Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

VÅR PALMEOLJE

100 % RSPO-sertifisert bærekraftig palmeolje og forpliktet til å ikke bedrive avskoging.

Vi er klar over at forsyningskjeden for palmeolje står overfor miljøutfordringer, spesielt når det gjelder dens innvirkning på avskogingen. Derfor har Ferrero forpliktet seg til å lede den bærekraftige omleggingen av palmeoljesektorenr og vært et av de første globale selskapene som har oppnådd en 100 % RSPO-sertifisert segregert forsyningskjede for palmeolje.

Palm Oil Fruit | Nutella

Vår palmeolje i et nøtteskall

Vil du vite mer om betydningen av å bruke bærekraftig palmeolje til Nutella® ? Vi har samlet det som er mest viktig å vite i denne videoen, nyt den!

Sporbar palmeolje

Palmeoljen vi bruker i Nutella® er 100 % bærekraftig palmeolje som kan spores tilbake til produksjonsstedet. Den kommer hovedsakelig fra Malaysia (i snitt rundt 80 % av vårt volum), fulgt av Indonesia.

Nutella Map
palm oil logo 534x468

RSPO har utarbeidet er sett med miljømessige og sosiale kriterier selskaper må følge for å produsere bærekraftig palmeolje (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Disse kriteriene skal sørge for bærekraftig praksis i dyrkingen av palmeolje.

Palmeoljen i Nutella® kommer fra en sertifisert ”segregert” forsyningskjede. Den hentes fra ulike sertifiserte plantasjer og holdes adskilt fra vanlig palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. Med dette systemet kan 100 % av vår palmeolje spores tilbake til produksjonsstedet, noe som sikrer at den ikke kommer fra plantasjer som medfører avskoging.

The 7 principles of RSPO

RSPOs 7 prinsipper

For å bli sertifisert av RSPO, må palmeoljedyrkere følge følgende sju prinsipper (RSPO Principles & Criteria oppdatert 2018): 

Prinsipp 1: Oppføre seg etisk og transparent

Prinsipp 2: Operere lovlig og respektere rettigheter

Prinsipp 3: Optimere produktivitet, effektivitet, positiv innvirkning og robusthet

Prinsipp 4: Respektere samfunns- og menneskerettigheter og gi fordeler

Prinsipp 5: Støtte inkludering av småbrukere

Prinsipp 6: Respektere arbeidernes rettigheter og vilkår

Prinsipp 7: Beskytte, bevare og forbedre økosystemer og miljøe. Som del av Prinsipp 7 krever kriterium 7.12 at nyplanting ikke forårsaker avskoging eller erstatter et område som er nødvendig for å opprettholde eller forbedre HCV – High Conservation Value. HCV er biologiske, økologiske, sosiale eller kulturelle verdier av usedvanlig eller kritisk betydning for naturen. 
For å få vite mer, gå inn her.

 

 

Going beyond certification

Det stanser ikke der

For å styrke våre forpliktelser ut over RSPO-sertifisering, har vi utviklet Ferrero® Palmeoljecharter i samarbeid med våre leverandører for å oppnå en palmeoljeindustri som er god både for mennerne og naturen. I tillegg offentliggjør vi, hver sjette måned, de seneste sporbarhetsopplysningene om fabrikker og plantasjer for å øke transparensen i vår forsyningskjede ytterligere. