Our Hazelnuts Trees | Nutella

VÅRE HASSELNØTTER

Ferreros aktiviteter for å oppnå bærekraft i verdikjeden for hasselnøtter omfatter sporbarheten av denne ingrediensen.

Våre hasselnøtter kommer for det meste fra Tyrkia, Italia, Chile og USA. Ferrero har forpliktet seg til å oppnå fullstendig sporbarhet for hasselnøttene i vår verdikjede for hasselnøtter. Sporbarhet i Ferreros verdikjede for hasselnøtter henviser til det å kunne spore hasselnøttene tilbake til deres opprinnelse, helt tilbake til den enkelte gården eller ”gårdsklyngen”. Det har vært utfordrende å oppnå dette i enkelte land, der forsyningskjedene er mer omfattende og mer komplekse. I andre land er det oppnådd høyere grad av sporbarhet. I Chile og USA, for eksempel, har Ferrero oppnådd fullstendig sporbarhet.

Our Hazelnuts | Nutella
Bitmap Copy 2

Ferrero har offentliggjort et charterdokument om hasselnøtter, som er utviklet sammen med Earthworm Foundation. Ferreros Hasselnøttcharter skisserer Ferreros krav og forpliktelser vedrørende ansvarlig anskaffelse av hasselnøtter. Charteret bygger på Ferreros utvalgte prioriteringer på tre områder: Menneskerettigheter og sosial praksis, Miljøvern og bærekraft, og Leverandørtransparens, for å nå målet om å bli en drivkraft bak hasselnøttindustrien som skaper verdier for alle. Sentralt i implementeringen av Charteret finner man Ferreros bærekraftprogram, Ferrero Farming Values (FFV) for hasselnøtter samt partnerskap og samarbeid med leverandører, betrodde partnere og andre aktører i verdikjeden.

 

 

Sikre kvalitet og friskhet

Hasselnøttene som brukes i Nutella® kommer fra hasselnøtthager man hovedsakelig finner i middelhavsklima. Våre hasselnøtter kommer fra ulike deler av verden, og de tre viktigste opphavslandene er Tyrkia, Italia, Chile og USA. Tyrkias svartehavsregion er verdens største produsent av hasselnøtter, og størsteparten av våre hasselnøtter kommer derfra. Ferreros ekspertise og tradisjon med denne frukten går tilbake til foretakets røtter i Italia, da nøttene også er å finne i Piemonte – der Ferrero ble grunnlagt – samt i Lazio og Campania. Innhøstingen skjer fra begynnelsen av august til slutten av september.

Nutella Map
hazelnut-farm-landscape-sky

For å sikre tilgangen til ferske kvalitetshasselnøtter, er det også dyrking i land på den sørlige halvkule, med en ekstra innhøsting fra februar til mars. Som et ledd i dette arbeidet har Ferrero etablert hasselnøttgårder (Agrifarms) i Chile, Argentina, Sør-Afrika og Australia, i tillegg til Georgia og Serbia. Med slike Agrifarms utvikler Ferrero en bærekraftig forretningsmodell med lokale bønder og deler og fremmer god landbrukspraksis (planteskoler, opplæring, agronomisk bistand osv.). Se mer i Ferreros seneste lbaerekraft-rapport her.

hazelnut-farm-landscape-sky

Bærekraft i hasselnøttanskaffelse

Ferreros visjon om bærekraft tar sikte på å forbedre forholdene i hasselnøttsamfunnene der de har virksomhet.

FFV-programmet (Ferrero Farming Values) for hasselnøtter har vært i bruk i Tyrkia siden 2012. Innenfor dette programmet utviklet Ferrero en produksjonsstandard for hasselnøtter i samarbeid med SCS (Scientific Certification Systems) Global Services, en ledende leverandør av globale sertifiserings- og bærekrafttjenester. Gjennom FFV-programmet (Ferrero Farming Values) samarbeider Ferrero med bønder, stort sett småbrukere, for å gi dem kunnskap om god landbrukspraksis og sosial praksis. Hvert år gjennomfører SCS Global Services, sammen med lokale revisjonsfirmaer, spesifikke revisjoner av vilkårlig utvalgte bønder. I vekstsesongen 2019 besøkte våre team flere enn 400 hasselnøtthager daglig og nådde 21 211 bønder. Hasselnøtthagene som deltok økte sin avkastning med i snitt 40–45 % sammenliknet med de andre hasselnøtthagene i de samme områdene. Ferrero har også samarbeidet med GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) om å utvikle et overvåkings- & evalueringssystem for å evaluere og rapportere fremgangen til og effekten av sosiale aktiviteter og intervensjoner på bakken. Dette systemet gjenspeiler de innsamlede dataene fra ulike involverte inkludert bønder, arbeidere, arbeidsformidlere og lokale opinionsledere.
Et av landene der hasselnøttene som oppfyller våre høye kvalitetskrav dyrkes, er Italia, og historisk har dette skjedd i regionene Piemonte, Lazio og Campania, så det er avgjørende å ta vare på den bærekraftige verdikjedeutviklingen og -bevaringen i disse områdene. Som ledd i sin ansvarlige anskaffelsesplan har Ferrero samarbeidet med det globale risiko- og klassifiseringsselskapet DNV GL siden 2015. Dette samarbeidet hjelper Ferrero å utvikle konkrete tiltak på bakken både sammen med bønder og organisasjoner, inkludert opplæring og bistand i feltet.
Ferreros første agrifarm, Agrichile, ble etablert i 1991 i Chile, som har et gunstig klima for å dyrke hasselnøtter. Resultatet av mer enn 25 års aktivitet i Agrichile, med en kombinasjon av våre agronomers ekspertise og de store ferdighetene til chilenske gårdbrukere, har vært opprettelsen av en fullstendig verdikjede. Ferreros egne produksjonsprosesser i Chile ble sertifisert i 2019 ifølge Sustainably Grown-standarden av SCS Global Services, et akkreditert sertifiseringsprogram. Det sikrer at hasselnøtter samsvarer med flere miljøstandarder, at gårdsarbeidere og gårdssamfunn er beskyttet og engasjert, og at gården er økonomisk robust.
Vi får også våre hasselnøtter fra Oregon i USA. Oregon har en lang og veletablert tradisjon (det første kultiverte hasselnøttreet ble plantet i Scottsburg i 1858) og ekspertise innenfor dyrking av hasselnøtter. Hasselnøttdyrkingen i Oregon har høyeste nivå av sporbarhet og er konsentrert i Williamette Valley nordvest i staten, nær Stillehavet. Havsklimaet i denne regionen er gunstig for hasselnøttdyrking og gjør det mulig å dyrke høykvalitets hasselnøtter av nordamerikanske varieteter.
hazelnuts-bucket-farmer

Samarbeid med viktige interessenter

Hos Ferrero tar vi etisk praksis, inkludert bedre ansettelsespraksis innenfor verdikjeden for hasselnøtter, svært alvorlig. Ferrero deltar aktivt i et utvidet offentlig-privat partnerskap med CAOBISCO (bransjeorganisasjonen for Europas kake- og sjokoladeprodusenter) og ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) i Tyrkia, i et prosjekt som skal bidra til å fjerne de verste formene for barnearbeid i hasselnøtthøsting i sesonglandbruket. Ferrero er også partner i Earthworm Foundation, en ideell organisasjon som fokuserer på positiv forbedring av verdikjedene, om ansvarlig anskaffelsesprogram for hasselnøtter.

Del med andre hvis du liker det på