Bruksvilkår

Sist oppdatert: 6. mai 2015

FERRERO INTERNATIONAL S.A., med forretningskontor i L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (Registreringsnummer B 60814) («Ferrero», «vi» eller «oss») eier innholdet og er operatøren av nettstedet http://www.nutella.com og mikrosider som er tilgjengelig via det ovenfornevnte nettstedet (hver kalt «Nettsted» og samlet kalt «Nettsteder»). Merk at Ferrero INTERNATIONAL S.A. ikke er ansvarlig for andre nettsteder som opereres av andre selskaper i Ferrero Group.

Nettstedet er opprettet og administreres på vegne av Ferrero av Ogilvy Interactive S.r.l. med forretningskontor i 20158 Milan, Viale V.Lancetti, 29.

1. Aksept av bruksvilkår. Tilgang til og bruk av nettstedene er gjenstand for følgende bruksvilkår («Bruksvilkår»). Ved å gå inn på eller bruke nettstedene samtykker du i å overholde disse bruksvilkårene og oppfylle all gjeldende lovgivning. Hvis du ikke samtykker til disse bruksvilkårene, uten begrensning eller kvalifikasjon, kan du ikke bruke nettstedet. Ferrero kan når som helst revidere, og etter eget skjønn, oppdatere disse bruksvilkårene. Du samtykker til og er bundet av slike revisjoner, og skal derfor besøke denne siden regelmessig for å gå gjennom de oppdaterte bruksvilkårene.

 

2. Tiltenkt bruk av nettstedene. Nettstedene og det respektive innholdet er kun ment for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke et nettsted og innholdet i forbindelse med kommersielle aktiviteter.

Du må være minst 15 år for å gå inn på et nettsted. Imidlertid kan noe Innhold eller funksjoner ha ulike alderskrav, avhengig av hva som er passende eller tillatt for aldersgruppen. Vi vil informere deg om andre alderskrav i god tid, og du samtykker i å oppfylle disse alderskravene og verifisere din alder på forespørsel. Ved å gå inn på et nettsted eller bruke nettstedets funksjoner, erklærer du at du oppfyller alderskravene i henhold til disse bruksvilkårene eller, hvis du ikke oppfyller kravene, har samtykke fra foreldre/verge for å gå inn på og/eller bruke nettstedet.

 

3. Innhold og opphavsrett; betinget bruk av innhold. Innhold og annet materiale på nettstedene inkludert, men ikke begrenset til, copyright og annen opphavsrett i layout, grafikk, bilder, tekst, videoer og lydklipp, varemerker og logoer på nettstedene (samlet kalt «Innhold») tilhører Ferrero og/eller deres datterselskaper. Du kan gå inn på og bruke et nettsted og innholdet kun for personlige, ikke-kommersielle eller underholdningsrelaterte formål. Du kan ikke kopiere, reprodusere, gjenbruke, videresende, tilpasse, publisere, sette sammen, postere, laste opp, distribuere, modifisere, kringkaste eller lage derivert arbeid av noe innhold, inkludert for offentlig eller kommersiell bruk, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Ferrero eller eieren av slikt materiell. Rettigheter som ikke innvilges i disse bruksvilkårene er uttrykkelig reservert av Ferrero.

Alle varemerker, varenavn og logoer, samt alle relaterte produktnavn, designmerker og slagord som vises på nettstedene er enten varemerker eller servicemerker (registrert eller uregistrert) tilhørende Ferrero, deres datterselskaper og/eller lisensgivere, med mindre annet er nevnt. Ferrero, deres datterselskaper og lisensgivere reserverer seg uttrykkelig all opphavsrett til innholdet på nettstedene. Du vil ikke bevilges lisens i forbindelse med innhold på nettstedene. Ferrero, deres datterselskaper eller lisensgivere kan etter eget skjønn håndheve sin opphavsrett etter lovgivningen, inkludert straffeforfølgelse.

 

4. Retningslinjer for brukeratferd/akseptabel bruk. Et nettsted gir deg muligheten til å samhandle med andre og dele tanker, informasjon og materiell du måtte ha. Du forstår at innholdet postert av brukere på et nettsted ikke nødvendigvis reflekterer Ferreros meninger eller idealer. Ferrero forventer at brukerne viser respekt for andre mennesker. Hvis du legger merke til krenkelse av disse retningslinjene for akseptabel bruk eller annen uakseptabel atferd fra brukere, skal du ta kontakt med oss og rapportere slik aktivitet ved hjelp av alternativene oppført nedenfor i seksjon 17.

