Användarvillkor

Senast uppdaterad: 6 maj 2015
 

FERRERO INTERNATIONAL SA, med säte i L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business center, Complexe B (registreringsnummer B 60814), Luxembourg, ("Ferrero", "vi" eller "oss") är ägare av innehållet på och driver webbplatsen http://www.nutella.com och sidor som nås via ovannämnda webbplats (var för sig benämnda en "Webbplats" och tillsammans "Webbplatserna"). Notera att FERRERO INTERNATIONAL S.A. inte är ansvarigt för eventuella andra webbplatser som hanteras av andra företag inom Ferrero-koncernen.

Den här Webbplatsen har skapats och administreras på Ferreros uppdrag Ferrero av Ogilvy Interactive S.r.l. med säte i 20158 Milano, Viale V.Lancetti, 29, Italien.

1. Godkännande av Användarvillkor. Din tillgång till och användning av Webbplatserna styrs av följande användarvillkor ("Användarvillkor"). När du besöker eller använder dessa Webbplatser accepterar du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa alla tillämpliga lagar. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, utan begränsning eller förbehåll, får du inte använda Webbplatsen. Ferrero kan, efter eget gottfinnande, ändra dessa Användarvillkor när som helst genom att uppdatera denna sida. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att känna till de aktuella Användarvillkoren som du är bunden av.

2. Avsedd användning för Webbplatserna. Webbplatserna och innehållet på dessa är för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du kan inte använda en Webbplats och dess innehåll för någon kommersiell verksamhet.

Du måste vara 13 år eller äldre för att få besöka Webbplatsen. Det kan dock finnas Innehåll eller funktioner som har olika åldersrestriktioner, beroende på vad som är lämpligt eller tillåtet material för vissa åldrar. Vi kommer att informera dig om det tillkommer ytterligare åldersbegränsningar och du accepterar att följa ålderskraven och våra ålderskontroller. Genom att besöka en Webbplats eller använda någon av dess funktioner, bekräftar du att du är myndig och har rätt att acceptera dessa Användarvillkor eller att du har fått dina föräldrars/målsmans tillstånd att göra det.

3. Innehåll och ägande av immateriell egendom, villkorlig användning av innehåll. Innehållet och allt annat material på Webbplatserna, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till konstverk, grafik, fotografier, texter, filmer och ljudklipp, varumärken och logotyper som finns på Webbplatserna (tillsammans benämnt "Innehåll") ägs av Ferrero och/eller dess dotterbolag. Du får endast tillgång till och har endast rätt att använda en Webbplats och Innehållet som finns på Webbplatsen i underhållningssyfte eller för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, återanvända, återutsända, anpassa, publicera, konstruera, posta, ladda upp, distribuera, ändra, sända eller bearbeta något Innehåll på något sätt, till exempel för något offentligt eller kommersiellt syfte, utan att först ha fått skriftligt godkännande av Ferrero eller ägaren till sådant material. Alla rättigheter som inte beviljats i enlighet med dessa Användarvillkor är uttryckligen Ferreros egendom.

Alla varumärken, varunamn och logotyper och alla relaterade produktnamn, designmärken och slogans som förekommer på Webbplatserna är, såvida inget annat anges här, ett varumärke eller servicemärke (registrerat eller oregistrerat) som tillhör Ferrero, dess dotterbolag och/eller dess licensgivare. Ferrero, dess dotterbolag och dess licensgivare förbehåller sig uttryckligen alla immateriella rättigheter till allt innehåll på Webbplatserna. Ingen licens beviljas till dig i anslutning till något Innehåll som finns på Webbplatserna. Ferrero, dess dotterbolag eller dess licensgivare kan efter eget gottfinnande hävda sina immateriella rättigheter så långt lagen tillåter det, till exempel genom att väcka åtal.

4. Användarpolicy/Tillåten användning. En Webbplats kan ge dig möjlighet att samverka med andra och dela dina tankar, information och material. Du förstår att innehåll som publiceras av användarna på en Webbplats inte nödvändigtvis återspeglar Ferreros åsikter eller ideal. Ferrero förväntar sig att alla användare visar respekt för andra människor. Om du upptäcker att någon bryter mot denna Användarpolicy eller på annat sätt uppträder på ett oacceptabelt sätt vill vi att du kontaktar på så sätt som anges under Avsnitt 15.

Du är ensamt ansvarig för innehåll, information och annat material som du lägger upp på en Webbplats, skickar in till en Webbplats eller överför till andra användare (inklusive, men inte begränsat till, kreativa idéer, förslag och feedback/information om Ferreros produkter och tjänster ) ("Användargenererat innehåll") och samtycker till att du inte kommer att hålla Ferrero ansvariga för innehåll, information eller material från andra användare som du får tillgång till på en Webbplats.

