Certified Cocoaground Tree | Nutella

VÅR KAKAO

All kakao vi anvender til Nutella kommer fra Rainforest Alliance sertifiserte gårder.

Kakaobønder opplever store økonomiske og sosiale problemer, og det er derfor Ferrero i 2011 forpliktet seg til å bruke 100 % sertifiserte kakaobønner innen utgangen av 2020 for å hjelpe dem å forbedre sine leveforhold og fremme bærekraftig praksis. Ved å hente kakao fra Rainforest Alliance sertifiserte gårder, bidrar vi til å øke inntektene til bønder og deres familier og verne om naturressurser og biologisk mangfold (les mer: www.ra.org). Sertifiserte gårder må oppfylle strenge kriterier for å bidra til å sikre miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Sertifisering og sporbarhet er utgangspunktet for Ferreros bærekrafttilnærming, men vi går også lenger enn til sertifisering for å øke vår positive innflytelse.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Hvor kommer det fra?
Klikk for å reise

Støtte til bønder

Størsteparten av verdens kakao produseres av småbrukere, og de fleste av dem bor i Elfenbenskysten og Ghana, der vi hovedsakelig henter vår kakao. Disse to landene står til sammen for mer enn 60 % av verdens kakaoproduksjon. Disse bøndene står overfor komplekse økonomiske, sosiale og miljømessige problemer, som manglende tilgang til ressurser, begrenset kunnskap om god landbrukspraksis og klimaendringer.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Gjennom innføringen av Ferrero Farming Values Cocoa-programmet har vi forpliktet oss til å bistå dem med tilpasningen til bærekraftig landbrukspraksis som tar sikte på økt kakaoproduktivitet og inntektsdiversifisering. Dette vil i sin tur bidra til å øke deres og deres samfunns inntekter. Vi beveger oss også mot en mer direkte støtte til bønder gjennom individuelle Gårdsutviklingsplaner for å bidra til økt positiv forandring.

Vern om barns rettigheter

Ferrero har forpliktet seg til å fremme barns menneskerettigheter. For barna i vår kakaoforsyningskjede betyr dette å treffe tiltak for å ta tak i barnearbeid og forbedre tilgangen til skolegang og grunnleggende behov som vann, sanitære forhold og god ernæring. Vi bevisstgjør bøndene om barns rettigheter, og vi implementerer systemer som skal identifisere og løse problemer med barnearbeid, det såkalte CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System). Tiltakene kan variere fra individualisert støtte til barn og foreldre til mer bredt anlagte samfunnsutviklingsprogrammer som skal implementere mekanismer for å beskytte barn, styrke utdanningsinfrastrukturen og fremme kvinners rettigheter.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Vi støtter også aktivt tiltak som strekker seg lengre enn til vår direkte forsyningskjede. Siden 2008, for eksempel, har vi vært medlem av International Cocoa Initiative, et samarbeid mellom mange deltakere som skal sikre en bedre fremtid for barn og bidra til å avskaffe barnearbeid. 

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Utviklingen videre

Ferrero satte seg mål i 2011 om å kun benytte 100 % sertifiserte kakaobønner innen 2020, og i årenes løp har man også begynt å iverksette ulike tiltak som går lenger enn sertifiseringen. I tillegg har vi vært med på å igangsett et viktige kollektive tiltak: 
Cocoa & Forests Initiative (2017) som har til formål å få slutt på avskoging og fremme bærekraftig kakaoproduksjon. Dette initiativet er koordinert av World Cocoa Foundation, hvor vi har vært medlem siden 2005.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Fremover vil vi fortsette arbeidet med å styrke vårt bærekraftprogram for kakao med en positiv og varig innvirkning på verdikjeden for kakao. Dette gjør vi på tre søyler som henger tett sammen og forsterker hverandre:

1. Øke inntektene til bønder og deres samfunn
2. Verne om barns rettigheter
3. Sikre naturkapitalen

En viktig del av programmet  er å ha fullstendig sporbarhet tilbake til bøndene som leverer kakaoen som brukes i Nutella®.

Del med andre hvis du liker det på