Our Sustainability Vision | Nutella

Vårt bærekraftengasjement

Vår visjon

For Nutella® er det et alvorlig og varig løfte å velge utelukkende kvalitetsingredienser i tråd med våre bærekraftforpliktelser. Les mer

Let's talk about sustainability | Nutella

La oss snakke om bærekraft

Vi arbeider løpende med å forbedre ansvarlig anskaffelse av våre råvarer i vår forsyningskjede, forbedre leveforholdene til bøndene og deres samfunn og fremme bærekraftig praksis for å beskytte naturressursene. Vi samarbeider med partnere, ikke-statlige organisasjoner og andre institusjoner om å holde denne oppgaven i live dage for dag, og vi velger kvalitetsingredienser med omhu i tråd med vår bærekraftforpliktelse, både når det gjelder samfunn og miljø.

Omsorg for menneskene og planeten

Nutella®s kvalitetsingredienser er resultatet av de daglige anstrengelsene til hver eneste person i forsyningskjeden. Hos Ferrero er ikke forbrukerfokus bare en abstrakt verdi, det er noe vi bruker hver dag, basert på en ansvarsfølelse som strekker seg ut over kommersielle mål. Dette ansvaret er konkretisert ved kvaliteten og friskheten til våre produkter, næringsmiddeltrygghet og transparent kommunikasjon, i tillegg til løpende innovasjon. Et grunnleggende prinsipp for Ferrero er å anerkjenne menneskers bidrag og ivareta menneskelig verdighet. I tillegg ligger respekt for menneskeretter og ansattes velferd godt rotfestet i kjerneverdiene og prinsippene for vår familiebedrift. De er grunnleggende for bærekraften til vår egen forretningsdrift og skaper verdi i i samfunnene der vi driver virksomhet.

Caring about Plants | Nutella

Vi etterstreber også å ta vare på miljøet ved å minimere vårt fotavtrykk mest mulig. Dette gjør vi for eksempel gjennom rammeverket F-ACTS - Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability. Som lett i dette lanserte Ferrero FFV-programmer - Ferrero Farming Values - for å bistå lokalbefolkningen med å håndtere landbruksmessige, sosiale, miljømessige og økonomiske problemer knyttet til dyrkingen av våre viktigste råvarer. Disse programmene kombinerer utviklingen av spesifikke prosjekter og partnerskap, innføringen av standarder og sertifiseringer samt institusjonelle og kollektive avtaler. For å få vite mer om vårt samfunnsansvar, les Ferreros seneste baerekraft-rapport her.

Bærekraftig ernæring:
Med global topp-prioritet

Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) ser på betydningen av bærekraftig ernæring som en løsning på menneskehetens behov i 2050

Sustainable Nutrition: a global top priority

Innen 2050 forventes verdens befolkning å bestå av rundt 10 milliarder mennesker, og matproduksjon og -forbruk presser kloden og dens systemer til bristepunktet. For å sikre nok trygg mat til alle, samt bærekraftig utviklede produkter, er det behov for nye tilnærminger som vil optimere helse- og ernæringsresultatet, samtidig som det tas hensyn til de avgjørende økosystemene verden er avhengig av. Til dette har Nutella opprettet og fortsetter å støtte Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB), en gruppe anerkjente internasjonale eksperter som ble samlet for å undersøke og dele, på uavhengig basis, betydningen av en bærekraftig ernæringstilnærming som en løsning på menneskehetens behov i 2050.

Dette konseptet ser på muligheten til å sørge for tilstrekkelig energi og livsviktig ernæring for å opprettholde en befolknings gode helse, samtidig som man begrenser forbruket av natur- og samfunnsressurser. Styret er satt sammen av de beste internasjonale vitenskapelige eksperter innenfor ulike - og utfyllende - disipliner (som miljøvitenskap, ernæring, helse, matomgivelsesforskning samt epidemiologi og matvarebårne sykdommer) for å utvikle et uavhengig, holistisk og vitenskapelig velbegrunnet synspunkt. Alle medlemmene kan foreslå et ønsket forskningstema, samt eventuell(e) partner(e) de trenger som hjelp i arbeidet. Det internasjonale forskningsrådet vil, gjennom forskning, undersøke virksomme, bærekraftige ernæringsmuligheter og -løsninger for denne globale utfordringen som tar for seg fremtiden til kloden vår. Se mer om prosjektet her: sustainablenutrition-sb.com

 

Vårt engasjement ingrediens for ingrediens

Del med andre hvis du liker det på