De kategorier av förbjudet Användargenererat innehåll som anges nedan är endast exempel och skall inte ses som en fullständig lista. Du godkänner utan begränsning att du inte kommer att publicera eller överföra Användargenererat innehåll till andra användare som:

• är nedsättande, kränkande, obscent, vanvördigt, skandalöst, provocerande, pornografiskt, oanständigt, eller stötande
• bryter mot eller kränker någon annans immateriella rättigheter (t.ex. musik, videor, bilder eller annat material där du inte har ägarens skriftliga godkännande att publicera sådant material på en Webbplats)
• bryter mot någon parts rätt till publicitet eller integritet
• hotar, trakasserar eller främjar mobbning, rasism, diskriminering, intolerans, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ
• är felaktigt, falskt eller vilseledande på något sätt
• är olagligt eller direkt eller indirekt främjar någon olaglig verksamhet
• främjar olaglig eller obehörig kopiering av annan persons upphovsrättsskyddade verk eller länkar till sådana verk eller ger information för att kringgå någon typ säkerhetsåtgärd
• innehåller "dolda" svordomar (t.ex. F@&#);
• innehåller virus eller andra datorkoder, filer eller program som är utvecklade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller
• innehåller reklam, reklammaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av erbjudande.

Vi har, efter eget gottfinnande, rätt att granska, redigera eller ta bort innehåll och material som du eller andra skickar eller publicerar på en webbplats, men är inte skyldiga att göra det. I vilket fall som helst så är vårt beslut slutgiltigt.

Du är införstådd med att genom att använda en Webbplats kommer du att exponeras för innehåll och material från olika källor och du förstår att Ferrero inte är ansvarigt för riktigheten, lämpligheten, användbarheten, säkerheten eller de immateriella rättigheterna för sådant innehåll och material.

Du får inte använda spindlar, robotar, databrytning eller andra automatiserade enheter eller program för att katalogisera, ladda ner eller på annat sätt reproducera, lagra eller distribuera innehåll som finns på en Webbplats. Du får inte heller använda sådana automatiserade metoder för att manipulera en Webbplats eller försöka överskrida de begränsade befogenheter och de tillstånd som beviljats till dig under dessa Användarvillkor. Du får inte överlåta/upplåta nyttjandet av eller tillgången till, en Webbplats till någon tredje part.

5. Ägandet av material som du skickar, publicerar, sänder eller överför. Rätt till användning. Bidrag. Vi kan inkludera funktioner på Webbplatsen som låter dig ladda upp, dela, skicka, publicera, sända eller överföra kommentarer, bilder, videor, musik eller något annat material som vi kan tillåta dig att ladda upp (Användargenererat innehåll). Notera att allt Användargenererat innehåll som du skickar, publicerar, skickar eller överför kan bli tillgängligt för allmänheten (och relateras till ditt namn, användarnamn, stad, land och/eller din bild) och Ferrero kommer att behandla detta innehåll som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. När sådant Användargenererat innehåll överförs till Ferrero blir det omedelbart Ferreros egendom och Ferrero äger därefter alla rättigheter, anspråk och intressen (med förbehåll för eventuella rättigheter hos tredje part). Ferrero och dess dotterbolag skall dessutom ska ha rätt att använda sådant Användargenererat innehåll utan begränsning, UTAN ERSÄTTNING, UTAN NÅGON SOM HELST SKYLDIGHET ELLER NÅGON ANNAN FÖRPLIKTELSE GENTEMOT DIG, i vilket som helst syfte (med förbehåll för eventuella rättigheter hos tredje part), inklusive, men inte begränsat till:

- användning och visning av Användargenererat material över hela världen i alla typer av elektroniska eller digitala medier för kommersiellt syfte, marknadsföring och/eller PR under all framtid;
- användning och visning av Användargenererade materialet för besökare på andra webbplatser och sociala medier, inklusive men inte begränsat till Facebook, Twitter, Pinterest och Google+.
- användning och visning av det Användargenererade materialet för utveckling, tillverkning, reklam, PR och marknadsföring av produkter.

Du har rätt att kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring. Du kommer att informeras av Ferrero innan dina personuppgifter lämnas ut första gången till tredje part eller när de används på uppdrag av tredje part i marknadsföringssyfte och du kommer att erbjudas rätten att kostnadsfritt invända mot att denna information lämnas ut.

Ferrero och dess dotterbolag skall också ha rätt att reproducera, avslöja, överföra, publicera, sända eller posta i alla medium, eller redigera, ändra eller ta bort hela eller delar av allt Användargenererat innehåll. Ferrero skall inte hållas ansvarigt för utlämning av sådant Användargenererat innehåll eller för likheter i Användargenererat innehåll och för Ferreros eventuella framtida användning eller aktiviteter.

