Our Sustainability Vision | Nutella

Våra åtaganden för hållbar utveckling

Vår vision

Att endast välja ingredienser av hög kvalitet och med respekt för hållbar utveckling är ett kontinuerligt åtagande som vi på Nutella® tar på stort allvar. Läs mer

Våra åtaganden efter ingrediens

Palmolja
Palmolja
Kakao
Kakao
Hasselnötter
Hasselnötter
Socker
Socker
Let's talk about sustainability | Nutella

Låt oss tala om hållbar utveckling

Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre på ansvarsfulla inköp av råvaror längs vår leveranskedja, att förbättra levnadsvillkoren för odlare och deras samhällen och att bidra till hållbara metoder för att skydda naturresurser. Vi samarbetar med partner, icke-statliga organisationer och andra institutioner för att förverkliga detta uppdrag varje dag. Vi väljer med omsorg ingredienser som ligger i linje med vårt åtagande för både social och miljörelaterad hållbar utveckling.

Vi bryr oss om både människorna och planeten

Nutellas® kvalitetsingredienser är ett resultat av de dagliga ansträngningar som varje enskild person längs leveranskedjan bidrar med. Hos Ferrero är konsumentfokus inte bara ett abstrakt värde: det är något vi praktiserar varje dag, eftersom vi känner ett ansvar som går utöver affärsmål. Detta ansvar blir tydligt i kvaliteten och färskheten hos våra produkter, i livsmedelssäkerhet och ansvarsfull och transparent kommunikation samt ständig förnyelse. En grundprincip hos Ferrero är att se den mänskliga insatsen och att skydda mänsklig värdighet. Dessutom är respekt för mänskliga rättigheter och att arbeta för de anställdas välmående djupt rotade kärnvärderingar och principer i vårt familjeföretag. De är grundläggande för bärkraftigheten hos vårt företag och hur det drivs, och de skapar värde i de samhällen där vi arbetar.

Caring about Plants | Nutella

Vi strävar efter att bevara miljön genom att minimera vårt fotavtryck i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör vill till exempel inom ramverket F-ACTS – Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability. Som en del i detta initiativ har Ferrero lanserat FFV – Ferrero Farming Values – program vars mål är att ge stöd åt människor lokalt när de bemöter problem som rör jordbruk, sociala frågor, miljöfrågor och ekonomiska frågor som är kopplade till odlingen av våra viktigaste råvaror. I dessa program kombineras utvecklande av specifika projekt och samarbeten, antagandet av standarder och certifieringar samt institutionella och samlade åtaganden. Läs mer om vårt sociala ansvar i Ferreros senaste hållbarhetsrapport här.

Hållbar mat:
en fråga med globalt hög prioritet

Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) är en organisation som undersöker vikten av hållbar mat som en lösning för mänsklighetens behov år 2050.

Sustainable Nutrition: a global top priority

År 2050 beräknas det att mänskligheten uppgår till cirka 10 miljarder människor och att produktionen och konsumtionen av mat pressar planeten och dess system till sina gränser. För att se till att det finns tillräckligt med säker mat till alla och hållbart utvecklade produkter krävs nya tillvägagångssätt som optimerar både hälsa och näringsresultat samtidigt som de viktiga ekosystem som världen är beroende av respekteras. För detta ändamål har Nutella grundat och fortsätter ge stöd åt Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB), en grupp välrenommerade internationella experter som förts samman för att oberoende undersöka och dela vikten av en hållbar strategi när det gäller livsmedel för mänsklighetens behov år 2050.

Read more about SNSB

Detta koncept utforskar möjligheten att tillhandahålla den energi och de essentiella näringsämnen som krävs för att upprätthålla en befolknings hälsa, samtidigt som förbrukningen av natur- och samhällsresurser begränsas.
Gruppen består av framstående internationella vetenskapsexperter från vitt skilda vetenskapsgrenar som ändå kompletterar varandra (som miljövetenskap, näringslära, hälsovetenskap, forskning kring kost och miljö samt epidemiologi och sjukdomar som sprids via maten) för att utveckla en oberoende, holistisk och vetenskapligt giltig ståndpunkt. Vem som helst av gruppens medlemmar kan föreslå önskade forskningsämnen samt vilka eventuella partner som behövs för att stötta dem i arbetet.
Denna internationella, vetenskapliga styrelse undersöker med hjälp av forskning konkreta och hållbara insikter kring näringslära, samt lösningar för denna globala utmaning för vår världs framtid. Läs mer om projektet här: sustainablenutrition-sb.com

Läs mer om vår kvalitet och våra ingredienser

Om du tycker om det, dela det