Certified Cocoaground Tree | Nutella

NASZE KAKAO

100% kakao, które kupujemy do produkcji kremu Nutella® pochodzi z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance.

Rolnicy uprawiający kakaowce stanęli przed wyzwaniem zmierzenia się z problemami gospodarczymi i społecznymi, dlatego w 2011 roku, Ferrero zobowiązało się do odpowiedzialnego pozyskiwania w 100% certyfikowanych ziaren kakaowych do końca 2020 roku, aby poprawić ich warunki życia i wspierać zrównoważone praktyki. Poprzez pozyskiwanie kakao z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance, pomagamy poprawić warunki życia rolników i ich rodzin oraz chronić zasoby naturalne i różnorodność biologiczną (dowiedz się więcej: www.ra.org). Certyfikowane gospodarstwa muszą spełniać surowe kryteria, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Certyfikacja i identyfikowalność są punktem wyjścia dla podejścia Ferrero do zrównoważonego rozwoju, ale wykraczamy także poza certyfikację, aby zwiększyć nasz wpływ na środowisko.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Wsparcie rolników

Zdecydowana większość światowego kakao jest produkowana przez drobnych rolników, z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, skąd pozyskujemy nasze kakao. Te dwa kraje łącznie odpowiadają za ponad 60% światowej produkcji kakao. Rolnicy napotykają złożoność problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, takich jak brak dostępu do zasobów, ograniczona wiedza na temat dobrych praktyk rolniczych i zmiany klimatu.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Poprzez udoskonalenie programu Ferrero Farming Values Cocoa, jesteśmy zobowiązani do wspierania ich we wdrażaniu zrównoważonych praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie wydajności kakao i dywersyfikację dochodów. To z kolei przyczyni się do poprawy ich warunków życia i życia ich społeczności. Podejmujemy również działania wsparcia dla rolników w ramach indywidualnych planów rozwoju gospodarstw, aby zwiększyć pozytywne zmiany.

bitmap-copy-52x

Wiedza daje moc

I mocno w to wierzymy! Dlatego w naszych szkołach Farmer Field prowadzimy szkolenia dla rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych, społecznych i środowiskowych. Umożliwiamy uczestnikom kursów wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, zapewniając dostęp do sadzonek, nawozów i finansowania, aby poprawić nie tylko uprawy, ale także ich życie. W latach 2021-2022 przeszkoliliśmy ponad 155 000 rolników i rozdaliśmy 1,7 miliona sadzonek kakao.

Głos rolników

Wcześniej produkowałem 450 kilogramów kakao rocznie. Dzięki wiedzy, którą teraz posiadam, ponad dwukrotnie zwiększyłem swoje zbiory, co daje mi w tym roku ponad 300 000 franków CFA więcej.

bitmap-copy-72x

mówi Momboye Célestin, jeden z wielu rolników uprawiających kakao, który wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez partnera Ferrero, ECOOKIM.

ECOOKIM to związek reprezentujący ponad 37 000 rolników uprawiających kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W latach 2021-22 pozyskiwaliśmy ziarna kakaowe od 10 kooperatyw, a ponad 15 000 rolników zostało przeszkolonych w naszych szkołach Farmer Field. Dzięki tym wysiłkom odnotowali oni zarówno znaczny wzrost plonów kakao, jak i dochodów.

Ochrona praw dziecka

Ferrero jest zaangażowane w promowanie praw dzieci. W przypadku naszego łańcucha dostaw kakao, oznacza to podejmowanie działań w celu rozwiązania problemu pracy dzieci i poprawy dostępu do edukacji i podstawowych potrzeb, takich jak woda, warunki sanitarne i dobre odżywianie. Uwrażliwiamy rolników na prawa dzieci i wdrażamy system przeznaczony do identyfikowania i usuwania przypadków pracy dzieci, zwany także CLMRS (Child Labour Monitoring and Remeditation System). Stosujemy zróżnicowane środki zaradcze - od indywidualnego wsparcia dzieci i rodziców, po bardziej ukierunkowane na rozwój dzieci - programy rozwoju społeczności, które mają na celu wdrożenie mechanizmów ochrony dzieci, wzmocnienia infrastruktury edukacyjnej i promowania wzmocnienia pozycji kobiet.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Aktywnie wspieramy również inicjatywy o zasięgu wykraczającym poza nasz bezpośredni łańcuch dostaw. Na przykład od 2008 r. jesteśmy członkiem International Cocoa Initiative, platformy obejmującej wiele podmiotów, która ma na celu zapewnienie lepszej przyszłości dzieci i przyspieszenie eliminacji pracy dzieci na świecie.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Cała naprzód

W Ferrero udowadniamy, że nasze kakao nie pochodzi z obszarów chronionych i nie przyczynia się do wylesiania.

Jako jeden z założycieli Cocoa & Forests Initiative (CFI), angażujemy się we współpracę z innymi wiodącymi światowymi firmami produkującymi kakao i czekoladę oraz z rządami Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany w celu zakończenia wylesiania i degradacji lasów w globalnym łańcuchu dostaw kakao.

Przeczytaj o naszym planie działania CFI tutaj i o naszym raporcie z postępów CFI tutaj.

W Ferrero zależy nam na stworzeniu przemysłu kakaowego, który będzie lepszy zarówno dla ludzi, jak i dla naszej planety. Dlatego angażujemy się w odpowiedzialne pozyskiwanie kakao i w ramach tego działania stworzyliśmy własny Cocoa Charter. Ten dokument określa nasze długoterminowe zobowiązania i nasz plan działania oraz opisuje, w jaki sposób będziemy pracować nad realizacją tych zobowiązań.

nutella-cocoa2x

Nasze stale rosnące wsparcie dla agroleśnictwa

Zachęcamy rolników do dywersyfikacji swoich upraw. Proponujemy łączenie drzew kakaowca z owocami, warzywami i drzewami przeznaczonymi na surowiec. Takie działanie niesie ze sobą sporo zalet: drzewa zapewniają cień młodym kakaowcom, a owoce i warzywa nadają się do spożycia w gospodarstwie domowym lub do sprzedaży na lokalnym rynku. Takie systemy mają istotny wkład w ochronę środowiska i bioróżnorodność.

W ramach zaangażowania Ferrero w Cocoa and Forest Initiative, w latach 2018-2022 na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie przyczyniliśmy się do rozwoju 143 000 ha agroleśnictwa kakaowego, przekazując lokalnym rolnikom 5,4 miliona drzew innych niż kakaowe w celu wsparcia projektów agroleśnych.

bitmap-copy-6@2x

Czy wiesz, że…

Agroleśnictwo jest dynamicznym i proekologicznym systemem zarządzania zasobami, który poprzez integrację drzew w gospodarstwach rolnych różnicuje i podtrzymuje produkcję, prowadząc do zwiększenia korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Agroleśnictwo jest niezbędne dla drobnych rolników, ponieważ może pozwolić im na poprawę zaopatrzenia w żywność, dochodów i zdrowia. Agroleśnictwo pomaga również w walce ze zmianami klimatycznymi.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Wzmocnienie naszego programu zrównoważonego rozwoju

Kontynuujemy prace w ramach zrównoważonego programu rozwoju łańcucha dostaw kakao w ramach 3 filarów:

  1. Poprawa warunków życia rolników i społeczności
  2. Ochrona praw dzieci
  3. Ochrona zasobów naturalnych


Ważnym elementem programu jest zapewnienie pełnej identyfikowalności rolników dostarczających kakao, które trafia do kremu Nutella®

Udostępnij