nutella-our-sugar-sustainable | Nutella

VÅRT SOCKER

Vi använder 100 % hållbart certifierat rörsocker och bygger upp starka, tillförlitliga relationer med jordbrukskooperativ och -producenter.

För att effektivt arbeta mot detta mål på kortast möjliga tid blev Ferrero medlem i ”Bonsucro Limited”, en global nätverksorganisation som främjar hållbar odling av sockerrör via ett certifieringsprogram.

nutella-cane-sugar | Nutella

Köpa in bet
och rörsocker

Globalt och i genomsnitt köper vi in 80 % betsocker och 20 % raffinerat rörsocker. I Europa köper vi i första hand sockerbetor från europeiska tillverkare, medan sockerrören främst kommer från Brasilien, Indien, Mexiko och Australien.

Nutella Map
Cane Sugar Farm Plants | Nutella

Samarbete för en hållbar leveranskedja för sockerrör

Vi är sedan 2010 medlemmar i Bonsucro, en global organisation som arbetar för en hållbar produktion, bearbetning och handel av sockerrör runtom i världen. Bonsucro stöttar en gemenskap på ungefär 500 medlemmar i över 40 länder i varje steg av leveranskedjan, inklusive odlare, de som driver kvarnar, säljare, köpare och supportorganisationer.

Cane Sugar Farm Plants | Nutella

Bonsucro arbetar för att bygga upp en sockerrörssektor med välmående, hållbara producentsgemenskaper och resilienta leveranskedjor. Bonsucros mission är att se till att ansvarsfull sockerrörsproduktion skapar långsiktiga värden för de berörda människorna, samhällena, företagen, ekonomierna och ekosystemen. År 2014 var Ferrero Group de första att belönas med Bonsucros ”Leadership Award” för vårt aktiva deltagande i utvecklingen av en hållbar sockerrörsindustri. Du kan läsa mer här (länk till Bonsucros webbplats: https://www.bonsucro.com/)

Altromercato Logo | Nutella

Utöver vårt arbete med Bonsucro lanserade Ferrero programmet Sustainable Development Programme som är ett femårigt program från 2016 till 2020 som implementerats tillsammans med Ctm Altromercato i Mauritius. Det allmänna målet för detta program är att förbättra den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten för små sockerrörsproducenter i Mauritius och att gå bortom det befintliga kommersiella samarbetet med Mauritius Sugar Syndicate.

Om du tycker om det, dela det