Vilkår for brug

Senest ajourført: 6. maj 2015
 

FERRERO INTERNATIONAL S.A., der har hjemsted L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (Registreringsnummer B 60814) ("Ferrero", "vi" eller "os") er ejer af indholdet på og operatør af webstedet http://www.nutella.com og microsites, hvortil der er adgang via førnævnte websted (hver især et "websted" og samlet "webstederne"). Vær opmærksom på, at Ferrero INTERNATIONAL S.A. ikke er ansvarlig for andre websteder, der vedligeholdes af andre Ferrero-selskaber i Ferrero-koncernen.

Webstedet er produceret og administreres på Ferreros vegne af Ogilvy Interactive S.r.l., der har hjemsted i 20158 Milano, Viale V. Lancetti, 29.

 

1. Accept af vilkårene for brugen. Din adgang til og brug af webstederne er underlagt følgende vilkår for brugen ("Vilkår for brug"). Ved at gå ind på eller bruge webstederne accepterer du at være bundet af disse vilkår for brugen og at overholde al gældende lovgivning. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår for anvendelse uden begrænsning eller forbehold, må du ikke bruge webstedet. Ferrero kan til enhver tid og efter eget skøn revidere disse vilkår for brug ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår for brug, som du er bundet af.

2. Den tilsigtede anvendelse af webstederne. Webstederne og deres respektive indhold er til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke bruge et websted og dets indhold i forbindelse med nogen forretningsmæssig aktivitet.

Du skal være 15 år eller ældre for at gå ind på et websted. Imidlertid kan noget indhold eller nogle funktioner have forskellige aldersbegrænsninger, afhængigt af hvad der er passende eller tilladt ifølge loven for bestemte aldersgrupper. Vi vil informere dig, når der gælder yderligere aldersbegrænsninger, og du accepterer at overholde kravene til alder og at skulle underkaste dig alderskontrol. Ved at gå ind på et websted eller bruge dets funktioner, erklærer du, at du gammel nok til lovligt at kunne acceptere disse vilkår for brug, eller hvis du ikke er, at du har fået forældrenes/værgens samtykke hertil.

3. Indhold og retten til immaterialrettigheder - betinget brug af indhold. Indholdet og alle andre materialer på webstederne herunder, uden begrænsning, ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til illustrationer, grafik, fotografier, tekster, videoer og lydklip, varemærker og logoer på webstederne (samlet betegnet "indholdet") tilhører Ferrero og/eller selskaber knyttet til virksomheden. Du må kun gå ind på og bruge et websted og indholdet på det til personlig, ikke-forretningsmæssig brug eller med henblik på underholdning. Du har ikke tilladelse til at kopiere, reproducere, genbruge, videresende, tilpasse, publicere, forme, sende, uploade, distribuere, ændre, udsende eller lave afledte værker af noget som helst indhold på nogen som helst måde, herunder til noget offentligt eller forretningsmæssigt formål af nogen art, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ferrero eller ejeren af de pågældende materialer. Alle rettigheder, der ikke tillægges i henhold til nærværende vilkår for brug er udtrykkeligt forbeholdt Ferrero.

Alle varemærker, handelsnavne og logoer og alle relaterede produktnavne, designmærker og slogans, der vises på webstederne, er enten varemærker eller servicemærker (registrerede eller uregistrerede) tilhørende Ferrero, tilknyttede virksomheder og/eller licensgivere, medmindre andet er angivet i nærværende. Ferrero, tilknyttede virksomheder og licensgivere forbeholder sig udtrykkeligt alle immaterialrettigheder til alt indhold på webstederne. Der tillægges dig ingen licens i forbindelse med noget indhold, der findes på webstederne. Efter eget skøn kan Ferrero, tilknyttede virksomheder og licensgivere søge at håndhæve deres immaterialrettigheder i videst muligt omfang ifølge loven, herunder søge strafferetligt ansvar gjort gældende.

4. Regler om brugeradfærd/acceptabel brug. Et websted vil kunne give dig mulighed for at interagere med andre og dele dine tanker, informationer og materialer. Du er klar over, at materiale indsendt af brugere på et websted ikke nødvendigvis afspejler Ferreros opfattelser eller idealer. Ferrero forventer af alle sine brugere, at de viser andre mennesker respekt. Hvis du bemærker nogen tilsidesættelse af disse regler for acceptabel brug eller anden uacceptabel adfærd fra en bruger, bør du kontakte os og rapportere den pågældende aktivitet ved hjælp af en af de muligheder, der er anført nedenfor i afsnit 17.