Du har alt ansvar for innhold, informasjon og annet materiell du posterer på et nettsted, sender til et nettsted eller videresender til andre brukere (inkludert, men ikke begrenset til, kreative ideer, forslag og tilbakemelding/informasjon om Ferreros produkter og tjenester) («Brukergenerert innhold»), og samtykker i at du ikke vil holde fritatte parter ansvarlig eller skyldig i innhold, informasjon eller materiell fra andre brukere du har tilgang til på et nettsted.

Kategoriene over forbudt brukergenerert innhold nedenfor er kun eksempler og er ikke uttømmende. Du samtykker til, uten begrensninger, at du ikke vil postere eller videresende brukergenerert innhold til andre brukere som:

• er ærekrenkende, fornærmende, obskønt, blasfemisk, skandaløst, provoserende, pornografisk, uanstendig eller støtende;

• krenker eller overtrer en annen parts opphavsrett (slik som musikk, videoer, bilder eller annet materiale der du ikke har skriftlig samtykke fra eieren til å postere slikt materiell på et nettsted);

• krenker en annen parts rettsbeskyttelse av personlig særpreg;

• er truende, plagsom, eller oppfordrer til mobbing, rasisme, diskriminering, skinnhellighet, hat eller fysisk skade på en gruppe eller individuelle;

• er unøyaktig, falsk eller villedende på en eller annen måte;

• er ulovlig eller fremmer ulovlige aktiviteter enten direkte eller indirekte;

• fremmer ulovlig eller uautorisert kopiering av en annen persons åndsverk eller lenker til slikt arbeid, eller gir informasjon som omgår slike sikkerhetstiltak;

• inneholder «kamuflert» blasfemi (dvs., F@&#);

• inneholder programvarevirus eller andre datakoder, filer eller programmer som er utformet for å skape avbrudd, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr; eller

• inneholder reklame, markedsføringsmateriell, reklametrykksaker (som kommer i posten), søppelpost, kjedebrev, pyramidespill eller andre former for oppfordring.

 

Vi kan etter eget skjønn gå gjennom, redigere eller slette innhold og materialer som du eller andre sender eller posterer på et nettsted, men vi er ikke forpliktet til å gjøre dette. I alle tilfeller av vår beslutning endelig.

Du forstår at ved bruk av et nettsted vil du være eksponert for innhold og materiell fra en rekke kilder, og at Ferrero ikke er ansvarlig for nøyaktighet, nytte, sikkerhet eller opphavsrett av eller i forbindelse med slikt innhold eller materiell.

Du kan ikke bruke edderkopper, roboter, datautvinning eller andre automatiske enheter eller programmer til å katalogisere, laste ned eller på annen måte reprodusere, lagre eller distribuere innhold fra et nettsted. Du kan heller ikke bruke slike automatiske hjelpemidler til å manipulere et nettsted eller forsøke å overskride begrenset autorisert tilgang du er innvilget i disse bruksvilkårene. Du kan ikke videreselge bruken av eller tilgangen til et nettsted til en tredjepart.

5. Eierforhold av materiell du sender, posterer, sender inn eller videresender; Bruksrett; Innsending. Vi kan inkludere funksjoner på nettstedet som lar deg laste opp, dele, sende, postere, sende inn eller videresende til nettsteds kommentarer, bilder, videoer, musikk eller annet materiell eller innhold vi lar deg laste opp (brukergenerert innhold). Merk deg at brukergenerert innhold du sender, posterer, sender inn eller videresender kan bli offentlig tilgjengelig (i forbindelse med navn, brukernavn, sted, land og/eller bilde av deg, hvis tilgjengelig), og vil anses og behandles som ikke-konfidensiell og ubeskyttet informasjon av Ferrero. Slikt brukergenerert innhold, når det videresendes til Ferrero, skal umiddelbart være Ferreros eiendom og Ferrero skal ha eksklusiv eiendomsrett og interesse herunder (gjenstand for tredjeparts rettigheter). Videre kan Ferrero og deres datterselskaper bruke slikt brukergenerert innhold vederlagsfritt, uten begrensninger, UTEN KOMPENSASJON ELLER ANDRE FORPLIKTELSER ELLER ANNET ANSVAR OVERFOR DEG, til et hvilket som helst formål (gjenstand for tredjeparts rettigheter), inkludert, men ikke begrenset til:

