FAQ | Nutella Let's Talk Quality

FAQ - Często zadawane pytania

Nutella® odpowie na wszytskie Twoje pytania

CUKIER NUTELLA®

icon

Jaki rodzaj cukru jest używany w kremie Nutella®?

Rodzaje cukru, które kupujemy na całym świecie i stosujemy w produkcji, można z grubsza sklasyfikować w następująco: 75% cukru buraczanego i 25% rafinowanego cukru trzcinowego.

icon

Jaka jest opinia EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) na temat oleju palmowego?

Zgodnie z ostatnimi zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) niektóre zanieczyszczenia termiczne (2MCPD, 3MCPD, GE) występują zarówno w wielu rodzajach żywności, jak i w dużych ilościach w olejach roślinnych poddawanych działaniu wysokich temperatur w trakcie przetwarzania żywności. Zanieczyszczenia te powstają, gdy olej osiągnie temperaturę powyżej 200°C. EFSA uznało, że przemysł pracuje nad optymalizacją procesów dzięki stosowaniu niższych temperatur, a wyniki są obiecujące. Jednak ma nadzieję, że uda się osiągnąć więcej. W konsekwencji oleje i tłuszcze mają znacznie niższy poziom zanieczyszczeń niż standardowe oleje i tłuszcze dostępne na rynku. Umożliwia to tworzenie produktów o minimalnych poziomach zanieczyszczeń, które są całkowicie zgodne z parametrami zdefiniowanym przez EFSA.

KAKAO NUTELLA®

icon

Skąd pochodzi kakao?

Kakao stosowane w kremie Nutella® pochodzi głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany. Ferrero przetwarza surowe ziarna kakaowe na kakao w proszku bezpośrednio w swoich własnych fabrykach.

icon

W jaki sposób kakao używane do produkcji kremu Nutella® wpływa na środowisko?

Ferrero podpisało Ramy Działania na rzecz zapobiegania wylesianiu i odnowy obszarów leśnych w krajach produkujących kakao - na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. Jednym z elementów Ram Działania w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany jest zapewnienie weryfikowalnego systemu monitoringu w zakresie identyfikowalności od gospodarstwa rolnego do pierwszego punktu skupu kakao na potrzeby własnego zakupu. Przedstawiciele branży będą również współpracować z rządami Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany w celu zapewnienia skutecznych krajowych ram identyfikowalności dla wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw. Jednocześnie Ferrero nadal angażuje się w prace nad dostosowaniem 100% łańcucha dostaw kakao do poziomu gospodarstw rolnych, jak również w partnerstwo z Save the Children oraz Fairtrade & Cooperative Union ECOOKIM, dzięki czemu poprawia warunki życia farmerów i ich społeczności.

icon

Dziecięca siła robocza jest rozpowszechniona na plantacjach kakao w Zachodniej Afryce. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?

Zgodnie ze swoim Kodeksem Prowadzenia Biznesu Ferrero potwierdza swój zdecydowany zamiar przyczynienia się do eliminacji pracy dzieci, w szczególności jej najbardziej szkodliwych form, a także wszelkiego rodzaju niewolnictwa, pracy przymusowej i karnej. Kodeks postępowania w biznesie Ferrero opiera się na konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 138 dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, a także na konwencji MOP nr 182 dotyczącej najgorszych form pracy dzieci. Ferrero zapewnia, że jego dostawcy przestrzegają zasad wyżej wymienionych Zasad. Zasady Etyki Biznesowej Ferrero są dostępne na tej stronie internetowej (hiperłącze). Dowiedz się więcej o stanowisku Ferrero na temat pracy dzieci w łańcuchu dostaw kakao (hiperłącze).

MLEKO NUTELLA®

icon

Dlaczego w kremie Nutella® używane jest mleko w proszku?

Zastosowanie mleka w proszku do produkcji czekolady i wyrobów cukierniczych wynika ze względów technologicznych. Jakość odtłuszczonego mleka w proszku zależy w głównej mierze od jakości świeżego mleka, z którego jest ono pozyskiwane. Wybieramy mleko zgodnie z kryteriami, które w niektórych przypadkach są bardziej rygorystyczne niż te wymagane przez prawo.

OLEJ PALMOWY NUTELLA®

icon

Czy olej palmowy ma negatywny wpływ na zdrowie?

