POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie przez Ferrero danych osobowych użytkowników będzie odbywało się według poniższych reguł.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm. dalej zwaną „Ustawą") informujemy Państwa, że Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 126. 
Dane te będą używane przez Ferrero zgodnie z przeznaczeniem, na które użytkownik wyraził zgodę. 
Dane osobowe będą ujawnione jedynie upoważnionym do tego przez Ferrero podmiotom.
Dane osobowe, należące do Ferrero będą mogły być przekazane jednostkom wyspecjalizowanym i instytucjom, które dostarczają Ferrero usługi przetwarzania lub obróbki danych. 
Przetwarzanie danych odbywa się z zastosowaniem procedur, narzędzi technicznych i informatycznych zdolnych zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych, i służą ich zbieraniu, rejestrowaniu, porządkowaniu, zapisywaniu, konsultacji, opracowywaniu, zmianom, porównywaniu, niszczeniu, z możliwością zastosowania dwóch lub więcej operacji naraz.

Przekazywanie danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich musi odbyć się za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. 

Każdy, kto udostępnił dane osobowe firmie Ferrero w jakimkolwiek celu ma prawo dostępu w każdym momencie do treści swoich danych oraz ich poprawiania kontaktując się z Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 126 z dopiskiem „Serwis konsumencki'.