Du alene er ansvarlig for indholdet, oplysningerne og de andre materialer, du sender til et websted, lægger på et websted eller overfører til andre brugere (herunder, men ikke begrænset til, kreative ideer, forslag og feedback/oplysninger om Ferreros produkter og serviceydelser) ("brugergenereret indhold"), og anerkender, at du ikke kan holde de frigjorte parter ansvarlige for indhold, oplysninger eller materialer fra andre brugere, som du kommer i kontakt med på et websted.

Kategorierne af forbudt brugergenereret indhold som anført nedenfor er blot eksempler og tilsigter ikke at være udtømmende. Du accepterer uden begrænsning, at du ikke må sende eller til andre brugere overføre noget brugergenereret indhold, der:

 • er ærekrænkende, fornærmende, uanstændigt, blasfemisk, skandaløst, provokerende, pornografisk, uanstændigt eller stødende,
 • krænker nogen anden parts immaterielle rettigheder (f.eks. musik, videoer, billeder eller andre materialer, med hensyn til hvilke du ikke har skriftlig bemyndigelse fra ejeren af de pågældende materialer til at sende til et websted),
 • krænker nogen parts personlige rettigheder eller ret til egne oplysninger,
 • er truende, chikanerende eller fremmer mobning, racisme, forskelsbehandling, intolerance, had eller korporlig skade af en hvilken som helst art i forhold til nogen gruppe eller enkeltperson,
 • er urigtigt, falsk eller vildledende på nogen måde,
 • er ulovligt eller direkte eller indirekte fremmer nogen form for ulovlige aktiviteter,
 • fremmer ulovlig eller uautoriseret kopiering af andre personers ophavsretligt beskyttede værk eller link til nævnte værk eller giver oplysninger med henblik på at omgå en sikkerhedsforanstaltning,
 • indeholder "maskerede" bandeord (dvs. F@&#),
 • indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er udformet med henblik på at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten afcomputersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr, eller
 • indeholder nogen form for reklame, salgsfremmende materiale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller anden form for opfordring.

 

Vi vil efter eget skøn kunne gennemgå, redigere eller slette indhold og materialer, som du eller andre sender til eller lægger på et websted, men er ikke forpligtet til at gøre det. Vores afgørelse er i alle tilfælde endelig.

Du er klar over, at du, når du bruger et websted, vil blive eksponeret for indhold og materialer fra en række forskellige kilder, og at Ferrero er ikke ansvarlig for, om indholdet og materialerne er rigtige, passende, anvendelige, sikre, eller for immaterialrettigheder i forhold til eller i forbindelse med disse.

Du må ikke bruge spiders, robotter, data-miningsteknikker eller andre automatiserede anordninger eller programmer til at katalogisere, downloade eller på anden måde reproducere, lagre eller distribuere indholdet på et websted. Du må endvidere ikke bruge sådanne automatiske midler til at manipulere et websted eller forsøge at overskride den begrænsede godkendelse og adgang, som du har fået i henhold til nærværende vilkår for brug. Du må ikke videresælge brugen af eller adgangen til et websted til nogen tredjepart.

5. Ejendomsretten til materiale, du sender, lægger eller overfører - retten til brug - indsendelser. Vi kan oprette funktioner på webstedet, der giver dig mulighed for på et websted at uploade, dele, sende, lægge eller overføre kommentarer, fotos, videoer, musik eller andet materiale eller indhold, som vi kan tillade dig at uploade (brugergenereret indhold). Vær venligst opmærksom på, at alt brugergenereret indhold, som du sender, lægger eller overfører, kan blive offentligt tilgængeligt (sammen med dit navn, brugernavn, by, land og/eller dit billede, hvis et sådant findes) og er og af Ferrero vil blive anset for og behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet. Det brugergenererede indhold bliver, efter at være blevet overført til Ferrero, straks Ferreros ejendom, og Ferrero alene vil nu og senere være ejer af alle rettigheder og adkomster til samt interesser i indholdet (med forbehold af tredjeparts rettigheder). Desuden står det Ferrero og selskaber tilknyttet virksomheder frit for uden begrænsninger at bruge det brugergenererede indhold UDEN KOMPENSATION, ANDEN FORPLIGTELSE ELLER ANDET ANSVAR OVER FOR DIG, til ethvert formål (med forbehold af tredjemands rettigheder), herunder, men ikke begrænset til:

 • for stedse at bruge og vise det brugergenererede indhold i hele verden i enhver type elektronisk eller digitalt medie til kommercielle, markedsføringsmæssige og/eller public-relationsmæssige formål,
 • at bruge og vise det brugergenererede indhold for besøgende på andre websteder og sociale mediers netværkssider, herunder men ikke begrænset til Facebook, Twitter, Pinterest og Google+.
 • at bruge og vise det brugergenererede indhold til udvikling, produktion, annoncering og reklame for samt markedsføring af produkter.

 

Du har ret til at vederlagsfrit at rejse indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til markedsføring. Du vil af Ferrero blive informeret, før dine personoplysninger for første gang bliver videregivet til tredjeparter eller på tredjeparters vegne bliver anvendt med markedsføringsformål, og du vil blive tilbudt retten til vederlagsfrit at rejse indsigelse mod den nævnte videregivelse eller brug.

Ferrero og tilknyttede virksomheder er endvidere berettiget til at reproducere, videregive, overføre, offentliggøre, udsende eller til ethvert medie sende, eller redigere, ændre eller slette hele eller enhver del af et brugergenereret indhold. Ferrero er ikke ansvarlig for videregivelse af det pågældende brugergenererede indhold eller for eventuelle ligheder mellem det brugergenererede indhold og eventuelle fremtidige former for brug eller aktiviteter fra Ferreros side.

Du giver dit samtykke til, at Ferrero og virksomheder tilknyttet selskabet kan kontakte dig via e-mail (eller andet, som du angiver) vedrørende enhver anmodning, vi måtte have i forbindelse med dit brugergenererede indhold. Webstederne kan give dig mulighed for til Ferrero at indsende kreative ideer, forslag eller materialer ("indsendelser"); du bør ikke indsende noget til Ferrero i meddelelser via dette websted eller på anden måde, medmindre du bliver anmodet om at gøre det. Hvis du vælger at tilsende os en indsendelse, bliver du bedt om at acceptere yderligere vilkår, der regulerer den pågældende indsendelse ("vilkår for indsendelse").

6. Links til andre websteder. Et websted kan indeholde links til andre websteder, der ikke ejes, drives eller vedligeholdes af os. Når du forlader et websted, bør du notere dig og læse de betingelser og regler om behandling af personoplysninger, der gælder for hvert websted, du besøger. Du bør også selvstændigt vurdere ægtheden af ethvert websted, der fremkommer, eller som hævder, at det er et af vores websteder (herunder dem, der linkes til via en e-mail). Uanset der måtte være links på et websted, kontrollerer, anbefaler eller støtter vi ikke og er ikke tilknyttet disse websteder eller deres indhold, produkter, tjenester eller regler om behandling af personoplysninger. At se et websted tilhørende tredjepart sker på egen risiko. At downloade materiale fra visse websteder kan indebære en risiko for at krænke immaterialrettigheder eller bringe virus ind i dit computersystem.

7. Kampagner og tilbud. Af og til vil vi efter eget skøn gennemføre en kampagne (f.eks. konkurrence, lodtrækning, se-straks-om-du-har-vundet-spil mv.) eller et tilbud på et websted ("kampagne"). Enhver kampagne, der omtales på et websted, gælder ikke, hvor den er forbudt, og forudsætter opslag af de officielle regler, der gælder for den pågældende kampagne. Hver kampagne vil have sine egne vilkår, som gælder i tillæg til bestemmelser i nærværende vilkår for brug. Deltagelse i en kampagne kræver din accept af de pågældende vilkår.