 - å bruke og vise brukergenerert innhold globalt på alle typer elektroniske eller digitale medier for kommersielle, markedsføringsmessige og/eller PR-formål til evig tid;

 - bruke og vise brukergenerert innhold til besøkende på andre nettsteder og sosiale medier inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, Twitter, Pinterest eller Google+.

 - bruke og vise brukergenerert innhold ved utvikling, produksjon, reklame, markedsføring og markedsføringsrelaterte produkter.

Du har rett til å protestere på forespørsler om vederlagsfri bruk, og på behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Du vil motta informasjon fra Ferrero før dine personopplysninger blir offentliggjort for første gang til tredjeparter eller brukes på vegne av tredjeparter for markedsføringsformål, og du vil tilbys retten til å protestere til den nevnte offentliggjøringen eller vederlagsfrie bruken.

Ferrero og deres datterselskaper skal videre være berettiget til å reprodusere, offentliggjøre, videresende, publisere, kringkaste eller postere i alle medier, eller redigere, modifisere eller slette hele eller deler av alt brukergenerert innhold. Ferrero skal ikke gjøres ansvarlig for offentliggjøring av slikt brukergenerert innhold eller lignende i det brukergenererte innholdet, eller alle fremtidig bruk eller aktiviteter i regi av Ferrero.

Du samtykker i at Ferrero og deres datterselskaper kan kontakte deg via e-post (eller som angitt av deg) med hensyn til henvendelser vi måtte ha i forbindelse med ditt brukergenererte innhold. Nettstedene kan la deg sende kreative ideer, forslag eller materiell («Innsending» til Ferrero. Du skal ikke sende kommunikasjon til Ferrero via dette nettstedet, med mindre du blir bedt om å gjøre det. Hvis du velger å sende må du først akseptere tilleggsvilkårene som regulerer slik innsending («Vilkår for innsending»).

6. Lenker til andre nettsteder. Et nettsted inneholder lenker til andre nettsteder som ikke eies, opereres eller vedlikeholdes av oss. Når du forlater et nettsted må du lese vilkårene og personvernerklæringen på alle nettstedene du besøker. Du skal også vurdere ektheten av nettsteder som vises eller hevder at det er et av våre nettsteder (inkludert lenker til nettsteder i e-postmeldinger). Til tross for lenker som eksisterer på et nettsted, har vi ikke kontroll på, og hverken anbefaler eller støtter, og er ikke tilknyttet slike nettsteder eller deres innhold, produkter, tjenester eller personvernerklæringer. Å besøke en tredjeparts nettsted skjer på egen risiko. Å laste ned materiell fra visse nettsteder kan være en krenkelse av opphavsrett eller føre til virus på datasystemet ditt.

7. Kampanjer og tilbud. Fra tid til annen kan vi, etter eget skjønn, kjøre en kampanje, (f.eks. konkurranse, lotterier, direktespill, osv.) eller et tilbud på et nettsted («Kampanje»). Kampanjer på et nettsted skal annulleres i områder der dette er forbudt og være gjenstand for offisielle pålegg i forbindelse med slik markedsføring. Ale kampanjer vil ha egne regler og vilkår som skal være et tillegg til bruksvilkårene i dette dokumentet. Deltakelse i kampanjer krever at du aksepterer slik regler og vilkår.

