Nutella cookie tájékoztató

1.  MIK AZOK A “SÜTIK”? A FERRERO HOGYAN HASZNÁLJA AZOKAT?

1.1  A weboldalon használt szükséges és saját cookie-k tekintetében az adatkezelő a Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest, Váci út. 76.; cégjegyzékszám: 01 09 269522; e-mail cím: privacy.hungary@ferrero.com; továbbiakban: Ferrero vagy Adatkezelő). A harmadik felektől származó cookie-kkal kapcsolatos információkat a lenti táblázat tartalmazza.

1.2  A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak megismeréséhez.

1.3  Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány funkciójának működése során probléma merülhet fel. A cookie-k törlésével kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetők el:

Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari

1.4  A Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. és harmadik felek saját, illetve harmadik fél cookie-kat és egyéb, a felhasználói viselkedést nyomon követő technológiákat alkalmazhatnak a weboldal használatával összefüggésben.  Továbbá bizonyos, a weboldallal kapcsolatos felhasználói tevékenységek is rögzítésre kerülnek, valamint a felhasználó korábbi tevékenységére tekintettel reklámok jeleníthetők meg. A harmadik felek automatikusan megkapják az érintettek IP címeit, amennyiben a tevékenység nyomon követésére kerül sor.

 

2.  WEBOLDALUNKON HASZNÁLT COOKIEK, JOGALAPOK

(A)  SZÜKSÉGES COOKIE-K

2.1  E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek működését.

2.2  Jogalap: a Ferrero az Eht. 155. § (4) bekezdésének (valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésének) való megfeleléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

COOKIE NEVE SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ? COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA TÍPUS
cookie-agreed www.nutella.com
Akkor aktiválódik, amikor a felhasználó elfogadja a cookie-kat a felugró ablakban.
3 hónap HTTP
__cfduid .addtoany.com
A „Cloudflare” tartalmi szolgáltató által a megbízható hálózati forgalom felismerésére használt süti. A süti lehetővé teszi a weboldal elérését, és csökkenti az oldalak betöltési idejét.A „Cloudflare” tartalmi szolgáltató által a megbízható hálózati forgalom felismerésére használt süti. A süti lehetővé teszi a weboldal elérését, és csökkenti az oldalak betöltési idejét.
1 hónap HTTP

(B)  STATISZTIKAI COOKIE-K

2.3  Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók weboldalak közötti mozgásának mérését is.

2.4  Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján). Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 2.4 Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján). Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonására (a cookie-k törlésére vonatkozó fenti 1.2 pontban foglaltakon kívül) a www.nutella.com weboldal alján elérhető Cookie beállítások módosítása linken keresztül van lehetőség.

COOKIE NEVE SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ? COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA TÍPUS
_ga www.nutella.com
Ezt a cookie-t a Google Analytics használja és az egyedi userek azonosításában segít, azáltal, hogy egy egyedi, véletlenszerű kódot rendel a látogatáshoz.
2 év HTTP
_gid www.nutella.com
A Google Analytics használja a látogatók megkülönböztetésére.
1 nap HTTP
_gat www.nutella.com
A lekérési arány változtatására szolgál. Ha a Tag Manageren keresztül került be a követőkód, akkor _dc_gtm_ néven lesz megtalálható.
1 perc HTTP
uvc addtoany.com
Az AddToAny megosztás szolgáltatások használatát követi nyomon.
1 nap HTTP

(C)  MARKETING COOKIE-K

2.5  E cookie-k telepítésére marketing tevékenységet végző partnereink által kerül sor. Partnereink profilozás, illetve személyre szabott hirdetések megjelenítése végett alkalmazzák e cookie-kat. Alkalmazásuk során a böngésző és az eszköz azonosítására kerül sor. Amennyiben nem engedélyezi e cookie-k alkalmazását, nem tudunk személyre szabott reklámokat nyújtani.

2.6  Jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján). Az érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonására (a cookie-k törlésére vonatkozó fenti 1.2 pontban foglaltakon kívül) a www.nutella.com weboldal alján elérhető Cookie beállítások módosítása linken keresztül van lehetőség.

COOKIE NEVE SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ? COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA TÍPUS
_fbp www.nutella.com
A Facebook használja, hogy hirdetést jelenítsen meg a felhasználónak.
~3 hónap HTTP
fr .facebook.com
Hirdetési célokból követi nyomon a felhasználókat. A Facebook használja.
~3 hónap HTTP
GPS .youtube.com
A mobileszközön egyedi azonosítót helyez el annak érdekében, hogy lehetővé tegye a GPS helyzet alapján történő földrajzi követést.
1 nap HTTP
IDE .doubleclick.net
A látogató lépéseit elemzi az egyes reklámokra történő klikkelések után, annak érdekében, hogy mérje a reklámok hatékonyságát és személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a Google reklám felületeken.
1 év HTTP
PREF .youtube.com
Egyedi azonosítót regisztrál, amelynek segítségével a Google statiszikát készít a látogató YouTube videók megtekintésére vonatkozó szokásairól.
8 hónap HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com
Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét az integrált YouTube videót tartalmazó oldalakon.
~6 hónap HTTP
YSC .youtube.com
Egyedi azonosítót regisztrál, hogy nyilvántartsa a felhasználó által megtekintett Youtube-videókat.
Session HTTP

 

3.  ÉRINTETTI JOGOK

JOG AZ ADOTT JOG TARTALMA
Az adatokhoz való hozzáférés Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A helyesbítéshez való jog Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
A törléshez való jog Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:
- már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;
- Ön visszavonta a hozzájárulását;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);
- jogellenesen kezeltük adatait;
- jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.
Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:
- vitatja az adatok pontosságát;
- az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;
- nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.
Az adathordozhatósághoz való jog Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.
A tiltakozáshoz való jog Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hozzájárulás visszavonása A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Panasz benyújtása Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: www.naih.hu