Otwieranie słoika Nutella | Nutella

FAQ

Nutella® odpowiada na Twoje pytania.

Masz pytania odnośnie kremu Nutella®? Odpowiemy na nie tutaj!

Olej palmowy

Tak, Nutella® jest całkowicie bezpieczna do spożywania. Zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów stanowi najwyższy priorytet dla Ferrero. Dodatkowo, olej palmowy wykorzystywany w produkcji kremu Nutella® jest w 100% certyfikowany przez RSPO. Jakość kremu Nutella® została potwierdzona przez SGS. Dowiedz się więcej na: www.sgs.com/nutella

Nutella® zawiera olej palmowy w swojej recepturze, ponieważ jest on najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia odpowiednią konsystencję i strukturę produktu, a także jest neutralny w smaku. Co najważniejsze, nie potrzebuje utwardzania, w wyniku którego powstają tłuszcze typu trans, uznane przez władze i świat nauki za szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Wiele innych olejów musiałoby zostać poddanych utwardzeniu, aby otrzymać niezbędną dla naszych produktów konsystencję.

EFSA nigdy nie wymieniło kremu Nutella® w swoich rekomendacjach, jak też nigdy nie zaleciło zaprzestania spożywania oleju palmowego. 

Nie. Olej roślinny zawarty w kremie Nutella® to olej palmowy, który jest naturalnie pozyskiwany z owoców palmy oleistej i ma kremową konsystencję. Dlatego też, produkt nie jest poddawany procesowi utwardzania, który odpowiada za tworzenie się niezdrowych tłuszczy typu trans, uznanych przez władze i świat nauki za szczególnie szkodliwe dla zdrowia.

Wbrew niektórym poglądom twierdzenie, że olej palmowy jest szkodliwy dla zdrowia nie jest słuszne. Ferrero zawsze przywiązywało dużą wagę zarówno do jakości swoich produktów, jak i surowców. Olej palmowy jest stosowany głównie ze względu na swoje naturalne pochodzenie: jego struktura jest idealna dla produktów cukierniczych i kremów do smarowania oraz sprawia, że stosowanie tłuszczów utwardzonych jest zbędne. Olej palmowy jest wykorzystywany przez człowieka w celach spożywczych od tysięcy lat. Wiele badań naukowych potwierdza neutralność wpływu oleju palmowego na metabolizm w ramach zbilansowanej diety.

Karta Oleju Palmowego Ferrero  odzwierciedla naszą decyzję o zwiększeniu naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego oleju palmowego. Składa się ona z zestawu wytycznych, których celem jest wyeliminowanie głównych przyczyn wylesiania, a także stworzenie równowagi między kwestiami środowiskowymi i społecznymi z jednej strony, a rentownością z drugiej. Dziesięć celów określonych przez Ferrero w Karcie Oleju Palmowego można podsumować w następujący sposób:

 1. Identyfikowalność łańcucha dostaw
 2. Niewycinanie lasów zasobnych w węgiel
 3. Nieużywanie ognia do karczowania terenu
 4. Nie sadzenie na glebach torfowych
 5. Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem
 6. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych
 7. Egzekwowanie praw człowieka, w tym FPIC - Free Prior Informed Consent
 8. Egzekwowanie praw pracowniczych
 9. Brak stosowania parakwatu (herbicyd)
 10. Aktywna walka z korupcją
   

 

Kakao

Kakao stosowane w kremie Nutella® pochodzi głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany. Ferrero przetwarza surowe ziarna kakaowe na kakao w proszku bezpośrednio w swoich fabrykach.

100% kakao, które kupujemy do produkcji kremu Nutella® pochodzi z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance, dzięki czemu możemy pomóc poprawić jakość życia rolników i ich rodzin oraz chronić zasoby naturalne i różnorodność biologiczną. Co więcej, dzięki systemowi monitoringu GPS, nasz łańcuch dostaw od poziomu plantacji jest całkowicie identyfikowalny, co oznacza, że możemy monitorować nielegalne wylesianie terenu oraz mieć pewność, że nie kupujemy ziaren kakaowca z terenów podlegających ochronie. Ferrero jest również założycielem Cocoa and Forest Initiative (CFI)- współpracy między rynkiem a rządami Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej celem odnowy obszarów leśnych i zakończenia wylesiania.

Zgodnie ze swoim Kodeksem Prowadzenia Biznesu, Ferrero potwierdza podejmowanie działań przyczyniających się do eliminacji problemu pracy dzieci, w szczególności jej najbardziej szkodliwych form, a także wszelkiego rodzaju niewolnictwa, pracy przymusowej i karnej. Kodeks postępowania w biznesie Ferrero opiera się na konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 138 dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, a także na konwencji MOP nr 182 dotyczącej najgorszych form pracy dzieci. Ferrero zapewnia, że jego dostawcy przestrzegają wyżej wymienionych zasad

Orzechy laskowe

Nasze orzechy pochodzą przede wszystkim z Turcji, Włoch, Chile i USA. Zbiory przypadają na okres pomiędzy początkiem sierpnia, a końcem września. Aby zapewnić dostępność jakościowych i świeżych orzechów laskowych, uprawa ma miejsce również w krajach półkuli południowej, umożliwiając dodatkowe zbiory od lutego do marca.

W recepturze kremu Nutella® jest obecne 13% orzechów laskowych. Oznacza to na przykład, że w słoiku kremu Nutella® 600g jest około 78 orzechów laskowych.

Mleko

Tak, Nutella® zawiera odtłuszczone mleko w proszku, którego jakość zależy w głównej mierze od jakości świeżego mleka, z którego jest ono pozyskiwane. Wybieramy mleko zgodnie z kryteriami, które w niektórych przypadkach są bardziej rygorystyczne niż te wymagane przez prawo. W kremie Nutella® używamy jedynie mleka dostarczonego od wyselekcjonowanych i wiarygodnych partnerów biznesowych.

Zastosowanie mleka w proszku do produkcji czekolady i wyrobów cukierniczych wynika ze względów technologicznych. Ponieważ nasza receptura jest bezwodna, wymaga ona użycia mleka w proszku, które przyczynia się do uzyskania kremowej konsystencji.   

Udostępnij