Warunki Używania Znaku Towarowego NUTELLA®

NUTELLA ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ferrero S.p.A.
Wykorzystywanie kremu orzechowego NUTELLA® do przygotowania innych produktów nie upoważnia automatycznie do używania znaku towarowego NUTELLA®. Niemniej jednak, pewne ograniczone używanie znaku towarowego NUTELLA® jest akceptowane przez Ferrero S.p.A. na warunkach określonych poniżej.

 

WARUNKI UŻYWANIA PRZEZ NIEZALEŻNYCH DETALISTÓW ZNAKU TOWAROWEGO NUTELLA® DLA ŚWIEŻO ZROBIONYCH PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO NATYCHMIASTOWEJ KONSUMPCJI

 

Niniejsze Warunki („Warunki”) mają zastosowanie wyłącznie do niezależnych detalistów działających w Polsce na rynku sprzedaży produktów spożywczych i/lub usług gastronomicznych (np. niezależnych piekarni, restauracji, cukierni albo kawiarni) (zwanych dalej „Detalistami”) oraz dotyczą wykorzystania orzechowego kremu NUTELLA® jako składnika charakterystycznego dla ich jednego lub kilku produktów (zwanych dalej „Produktem”). Niniejsze Warunki i upoważnienie do używania nimi przyznane dotyczą niezależnych Detalistów prowadzących pojedyncze punkty sprzedaży; sprzedawca produktów spożywczych i/lub usług gastronomicznych należący do „sieci” lub działający jako franczyzobiorca nie jest uważany za Detalistę i w konsekwencji nie jest upoważniony do używania znaku towarowego NUTELLA® zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeżeli detalista nie ma pewności, czy spełnia kryteria upoważnionego Detalisty, może skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z Ferrero.

Ferrero może zmienić lub odwołać niniejsze Warunki; Detaliści zobowiązują się weryfikować co najmniej raz na sześć miesięcy czy Warunki nie zostały zmodyfikowane lub odwołane. Detaliści godzą się na to, iż będą postępować zgodnie i będą związani najbardziej aktualną wersją dokumentu.

 

Warunki

1. Znak towarowy NUTELLA® może być wykorzystywany tylko i wyłącznie celem wskazania konsumentowi, że krem orzechowy NUTELLA® jest jednym ze składników występujących w lub na dozwolonych produktach spożywczych („Produkt”) jak wskazano w końcowej części niniejszych Warunków. Znak towarowy NUTELLA® nie może być wykorzystywany w prowadzonej poza punktem sprzedaży reklamie i promocji.
 

2. Produkt musi być zarówno wytworzony jak i sprzedawany tylko i wyłącznie w punkcie Detalisty, w zdrowym i bezpiecznym środowisku zgodnie z odpowiednimi ustawami, rozporządzeniami i przepisami lokalnymi.
 

3. Produkt musi być świeżo zrobiony i sprzedany nie później niż 24 godziny po przygotowaniu.
 

4. NUTELLA® nie może być gotowana, mrożona ani łączona z innymi składnikami.
 

5. Użycie znaku towarowego NUTELLA® musi zawsze odpowiadać poniższym warunkom:

  1. a. znak jest przedstawiany jednobarwnymi wielkimi literami (użycie logo NUTELLA® () nie jest dozwolone zgodnie z niniejszymi Warunkami) oraz
  2. b. po znaku umieszczony jest symbol rejestracji znaki towarowego ®
     

6. Znak towarowy NUTELLA® nie może być akcentowany bardziej niż nazwa Produktu.
 

PRZYKŁAD

 

​​


 

7. Znak towarowy NUTELLA® nie może być wykorzystywany w sposób sugerujący powiązania z Ferrero lub pozwalający na czerpanie korzyści z pozycji rynkowej Ferrero. Ponadto, produkty z NUTELLA® nie mogą przeważać nad innymi produktami oferowanymi w punkcie sprzedaży.
 

PRZYKŁADY DOZWOLONEGO I ZABRONIONEGO UŻYCIA
Jeśli Detalista oferuje więcej niż jeden Produkt, na tablicach z menu wewnątrz punktu sprzedaży może znaleźć się krem orzechowy NUTELLA, wymieniony jako pierwszy składnik produktu, zaraz pod nazwą Produktu. Na przykład:

 

 

Na tablicach z menu wewnątrz punktu sprzedaży krem orzechowy NUTELLA® nie może pojawić się jako pierwszy składnik tuż pod nazwami wszystkich Produktów. Na przykład:

 

​​

 

Tablice z menu (lub ich części) znajdujące się wewnątrz punktu sprzedaży nie mogą być poświęcone wyłącznie Produktom zawierającym krem orzechowy NUTELLA®. Na przykład, niedozwolone jest poniższe zastosowanie:

 

 

Dozwolone jest prezentowanie słoików z kremem orzechowym NUTELLA® przechowywanych oraz/lub wykorzystywanych do przygotowania Produktów w danym punkcie sprzedaży, pod warunkiem jednak, że słoiki z kremem orzechowym NUTELLA® nie są używane wyłącznie w celach dekoracyjnych. Wykorzystywanie wszelkich materiałów przeznaczonych dla punktów sprzedaży (gdy zostały dostarczone przez Ferrero) musi pozostawać w rozsądnych granicach. Na przykład:

 

 

Wykorzystywanie nadmiernej ilości słoików kremu orzechowego NUTELLA® stanowiących raczej element wystroju punktu sprzedaży niż przeznaczonych do rzeczywistego użycia (patrz przykład poniżej) nie jest dozwolone bez uzyskania pisemnej zgody Ferrero. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów oznaczonych Ferrero innych niż słoiki NUTELLA® używane do przygotowywania Produktów nie jest dozwolone bez pisemnej zgody Ferrero.

 


 

8. Używanie znaku towarowego NUTELLA® w prezentacji Produktów dozwolone jest wyłącznie w odniesieniu do rodzajów produktów wyraźnie dopuszczonych przez Ferrero do wykorzystania razem z kremem orzechowym NUTELLA®. Lista wyrażeń autoryzowanych przez Ferrero dla takich produktów znajduje się na końcu niniejszych Warunków. Ferrero zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy wyrażeń wedle własnej woli poprzez usunięcie i/lub dodanie jednej lub kliku pozycji.
 

9. Ferrero zastrzega sobie prawo do cofnięcia, wedle własnej woli, upoważnienia do używania znaku towarowego NUTELLA® zgodnie z niniejszymi Warunkami każdemu z Detalistów lub określonej kategorii Detalistów. Cofnięcie upoważnienia nastąpi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Detalistę niniejszych Warunków.
 

Autoryzowane wyrażenia:

  • Chleb z Nutella ®
  • Naleśniki z Nutella ®
  • Croissant/Brioszka z Nutella ®
  • Pancake z Nutella ®
  • Tost z Nutella ®
  • Gofr z Nutella ®