Certified Cocoaground Tree | Nutella

VÅR KAKAO

All kakao vi anvender til Nutella kommer fra Rainforest Alliance sertifiserte gårder.

Kakaobønder opplever store økonomiske og sosiale problemer, og det er derfor Ferrero i 2011 forpliktet seg til å bruke 100 % sertifiserte kakaobønner innen utgangen av 2020 for å hjelpe dem å forbedre sine leveforhold og fremme bærekraftig praksis. Ved å hente kakao fra Rainforest Alliance sertifiserte gårder, bidrar vi til å øke inntektene til bønder og deres familier og verne om naturressurser og biologisk mangfold (les mer: www.ra.org). Sertifiserte gårder må oppfylle strenge kriterier for å bidra til å sikre miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Sertifisering og sporbarhet er utgangspunktet for Ferreros bærekrafttilnærming, men vi går også lenger enn til sertifisering for å øke vår positive innflytelse.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Støtte til bønder

Størsteparten av verdens kakao produseres av småbrukere, og de fleste av dem bor i Elfenbenskysten og Ghana, der vi hovedsakelig henter vår kakao. Disse to landene står til sammen for mer enn 60 % av verdens kakaoproduksjon. Disse bøndene står overfor komplekse økonomiske, sosiale og miljømessige problemer, som manglende tilgang til ressurser, begrenset kunnskap om god landbrukspraksis og klimaendringer.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Gjennom innføringen av Ferrero Farming Values Cocoa-programmet har vi forpliktet oss til å bistå dem med tilpasningen til bærekraftig landbrukspraksis som tar sikte på økt kakaoproduktivitet og inntektsdiversifisering. Dette vil i sin tur bidra til å øke deres og deres samfunns inntekter. Vi beveger oss også mot en mer direkte støtte til bønder gjennom individuelle Gårdsutviklingsplaner for å bidra til økt positiv forandring.

bitmap-copy-52x

Kunnskap gir makt

Og vi har stor tro på det. Derfor gir våre Farmer Field Schools bønder opplæring i god landbruks-, samfunns- og miljøpraksis. Vi gjør det mulig for bøndene å bruke denne kunnskapen ved å gi tilgang til frøplanter, gjødsel og finansiering for å bedre ikke bare avlingene, men også livene deres. I 2021-22 trente vi over 155 000 bønder og delte ut 1,7 millioner kakaofrøplanter.

Uttalelser fra bøndene

Tidligere produserte jeg 450 kilo kakao per år. Nå, etter at jeg begynte å bruke god landbrukspraksis og steller åkrene mine ordentlig, høster jeg mer. Med den kunnskapen jeg har nå, har jeg mer enn doblet innhøstingen, og det gir meg over 300 000 CFA franc mer i år,

bitmap-copy-72x

sier Momboye Célestin, én av mange kakaobønder som har deltatt i opplæringsopplegg organisert av Ferreros partner ECOOKIM.

ECOOKIM er en fagforening som representerer over 37 000 kakaobønder i Elfenbenskysten. I 2021-22 hentet vi kakaobønner fra 10 av kooperativene deres, og over 15 000 bønder ble opplært i Farmer Field Schools. Takket være denne innsatsen har disse bøndene sett en betydelig økning i kakaoavling og inntekt.

Vern om barns rettigheter

Ferrero har forpliktet seg til å fremme barns menneskerettigheter. For barna i vår kakaoforsyningskjede betyr dette å treffe tiltak for å ta tak i barnearbeid og forbedre tilgangen til skolegang og grunnleggende behov som vann, sanitære forhold og god ernæring. Vi bevisstgjør bøndene om barns rettigheter, og vi implementerer systemer som skal identifisere og løse problemer med barnearbeid, det såkalte CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System). Tiltakene kan variere fra individualisert støtte til barn og foreldre til mer bredt anlagte samfunnsutviklingsprogrammer som skal implementere mekanismer for å beskytte barn, styrke utdanningsinfrastrukturen og fremme kvinners rettigheter.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Vi støtter også aktivt tiltak som strekker seg lengre enn til vår direkte forsyningskjede. Siden 2008, for eksempel, har vi vært medlem av International Cocoa Initiative, et samarbeid mellom mange deltakere som skal sikre en bedre fremtid for barn og bidra til å avskaffe barnearbeid. 

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Utviklingen videre

Ferrero er fullt forpliktet til å sikre at kakaoen vår ikke kommer fra beskyttede områder og ikke bidrar til avskoging.

Som et av grunnleggerne av Cocoa & Forests Initiative (CFI), er vi forpliktet til å samarbeide med andre ledende globale kakao- og sjokoladeselskaper og regjeringene i Elfenbenskysten og Ghana for å få slutt på avskoging og skogforringelse over hele den globale forsyningskjeden for kakao.

Du kan lese om vår CFI-handlingsplan her og om CFI-fremdriftsrapport vår her

For å uttrykke vår ambisjon om en kakaoindustri som er bra for mennesker og natur, og vårt engasjement for å gjøre denne ambisjonen til virkelighet gjennom ansvarlig innkjøp av kakao, opprettet vi vårt kakaocharter. Charteret tydeliggjør våre langsiktige forpliktelser og handlingsplan som viser hvordan vi vil arbeide for å oppnå dem.

nutella-cocoa2x

Vår stadig større støtte til skogslandbruk

Vi oppmuntrer kakaobønder til å diversifisere sin gårder gjennom ved å blande kakaotrær med frukt, grønnsaker og tømmerskog for å gi skygge til unge kakaotrær, matvarer til eget bruk eller til salg på de lokale markedene. Slike systemer utgjør et signifikant bidrag til miljøvern og biologisk mangfold.

Som en del av vår forpliktelse til kakao- og skoginitiativet, mellom 2018 og 2022 i Elfenbenskysten og Ghana, bidro Ferrero til utviklingen av 143 000 ha kakao-agroskogbruk etter å ha distribuert 5,4 millioner ikke-kakaotrær til lokale bønder for å støtte agroskogbruksprosjekter .

bitmap-copy-6@2x

Visste du dette?

Skogslandbruk er et dynamisk og økologisk ressursstyringssystem som, ved å integrere trær på gårder, differensierer og støtter produksjon som fører til økte sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler. Skogslandbruk er avgjørende for småbrukere fordi det kan hjelpe dem å forbedre deres matforsyning, inntekter og helse. Skogslandbruk bidrar også til å bekjempe klimaendringer.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Styrking av vårt bærekraftprogram

Fremover vil vi fortsette arbeidet med å styrke vårt bærekraftprogram for kakao med en positiv og varig innvirkning på verdikjeden for kakao. Dette gjør vi på tre søyler som henger tett sammen og forsterker hverandre:

1. Øke inntektene til bønder og deres samfunn
2. Verne om barns rettigheter
3. Sikre naturkapitalen

En viktig del av programmet  er å ha fullstendig sporbarhet tilbake til bøndene som leverer kakaoen som brukes i Nutella®.

Del med andre hvis du liker det på