Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

NASZ OLEJ PALMOWY

Nasz olej palmowy jest w 100% certyfikowany przez RSPO jako zrównoważony i nie przyczyniający się do wylesiania.

Jesteśmy świadomi, że łańcuch dostaw oleju palmowego stoi w obliczu wyzwań środowiskowych, w szczególności dotyczących jego wpływu na wylesianie. Właśnie dlatego Ferrero jest liderem w prowadzeniu zrównoważonej transformacji sektora oleju palmowego i jest jedną z pierwszych firm, które uzyskały olej palmowy w 100% pochodzący ze zrównoważonego łańcucha dostaw certyfikowanego przez RSPO.

Palm Oil Fruit | Nutella

Skąd pochodzi nasz olej palmowy?
Sprawdź

Olej palmowy
identyfikowalny w 100%

Olej palmowy w kremie Nutella® jest w 100% olejem palmowym pochodzącym ze zrównoważonej produkcji, identyfikowalny aż do poziomu konkretnych tłoczni. Głównie pochodzi z Malezji (średnio około 80% naszych dostaw) oraz Indonezji.

Nutella Map
Sustainable Palm Oil RSPO Logo | Nutella

RSPO opracowało zestaw kryteriów środowiskowych i społecznych, które firma musi spełnić, aby wyprodukować zrównoważony olej palmowy (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Kryteria te mają na celu egzekwowanie zrównoważonych praktyk w uprawie oleju palmowego.

Olej palmowy w kremie Nutella® pochodzi z certyfikowanego, segregowanego łańcucha dostaw. Pochodzi z różnych certyfikowanych plantacji i jest przechowywany oddzielnie od tradycyjnego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Dzięki temu systemowi, 100% naszego oleju palmowego można wyśledzić do poziomu konkretnej tłoczni, gwarantując, że nie pochodzi on z plantacji, które powodują wylesianie.

Palm Oil Farmers Trees | Nutella

7 zasad RSPO

Aby uzyskać certyfikat RSPO, plantatorzy oleju palmowego muszą przestrzegać 7 następujących zasad (zasady i kryteria RSPO, aktualizacja 2018r.)

Zasada 1: Postępować etycznie i przejrzyście
Zasada 2: Działać legalnie i szanować prawo
Zasada 3: Optymalizować wydajność, efektywność i pozytywny wpływ
Zasada 4: Działać w poszanowaniu społeczności i praw człowieka
Zasada 5: Wspierać niewielkich przedsiębiorców
Zasada 6: Szanować prawa pracowników i dbać o ich warunki pracy
Zasada 7: Dbać o środowisko i działać na rzecz ochrony ekosystemu. Zgodnie z zasadą 7, kryterium 7.12 wymaga, aby nowe plantacje nie powodowały wylesiania ani nie powstawały w miejsce obszaru wskazanego do utrzymania lub zwiększenia HCV - High Conservation Value. HCV to biologiczne, ekologiczne, społeczne lub kulturowe wartości o wybitnym lub krytycznym znaczeniu dla krajobrazu.

Dowiedz się więcej.

 

Palm Oil Trees | Nutella

Wykraczając ponad certyfikację

Nasze zaangażowanie w dbanie o zrównoważony rozwój wykracza ponad certyfikację RSPO. Ferrero opracowało Kartę Oleju Palmowego Ferrero® we współpracy z naszymi dostawcami, w celu stworzenia przemysłu oleju palmowego przyjaznego środowisku.

Ponadto, w celu dodatkowego zwiększenia przejrzystości naszego łańcucha dostaw, co 6 miesięcy udostępniamy najnowsze dane dotyczące identyfikowalności tłoczni i plantacji, z których pochodzi nasz olej palmowy. Najnowszy raport znajdziesz tutaj.

Jesteśmy także członkiem grupy POIG (Palm Oil Innovation Group), inicjatywy obejmującej plantatorów, producentów i organizacje pozarządowe współpracujące na rzecz pozytywnej transformacji przemysłu oleju palmowego.  Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę.

nutella-brot2x

Czy wiesz, że…

Korzystanie z certyfikowanego oleju palmowego Ferrero prowadzi do zmniejszenia o 56%* emisji gazu cieplarnianego (GHG) w porównaniu do korzystania z niecertyfikowanego oleju palmowego. Jest to wynik badania przeprowadzonego w 2019 r., w pełni zgodnego z wymogami ISO 14044, mającego na celu określenie wpływu pozyskiwania przez nas oleju palmowego na środowisko.
 
* Na kg rafinowanego, bielonego i dezodoryzowanego (RBD) oleju palmowego.

Monitorowanie użytkowania gruntów dzięki sieci satelitów

Aby być pewnym przestrzegania przez naszych dostawców naszych zasad dotyczących niewylesiania, używamy narzędzi takich jak innowacyjna technologia Starling. System ten pozwala na monitorowanie naszego całego łańcucha dostaw oleju palmowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co gwarantuje, że jest on wolny od wylesiania. Dzięki temu systemowi, który wykorzystuje radar o wysokiej rozdzielczości i optyczne zdjęcia satelitarne, możemy sporządzać mapy użytkowania ziemi z dokładnością do 1,5 metra i identyfikować ewentualne zagrożenie wylesianiem. W razie ewentualnego wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, jesteśmy w stanie przeprowadzić dochodzenie i podjąć odpowiednie działania.

Mapa Starling rozróżnia plantacje palmowe, lasy naturalne i inne obszary. Zobacz jak to wygląda!

Palm Oil Scorecard | Nutella

Nasze wysiłki są doceniane przez WWF

Nasze wysiłki są doceniane przez cieszące się społecznym zaufaniem organizacje pozarządowe takie jak WWF. W 2020 roku WWF Palm Oil Buyers Scorecard - karcie, która ocenia globalne firmy pod kątem wsparcia dla zrównoważonego oleju palmowego, Ferrero uzyskało najlepszą ocenę wśród 173 zaudytowanych firm i zostało przedstawione jako wzór do naśladowania w pozyskiwaniu zrównoważonego oleju palmowego. Nasze działania zostały docenione i podsumowane z oceną  21,5 na 22 możliwe do zdobycia punkty. Ferrero jest firmą szczególnie cenioną ze względu na wysiłki podejmowane w związku z kwestią zapobiegania wylesianiu obszarów tropikalnych oraz przejrzystości łańcucha dostaw. Wynik ten jest bardzo ważnym uznaniem dla naszych wysiłków na rzecz pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego i wspaniałą zachętą do kontynuowania naszej podróży.

Udostępnij