Our Hazelnuts Trees | Nutella

VÅRA HASSELNÖTTER

Något Ferrero arbetar för är spårbarhet för hasselnötter, för att uppnå hållbarhet i leveranskedjan för denna ingrediens.

Våra hasselnötter kommer främst från Turkiet, Italien, Chile och USA. Ferrero lägger stor vikt vid att uppnå full spårbarhet för sina hasselnötter i värdekedjan för hasselnötter. Spårbarhet i Ferreros värdekedja för hasselnötter innebär att kunna spåra hasselnötterna tillbaka till deras ursprung – antingen den enskilda gården eller samlingen av gårdar. Att uppnå detta har varit en utmaning i vissa länder där leveranskedjorna är längre och mer komplexa. I andra länder har vi kunnat uppnå högre nivåer av spårbarhet. I Chile och USA har Ferrero till exempel uppnått full spårbarhet.

Our Hazelnuts | Nutella
Bitmap Copy 2

Ferrero har publicerat ett charterdokument för hasselnötter som vi har utvecklat i samarbete med Earthworm Foundation. I Ferreros hasselnötsdokument sammanfattar vi Ferreros krav och åtaganden när det gäller ansvarsfulla inköp av hasselnötter. Dokumentet baseras på Ferreros utvalda prioriteringar inom tre områden: Mänskliga rättigheter och social sed, miljöskydd och hållbar utveckling samt transparens när det gäller leverantörer. Målet är att vara en drivande kraft inom en hasselnötsbransch som skapar värde åt alla involverade. Avgörande vid implementeringen av principerna i dokumentet är Ferreros program för hållbar utveckling, Ferrero Farming Values (FFV) för hasselnötter, samt våra partnerskap och samarbeten med leverantörer, betrodda partner och andra aktörer i värdekedjan.

 

 

Garanterad kvalitet och färskhet

De hasselnötter vi använder i Nutella® kommer från hasselnötsträdgårdar av den typ som framför allt finns i områden med medelhavsklimat. Våra hasselnötter kommer från olika delar av värden, men huvudsakligen från Turkiet, Italien, Chile och USA. I Svarta havsregionen i Turkiet växer merparten av de hasselnötter som konsumeras i världen. Därifrån får vi därför också merparten av våra hasselnötter. Ferrero har en historisk expertis kring hasselnötter som sträcker sig tillbaka till våra rötter i Italien. Där odlas hasselnötter även i Piedmont – där Ferrero grundades – samt i Lazio och i Kampanien. Skörden sker från början av augusti till slutet av september.

Nutella Map
hazelnut-farm-landscape-sky

För att vi alltid ska ha tillgång till färska hasselnötter av hög kvalitet sker en del av odlingen även i länder på det södra halvklotet, vilket ger ytterligare en skörd från februari till mars. Som en del av detta har Ferrero etablerat hasselnötsodlingar (agrifarmer) i Chile, Argentina, Sydafrika och Australien, och dessutom i Georgien och Serbien. Genom dessa odlingar utvecklar Ferrero en hållbar företagsmodell med lokala odlare för att dela och främja positiva odlingsmetoder (bland annat plantskolor, utbildning och agronomisk assistans). Läs mer i Ferreros senaste hållbarhetsrapport här.

hazelnut-farm-landscape-sky

Hållbara inköp av hasselnötter

Ferreros vision om hållbar utveckling syftar till att förbättra villkoren för de samhällen där de hasselnötter odlas som företaget köper.

Vi har drivit programmet Ferrero Farming Values (FFV) för hasselnötter i Turkiet sedan 2012. Inom detta program utvecklade Ferrero en standard för odling av hasselnötter i samarbete med SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, en ledande leverantör av certifiering och hållbarhetstjänster globalt. I programmet Ferrero Farming Values (FFV) arbetar Ferrero med odlare (till största delen småbrukare) för att ge dem kunskap om god odlingssed och god social sed och därigenom ge dem bättre förutsättningar. Varje år genomför SCS Global Services, tillsammans med lokala granskningsföretag, specifika granskningar av slumpvis utvalda odlare. Under odlingssäsongen 2019 besökte våra team över 400 fruktträdgårdar per dag och nådde 21 211 odlare. De fruktträdgårdar som deltog kunde öka sina skördar med ett genomsnitt på 40–45 % jämfört med andra odlingar i samma områden. Ferrero har även samarbetat med GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) för att utveckla ett system för övervakning och utvärdering för att utvärdera och rapportera framstegen för och effekten av sociala aktiviteter och interventioner på plats. Detta system återspeglar samlade data från olika intressenter, inklusive odlare, arbetare, arbetsförmedlare och opinionsledare i samhället.
Ett av de länder där hasselnötterna uppfyller våra höga krav på kvalitet är Italien. Historiskt har de odlats i regionerna Piedmont, Lazio och Kampanien. Därför ser vi det som extra viktigt att utveckla och bevara den hållbara värdekedjan i dessa områden. Som en del av sin ansvarsfulla inköpsplan har Ferrero samarbetat med den globala certifieringsleverantören DNV GL sedan 2015. Detta samarbete hjälper Ferrero att utveckla konkreta åtgärder på plats tillsammans med både odlare och företag, inklusive utbildning och assistans på fältet.
Ferreros första agrifarm, Agrichile, etablerades år 1991 i Chile, där klimatet är gynnsamt för odling av hasselnötter. Resultatet är mer än 25 år av aktivitet i Agrichile, där expertisen hos våra agronomer i kombination med färdigheterna hos de chilenska odlarna har skapat en fullständig värdekedja. Ferreros egna tillverkningsprocesser i Chile certifierades år 2019 av SCS Global Services under standarden Sustainably Grown, som är ett ackrediterat certifieringsprogram. Programmet intygar att hasselnötterna uppfyller flera olika miljöstandarder, att lantarbetarna och lantsamhällena är skyddade och delaktiga och att odlingen är ekonomiskt resilient.
Vi köper även in hasselnötter från Oregon i USA. Oregon har en lång och väletablerad tradition av (det första odlade hasselnötsträdet planterades i Scottsburg år 1858) och expertis inom odling av hasselnötter. Hasselnötsodlingen i Oregon uppnår de högsta nivåerna av spårbarhet. Odlingarna är samlade i Willamette Valley i den nordvästra delen av delstaten, nära Stilla havet. Kustklimatet i denna region är fördelaktig vid odling av hasselnötter och gör det möjligt att odla nordamerikanska hasselnötsvarianter av hög kvalitet.
hazelnuts-bucket-farmer

Vi går samman med de främsta intressenterna

På Ferrero tar vi etiska metoder, inklusive bättre anställningsmetoder i värdekedjan för hasselnötter, på väldigt stort allvar. Ferrero deltar aktivt i en långvarig offentlig-privat samverkan med CAOBISCO (European Association of Chocolate, Biscuits & Confectionery Industries) och ILO (International Labour Organization) i Turkiet, genom ett projekt som syftar till att avskaffa de värsta formerna av barnarbete i säsongsjordbruk vid skörd av hasselnötter. Ferrero samarbetar också med Earthworm Foundation, en ideell organisation vars fokus är att förbättra värdekedjor, i dess program för ansvarsfulla inköp av hasselnötter.

Om du tycker om det, dela det