Our Hazelnuts Trees | Nutella

NASZE ORZECHY LASKOWE

Działania Ferrero mające zapewnić osiągnięcie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw orzechów laskowych obejmują identyfikowalność tego składnika.

Nasze orzechy laskowe pochodzą głównie z Turcji, Włoch, Chile i USA. Ferrero jest zaangażowane w osiągnięcie pełnej identyfikowalności pozyskiwanych orzechów laskowych w łańcuchu dostaw. Identyfikowalność w łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero odnosi się do możliwości prześledzenia pochodzenia orzechów laskowych wstecz, aż do indywidualnego gospodarstwa rolnego lub "grupy gospodarstw rolnych" z których one pochodzą. Osiągnięcie tego zobowiązania stanowiło wyzwanie w krajach, gdzie łańcuchy dostaw są większe i bardziej złożone. W niektórych krajach, wyższy poziom identyfikowalności został osiągnięty, a pełną identyfikowalność udało nam się osiągnąć na przykład w Chile i USA.

Our Hazelnuts | Nutella
hazelnut

Ferrero opublikowało Kartę - dokument poświęcony orzechom laskowym, który został opracowany wspólnie z Earthworm Foundation. Karta Orzechów Laskowych Ferrero przedstawia wymagania i zobowiązania Ferrero w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania orzechów laskowych. Karta opiera się na wybranych przez Ferrero priorytetach w trzech obszarach: Prawa Człowieka i Praktyki Społeczne, Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój oraz Przejrzystość Dostawców, w kierunku realizacji celu, jakim jest bycie siłą napędową przemysłu orzechów laskowych, która tworzy wartość dla wszystkich. Centralnym elementem umożliwiającym wdrożenie Karty będzie program zrównoważonego rozwoju Ferrero: Ferrero Farming Values (FFV) dla orzechów laskowych, jak również partnerstwo i współpraca z dostawcami, zaufanymi partnerami i innymi uczestnikami łańcucha dostaw.

 

 

 

 

 

Zapewniając jakość i świeżość

Orzechy laskowe wykorzystywane w kremie Nutella® pochodzą z sadów orzechów laskowych, które można spotkać głównie w obszarach klimatu śródziemnomorskiego. Nasze orzechy laskowe pochodzą z różnych miejsc na świecie - nasi główni dostawcy to Turcja, Włochy, Chile i USA. Turecki region Morza Czarnego jest największym na świecie producentem orzechów laskowych i w konsekwencji stamtąd pochodzi większość naszych dostaw. Nasze doświadczenie i tradycja w zakresie orzechów laskowych sięga korzeniami do Włoch, a konkretnie regionu Piemont (gdzie powstało Ferrero). Regiony: Lacjum i Kampania również obfituja w duże zasoby tego surowca. Zbiory odbywają się między początkiem sierpnia, a końcem września.

Nutella Map
Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Aby zapewnić sobie dostawy świeżych orzechów laskowych wysokiej jakości, uprawy realizowane są również w krajach półkuli południowej, co oznacza dodatkowe zbiory od lutego do marca. W ramach tego rozwiązania, Ferrero założyło plantacje orzechów laskowych (Agrifarms) w Chile, Argentynie, RPA i Australii, a także w Gruzji i Serbii. Za pośrednictwem tych Agrifarms, Ferrero rozwija zrównoważony model biznesowy z udziałem lokalnych rolników, dzieląc się i promując dobre praktyki rolnicze (szkółki roślin, szkolenia, pomoc agronomiczna, itp.). Dowiedz się więcej na ten temat w najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju Ferrero tutaj.

Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Zrównoważony rozwój w pozyskiwaniu orzechów laskowych

Wizja Ferrero w kierunku zrównoważonego rozwoju ma na celu poprawę warunków społeczności plantacji orzechów laskowych, w których prowadzi działalność.  

