Certified Cocoaground Tree | Nutella

NASZE KAKAO

100% kakao, które kupujemy do produkcji kremu Nutella® pochodzi z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance Certified.

Rolnicy uprawiający kakaowce stanęli przed wyzwaniem zmierzenia się z problemami gospodarczymi i społecznymi, dlatego w 2011 roku, Ferrero zobowiązało się do odpowiedzialnego pozyskiwania w 100% certyfikowanych ziaren kakaowych do końca 2020 roku, aby poprawić ich warunki życia i wspierać zrównoważone praktyki. Poprzez pozyskiwanie kakao z upraw certyfikowanych przez Rainforest Alliance Certified, pomagamy poprawić warunki życia rolników i ich rodzin oraz chronić zasoby naturalne i różnorodność biologiczną (dowiedz się więcej: www.ra.org). Certyfikowane gospodarstwa muszą spełniać surowe kryteria, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Certyfikacja i identyfikowalność są punktem wyjścia dla podejścia Ferrero do zrównoważonego rozwoju, ale wykraczamy także poza certyfikację, aby zwiększyć nasz wpływ na środowisko.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Skąd pochodzi nasze kakao?
Sprawdź

Wsparcie rolników

Zdecydowana większość światowego kakao jest produkowana przez drobnych rolników, z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, skąd pozyskujemy nasze kakao. Te dwa kraje łącznie odpowiadają za ponad 60% światowej produkcji kakao. Rolnicy napotykają złożoność problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, takich jak brak dostępu do zasobów, ograniczona wiedza na temat dobrych praktyk rolniczych i zmiany klimatu.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Poprzez udoskonalenie programu Ferrero Farming Values Cocoa, jesteśmy zobowiązani do wspierania ich we wdrażaniu zrównoważonych praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie wydajności kakao i dywersyfikację dochodów. To z kolei przyczyni się do poprawy ich warunków życia i życia ich społeczności. Podejmujemy również działania wsparcia dla rolników w ramach indywidualnych planów rozwoju gospodarstw, aby zwiększyć pozytywne zmiany.

Ochrona praw dziecka

Ferrero jest zaangażowane w promowanie praw dzieci. W przypadku naszego łańcucha dostaw kakao, oznacza to podejmowanie działań w celu rozwiązania problemu pracy dzieci i poprawy dostępu do edukacji i podstawowych potrzeb, takich jak woda, warunki sanitarne i dobre odżywianie. Uwrażliwiamy rolników na prawa dzieci i wdrażamy system przeznaczony do identyfikowania i usuwania przypadków pracy dzieci, zwany także CLMRS (Child Labour Monitoring and Remeditation System). Stosujemy zróżnicowane środki zaradcze - od indywidualnego wsparcia dzieci i rodziców, po bardziej ukierunkowane na rozwój dzieci - programy rozwoju społeczności, które mają na celu wdrożenie mechanizmów ochrony dzieci, wzmocnienia infrastruktury edukacyjnej i promowania wzmocnienia pozycji kobiet.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Aktywnie wspieramy również inicjatywy o zasięgu wykraczającym poza nasz bezpośredni łańcuch dostaw. Na przykład od 2008 r. jesteśmy członkiem International Cocoa Initiative, platformy obejmującej wiele podmiotów, która ma na celu zapewnienie lepszej przyszłości dzieci i przyspieszenie eliminacji pracy dzieci na świecie.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Idąc naprzód

Ferrero w 2011 roku zobowiązało się do odpowiedzialnego pozyskiwania w 100% certyfikowanych ziaren kakaowych do końca 2020 roku i przez lata wprowadzało dodatkowe działania poza certyfikacją. 
Jesteśmy również założycielami ważnej inicjatywy: Cocoa & Forest Initiative (2017), która ma na celu położenie kresu wylesianiu i promowanie zrównoważonej produkcji kakao. Inicjatywa ta jest koordynowana przez World Cocoa Foundation, której jesteśmy członkiem od 2005 roku. 

Cocoa Farming Plants | Nutella

Kontynuujemy prace w ramach zrównoważonego programu rozwoju łańcucha dostaw kakao w ramach 3 filarów:

  1. Poprawa warunków życia rolników i społeczności
  2. Ochrona praw dzieci
  3. Ochrona zasobów naturalnych


Ważnym elementem programu jest zapewnienie pełnej identyfikowalności rolników dostarczających kakao, które trafia do kremu Nutella®

Udostępnij