Wbrew niektórym oportunistycznym poglądom twierdzenie, że olej palmowy jest szkodliwy dla zdrowia nie jest słuszne. Ferrero zawsze przywiązywało dużą wagę zarówno do jakości swoich produktów, jak i surowców. Olej palmowy jest stosowany głównie ze względu na swoje naturalne pochodzenie; jego struktura jest idealna dla produktów cukierniczych i tłuszczów do smarowania i sprawia, że stosowanie tłuszczów utwardzonych jest zbędne. Olej palmowy stosowano w żywieniu człowieka od tysięcy lat. Wiele badań naukowych potwierdza neutralność wpływu oleju palmowego na metabolizm w ramach zbilansowanej diety.

icon

Czy oleje roślinne w kremie Nutella® są utwardzane?

Nie. Olej roślinny zawarty w kremie Nutella® to olej palmowy, który jest naturalnie pozyskiwany z owoców palmy i ma kremową konsystencję. Dlatego też produkt nie ma potrzeby poddawania go procesowi utwardzania, który odpowiada za tworzenie się niezdrowych tłuszczy typu trans.

icon

Co dokładnie oznacza Karta Ferrero dotycząca Oleju Palmowego?

Karta Oleju Palmowego Ferrero  odzwierciedla naszą decyzję o zwiększeniu naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego oleju palmowego. Składa się ona z zestawu wytycznych, których celem jest wyeliminowanie głównych przyczyn wylesiania, a także stworzenie równowagi między kwestiami środowiskowymi i społecznymi z jednej strony, a rentownością z drugiej. Dziesięć celów określonych przez Ferrero w Karcie Olejów Palmowych można podsumować w następujący sposób:

 1. Identyfikowalność łańcucha dostaw
 2. Niewycinanie lasów zasobnych w węgiel
 3. Nieużywanie ognia do karczowania terenu
 4. Nie sadzenie na glebach torfowych
 5. Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem
 6. Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych
 7. Egzekwowanie praw człowieka, w tym FPIC - Free Prior Informed Consent
 8. Egzekwowanie praw pracowniczych
 9. Brak stosowania parakwatu (herbicydów)
 10. Aktywna walka z korupcją
 Wszystkie te kwestie są analizowane we współpracy z TFT.

icon

Czy olej palmowy stosowany do produkcji kremu Nutella® oddziałuje na środowisko?

Ferrero przystąpiło do RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) już w 2005 roku. Stowarzyszenie to ustanowiło zbiór zasad wspierających produkcję i stosowanie społecznie, a także ekologicznie zrównoważonego oleju palmowego. Od grudnia 2013 roku Nutella® produkowana na całym świecie fizycznie zawiera 100% oddzielonego oleju palmowego z certyfikatem RSPO. Odpowiedzialność Ferrero nie kończy się na certyfikacji: zgodnie z Kartą Olejów Palmowych  z 2013 roku zobowiązujemy się zająć głównymi przyczynami wylesiania i stworzyć równowagę pomiędzy ochroną środowiska, potrzebami społeczności oraz korzyściami gospodarczymi i rentownością. Ponadto Ferrero aktywnie wspiera POIG, wielostronną inicjatywę mającą na celu przekształcenie przemysłu oleju palmowego i zerwanie powiązania między olejem palmowym, niszczeniem lasów i torfowisk oraz naruszaniem praw człowieka i praw pracowniczych.

icon

Czy Nutella® jest bezpieczna dla konsumentów?

Tak, Nutella® jest całkowicie bezpieczna do spożywania. Zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów stanowi najwyższy priorytet dla Ferrero. Doniesienia jakoby Nutella®powodowała choroby raka z powodu zawartego w niej oleju palmowego są nieodpowiedzialne i nie mają żadnego naukowego potwierdzenia.

icon

Dlaczego Nutella® stosuje olej palmowy w swojej recepturze?

Olej palmowy jest najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia odpowiednią konsystencję i strukturę produktu, a także nie zakłóca charakterystycznych smaków innych składników. Co najważniejsze nie potrzebuje utwardzania, w wyniku którego powstają tłuszcze typu trans, uznane przez władze i świat nauki za szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Wiele innych olejów musiałoby zostać poddanych utwardzeniu, aby otrzymać niezbędną dla naszych produktów konsystencję.

icon

Czy EFSA kiedykolwiek wspomniał o Nutella® w swoich rekomendacjach?

EFSA nigdy nie wymieniło kremu Nutella® w swoich rekomendacjach, jak też nigdy nie zaleciło zaprzestania spożywania oleju palmowego. Nutella® nigdy nie została wycofana z półek sklepowych w jakimkolwiek kraju.

ORZECHY LASKOWE NUTELLA®

icon

Gdzie kupowane są orzechy?

Nasze orzechy pochodzą przede wszystkim z Turcji i Włoch, a Ferrero jest jednym z głównych użytkowników orzechów laskowych na świecie. Dlatego też do 2020 zamierzamy wprowadzić 100% identyfikowalności wszystkich orzechów laskowych.