Milk Bowlground | Nutella

Ingredienser

Mjölken
i Nutella®

Vi garanterar mjölk av hög kvalitet, från gård till Nutella®-burkarna, med en kontrollerad leveranskedja.

Cows Livestock | Nutella

En kort och kontrollerad leveranskedja

Mjölken i Nutella® kommer enbart från utvalda och pålitliga mjölkproducenter som vi har långvariga och goda relationer med. Vi har även infört kontroller som är striktare än de som krävs av lagen. Vi genomför ytterligare kontroller för att i detta hänseende garantera mjölk av ännu högre kvalitet.

Från mjölk
till mjölkpulver

För det karakteristiska Nutella®-receptet använder vi skummjölkspulver. Läs mer om mjölkens resa!

Milk Skimming Step 1ground | Nutella

STEG 1

Skumningen

Efter mjölkningen kyls mjölken så snabbt som möjligt till en temperatur under 4 °C för att bibehålla hög kvalitet. Den skickas sedan till mejeriet där den undergår fysiokemiska och mikrobiologiska analyser. Därefter separeras grädden från mjölken så att vi får fram den skummade mjölken.

Nedkylning
Skimmed Milk Bowl | Nutella
Milk Pasteurization Step 2ground | Nutella

STEG 2

Pastörisering

För att se till att mjölken är säker ur ett mikrobiologiskt perspektiv genomgår den pastörisering. Detta är samma behandling som används för den mjölk som säljs i mataffärens kyldisk. För att eliminera skadliga bakterier hettas mjölken under 15 sekunder upp till en temperatur på 72 °C och kyls sedan omedelbart ned igen.

Pastöriserad
mjölk
Pasteurized Milk Bottle | Nutella
Milk Drying Step 3ground | Nutella

STEG 3

Torkningen

I detta steg inleds torkningsfasen, som består av koncentrering och dehydrering. Varm luft bidrar till att vattnet i mjölken avdunstar helt med en särskild teknik som kallas spraytorkning.

Pulvermjölk
Dried Milk Spoon | Nutella
Milk Quality Bottle Bowl | Nutella

Kvalitet och färskhet

För att mjölken ska uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och säkerhet genomför vi specifika fysiokemiska och mikrobiologiska analyser. Vi kontrollerar alla leveranser vi tar emot.
Dessutom har vi ett särskilt team av provsmakare som regelbundet provsmakar vår mjölk för att bekräfta att doften och de organoleptiska egenskaperna alltid uppfyller våra kvalitetskrav.
Dessa ständiga kontroller genomförs med moderna processer för sensoriska analyser av Ferreros centrala och lokala kvalitetsteam.

Bra att veta

Kvaliteten hos skummjölkspulvret beror främst på kvaliteten hos den färska mjölk den tillverkas av.

Farmers Cowsground Landscape | Nutella

100% spårbarhet

Vi har under många år byggt upp långvariga relationer med omsorgsfullt utvalda mjölkproducenter. Dessa relationer är styrkan i våra korta och kontrollerade leveranskedjor. Eftersom vi köper vår mjölk direkt från mejeripartner som vi har valt ut enligt strikta standarder kan vi ha 100% spårbarhet för vår mjölk hela vägen tillbaka till mjölkgårdarna globalt. Vi stöder dessutom utvecklandet av en process som ska garantera att djurskyddsstandarderna fortlöpande förbättras.

Discover Sustainability | Nutella

Läs mer om våra åtaganden
för hållbar utveckling

Om du tycker om det, dela det