Certified Cocoaground Tree | Nutella

VÅR KAKAO

All kakao som vi använder till Nutella kommer från Rainforest Alliance certifierade jordbruk.

De som odlar kakao står inför flera ekonomiska och sociala problem. Därför gjorde Ferrero år 2011 ett åtagande att till 100 % köpa in certifierade kakaobönor senast år 2020, för att hjälpa till att förbättra odlarnas levnadsvillkor och bidra till hållbara arbetsmetoder. Genom att använda kakao från gårdar som är Rainforest Alliance™ certifierade hjälper vi till att förbättra levnadsvillkoren för odlare och deras familjer samt att bevara naturresurser och biologisk mångfald (läs mer: www.ra.org).  Certifierade gårdar måste följa strikta regler för att säkerställa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Certifiering och spårbarhet är bara början av Ferreros hållbarhetsstrategi, men vi går dessutom mycket längre än certifiering för att öka vårt positiva inflytande.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Stöd åt odlare

Den stora majoriteten av världens kakao produceras av småskaliga odlare, de flesta i Elfenbenskusten och Ghana, där vi i huvudsak köper in vår kakao. Dessa två länder står tillsammans för mer än 60% av världens kakaotillverkning. Dessa odlare ställs inför komplexa problem som rör ekonomi, sociala frågor och miljö, till exempel tillgång till resurser, begränsade kunskaper om bra jordbruksmetoder samt klimatförändringar.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Genom att implementera programmet Ferrero Farming Values Cocoa har vi åtagit oss att stötta odlare i deras arbete att införa hållbara odlingsmetoder med målet att öka produktiviteten av kakao och att sprida ut inkomsterna. Detta kommer i sin tur att bidra till en förbättring av deras levnadsvillkor och villkoren för deras samhällen. Vi rör oss också mot ett mer anpassat stöd för odlare, med hjälp av individuella utvecklingsplaner för odlingar som ska öka de positiva förändringarna.

bitmap-copy-52x

Kunskap skapar möjligheter

Det är något vi verkligen tror på. Därför tillhandahåller vi utbildning för odlare i bra metoder när det gäller odling, sociala frågor och miljöfrågor i våra Farmer Field-skolor. Vi gör det möjligt för odlare att omsätta denna kunskap i praktiken genom att ge dem tillgång till plantor, gödningsmedel och ekonomiskt stöd så att de inte bara kan förbättra sina skördar utan också sina liv. Mellan september 2018 och augusti 2019 utbildade vi över 90 000 odlare och delade ut 1,6 miljoner kakaoplantor.

Vad odlarna säger

Tidigare producerade jag 450 kg kakao per år. Sedan jag började använda bättre odlingsmetoder och mina fält är välskötta får jag större skördar. Med de kunskaper som jag har fått har jag kunnat mer än fördubbla min skörd, vilket gav mig över 300 000 CFA-franc mer i år.

bitmap-copy-72x

Berättar Momboye Célestin, en av många kakaoodlare som har deltagit i de utbildningar som Ferreros partner ECOOKIM organiserar för lantbrukare.

ECOOKIM är ett förbund som representerar 22 500 kakaoodlare i Elfenbenskusten. Mellan september 2018 och augusti 2019 köpte vi kakaobönor från nio av deras kooperativ. Över 12 500 odlare utbildades i våra Farmer Field-skolor. Tack vare dessa insatser har dessa odlare sett en markant ökning i kakaoskördar och inkomster.

Skydda barns rättigheter

För Ferrero är det mycket viktigt att arbeta för barns mänskliga rättigheter. För barnen i leveranskedjan för vår kakao innebär detta att vi arbetar för att gripa oss an barnarbete och för att förbättra tillgången till utbildning och grundläggande behov som vatten, hygien och tillgången till bra mat. Vi gör odlare medvetna om barns rättigheter och vi implementerar system som är utvecklade för att identifiera och avhjälpa fall av barnarbete (CLMRS eller Child Labour Monitoring and Remediation System). Dessa åtgärder kan variera, från anpassat stöd till barn och föräldrar till bredare utvecklingsprogram med fokus på barn för det lokala samhället med syfte att implementera mekanismer som skyddar barn, stärker infrastrukturen för utbildning och verkar för ökat självbestämmande för kvinnor.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Vi ger även aktivt stöd till initiativ som har ett bredare fokus än vår direkta leveranskedja. Vi är till exempel sedan 2008 medlemmar i International Cocoa Initiative, en plattform med flera aktörer vars mål är att ge barn en bättre framtid och att arbeta för avskaffande av barnarbete.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Going forward

Ferrero gjorde ett starkt åtagande år 2011 att till 100 % köpa in certifierade kakaobönor senast år 2020 och vi har under åren även börjat implementera olika åtgärder utöver certifiering. Dessutom är vi grundande medlemmar i ett viktigt gemensamt samarbete: 

Cocoa & Forests Initiative (2017) vars syfte är att få slut på avskogning och att främja hållbar kakaoproduktion. 

Detta initiativ koordineras av World Cocoa Foundation där vi har varit medlemmar sedan 2005.

 

För att tydliggöra vår hållning kring betydelsen av en kakaoindustri som är skonsam mot miljö och människor samt vårt engagemang att göra detta möjligt genom ansvarsfullt urval av vår kakaoförsörjning så har vi skapat våra kakao-stadgar. Dessa stadgar tydliggör vårt långsiktiga åtagande och vår aktivitetsplan som visar hur vi agerar för att nå dem.

nutella-cocoa2x

Vårt ständigt växande stöd till skogsjordbruk

Vi uppmuntrar kakaoodlare att diversifiera sina gårdar genom att blanda kakaoträden med fruktträd, grönsaksodling och timmerskog som kan skugga unga kakaoträd, ge mat för egen konsumtion eller säljas på den lokala marknaden. Sådana system bidrar märkbart till att skydda miljön och den biologiska mångfalden.

Mellan september 2018 och augusti 2019 bidrog Ferrero till utvecklingen av över 15 000 hektar av kakaoskogsjordbruk. Fram till 2022 har vi målet att distribuera 4,8 miljoner träd till lokala odlare och samhällen, som en del av de skogsjordbruksprojekt vi stöttar.

bitmap-copy-6@2x

Visste du detta?

Skogsjordbruk är ett dynamiskt och ekologiskt resurshanteringssystem som diversifierar och ger stöd åt produktionen genom att integrera träd i odlingen vilket leder till ökade sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar. Skogsjordbruk är avgörande för småskaliga odlare, eftersom det gör det möjligt för dem att förbättra sina inkomster, sin tillgång till livsmedel, och sin hälsa. Skogsjordbruk hjälper också till att motverka klimatförändringarna.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Vi stärker vårt program för hållbar utveckling

I framtiden fortsätter vi att arbeta för att stärka vårt program för hållbar kakao med en positiv och varaktig effekt på värdekedjan för kakao. Detta gör vi i form av tre pelare som har en nära koppling och som stärker varandra:v

1. Förbättra livsvillkoren för odlare och deras samhällen

2. Skydda barns rättigheter

3. Säkra naturtillgångar

En viktig hörnsten i programmet är full spårbarhet hela vägen tillbaka till de odlare som levererar den kakao som används i Nutella®

Om du tycker om det, dela det