8. Transaktioner på webstedet. Hvis du vælger at købe en vare, der måtte kunne fås via et websted (hver især en "transaktionen"), vil du blive bedt om at afgive visse oplysninger, der er relevante for din transaktion (f.eks. dit kreditkortnummer, faktureringsadresse, leveringsoplysninger mv.). Du erklærer og garanterer, at du (i) lovligt kan bruge ethvert kreditkort, betalingskort eller anden betalingsmetode, som du bruger i forbindelse med transaktionen, og (ii) er enten atten (18) år eller ældre eller har en forælder eller værge hos dig, der foretager transaktionen på dine vegne. Vi forbeholder os retten til efter vores frie skøn at afvise eller annullere enhver ordre, du afgiver til os. Tilfælde, som kan resultere i, at din ordre bliver annulleret, omfatter, men er ikke begrænset til, at der er anført en forkert pris på et produkt, at betalings- eller faktureringsoplysninger ikke kan bekræftes, eller hvor produktet ikke længere er på lager hos os eller hos den tredjepart, der ekspederer ordrer for os. I tilfælde af, at vi annullerer en ordre, vil vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail, den faktureringsadresse og/eller det telefonnummer, du opgav på det tidspunkt, du afgav ordren.

9. Behandling af personoplysninger. Fortroligheden omkring dine personligt identificerbare oplysninger er meget vigtig for os. For at få mere at vide om, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og administrerer de pågældende oplysninger, bedes du læse vores regler om behandling af personoplysninger, hvilket også dækker din brug af vores websteder.

10. Fraskrivelse af garantier/udelukkelse af ansvar.

DIN BRUG AF ET WEBSTED SKER PÅ EGEN RISIKO. WEBSTEDERNE OG AL SOFTWARE, TJENESTER, INDHOLD OG BRUGERGENERERET INDHOLD, DER KAN FÅS GENNEM WEBSTEDERNE, STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIDENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, LOVLIGHED, ADKOMST ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. BEMÆRK VENLIGST, AT NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSEN AF STILTIENDE GARANTIER, I HVILKET TILFÆLDE NOGLE AF UDELUKKELSERNE MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG. VI ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT DIN BRUG AF WEBSTEDERNE, SOFTWAREN, TJENESTERNE, INDHOLDET ELLER DET BRUGERGENEREREDE INDHOLD IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPART. VI GARANTERER IKKE, AT ET WEBSTED, INDHOLDET, ELLER INDHOLD, HVORTIL ADGANG ER OPNÅET TIL VIA ET WEBSTED, VIL VÆRE HELT SIKKERT, UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT ET WEBSTED ELLER DEN SERVER, DER GØR ET WEBSTED TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR BRUGEN AF ET WEBSTED, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING INDHOLDET OG ERKLÆRINGER, FEJL ELLER UDELADELSER I DISSE, INDHOLD FRA TREDJEPARTER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDHOLD, DER KRÆNKER TREDJEPARTS RETTIGHEDER), LINKS TIL NOGET ANDET WEBSTED ELLER DETS ART ELLER INDHOLD ELLER ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE ET WEBSTED OG DIN BRUG AF DET. VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE PÅ NOGET RETSGRUNDLAG, VÆRE SIG UDEN FOR ELLER I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET RETLIGT GRUNDLAG ELLER RIMELIGHEDSGRUNDLAG FOR NOGEN FORMER FOR DIREKTE, INDIREKTE, INADÆKVATE, ACCESSORISKE, PØNALE ELLER ANDRE SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ADVOKATSALÆRER OG OMKOSTNINGER, TABT FORTJENESTE, MISTEDE DATA, TABTE MULIGHEDER, DÆKNINGSUDGIFTER SAMT PERSONSKADE/FORVOLDELSE AF DØD), IDET HVERT AT DISSE ANSVARSGRUNDLAG HERVED UDELUKKES VED AFTALE MELLEM PARTERNE OG DETTE, UANSET OM VI ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DIT ENESTE MIDDEL I FORHOLD TIL UTILFREDSHED MED ET WEBSTED ER AT HOLDE OP MED AT BRUGE WEBSTEDET. BEMÆRK VENLIGST, AT NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSEN AF STILTIENDE GARANTIER, I HVILKET TILFÆLDE NOGLE AF UDELUKKELSERNE MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG.

