Certified Cocoaground Tree | Nutella

VÅR KAKAO

All kakao som vi använder till Nutella kommer från Rainforest Alliance certifierade jordbruk.

De som odlar kakao står inför flera ekonomiska och sociala problem. Därför gjorde Ferrero år 2011 ett åtagande att till 100 % köpa in certifierade kakaobönor senast år 2020, för att hjälpa till att förbättra odlarnas levnadsvillkor och bidra till hållbara arbetsmetoder. Genom att använda kakao från gårdar som är Rainforest Alliance™ certifierade hjälper vi till att förbättra levnadsvillkoren för odlare och deras familjer samt att bevara naturresurser och biologisk mångfald (läs mer: www.ra.org).  Certifierade gårdar måste följa strikta regler för att säkerställa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Certifiering och spårbarhet är bara början av Ferreros hållbarhetsstrategi, men vi går dessutom mycket längre än certifiering för att öka vårt positiva inflytande.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Var kommer den från?
Klicka här för att resa

Stöd åt odlare

Den stora majoriteten av världens kakao produceras av småskaliga odlare, de flesta i Elfenbenskusten och Ghana, där vi i huvudsak köper in vår kakao. Dessa två länder står tillsammans för mer än 60 % av världens kakaotillverkning. Dessa odlare ställs inför komplexa problem som rör ekonomi, sociala frågor och miljö, till exempel tillgång till resurser, begränsade kunskaper om bra jordbruksmetoder samt klimatförändringar.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Genom att implementera programmet Ferrero Farming Values Cocoa har vi åtagit oss att stötta odlare i deras arbete att införa hållbara odlingsmetoder med målet att öka produktiviteten av kakao och att sprida ut inkomsterna. Detta kommer i sin tur att bidra till en förbättring av deras levnadsvillkor och villkoren för deras samhällen. Vi rör oss också mot ett mer anpassat stöd för odlare, med hjälp av individuella utvecklingsplaner för odlingar som ska öka de positiva förändringarna.

Skydda barns rättigheter

För Ferrero är det mycket viktigt att arbeta för barns mänskliga rättigheter. För barnen i leveranskedjan för vår kakao innebär detta att vi arbetar för att gripa oss an barnarbete och för att förbättra tillgången till utbildning och grundläggande behov som vatten, hygien och tillgången till bra mat. Vi gör odlare medvetna om barns rättigheter och vi implementerar system som är utvecklade för att identifiera och avhjälpa fall av barnarbete (CLMRS eller Child Labour Monitoring and Remediation System). Dessa åtgärder kan variera, från anpassat stöd till barn och föräldrar till bredare utvecklingsprogram med fokus på barn för det lokala samhället med syfte att implementera mekanismer som skyddar barn, stärker infrastrukturen för utbildning och verkar för ökat självbestämmande för kvinnor.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Vi ger även aktivt stöd till initiativ som har ett bredare fokus än vår direkta leveranskedja. Vi är till exempel sedan 2008 medlemmar i International Cocoa Initiative, en plattform med flera aktörer vars mål är att ge barn en bättre framtid och att arbeta för avskaffande av barnarbete.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Going forward

Ferrero gjorde ett starkt åtagande år 2011 att till 100 % köpa in certifierade kakaobönor senast år 2020 och vi har under åren även börjat implementera olika åtgärder utöver certifiering. Dessutom är vi grundande medlemmar i ett viktigt gemensamt samarbete: 
Cocoa & Forests Initiative (2017) vars syfte är att få slut på avskogning och att främja hållbar kakaoproduktion. 
Detta initiativ koordineras av World Cocoa Foundation där vi har varit medlemmar sedan 2005.
 

Cocoa Farming Plants | Nutella

I framtiden fortsätter vi att arbeta för att stärka vårt program för hållbar kakao med en positiv och varaktig effekt på värdekedjan för kakao. Detta gör vi i form av tre pelare som har en nära koppling och som stärker varandra:v

1. Förbättra livsvillkoren för odlare och deras samhällen

2. Skydda barns rättigheter

3. Säkra naturtillgångar

En viktig hörnsten i programmet är full spårbarhet hela vägen tillbaka till de odlare som levererar den kakao som används i Nutella®

Om du tycker om det, dela det