Du samtycker till att låta Ferrero och dess dotterbolag kontakta dig via e-post (eller på annat sätt som du anger) om vi har frågor angående ditt Användargenererade innehåll. Webbplatserna kan ge dig möjlighet att skicka kreativa idéer, förslag eller material ("Bidrag") till Ferrero. Du skall inte skicka några Bidrag till Ferrero via denna webbplats eller på annat sätt, såvida vi inte begär att du gör det. Om du väljer att skicka oss ett Bidrag kommer du att ombedjas acceptera ytterligare villkor som styr sådana Bidrag ("Bidragsvillkor").

6. Länkar till andra webbplatser. En Webbplats kan ha länkar till andra Webbplatser som inte ägs, drivs eller sköts av oss. Notera att när du lämnar en Webbplats ska du läsa igenom villkoren och integritetspolicyn för de andra webbplatserna som du besöker. Du bör också bedöma äktheten av en webbplats som ser ut att vara en av våra Webbplatser (t.ex. om du får länkar via e-post). Trots att det finns länkar på våra Webbplatser så kan vi inte kontrollera, rekommendera eller stödja dessa webbplatser eller deras innehåll, produkter, tjänster eller integritetspolicys och vi har ingen koppling till dessa webbplatser. Att gå in på någon tredje parts webbplats sker på egen risk. När du hämtar material från vissa webbplatser riskerar du att kränka immateriella rättigheter eller att få virus på din dator.

7. Kampanjer och erbjudanden. Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, anordna en kampanj (t.ex. en tävling, ett lotteri, ett spel etc.) eller ett erbjudande på en Webbplats (en "Kampanj"). Alla Kampanjer som finns en Webbplats ska vara ogiltiga där de är förbjudna och det måste publiceras officiella regler vid sådan marknadsföring. Varje Kampanj har sina egna regler och villkor och dessa ska ses som tillägg till dessa Användarvillkor. Du måste acceptera sådana regler och villkor när du deltar i någon Kampanj.

8. Transaktioner på Webbplatsen. Om du väljer att köpa någon vara som finns tillgänglig på en Webbplats (en "Transaktion"), kommer du att bli ombedd att lämna viss information som behövs för att genomföra transaktionen (t.ex. ditt kreditkortsnummer, fakturaadress, leveransinformation, etc.). Du garanterar att du (i) har laglig rätt att använda det kreditkort, det bankkort eller den betalningsmetod som du väljer att använda i samband med Transaktionen och (ii) är antingen arton (18) år eller äldre eller har en förälder eller vårdnadshavare med dig som genomför Transaktionen för din räkning. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, neka eller annullera beställningar som du gör hos oss. Beställningen kan till exempel annulleras när en produkt har fel pris, när betalnings- eller faktureringsinformation inte kan bekräftas eller när produkten inte längre finns i vårt sortiment eller hos vår leverantör. Om vi annullerar en beställning, kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post, brev och/eller telefon när du gör beställningen.

9. Sekretess. Det är mycket viktigt för oss att din personligt identifierbara information hålls konfidentiell. Mer information om vilken information som vi samlar in och hur vi samlar in, använder, lämnar ut och hanterar sådan information finns i vår Integritetspolicy som också reglerar din användning av våra Webbplatser.

10. Friskrivning av ansvar och garantier

DIN ANVÄNDNING AV EN WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSER OCH PROGRAMVARA, TJÄNSTER, INNEHÅLL OCH ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I RÄTTIGHET, ÄGANDERÄTT ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. NOTERA ATT VISSA JURISDIKTIONER KANSKE INTE TILLÅTER ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UNDANTAS, VILKET INNEBÄR ATT VISSA UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. VI GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER DET ANVÄNDARGENERERADE INNEHÅLLET INTE KRÄNKER RÄTTIGHETER SOM TILLHÖR TREDJE PART. VI GARANTERAR INTE HELLER ATT EN WEBBPLATS, NÅGOT INNEHÅLL, ELLER INNEHÅLL SOM KAN NÅS VIA EN WEBBPLATS, KOMMER ATT VARA HELT FRITT FRÅN AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT RÄTTAS TILL ELLER ATT EN WEBBPLATS ELLER SERVER SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA INSLAG. VI KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANVÄNDNINGEN AV EN WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, INNEHÅLL OCH PÅSTÅENDE, FEL, ELLER UTELÄMNANDEN, INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INNEHÅLL SOM KRÄNKER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER), LÄNKAR TILL NÅGON ANNAN WEBBPLATS ELLER DESS KARAKTÄR ELLER INNEHÅLL, ELLER NÅGON ANNAT SOM GÄLLER EN WEBBPLATS OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON AV KRÄNKNING, KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK ELLER SKÄLIG ORSAK FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TYPISKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ADVOKATARVODEN OCH KOSTNADER, UTEBLIVEN VINST, FÖRLORADE DATA, FÖRLORADE MÖJLIGHETER, KOSTNADER FÖR SKYDD och PERSONSKADA/DÖD), VILKA HÄRMED ÄR UNDANTAGNA GENOM EN ÖVERENSKOMMELSE MELLAN PARTERNA OAVSETT OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DET ENDA DU KAN GÖRA OM DU ÄR MISSNÖJD MED EN WEBBPLATS ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DEN. NOTERA ATT VISSA JURISDIKTIONER KANSKE INTE TILLÅTER ATT VISSA SKADOR UNDANTAS, VILKET INNEBÄR ATT VISSA UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

