Our Sustainability Vision | Nutella

Vores engagement i bæredygtighed

Vores vision

Hos Nutella® udvælger vi kun kvalitetsingredienser, som respekterer vores engagement i bæredygtighed, og det er et alvorligt og kontinuerligt løfte. Læs mere

 
Let's talk about sustainability | Nutella

Lad os tale lidt om bæredygtighed

Vi stræber hele tiden efter at optimere ansvarlige indkøbsprocesser for vores råvarer i hele vores forsyningskæde, forbedre levevilkårene hos landmændene og deres lokalsamfund og fremme bæredygtig praksis for at beskytte naturens ressourcer. Vi samarbejder med partnere, NGO'er og andre institutioner om at føre denne mission ud i livet hver eneste dag, og vi udvælger omhyggeligt kvalitetsingredienser på linje med vores engagement i bæredygtighed, både socialt og miljømæssigt.

 

Vi går op i mennesker og miljøet

Nutella®'s kvalitetsingredienser er resultatet af en daglig indsats fra hver eneste person i hele forsyningskæden. Hos Ferrero er forbrugerfokus ikke bare en abstrakt værdi. Det er noget, vi omsætter til praksis hver eneste dag, baseret på en ansvarsfølelse, der går længere end kommercielle mål. Dette ansvarlig gøres håndgribeligt gennem kvaliteten og friskheden i vores produkter, fødevaresikkerhed og ansvarlig og transparent kommunikation samt løbende innovation. Et grundlæggende princip for Ferrero er at anerkende menneskelige bidrag og beskytte menneskelig værdighed. Derudover er respekten for menneskerettighederne og fremme af medarbejdernes velvære dybt rodfæstet i kerneværdierne og -principperne i vores familievirksomhed. De er fundamentale for bæredygtigheden i vores egen virksomhedsdrift og skaber værdi i de lokalsamfund, hvor vi opererer.

 
Caring about Plants | Nutella

Vi stræber også efter at bevare miljøet ved at minimere vores fodaftryk så meget som muligt. Vi gør fx dette gennem F-ACTS-rammen (Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability). Som et led i denne ramme lancerede Ferrero FFV (Ferrero Farming Values), der er programmer, som understøtter lokale kræfter i at håndtere landbrugsmæssige, sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer relateret til dyrkningen af vores primære råvarer. Disse programmer kombinerer udviklingen af specifikke projekter og partnerskaber, implementeringen af standarder og certificeringer samt institutionelle og kollektive engagementer. Hvis du vil vide mere om vores engagement i socialt ansvar, kan du læse Ferreros seneste baeredygtighed-rapport her.

Bæredygtig ernæring:
En global topprioritet

SNSB (The Sustainable Nutrition Scientific Board) undersøger vigtigheden af bæredygtig næring som en løsning for menneskehedens behov i 2050.

Sustainable Nutrition: a global top priority

I 2050 forventes menneskeheden at udgøre 10 milliarder mennesker, og produktionen og forbruget af mad presser planeten og dens systemer til grænsen. For at sikre tilstrækkelig tryg og sikker mad til alle samt bæredygtigt udviklede produkter er der behov for nye tilgange, der vil optimere sundheden og de ernæringsmæssige resultater, samtidig med at vi respekterer de centrale økosystemer, som verden er afhængig af. Til dette formål har Nutella etableret og fortsætter med at støtte SNSB (The Sustainable Nutrition Scientific Board), som er en gruppe anerkendte, internationale eksperter, der er samlet for uafhængigt at undersøge og dele vigtigheden af en bæredygtig ernæringstilstand som en løsning på menneskets behov i 2050.

Read more about SNSB

Dette koncept undersøger evnen til at levere tilstrækkelig energi og vigtig ernæring, der skal bruges til at opretholde befolkningens sundhed, og samtidig begrænse forbruget af naturlige og samfundsmæssige ressourcer.
Sammenslutningen består af førende internationale, videnskabelige eksperter fra forskellige fag, der supplerer hinanden (såsom miljøvidenskab, ernæring, sundhed, fødevaremiljøforskning samt epidemiologi og fødevarebårne sygdomme), med fokus på at udvikle et uafhængigt, holistisk og videnskabeligt synspunkt Alle sammenslutningens medlemmer kan foreslå et ønsket forskningsemne samt yderligere partnere til understøttelse af arbejdet.
Det internationale videnskabelige sammenslutning vil gennem forskning undersøge handlingsbare, bæredygtige ernæringsindsigter og -løsninger til denne globale udfordring, der har fokus på vores verdens fremtid Læs mere om projektet her: sustainablenutrition-sb.com

Vores engagement opdelt efter ingredienser

Hvis du gerne vil dele det på