Od 2012 roku działa w tym kraju program Ferrero Farming Value (FFV). W ramach tego programu, Ferrero stworzyło Standard Produkcji orzechów laskowych przy współpracy z SCS (Scientific Certification Systems) Global Services (firmie będącej globalnym liderem usług certyfikacji i zrównoważonego rozwoju). Poprzez program Ferrero Farming Value (FFV), Ferrero współpracuje z rolnikami (głównie lokalnymi), w celu wzmocnienia ich wiedzy na temat dobrych praktyk rolniczych i społecznych. Każdego roku SCS Global Services, razem z lokalnymi firmami audytowymi, przeprowadza specjalne audyty rolników wybranych losowo. W całym sezonie uprawowym 2019, nasze zespoły odwiedzały ponad 400 sadów dziennie i dotarły do 21 211 rolników. Sady, które uczestniczyły w programie, zwiększyły swoje plony o średnio 40-45% w porównaniu do innych sadów na tych samych obszarach. Ferrero podjęło współpracę również z GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) w celu rozwoju Systemu Oceniania i Monitorigu, aby oceniać i raportować rozwój i wpływ aktywności społecznych i interwencji w terenie. Ten system ukazuje i zbiera dane od różnych partnerów, łącznie z rolnikami, pracownikami, pośrednikami pracy i liderami opinii społecznej.

Jednym z krajów, gdzie uprawiane są orzechy laskowe, i który spełnia nasze standardy wysokiej jakości są Włochy (Piemont, Lacjum i Kampania). Dbałość o rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw w tych obszarach jest dla nas kluczowe. W ramach planu odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, od 2015 roku Ferrero współpracuje z globalnym dostawcą ubezpieczeń DNV GL. Dzięki tej współpracy wspieramy rolników w terenie, prowadzimy szkolenia oraz działamy z lokalnymi stowarzyszeniami.

Pierwsza Agrifarma Ferrero, Agrichile, powstała w 1991 r w Chile, państwie, które ma sprzyjający uprawom orzechów laskowych klimat. W wyniku 25 lat działań Agrichile łączących ekspertyzę naszych agronomów oraz wysoki poziom umiejętności chillijskich rolników, udało się utworzyć sprawnie funkcjonujący pełny łańcuch wartości. Proces produkcji Ferrero w Chile w 2019 roku uzyskał certyfikację SCS Global Services (akredytowany program certyfikacyjny). Daje to pewność, że orzechy laskowe spełniają standardy środowiskowe, pracownicy rolni oraz lokalna społeczność jest są w pełni zaangażowania i chronieonia, a farmy są rentowne.

Nasze orzechy laskowe pozyskujemy również z Oregonu w USA. Oregon posiada wieloletnią i dobrze ugruntowaną tradycję (pierwsze hodowlane drzewo orzecha laskowego zostało zasadzone w Scottsburgu w 1858r.) i doświadczenie w uprawie orzecha laskowego. Uprawa orzecha laskowego w Oregonie osiąga najwyższy poziom identyfikalności i jest skoncentrowana w Dolinie Willamette, w północno-zachodniej części stanu, niedaleko Oceanu Spokojnego. Klimat oceaniczny w tym regionie jest korzystny dla uprawy orzecha laskowego i umożliwia uprawę wysokiej jakości północnoamerykańskich odmian orzechów laskowych.
Hazelnuts Harvest Bucket Farmer | Nutella

Połączenie sił z kluczowymi partnerami

W Ferrero kierujemy się etyką we wszystkich aspektach naszej działalności, włączając w to lepsze warunki zatrudnienia na każdym poziomie łańcucha dostaw. Ferrero aktywnie bierze udział w rozszerzonym partnerstwie publiczno-prywatnym CAOBISCO (European Association of Chocolate Biscuits & Confectionery Industries) oraz ILO (International Labour Organization) w Turcji, poprzez projekt, którego celem jest doprowadzenie do eliminacji wykorzystywania pracy nieletnich w rolnictwie sezonowym. Ferrero współpracuje również z Earthworm Foundation, organizacją non-profit skupiającą się na odpowiedzialnym pozyskiwaniu orzechów laskowych na każdym z elementów łańcucha dostaw. 

Udostępnij