Milk Bowlground | Nutella

Ingredienser

Melken i Nutella®

Vi sørger for kvalitetsmelk langs den kontrollerte forsyningskjeden, fra gården til Nutella®-glassene.

Cows Livestock | Nutella

Kort og kontrollert forsyningskjede

Melken i Nutella® leveres kun av utvalgte og pålitelige melkeprodusenter vi har hatt et langvarig samarbeid med. Vi gjennomfører kontroller som er strengere enn loven krever og utfører ytterligere kontroller for å sikre melk av enda høyere kvalitet. 

Fra melk til melkepulver

Vi bruker skummetmelkpulver til den umiskjennelige Nutella®-oppskriften. Se melkereisen!

Milk Skimming Step 1ground | Nutella

STEG 1

Skummingen

Etter melking avkjøles melken så raskt som mulig til en temperatur under 4 °C for å bevare dens kvalitet og sendes til meieriet, der den gjennomgår fysiokjemiske og mikrobiologiske analyser. Deretter behandles den for å separere fløten fra melken og få skummetmelk.

Avkjøling
Skimmed Milk Bowl | Nutella
Milk Pasteurization Step 2ground | Nutella

STEG 2

Pasteuriseringen

For å sikre at melken er mikrobiologisk trygg, går den gjennom en pasteuriseringsfase, som er den samme behandlingen som brukes til melken som selges fra kjøleskapene i matbutikken din. Melken varmes opp i 15 sekunder ved en temperatur på 72 °C for å fjerne skadelige bakterier og avkjøles omgående.

Pasteurisert
melk
Pasteurized Milk Bottle | Nutella
Milk Drying Step 3ground | Nutella

STEG 3

Tørkingen

På dette stadiet starter den "tørre" behandlingsfasen med konsentrering og dehydrering. Varmluften muliggjør fullstendig fordamping av vanninnholdet via en spesiell teknologi som kalles spraytørking.

Melkepulver
Dried Milk Spoon | Nutella
Milk Quality Bottle Bowl | Nutella

Kvalitet og friskhet

For å oppfylle våre strenge kvalitets- og sikkerhetsstandarder, gjennomfører vi spesifikke fysiokjemiske og mikrobiologiske analyser og kontrollerer alle leveransene vi mottar.
I tillegg smaker et eget team av smakere på melken vår for å sikre at duften tog de sensoriske egenskapene alltid oppfyller våre kvalitetskrav. 
Denne konstante overvåkingen gjennomføres med moderne prosedyrer for deskriptiv sensorisk analyse av Ferrero sentralt og lokale kvalitetsteam.

Godt å vite

Skummetmelkpulverets kvalitet avhenger stort sett av kvaliteten til den ferske melken det kommer fra.

Farmers Cowsground Landscape | Nutella

100 % sporbarhet

Gjennom mange år har vi utviklet og opprettholdt langvarige forhold til melkeprodusenter som er omhyggelig utvalgt. Disse forholdene er styrken i våre korte og kontrollerte forsyningskjeder. Ettersom vi henter vår melk direkte fra meieripartnere som er utvalgt på bakgrunn av strenge standarder, kan vi tilby 100% sporbarhet for melken vår helt tilbake til melkeprodusenter verden over. I tillegg bidrar vi til utviklingen av en prosess som sikrer en løpende forbedring av dyrevelferdsstandardene.

Discover Sustainability | Nutella

Se mer om vårt bærekraftengasjement

Del med andre hvis du liker det på