11. Skadesløsholdelse. Ved at bruge et websted accepterer du, at du skal forsvare, godtgøre og skadesløsholde Ferrero, virksomhedens ledere, bestyrelse, medarbejdere, moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, forretningspartnere, webstedsudvikler, repræsentanter og agenter (samlet "frigjorte parter") fra og imod alle krav, skader, forpligtelser, tab, byrder, omkostninger og gæld samt udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og omkostninger) i forbindelse med: (i) enhver tilsidesættelse fra din side af nærværende vilkår for brug, (ii) enhver indsendelse eller ethvert brugergenereret indhold (herunder, men ikke begrænset til, krav hidrørende fra krænkelse af ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder tilhørende en tredjepart, personlige rettigheder, retten til beskyttelse af personoplysninger eller ærekrænkelse), (iii) din brug af indhold eller funktioner, der er tilgængelige på eller via et websted (undtagen i det omfang et krav er baseret på krænkelse af tredjeparts ret gennem materialer lavet af Ferrero), (iv) en overtrædelse af din side af gældende lovgivning eller en aftale med en tredjepart, som du er omfattet af, og (v) andre forhold vedrørende et websted og din adgang til og brug af det.

Du påtager dig efter bedste evne at samarbejde med os i forsvaret af et sådant forhold. Vi forbeholder os retten til på din regning selv at overtage forsvaret af og kontrollen over ethvert forhold, med forbehold om at blive holdt skadesløse af dig.

12. Anvendelig lov/kompetence. Alle forhold vedrørende webstedet og/eller disse vilkår er underkastet og fortolkes i overensstemmelse med loven i Storhertugdømmet Luxembourg, idet der bortses fra lovvalgsreglerne. Du accepterer, at der er enekompetence og værneting for enhver retssag vedrørende et websted og/eller nærværende vilkår for brug for de rette domstole i Luxembourg by.

Selv om vores websteder er tilgængelige over hele verden, kan det ske, at indhold, der diskuteres eller refereres på vores websteder, ikke være tilgængeligt for alle eller i alle geografiske områder.

Derudover kan webstederne indeholde nogle sektioner, der er specielt designet til et bestemt geografisk område ("lokale sektioner"). Bemærk, at lokale sektioner kan have specifikke husregler ("husregler"), der vil have forrang for disse vilkår for brug. Vi vil informere dig, når der gælder husregler, og hvis du får adgang til og/eller bruger en lokal sektion, accepterer du også at overholde de relevante husregler.

Desuden er det en mulighed, at ikke alle vil kunne deltage i, være berettiget til tilbud eller vinde præmier, hvis sådanne udloves, i lodtrækninger og med hensyn til indhold eller lignende kampagner, der føres via webstederne. Vi forbeholder os ret til at begrænse tilgængeligheden afvores websteder og/eller levering af enhver tjeneste til enhver person, ethvert geografisk område eller enhver jurisdiktion, efter vores eget skøn og til enhver tid. Det er det alene dig, der er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love.

13. Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår for brug anses for eller erklæres ugyldig, ulovlig eller uvirksom af en hvilken som helst årsag på grundlag af en privat- eller offentligretlig regel, skal den pågældende bestemmelse udskilles i det omfang, den anses for ugyldig eller uvirksom, og de resterende bestemmelser skal fortsat være fuldt ud gældende.

14. Afkald - retsmidler. Undladelse fra vores side af i det hele eller til dels at udøve nogen rettigheder eller afkald på at gøre din tilsidesættelse af vilkårene for brug gældende, er ikke til hinder for en efterfølgende udøvelse af en sådan ret fra vores side, henholdsvis skal ikke anses for et afkald fra vores side i forhold til din efterfølgende tilsidesættelse af samme eller en anden bestemmelse i vilkårene for brug. Vores rettigheder og retsmidler i henhold til disse vilkår for brug er kumulative, og udøvelse af nogle rettigheder eller benyttelsen af nogle retsmidler begrænser ikke vores ret til at udøve andre rettigheder eller benytte andre retsmidler.

15. Kontaktoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til webstederne eller disse vilkår for brug, eller hvis du ønsker at rapportere indhold, som du anser for ikke at være i overensstemmelse med disse betingelser for brug, kan du kontakte os på følgende:

Ferrero International S.A. Att: Forbrugerrelationer – Nutella Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel Luxembourg +352 349711
© 2015 Ferrero Group. Alle rettigheder forbeholdt.

Hvis du gerne vil dele det på