Our Sustainability Vision | Nutella

Dbamy o zrównoważony rozwój

Nasza wizja

Nutella® to wybór wyłącznie wysokiej jakości składników pozyskiwanych z uwzględnieniem naszego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju - naszej najważniejszej, niezmiennej deklaracji. Dowiedz się więcej.

Let's talk about sustainability | Nutella

Porozmawiajmy o zrównoważonym rozwoju

Staramy się stale doskonalić odpowiedzialne pozyskiwanie surowców w całym łańcuchu dostaw, poprawiać warunki życia rolników i ich społeczności oraz wprowadzać zrównoważone praktyki w celu ochrony zasobów naturalnych. Jako producenci kremu Nutella® - razem z naszymi partnerami oraz instytucjami pozarządowymi - jesteśmy zainteresowani jedynie najwyższej jakości składnikami. Składnikami, które odpowiadają jednocześnie naszemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój społeczny, jak i środowiskowy.

W trosce o ludzi i środowisko

Wysokiej jakości składniki kremu Nutella® są wynikiem codziennych wysiłków każdej osoby w łańcuchu dostaw. W Ferrero konsumentocentryzm to nie tylko abstrakcyjna wartość - to coś, na czym skupiamy się każdego dnia, opierając się na poczuciu odpowiedzialności, które wykracza poza cele komercyjne. Odpowiedzialność ta znajduje odzwierciedlenie poprzez jakość i świeżość naszych produktów, bezpieczeństwo żywności oraz odpowiedzialną i przejrzystą komunikację, a także ciągłe innowacje. Podstawową zasadą Ferrero jest uznanie wkładu człowieka i ochrona ludzkiej godności. Ponadto, poszanowanie praw człowieka i promowanie dobrostanu pracowników są głęboko zakorzenione w podstawowych wartościach i zasadach naszej rodzinnej firmy. Mają one fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju naszej własnej działalności biznesowej i tworzą wartości w społecznościach, w których działamy.

Caring about Plants | Nutella

Staramy się również chronić środowisko naturalne poprzez minimalizowanie naszego wpływu. Robimy to na przykład poprzez program F-ACTS - Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability. W ramach tego projektu Ferrero uruchomiło program FFV - Ferrero Farming Values - wspierający lokalną ludność w rozwiązywaniu problemów rolniczych, społecznych, środowiskowych i ekonomicznych związanych z uprawą naszych głównych surowców. Programy te łączą w sobie rozwój konkretnych inicjatyw i partnerstw, przyjęcie standardów i certyfikatów, jak również zaangażowanie instytucjonalne i kolektywne. Aby dowiedzieć się więcej o naszej odpowiedzialności społecznej, zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem zrównoważonego rozwoju Ferrero tutaj.

Sustainable Nutrition (Zrównoważone Odżywianie): najwyższy priorytet globalny

The Sustainable Nutrition Scientific Board- SNSB (Rada Naukowa ds. Zrównoważonego Odżywiania) bada znaczenie Zrównoważonego Odżywiania jako odpowiedzi na potrzeby, z którymi ludzkość będzie mierzyć się w 2050 roku.

Sustainable Nutrition Scientific Board

Oczekuje się, że do 2050 roku ludzka populacja osiągnie około 10 miliardów, a produkcja oraz konsumpcja żywności mogą doprowadzić planetę do granic możliwości. Aby zapewnić wystarczającą ilość żywności dla wszystkich oraz opracować produkty pozyskiwane w sposób zrównoważony, potrzebne jest nowatorskie podejście z poszanowaniem kluczowych, światowych ekosystemów. W tym celu, Nutella® ustanowiła i nieustannie wspiera Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB)- grupę znanych, międzynarodowych eksperów, niezależnie badających i rozpowszechniających koncepcję Zrównoważonego Odżywiania jako rozwiązania dla potrzeb Ludzkości 2050.

Dowiedz się więcej o SNSB

Rada zajmuje się problemem zapewnienia wystarczającej energii i podstawowych składników odżywczych potrzebnych do zachowania dobrego stanu zdrowia populacji przy równoległym ograniczeniu konsumpcji zasobów naturalnych i społecznych. W skład Rady wchodzą najlepsi, międzynarodowi eksperci naukowi z różnych, komplementarnych dziedzin takich jak: nauka o środowisku, zdrowe żywienie, zdrowie i epidemiologia czy choroby przenoszone przez żywność. Ich celem jest wypracowanie holistycznego, naukowego podejścia. Ponadto, członkowie Rady zgłaszają kolejne tematy badań oraz wyszukują nowych partnerów potrzebnych do wsparcia ich pracy. Międzynarodowa rada naukowa poprzez badania, zweryfikuje możliwe do podjęcia kroki w celu rozwiązania tego globalnego wyzwania. Dowiedz się więcej na temat projektu tutaj:

sustainablenutrition-sb.com

Dowiedz się więcej o naszej jakości i naszych składnikach

Udostępnij