Vår kvalitet & våra ingredienser

Varför smakar Nutella® så gott?

Det är den omsorg och passion som vi lägger ned i varje steg av tillverkningen för att ge dig en njutningsfull upplevelse som gör Nutellas® unika recept så gott.

Sju ingredienser av hög kvalitet. Det är allt.

Nutellas® karakteristiska recept är detsamma över hela världen. Vår kombination av sju noga utvalda ingredienser av hög kvalitet ger en enastående krämighet och en intensiv smak.

Låt oss ta en titt på var och en.

Socker
Socker
Palmolja
Palmolja
Hasselnötter
Hasselnötter
Mjölk
Mjölk
Kakao
Kakao
Lecitin
Lecitin
Vanillin
Vanillin
Quality Bread and Jar | Nutella

Vårt fokus på kvalitet i över 50 år

Kvalitet är lika viktigt för oss som det är för dig och det är därför vi garanterar att standarder för hög kvalitet följs i alla fabriker runt om i världen som tillverkar Nutella®.

Verification Program Jar SGS Logo | Nutella

Oberoende verifieringsprogram

Vissa av dessa standarder för hög kvalitet är även verifierade av SGS, det världsledande företaget för inspektion, verifiering, testning och certifiering. Som en oberoende leverantör verifierar SGS att Nutella® och alla ingredienserna uppfyller kraven i verifikationsprogrammet ”Vår kvalitet”.

Hur fungerar SGS verifieringsprogram?

Kvalitetsstandarderna verifieras av det oberoende kontrollföretaget SGS enligt ett program som baseras på fyra grundpelare:

Quality Standards Definition | Nutella
DEFINITION AV
KVALITETSSTANDARDER

I det här steget utformar SGS och Ferrero referensdokument med de kvalitetsstandarder enligt vilka verifikationsprogrammet ska utföras.

Quality Audit | Nutella
GRANSKNING

SGS granskare utför årliga granskningar, både vid Ferreros huvudkontor och på alla fabriker runt om i världen som tillverkar Nutella®. Dessa granskningar kan vara både inbokade och spontana och de säkerställer att kontrollplanen som Ferrero har för varje steg av tillverkningen – från inkommande råvaror till den färdiga produkten – följs.

Quality Testing | Nutella
TESTNING

Utöver granskningarna genomför SGS regelbundna analyser – vid oberoende laboratorier – på råvaror och prover från färdiga produkter som tas från de anläggningar som tillverkar Nutella®.

Market Monitoring | Nutella
ÖVERVAKNING
AV MARKNADEN

Dessutom planerar SGS sporadiska och slumpmässiga kontroller av produkter från försäljningsställena för testning och granskning av etiketter.

Läs mer om SGS

SGS grundades 1878 och registrerades i Genève som Société Générale de Surveillance år 1919. I dag har SGS ett nätverk av kontor och laboratorier runt om i världen och anses vara det globala riktmärket för kvalitet och integritet.

Discover Sustainability | Nutella

Läs mer om våra åtaganden
för hållbar utveckling

Om du tycker om det, dela det