Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

VÅR PALMOLJA

Vi använder 100 % RSPO-certifierad, hållbar palmolja och har åtagit oss att inte bidra till avskogning.

Vi är medvetna om att leveranskedjan för palmolja står inför miljömässiga utmaningar, i synnerhet när det gäller dess effekt på avskogningen. Därför har Ferrero åtagit sig att leda vägen för att göra palmoljesektorn hållbar och har varit ett av de första globala företag som uppnått en leveranskedja för palmolja som är till 100 % RSPO-certifierad och segregerad.

Palm Oil Fruit | Nutella

Upptäck vår palmolja i ett nötskal

Vill du veta mer om varför det är viktigt att använda hållbar palmolja i Nutella®? Vi har sammanställt det som är viktigast att veta i denna video. Mycket nöje!

Spårbar palmolja

Den palmolja vi använder i Nutella® är 100 % hållbar och kan spåras hela vägen tillbaka till anläggningarna. Den kommer främst från Malaysia (i genomsnitt 80 % av vår volym) följt av Indonesien.

Nutella Map
palm oil logo 534x468

RSPO har utvecklat en uppsättning sociala och miljömässiga kriterier som företag måste följa för att tillverka hållbar palmolja (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Målet med dessa kriterier är att driva igenom hållbara metoder vid odling av palmolja.

Palmoljan i Nutella® kommer från en certifierad, segregerad leveranskedja. Den kommer från olika certifierade plantager och hålls separerad från konventionell palmolja under hela leveranskedjan. Med hjälp av det här systemet kan vår palmolja spåras tillbaka till anläggningarna, vilket garanterar att den inte kommer från plantager som är utsatta för avskogning.

The 7 principles of RSPO

RSPO:s sju principer

För att bli RSPO-certifierad måste palmoljeodlare uppfylla dessa sju principer (uppdatering av RSPO Principles & Criteria 2018):

Princip 1: Handla etiskt och transparent
Princip 2: Arbeta lagligt och respektera rättigheter
Princip 3: Optimera produktivitet, effektivitet, positiva effekter och resiliens
Princip 4: Respektera samhället och mänskliga rättigheter och ge förmåner
Princip 5: Stötta inkluderingen av småbrukare
Princip 6: Respektera arbetares rättigheter och villkor
Princip 7: Skydda, bevara och förbättra ekosystem och miljö. Som en del av denna princip kräver kriteriet 7.12 att nyplanteringar inte orsakar avskogning eller ersätter något område som krävs för att upprätthålla eller förbättra skog med höga värden (HCV eller High Conservation Value på engelska). HCV omfattar biologiska, ekologiska, sociala eller kulturella värden av framstående betydelse eller kritisk vikt i ett naturlandskap.

Läs mer här.

Going beyond certification

Vi går bortom certifiering

För att stärka våra åtaganden bortom RSPO-certifiering har vi utvecklat Ferrero® Palm Oil Charter där vi samarbetar med våra leverantörer för att uppnå en palmoljeindustri som är bra för både människa och natur. För att ytterligare öka transparensen i vår leveranskedja släpper vi var sjätte månad aktuella spårbarhetsdata för de fabriker och odlingar som levererar vår palmolja. Du hittar den senaste utgåvan häre.

Ferrero är även medlem i POIG (Palm Oil Innovation Group), ett initiativ som består av odlare, tillverkare och icke-statliga organisationer som arbetar tillsammans för att skapa en positiv förändring inom palmoljeindustrin. Här kan du läsa mer.

nutella-brot2x

Visste du detta?

Den palmolja som Ferrero köper ger 56 %* lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med icke-certifierad palmolja. Det är resultatet av en studie som genomfördes 2019 i enlighet med ISO 14044-reglerna. Studiens mål var att identifiera den miljöpåverkan som den palmolja vi köper in har.
 
* Per kg av raffinerad, blekt och deodoriserad palmolja.

Övervakning av markanvändningen tack vare ett nätverk av satelliter

För att förstärka våra principer när det gäller att inte bidra till avskogning använder vi verktyg som den nyskapande Starling-tekniken för att övervaka hela leveranskedjan av palmolja i realtid för att se till att den är fri från avskogning. Tack vare detta system som använder en kombination av högupplöst radar och optiska satellitbilder kan vi kartlägga markanvändningen med en noggrannhet på upp till 1,5 meter och på så sätt identifiera potentiell avskogning. I detta hypotetiska fall kan vi undersöka och vidta åtgärder utifrån vad vi upptäcker.

Starlings karta registrerar palmplanteringar, naturliga skogar och andra områden. Låt oss ta en titt på hur det fungerar i praktiken i denna video!

Our efforts are acknowledged by WWF

Våra insatser uppmärksammas av WWF

Betrodda icke-statliga organisationer som WWF uppmärksammar våra insatser. I WWF:s 2021 Palm Oil Buyers' Scorecard, där de utvärderar företag globalt utifrån deras stöd för hållbar palmolja, anger WWF Ferrero som ett företag som leder vägen för 227 globala företag med en placering som nummer 2 - och som tillverkare nummer 1 med 21,7 poäng av 24 möjliga. Ferrero uppmärksammas för sina konkreta aktiviteter och arbete för att globalt främja en mer hållbar paljolje-industri. Detta resultat är ett viktigt erkännande av våra insatser för hållbar palmolja och en fantastisk uppmuntran för oss att fortsätta vårt arbete.

Om du tycker om det, dela det