Certified Cocoaground Tree | Nutella

VORES KAKAO

Al kakao vi indkøber til Nutella®, kommer fra Rainforest Alliance Certified landbrug.

Kakaolandmændene oplever store økonomiske og sociale problemer, og derfor satte Ferrero i 2011 et mål om ansvarligt indkøb af 100 % certificerede kakaobønner efter 2020 for at hjælpe med at forbedre deres levevilkår og fremme bæredygtige rutiner. Ved at indkøbe kakao fra Rainforest Alliance certificerede landbrug hjælper vi med at forbedre levevilkårene for landmændene og deres familier og bevare naturlige ressourcer og biodiversitet. Certificerede landbrug skal følge strenge kriterier for at hjælpe med at sikre miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Certificering og sporbarhed er udgangspunktet for Ferreros bæredygtighedsstrategi, men vi ser også længere end certificering i vores indsats for at øge vores indvirkning på jorden.

 
Cocoa Beans Bowl | Nutella

Vi støtter landmændene

Størstedelen af verdens kakao produceres af små landmænd, hvoraf de fleste bor på Elfenbenskysten og Ghana, hvor vi primært køber vores kakao. Disse to lande udgør til sammen mere end 60 % af verdens kakaoproduktion. Disse landmænd kæmper med kompleksiteten i økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, såsom mangle på adgang til ressourcer, begrænset viden om god landbrugsmæssig praksis og klimaforandringer.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

 

Gennem implementering af Ferrero Farming Values Cocoa Programme arbejder vi målrettet på at understøtte dem i at implementere bæredygtige landbrugspraksisser, der sigter efter at øge kakaoproduktiviteten og indkomstdiversificeringen. Dette vil bidrage til at forbedre deres levevilkår for dem, deres familier og deres lokalsamfund. Vi bevæger os også i retning af en mere personligt tilpasset støtte til landmændene gennem individuelle landbrugsudviklingsplaner (Farm Development Plans) for at øge denne positive ændring.

 
bitmap-copy-52x

Viden giver frihed og styrke

Og vi arbejder målrettet med dette. Derfor tilbyder vi på vores Farmer Field Schools undervisning til landmændene i god landbrugsmæssig, social og miljømæssig praksis. Vi giver landmændene mulighed for at omsætte denne viden til handling ved at give dem adgang til frøplanter, gødning og adgang til finansiering for at forbedre ikke bare deres afgrøder, men også deres levevilkår. I 2021-22 trænede vi over 155 000 landmænd og uddelte 1,7 millioner kakaofrøplanter.

Landmændenes stemmer

Tidligere producerede jeg 450 kg kakao om året. Nu, efter at jeg er begyndt at arbejde med gode landbrugsmæssige metoder, og min mark bliver plejet godt, kan jeg producere mere. Med den viden, jeg har nu, har jeg mere end fordoblet min høst, hvilket giver mig over 300,000 CFA francs mere i år

bitmap-copy-72x

siger Momboye Célestin, der er en af de mange kakaolandmænd, som har deltaget i landbrugskurserne, der er organiseret af Ferreros partner ECOOKIM.

ECOOKIM er en fagforening, der repræsenterer over 37 000 kakaobønder i Cõte d'Ivoire. I 2021-22 hentede vi kakaobønner fra 10 af dets kooperativer, og over 15 000 landmænd blev uddannet i vores Farmer Field Schools. Takket være denne indsats har disse landmænd oplevet en betydlig stigning i kakaoudbyttet og indkomsten.

Beskyttelse af børns rettigheder

Ferrero arbejder målrettet på at fremme børns menneskerettigheder. For børnene i vores kakaoforsyningskæde betyder dette, at vi iværksætter tiltag til bekæmpelse af børnearbejde og forbedret adgang til uddannelse og basale behov som vand, sanitet og god ernæring. Vi uddanner landmændene i børns rettigheder, og vi implementerer systemer, der er designet til at identificere og eliminere sager om børnearbejde, også kaldet CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System). Eliminering kan variere fra individuel støtte til børn og forældre til bredere udviklingsprogrammer for lokalsamfund med fokus på børn, der sigter efter at implementere mekanismer til beskyttelse af børn, styrkelse af den uddannelsesmæssige infrastruktur og fremme af kvinders empowerment.

 
International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Vi støtter også aktivt initiativer, som har et bredere fokus end vores direkte forsyningskæde. For eksempel har vi siden 2008 været medlem af International Cocoa Initiative, der er en platform med flere interessenter, som sigter efter at skabe en bedre fremtid for børn og fremme elimineringen af børnearbejde.

 
Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Fremadrettet

Ferrero er fuldt ud forpligtet til at sikre, at vores kakao ikke kommer fra beskyttede områder og ikke bidrager til skovrydning.

Som et af de stiftende medlemmer af Cocoa & Forests Initiative (CFI) er vi forpligtet til at samarbejde med andre førende globale kakao- og chokoladevirksomheder og regeringerne i Cõte d'Ivoire og Ghana for at stoppe skovrydning og skovforringelse på tværs af den globale kakao-forsyningskæde.

Du kan læse om vores CFI-handlingsplan her og om vores CDI-fremskridtsrapport her.

For at udtrykke vores ambition om at kakaoindustri, er god for mennesker og natur, og vores dedikation til at gøre denne ambition til virkelighed gennem ansvarlige kakaoindkøb, skabte vi vores kakao dokument. Dokumentet skitserer vores langsigtede forpligtelser, og vores handlingsplan beskriver, hvordan vi vil arbejde hen imod at nå dem.

nutella-cocoa2x

Vores kontinuerligt stigende støtte til skovlandbrug

Vi opfordrer kakaolandmændene til at diversificere deres landbrug ved at kombinere kakaotræer med frugt-, grøntsags- og tømmertræ for at skabe skygge til de unge kakaotræer, fødevarer til husholdningernes forbrug og til at sælge på det lokale marked. Denne type systemer giver et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet og biodiversiteten.

Som en del af vores forpligtelse til kakao- og skovinitiativet, bidrog Ferrero mellem 2018 og 2022 i Cõte d'Ivoire og Ghana til udviklingen af 143 000 ha kakao-agroskovbrug efter at have distribueret 5,4 millioner ikke-kakaotræer til lokale landmænd til støtte for agrokovbrugsprojekter.

bitmap-copy-6@2x

Vidste du?

Skovlandbrug er et dynamisk og økologisk ressourcestyringssystem som gennem integration af træer i landbrug diversificerer og understøtter produktion, der fører til øgede sociale, økonomiske og miljømæssige fordele. Skovlandbrug er vigtigt for små landmænd, fordi det giver dem mulighed for at forbedre deres fødevareforsyning, indkomst og sundhed. Skovlandbrug er også med til at bekæmpe klimaforandringer.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Styrkelse af vores bæredygtighedsprogram

Fremadrettet vil vi fortsætte med at styrke vores bæredygtighedsprogram for kakao med en positiv og varig indvirkning på kakaoværdikæden. Vi vil gøre dette via tre søjler, som er tæt forbundet og styrker hinanden:

1. Forbedre levevilkårene for landmænd og lokalsamfund

2. Beskytte børns rettigheder

3. Beskytte den naturlige kapital

En vigtig hjørnesten i programmet er at have fuld sporbarhed tilbage til landmændene, der leverer kakaoen, som vi bruger i Nutella®.

Hvis du gerne vil dele det på