8. Transaksjoner på nettsted. Hvis du velger å kjøpe varer som kan være tilgjengelig gjennom et nettsted (hver kalt en «Transaksjon»), vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger som er relevante for denne transaksjonen (f.eks. kredittkortnummer, fakturaadresse, fraktinformasjon, osv.). Du representerer og garanterer at du (i) har retten til å bruke kredittkort, debetkort eler andre betalingsmåter i forbindelse med transaksjonen, og (ii) er minst atten (18) år eller har en forelder eller verge med deg for å gjennomføre transaksjonen på dine vegne. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å avvise eller kansellere alle bestillinger du legger inn hos oss. Noen eksempler på når din bestilling blir kansellert inkluderer, men er ikke begrenset til, der et produkt har feil pris; når betaling eller fakturaopplysninger ikke kan bekreftes; eller der produktet ikke lenger finnes på lager eller gjennom vår tredjepartslogistikk. I tilfeller der vi kansellerer en bestilling vil vi forsøke å varsle deg via e-post, på fakturaadressen og/eller på telefonnummeret du oppga når du la inn bestillingen.

9. Personvern. Behandling av dine personopplysninger er svært viktig for oss. For mer informasjon om hva slags informasjon/opplysninger vi henter inn om deg og hvordan vi innhenter, bruker, offentliggjør og behandler slik informasjon, les vår personvernerklæring som også regulerer din bruk av våre nettsteder.

10. Garantifraskrivelse/ansvarsfraskrivelse.

DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDENE OG PROGRAMVARE, TJENESTER, INNHOLD OG BRUKERGENERERT INNHOLD GJORT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDENE ER LEVERT «SOM DE FREMSTÅR» UTEN DIREKTE LLER INDIREKTE GARANTIER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, KRENKELSE AV VAREMERKER OG/ELLER RETTIGHETER, EIENDOMSRETT, ELLER SKIKKETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL. MERK AT ENKELTE JUSRISDIKSJONER KANSKJE IKKE TILLATER INDIREKTE GARANTIFRASKRIVELSE, OG I SLIKE TILFELLER KAN DET HENDE ENKELTE FRASKRIVELSER IKKE GJELDER FOR DEG. VI HVERKEN REPRESENTERER ELLER GARANTERER AT DIN BRUK AV NETTSTEDENE, PROGRAMVARE, TJENESTER, INNHOLD ELLER BRUKERGENERERT INNHOLD, IKKE VIL KRENKE TREDJEPARTS RETTIGHETER. VI GARANTERER IKKE ET ET NETTSTED, INNHOLD ELLER INNHOLD DU HAR FÅTT TILGANG TIL VIA ET NETTSTED VIL VÆRE SIKKERT, VEDVARENDE ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL UTBEDRES, ELLER AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR ET NETTSTED TILGJENGELIG IKKE INNEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VI SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR BRUKEN AV ET NETTSTED INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNHOLDET ELLER FREMSTILLINGER, FEIL ELLER UTELATELSER, INNHOLD FRA TREDJEPARTER 8INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNHOLD SOM KRENKER TREDJEPARTS RETTIGHETER), LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER ELLER NETTSTEDETS NATUR ELLER INNHOLD, ELLER ANDRE TING VEDRØRENDE ET NETTSTED OG DIN BRUK AV NETTSTEDET. VI KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIGE FOR IKKE-KONTRAKTSMESSIG ANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET JURIDISK ELLER REELT ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE SKADER, DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV, DAGBØTER, FØLGESKADER, OPPREISNING ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ADVOKATSALÆR, TAPT INNTEKT, TAPTE DATA, TAPTE MULIGHETER, DEKNINGSKOSTNADER, OG PERSONSKADE/DØDSFALL SOM FØLGE AV EN SKADEVOLDENDE HANDLING). HVER AV DISSE ER HERVED EKSKLUDERT ETTER AVTALE MELLOM PARTENE UAVHENGIG AV OM VI ER INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. DITT ENESTE RETTSMIDDEL HVIS DU ER MISFORNØYD MED ET NETTSTED ER Å LA VÆRE Å BRUKE NETTSTEDET. MERK AT ENKELTE JUSRISDIKSJONER KANSKJE IKKE TILLATER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VISSE SKADER, OG I SLIKE TILFELLER KAN DET HENDE ENKELTE FRASKRIVELSER IKKE GJELDER FOR DEG.

