Our Sustainability Vision | Nutella

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen

Visiomme

Nutella® valitsee tuotteisiinsa vain laadukkaita ainesosia, jotka tuotetaan kestävästi kaikkia sitoumuksiamme vastuulliseen tuotantoon kunnioittaen. Lue lisää

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen

Palmuöljy
Palmuöljy
Kaakao
Kaakao
Hasselpähkinät
Hasselpähkinät
Sokeri
Sokeri
Let's talk about sustainability | Nutella

Puheenaiheena kestävyys

Teemme jatkuvasti työtä hankkiaksemme käyttämämme raaka-aineet aina vain vastuullisemmin koko toimitusketjussamme, parantaaksemme viljelijöiden ja heidän yhteisöidensä elinolosuhteita ja löytääksemme kestäviä käytäntöjä luonnonvarojen suojelemiseksi. Teemme yhteistyötä kumppaniemme, kansalaisjärjestöiden ja muiden järjestöjen kanssa elääksemme missiomme todeksi joka päivä. Kunnioitamme sitoumustamme niin sosiaalisesti kuin ekologisesti kestävään kehitykseen ja valitsemme käyttämämme ainesosat huolellisesti, mikä takaa niiden laadun.

Välitämme ihmisistä ja maapallostamme

Nutellan® laadukkaat ainesosat ovat jokaisen toimitusketjun jäsenen päivittäisten ponnistelujen tulosta. Ferrerolla asiakaskeskeisyys ei ole vain abstrakti arvo vaan elämme sen todeksi joka päivä. Tunnemme vastuuta asiakkaistamme, eivätkä toimintaamme sanele pelkät kaupalliset tavoitteet. Vastuuntuntomme näkyy niin tuotteidemme laadussa ja tuoreudessa, elintarviketurvallisuudessa, vastuullisessa ja läpinäkyvässä viestinnässä kuin jatkuvassa innovoinnissa. Ferrerolle keskeisiä periaatteita on tunnustuksen antaminen muiden ihmisten työpanokselle ja ihmisarvon puolustaminen.  Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ovat juurtuneet syvälle perheyrityksemme ydinarvoihin. Ne ovat kulmakiviä, kun rakennamme kestävää liiketoimintaa ja luomme arvoa yhteisöille, joiden keskuudessa toimimme.

Caring about Plants | Nutella

"Tavoitteemme on myös pienentää ympäristöjalanjälkeämme mahdollisimman paljon ja suojella ympäristöämme. Osana ponnistelujamme olemme käynnistäneet F-ACTS-ohjelman (Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability). Sen puitteissa olemme lanseeranneet FFV-ohjelmat (Ferrero Farming Value) tukeaksemme paikallisia ihmisiä tärkeimpien raaka-aineidensa viljelyssä ja auttaakseen heitä ratkaisemaan niin maanviljelyyn, ympäristöön, talouteen kuin sosiaalisiin oloihin liittyvät ongelmat. Näissä ohjelmissa yhdistyy niin erityishankkeiden ja kumppanuuksien kehittäminen, standardien ja sertifikaattien käyttöönotto kuin institutionaaliset ja yhteiset sitoumukset. Tustustu lähemmin Ferreron tapaan toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja lue uusin kestavyys-raporttimme tästä.

Kestävä ravitsemus:
ykkösprioriteetti maailmanlaajuisesti

The Sustainable Nutrition Scientific Board (SNSB) tutkii kestävän ravitsemuksen tärkeyttä ratkaisuna ihmiskunnan tulevaisuuden tarpeisiin katse vuodessa 2050.

Sustainable Nutrition: a global top priority

Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestömäärän odotetaan kasvavan 10 miljardiin. Ruoan tuotanto ja sen kuluttaminen vie maapallomme ja sen ekosysteemin äärirajoille. Voidaksemme taata kaikille riittävästi terveellistä ruokaa sekä kestävästi tuotettuja elintarvikkeita tarvitaan uusia ratkaisuja. Niiden tulee sekä edistää terveyttä että hyvää ravitsemusta, mutta myös varjella maapallon tärkeitä ekosysteemejä, joista koko maailma on riippuvainen. Tämän vuoksi Nutella jatkaa Sustainable Nutrition Scientific Board -komitean työn tukemista. SNSB koostuu arvostetuista kansainvälisistä asiantuntijoista, jotka ovat kokoontuneet yhteen tekemään riippumatonta tutkimusta ja jakamaan tietoa kestävän ravitsemuksen tärkeydestä ratkaisuna koko ihmiskunnan vuoden 2050 tarpeisiin.

Komitea tutkii, miten voimme tuottaa riittävästi energiaa ja välttämättömiä ravintoaineita, jotta ihmiskunta pysyy terveenä, mutta samalla rajoittaa luonnonvarojen ja yhteiskunnan resurssien käyttöä. Komiteaan kuuluu kansainvälisiä huipputiedemiehiä eri aloilta, jotka täydentävät toisiaan (esim. ympäristötieteet, ravitsemus, terveys, ruokaympäristön tutkimus, epidemiologia, ruokaperäiset sairaudet). Tavoitteena on kehittää itsenäinen, holistinen ja tieteellisesti kestävä näkemys. Jokainen komitean jäsen voi ehdottaa niin tutkimusaihetta kuin kumppania, jota heistä tarvitaan työn tukemiseen. Kansainvälinen tieteellinen komitea tutkii hyödynnettävissä olevia ja kestäviä ravintoinnovaatioita ja -ratkaisuja tähän globaaliin haasteeseen, josta koko maailman tulevaisuus riippuu. Lue lisää projektista täältä: sustainablenutrition-sb.com

Sitoumuksemme ainesosittain

Jos tykkäät, jaa somessa