa megbízott cég kapcsolatba léphet Önnel. Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a Ferrero Magyarország Kft. nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

A Ferrero Magyarország Kft. minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak egyes személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

A jelen jogi tájékoztatóban írt adatkezelési, titoktartási és biztonsági nyilatkozat csak a Ferrero Magyarország Kft. weboldalaira, és csak az általa befolyásolható körre vonatkozik.

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Ferrero Magyarország Kft. az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt a Ferrero Magyarország Kft. szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. A Ferrero Magyarország Kft. a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A Ferrero Magyarország Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, avagy műszaki okokból bekövetkező, a Ferrero Magyarország Kft.-n kívül álló okból történő megváltozásáért/megváltoztatásáért.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Ha tetszett, ossza meg