Certified Cocoaground Tree | Nutella

KAAKAOMME

Nutellassa käytetty kaakao hankitaan Rainforest Alliancen sertifioimilta tiloilta

Kaakaonviljelijät kohtaavat monenlaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia ja juuri sen vuoksi Ferrero sitoutui vuonna 2011 hankkimaan kaikki käyttämänsä kaakaopavut sertifioituina vuoteen 2020 mennessä. Näin yrityksemme voi parantaa viljelijöiden elinoloja ja edistää kestävien käytäntöjen käyttöönottoa. Hankkimalla kaakaon Rainforest Alliancen sertifioimilta tiloilta tuemme viljelijöitä ja heidän perheitään elannon hankkimisessa, turvaamme luonnonvarojen säilymisen ja suojelemme luonnon monimuotoisuutta (katso lisää: www.ra.org). Sertifioitujen tilojen tulee noudattaa tiukkoja määräyksiä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden takaamiseksi.  Sertifiointi ja jäljitettävyys ovat lähtökohtia kaikessa Ferreron tekemässä työssä kestävän kehityksen puolesta. Teemme kuitenkin enemmän kuin sertifikaatit vaativat, koska haluamme vaikuttaa luonnon tilaan vieläkin enemmän.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Mistä se tulee?

Viljelijöiden tukeminen

Suurimman osan maailman kaakaosta tuottavat pientilalliset, ja suurin osa heistä asuu Norsunluurannikolla ja Ghanassa, josta me pääosin hankimme kaakaomme. Nämä kaksi maata yhdessä tuottavat yli 60 % maailman kaakaosta. Viljelijät joutuvat kohtaamaan niin talouteen, sosiaalisiin oloihin kuin ympäristöön liittyviä monimutkaisia ongelmia. Heiltä voi puuttua niin resursseja kuin tietoa hyvistä viljelykäytännöistä ja ilmastonmuutoksesta.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Olemme sitoutuneet tukemaan viljelijöitä kestävien viljelytapojen käyttöönotossa Ferrero Farming Values -kaakao-ohjelmamme kautta. Ohjelman avulla voimme lisätä tilojen tuottavuutta ja parantaa tulojen jakautumista. Viljelijät saavat paremman elannon ja koko yhteisö voi paremmin. Nopeuttaaksemme muutosta ryhdymme tukemaan viljelijöitä henkilökohtaisesti, mikä tapahtuu tilakohtaisten kehityssuunnitelmien pohjalta.

bitmap-copy-52x

Tieto voimaannuttaa

Ja me uskomme siihen vahvasti. Siksi koulutamme Farmer Field -kouluissamme viljelijöitä ja annamme heille tietoa hyvistä viljelymenetelmistä, sosiaalisista toimintatavoista ja ympäristönsuojelusta. Tuemme tiedon viemistä käytäntöön tarjoamalla viljelijöiden käyttöön taimia, lannoitteita ja rahoitusta, jotta satojen lisäksi myös heidän elämästään tulisi parempaa. Syyskuusta 2018 aina elokuuhun 2019 asti olemme kouluttaneet yli 90 000 viljelijää ja toimittaneet heille 1,6 miljoonaa kaakaontainta.

Viljelijät kertovat

Ennen tuotin 450 kiloa kaakaota vuodessa. Nyt kun olen ottanut käyttöön paremmat viljelymenetelmät, pystyn tuottamaan enemmän, sillä peltoni on hyvin hoidettu. Olen sillä tiedolla, mikä minulla on nyt, yli kaksinkertaistanut tuottamani sadon, ja ansaitsen tänä vuonna yli 300 000 CFA-frangia enemmän

bitmap-copy-72x

sanoo Momboye Célestin, yksi monista kaakaoviljelijöistä, jotka ovat osallistuneet Ferreron kumppanin ECOOKIMin järjestämään koulutukseen.

ECOOKIM on järjestö, joka edustaa 22 500 kaakaonviljelijää Norsunluurannikolla. Syyskuusta 2018 elokuuhun 2019 hankimme kaakaopapuja yhdeksältä ECOOKIMiin kuuluvalta osuuskunnalta ja yli 12 500 viljelijää sai koulutusta Farmer Field -kouluissamme. Näiden ponnisteluiden ansiosta viljelijät ovat saaneet merkittävästi suurempia satoja ja enemmän tuloja.

