Our Sustainability Vision | Nutella

Våra åtaganden för hållbar utveckling

Vår vision

Att endast välja ingredienser av hög kvalitet och med respekt för hållbar utveckling är ett kontinuerligt åtagande som vi på Nutella® tar på stort allvar. Läs mer

Våra åtaganden efter ingrediens

Palmolja
Palmolja
Kakao
Kakao
Hasselnötter
Hasselnötter
Socker
Socker
Let's talk about sustainability | Nutella

Låt oss tala om hållbar utveckling

Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre på ansvarsfulla inköp av råvaror längs vår leveranskedja, att förbättra levnadsvillkoren för odlare och deras samhällen och att bidra till hållbara metoder för att skydda naturresurser. Vi samarbetar med partner, icke-statliga organisationer och andra institutioner för att förverkliga detta uppdrag varje dag. Vi väljer med omsorg ingredienser som ligger i linje med vårt åtagande för både social och miljörelaterad hållbar utveckling.

Vi bryr oss om både människorna och planeten

Nutellas® kvalitetsingredienser är ett resultat av de dagliga ansträngningar som varje enskild person längs leveranskedjan bidrar med. Hos Ferrero är konsumentfokus inte bara ett abstrakt värde: det är något vi praktiserar varje dag, eftersom vi känner ett ansvar som går utöver affärsmål. Detta ansvar blir tydligt i kvaliteten och färskheten hos våra produkter, i livsmedelssäkerhet och ansvarsfull och transparent kommunikation samt ständig förnyelse. En grundprincip hos Ferrero är att se den mänskliga insatsen och att skydda mänsklig värdighet. Dessutom är respekt för mänskliga rättigheter och att arbeta för de anställdas välmående djupt rotade kärnvärderingar och principer i vårt familjeföretag. De är grundläggande för bärkraftigheten hos vårt företag och hur det drivs, och de skapar värde i de samhällen där vi arbetar.

Caring about Plants | Nutella

Vi strävar efter att bevara miljön genom att minimera vårt fotavtryck i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör vill till exempel inom ramverket F-ACTS – Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability. Som en del i detta initiativ har Ferrero lanserat FFV – Ferrero Farming Values – program vars mål är att ge stöd åt människor lokalt när de bemöter problem som rör jordbruk, sociala frågor, miljöfrågor och ekonomiska frågor som är kopplade till odlingen av våra viktigaste råvaror. I dessa program kombineras utvecklande av specifika projekt och samarbeten, antagandet av standarder och certifieringar samt institutionella och samlade åtaganden.

Läs mer om vårt sociala ansvar i Ferreros senaste CSR-rapport här (https://www.ferrerocsr.com/?lang=en).

Läs mer om vår kvalitet och våra ingredienser

Om du tycker om det, dela det