Sustainable Cane Sugar farm | Nutella

NASZ CUKIER

Używamy 100% certyfikowanego, zrównoważonego cukru trzcinowego i budujemy silną, opartą na zaufaniu relację ze spółdzielniami rolniczymi i producentami.

Aby osiągnąć ten cel w możliwie najkrótszym czasie, zostaliśmy członkiem "Bonsucro Limited”. Jest to globalna sieć promująca zrównoważoną uprawę trzciny cukrowej i zapewniająca jej certyfikację.

Cane Sugar farm | Nutella

Pozyskiwanie buraków cukrowych
i trzciny cukrowej

Globalnie uśredniając, kupujemy 80% cukru pochodzącego z buraków cukrowych i 20% rafinowanego z trzciny cukrowej. Buraki cukrowe pozyskujemy głównie od producentów europejskich, a nasz cukier trzcinowy pochodzi głównie z Brazylii, Indii, Meksyku i Australii

Nutella Map
Cane Sugar Farm Plants | Nutella

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw trzciny cukrowej

Od 2010 roku jesteśmy członkiem platformy Bonsucro, która jest globalną organizacją promującą zrównoważony rozwój produkcji, procesowania i handlu trzciną cukrową. Bonsucro zrzesza około 500 członków w ponad 40 krajach na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając w to rolników, młynarzy, handlowców, kupców i organizacje wspierające. 

Bon Sucro Logo | Nutella

Bonsucro pracuje nad budowaniem sektora trzciny cukrowej z dobrze prosperującą, zrównoważoną społecznością producentów i trwałym łańcuchem dostaw. Misją Bonsucro jest zapewnienie, że odpowiedzialna produkcja trzciny cukrowej tworzy trwałą wartość dla zaangażowanych ludzi, społeczności, biznesów, ekonomii i eko systemu. W 2014 roku, Grupa Ferrero za swój aktywny udział w rozwoju zrównoważonej produkcji przemysłowej cukru trzcinowego otrzymała jako pierwsza nagrodę "Leadership Award" od Bonsucro.Dowiedz się więcej na temat Bonsucro.

Altromercato Logo | Nutella

Poza współpracą z Bonsucro, Ferrero uruchomiło "Program Zrównoważonego Rozwoju" - 5 letni program (2016-2020) realizowany we współpracy z Ctm Altromercato na Mauritiusie. Głównym celem tego programu jest poprawa i utrzymanie ekonomicznego, środowiskowego i społecznego rozwoju małych producentów trzciny cukrowej na Mauritiusie, wykraczające poza istniejącą współpracę komercyjną z Mauritius Sugar Syndicate.

Udostępnij