Lasten oikeuksien turvaaminen

Ferrero on sitoutunut lasten ihmisoikeuksien puolustamiseen. Kaakaon toimitusketjuun kuuluu lapsia. Heille sitoumuksemme merkitsee toimenpiteitä lapsityövoiman käytön vähentämiseksi, entistä useampien lasten pääsyä kouluun ja perustarpeiden kuten veden, hygienian ja hyvän ravitsemuksen täyttymistä. Kerromme viljelijöille lasten oikeuksista ja olemme ottaneet käyttöön CLMRS-ohjelmia, joiden avulla lapsityövoiman käyttö tunnistetaan ja siihen voidaan puuttua (Child Labour Monitoring and Remediation System).  Puuttuminen voi tarkoittaa lapsen ja hänen vanhempiensa henkilökohtaista tukemista tai laajempien, koko yhteisöä tukevien kehittämisohjelmien käynnistämistä. Ohjelmien tavoitteena voi olla lasten suojelu, koulutusinfrastruktuurin kehittäminen tai naisten aseman parantaminen

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Tuemme aktiivisesti myös oman toimitusketjumme ulkopuolisia aloitteita. Olemme esimerkiksi olleet vuodesta 2008 International Cocoa Initiativen jäsen. Se on useiden sidosryhmien muodostama foorumi, jonka tavoitteena on antaa lapsille parempi tulevaisuus ja edistää lapsityövoiman käytöstä luopumista. 

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Edistysaskeleita

Ferrero sitoutui vuonna 2011 hankkimaan kaikki käyttämänsä kaakaopavut sertifioituina vuoteen 2020 mennessä ja vuosien mittaan olemme aloittaneet moninaisempien toimenpiteiden toteuttamisen kuin sertifikaatit edellyttävät. Tämän lisäksi olemme myös tärkeän aloitteen Cocoa & Forests Initiative (2017) perustajajäseniä pyrkien estämään metsäkadon ja edistämään kestävää kaakaontuotantoa. Aloitetta koordinoi World Cocoa Foundation, jonka jäseniä olemme olleet vuodesta 2005.

Selventääksemme kantaamme ympäristön ja ihmiset huomioivan kaakaoteollisuuden tärkeydestä ja sitoutumisestamme tämän mahdollistamiseen kaakaon hankintaprosessissamme, olemme luoneet Cocoa Charter-osion. Tämä osio selventää pitkäaikaista sitoutumistamme ja toimintasuunnitelmaamme määritellen, kuinka toimimme saavuttaaksemme tavoitteemme.

nutella-cocoa2x

Tuemme vahvasti peltometsäviljelyä

Kannustamme kaakaonviljelijöitä viljelemään monimuotoisemmin ja istuttamaan kaakaopuiden lisäksi hedelmiä ja vihanneksia, sekä varjopuita nuorille kaakaopuille. Näin he saavat ruokaa perheelleen tai myytävää paikallisille toreille. Tällaisilla menetelmillä on myös merkittävä ympäristönsuojelullinen vaikutus, ja niiden avulla edistetään luonnon monimuotoisuutta.

Syyskuun 2018 ja elokuun 2019 välisenä aikana yli 15 000 kaakaoviljelmähehtaarilla on aloitettu peltometsäviljely Ferreron toimien ansiosta. Vuoteen 2022 mennessä aiomme toimittaa 4,8 miljoonaan puuta paikallisten viljelijöiden istutettavaksi osana tukemiamme peltometsäviljelyprojekteja.

bitmap-copy-6@2x

Tiesitkö?

Peltometsäviljely on dynaaminen ja ekologinen tapa hallita resursseja. Yhdistämällä puun kasvatus ruoan ja raaka-aineiden tuottamiseen voidaan monipuolistaa ja ylläpitää sellaista tuotantoa, joka tukee sosiaalista hyvinvointia ja taloutta ja on hyväksi ympäristölle. Peltometsäviljely on tärkeää pientiloille, koska ne voivat sen avulla lisätä ruoan tuotantoa, saada enemmän tuloja ja parantaa yhteisön terveyttä. Peltometsäviljelyn avulla voidaan myös ehkäistä ilmastonmuutosta.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Vahvistamme kestävyysohjelmaamme

Otamme askeleita eteenpäin ja jatkamme työtämme kestävän kaakaonviljelyn puolesta. Tavoitteenamme on saada aikaan kestävä muutos koko kaakaon arvoketjussa. Työmme nojaa kolmeen pilariin, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa ja tukevat toisiaan:

  1. Viljelijöiden ja yhteisöjen toimeentulon edistäminen
  2. Lasten oikeuksien puolustaminen 
  3. Luonnonvarojen turvaaminen

Yksi ohjelman tärkeitä kulmakiviä on kaakaon täysi jäljitettävyys aina sille tilalle asti, joka tuottaa Nutellassa® käytettävän kaakaon.

Jos tykkäät, jaa somessa