11. Skadestånd. Genom att använda en Webbplats, samtycker du till hålla Ferrero, dess tjänstemän, chefer, anställda, moderbolag, dotterbolag, filialer, affärspartners, webbutvecklare, representanter och agenter (tillsammans benämnda "Befriade parter") skadeslösa från och mot alla anspråk, skadestånd, förpliktelser, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, skäliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår på grund av: (I) ditt brott mot något av dessa Användarvillkor, (ii) något Bidrag eller Användargenererat innehåll (inklusive, men inte begränsat till, hävdande av brott mot upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter för en tredje part, publiceringsrätt, kränkning av privatliv, eller förtal), (iii) din användning av något Innehåll eller någon funktion som är tillgänglig på eller via en Webbplats (utom i den utsträckning det handlar om ett brott mot tredje parts rättighet med material som skapats av Ferrero), (iv) ditt brott mot tillämplig lag, avtal eller villkor med en tredje part som du är bunden av samt (v) andra frågor som rör en Webbplats och din tillgång till och användning av den.
Du samtycker till att göra ditt bästa för att hjälpa oss med försvaret i händelse av att detta inträffar. Vi förbehåller oss rätten, att på din bekostnad, exklusivt försvara och kontrollera ärenden som handlar om gottgörelse till dig.

12. Tillämplig lag/jurisdiktion. Alla frågor som rör en Webbplats och/eller dessa Användarvillkor regleras av och tolkas av lagarna i Luxemburg utan hänsyn till konflikter eller val av lagprinciper. Du samtycker till att domstolarna i Luxemburg är exklusivt domstolsforum för alla rättsliga förfarande som är relaterade till denna Webbplats och eller dessa Användarvillkor

Även om våra Webbplatser är tillgängliga över hela världen, kan Innehållet som diskuteras eller hänvisas till på våra Webbplatser inte vara tillgängligt för alla personer eller på alla platser.

Webbplatserna kan ha vissa delar som är särskilt utformade för ett visst geografiskt område ("Lokala sektioner"). Notera att Lokala sektioner kan ha särskilda Lokalregler ("Lokalregler") som kommer att ha företräde före Dessa användarvillkor. Vi kommer att informera dig när Lokalregler gäller och om du öppnar och/eller använder någon Lokal sektion godkänner du också aktuella Lokala regler.

Alla personer som besöker våra webplatser kan inte ta del av alla kampanjer som finns tillgängliga via dessa – inbegripet delta och vinna priser i tävlingar, ta del av erbjudanden eller annat innehåll som presenteras. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgången till våra Webbplatser och/eller tillhandahållande av någon tjänst till någon person, något geografiskt område eller någon jurisdiktion efter eget gottfinnande och när som helst. Du är ensamt ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar.

13. Ogiltighet. Om något villkor eller någon bestämmelse i dessa Användarvillkor förklarats vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart av någon anledning på grund av någon rättsregel eller allmän princip, skall den ogiltiga delen av detta villkor utgå och återstående villkor skall fortsätta ha full laga kraft.

14. Avstående, Ersättning. Den omständigheten att vi i något sammanhang inte åberopar våra rättigheter enligt dessa användarvillkor eller hävdar överträdelse av dessa från din sida , förhindrar inte vårt åberopande av dessa villkor för det fall att överträdelserna fortsätter eller återupptas. Inte heller ska detta tolkas som att vi accepterar att du senare bryter mot samma eller något annat villkor i dessa Användarvillkor. Våra rättigheter och rättsmedel enligt dessa Användarvillkor skall vara ackumulerade och utövandet av en sådan rättighet eller ersättning, begränsar inte vår rätt till någon annan rättighet eller ersättning.

15. Kontaktinformation. Om du har några frågor eller kommentarer angående Webbplatserna eller dessa Användarvillkor, eller om du vill rapportera innehåll som du anser inte följer dessa Användarvillkor kan du kontakta oss här:

Ferrero International S.A. Attn: Consumer Relations – Nutella Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel Luxembourg +352 349711

© 2015 Ferrero Group. All rights reserved.

Om du tycker om det, dela det