Forhandleres Brug af Varemærket NUTELLA®

NUTELLA® er et registreret varemærke for Ferrero S.p.A.
Brugen af NUTELLA® hasselnøddepålæg i tilberedningen af andre produkter giver ikke automatisk ret til at anvende varemærket NUTELLA®. Ferrero S.p.A. tillader dog en vis begrænset brug, såfremt denne sker i overensstemmelse nedenstående betingelser.

 

BETINGELSER FOR UAFHÆNGIGE FORHANDLERES BRUG AF VAREMÆRKET NUTELLA® FOR FRISKLAVEDE PRODUKTER TIL INDTAGELSE PÅ STEDET

 

Disse betingelser (herefter ”Betingelser”) gælder alene for uafhængige forhandlere inden for salg af fødevarer og/eller næringsmiddelvirksomhed (fx uafhængige bagerier, restauranter, konditorier eller caféer) (herefter ”Forhandlere”) i Danmark, og som agter at angive NUTELLA® hasselnøddepålæg som en karakteristisk ingrediens i et eller flere af deres produkter (herefter ”Produkt”). Disse Betingelser og den heri givne brugstilladelse gælder udelukkende for uafhængige Forhandlere med et enkelt salgssted; enhver forhandler af fødevarer og/eller næringsmiddelvirksomheder, som er del af en kæde eller som er franchisetager, betragtes ikke som Forhandler og har derfor ikke tilladelse til at bruge mærket NUTELLA® efter disse Betingelser. Hvis en forhandler er i tvivl om, hvorvidt Forhandleren har tilladelse efter disse Betingelser kan denne kontakte Ferrero direkte.

Ferrero kan ændre eller tilbagekalde disse Betingelser, og Forhandlere indvilliger i minimum hvert halve år at undersøge, hvorvidt disse Betingelser er blevet ændret eller tilbagekaldt. Forhandlere indvilliger i at efterleve og være bundet af den senest opdaterede version af dokumentet.

 

Betingelser

 1. 1) Du må kun bruge varemærket NUTELLA® til at vise forbrugeren, at NUTELLA® hasselnøddepålæg er en ingrediens i eller ovenpå et tilladt madprodukt (“Produkt”) som angivet i slutningen af disse Betingelser. Du må ikke bruge varemærket NUTELLA® i reklamer og materiale uden for det aktuelle salgssted.
   
 2. 2) Produktet må udelukkende tilberedes og sælges inden for Forhandlerens sted i et sikkert og sundt miljø i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og lokale vedtægter.
   
 3. 3) Produktet skal være frisklavet og solgt senest 24 timer efter produktionen deraf.
   
 4. 4) NUTELLA® må ikke koges, steges, fryses eller blandes med andre ingredienser.
   
 5. 5) Brug af varemærket NUTELLA® skal altid:
  1. a) være i ensfarvede, store bogstaver (der gives ikke tilladelse til brug af NUTELLA® logoet () under disse Betingelser); og
  2. b) følges af symbolet ® for et registreret varemærke.
    
 6. 6) NUTELLA® varemærket må ikke fremhæves i forhold til Produktnavnet.
   

  EKSEMPEL

   


   
 7. 7) Varemærket NUTELLA® må ikke bruges på en måde, der antyder en tilknytning til Ferrero og må ikke på utilbørlig vis udnytte Ferreros goodwill. Endvidere må produkter med NUTELLA® ikke være fremherskende i forhold til andre produkter udbudt på salgsstedet.
   

  EKSEMPLER PÅ TILLADT OG IKKE-TILLADT BRUG
  Hvis en Forhandler tilbyder mere end et Produkt, må menukortene på salgsstedet gerne opliste NUTELLA® hasselnøddepålæg øverst i ingredienslisten lige under ét af Produkternes navn. For eksempel:

   

   

  Menukortene på salgsstedet må ikke opliste NUTELLA® hasselnøddepålæg øverst i ingredienslisten under samtlige Produktnavne. For eksempel:

   

   

  Menukortene på salgsstedet (eller dele deraf) må ikke udelukkende opliste produkter, som indeholder NUTELLA® hasselnøddepålæg. Følgende er eksempelvis ikke tilladt:

   

   

  Det er tilladt at udstille beholdere med NUTELLA® hasselnøddepålæg, som faktisk opbevares og/eller bruges ved tilberedningen af Produktet på salgsstedet, men kun såfremt placeringen af beholderen med Nutella® hasselnøddepålæg ikke blot tjener et dekorativt formål. Ethvert materiale som bruges på salgsstedet (som er stillet til rådighed af Ferrero) skal placeres fornuftigt. For eksempel:

   

   

  Det er ikke tilladt at bruge et overdrevent antal beholdere med NUTELLA® hasselnøddepålæg, der antyder salg fremfor brug uden skriftlig tilladelse fra Ferrero. Udover beholdere med NUTELLA® som bruges i tilberedningen af Produktet, er det ikke tilladt at bruge materiale, der indeholder Ferreros varemærker uden skriftlig tilladelse fra Ferrero.

   


   
 8. 8) I forbindelse med præsentationen af Produktet tillades brugen af varemærket NUTELLA® udelukkende i forbindelse med den type Produkter, Ferrero udtrykkeligt har accepteret kan bruges sammen med NUTELLA® hasselnøddepålæg. Oversigten over de formuleringer, Ferrero har godkendt til sådanne produkter, fremgår sidst i disse betingelser, og Ferrero forbeholder sig retten til at ændre dette efter eget skøn ved at tilføje og/eller fjerne en eller flere dele.
   
 9. 9) Ferrero forbeholder sig retten til efter eget skøn at tilbagekalde en brugstilladelse af varemærket NUTELLA® under de nuværende betingelser fra enhver Forhandler eller gruppe af Forhandlere. En tilbagekaldelse af en tilladelse har øjeblikkelig virkning, hvis en Forhandler ikke overholder disse betingelser.
   

Tilladte betegnelser:

 • Brød med Nutella ®
 • Crepes med Nutella ®
 • Croissant/Brioche med Nutella ®
 • Pandekage med Nutella ®
 • Toast med Nutella ®
 • Vaffel med Nutella ®