 

11. Erstatning. Ved å bruke et nettsted samtykker du i å forsvare og holde Ferrero, deres konsulenter, direktører, medarbeidere,morsselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, forretningspartnere, webdesigner, representanter og agenter (samlet kalt «Fritatte parter») skadesløse fra og mot krav, skader, forpliktelser, ansvar, kostnader eller gjeld og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelig advokatsalær) som oppstår ved:  (I) ditt mislighold av disse vilkårene; (ii) innsending eller brukergenerert innhold (inkludert, men ikke begrenset til, krav for brudd på copyright, varemerke, forretningshemmelighet eller annen opphavsrett tilhørende en tredjepart, rettsbeskyttelse av personlig særpreg, personvern; eller injurier), (iii) din bruk av innhold eller tilgjengelige funksjoner på eller via et nettsted (utenom i den grad et krav er basert på krenkelse av en tredjeparts rettighet for materialer laget av Ferrero), (iv) ditt brudd på gjeldende lovgivning eller avtale eller vilkår med en tredjepart, og (v) alle andre anliggender vedrørende et nettsted og din tilgang til og bruk av nettstedet.

Du samtykker i å gjøre ditt beste for å forsvare oss mot slike anliggender. Vi forbeholder oss retten til, på din bekostning, å overta eksklusivt forsvar av og kontroll over anliggender som er gjenstand for erstatning fra deg.

12. Gjeldende lov og jurisdiksjon. Alle anliggender relatert til et nettsted og/eller disse bruksvilkårene reguleres og fortolkes i henhold til lovene i Luxembourg, uten henvisning til konflikt eller valg av lovmessige prinsipper. Du samtykker i at den eksklusive jurisdiksjonen og rettsstedet for alle rettssaker i forbindelse med et nettsted og/eller disse bruksvilkårene skal skje gjennom domstolene i hovedstaden Luxembourg.

Selv om våre nettsteder er tilgjengelig globalt, kan det hende at innholdet som diskuteres eller som det henvises til på våre nettsteder, ikke er tilgjengelig for alle personer eller i alle geografiske områder.

I tillegg kan det hende at enkelte seksjoner på nettstedene er spesialutformet for et spesielt geografisk område («Lokale seksjoner»). Merk deg at lokale seksjoner kan ha spesifikk, lokal lovgivning («lokal lovgivning») som vil råde over disse bruksvilkårene. Vi vil informere deg når lokal lovgivning er gjeldende, og hvis du går inn på og/eller bruker en lokal seksjon samtykker du også i å oppfylle den relevante, lokale lovgivningen.

Dessuten kan det hende at ikke alle personer kan delta, være berettiget til tilbud eller vinne premier i lotterier, konkurranser eller lignende kampanjer gjort tilgjengelig på nettstedene. Vi forbeholder oss retten til å begrense tilgjengeligheten til våre nettsteder og/eller levering av tjenester til personer, geografiske områder eller jurisdiksjoner når som helst etter eget skjønn. Du har alt ansvar for oppfyllelse av gjeldende, lokal lovgivning.

13. Delvis (partiell) ugyldighet. I tilfelle et vilkår eller en bestemmelse i disse bruksvilkårene skulle være ugyldig, ulovlig, ugjennomførbar(t) eller ufullstendig i henhold til lov eller grunnleggende rettsprinsipper, vil ikke dette påvirke gyldigheten av de resterende vilkårene/bestemmelsene.

14. Bortfallsgrunn; Rettsmidler. Hvis vi helt eller delvis unnlater å utøve våre rettigheter fullt ut hvis du skulle misligholde disse bruksvilkårene, skal ikke dette forhindre senere utøvelse av slike rettigheter eller anses som en bortfallsgrunn fra vår side hvis du misligholder det samme eller et annet vilkår i disse bruksvilkårene. Dine rettigheter og rettsmidler under disse bruksvilkårene skal være kumulative, og utøvelsen av slike rettigheter eller rettsmidler skal ikke begrense vår rett til å utøve andre rettigheter eller rettsmidler.

15. Kontaktinformasjon. Ved spørsmål eller kommentarer til nettstedene eller disse bruksvilkårene, eller hvis du vil rapportere om innhold du anser for å ikke være iht. gjeldende regelverk, kan du ta kontakt med oss her:

Ferrero International S.A. Att: Consumer Relations – Nutella Findel Business Center, Complexe B Rue de Trèves, L-2632 Findel Luxembourg +352 349711

 

© 2015 Ferrero Group. Med enerett.

Del med andre hvis du liker det på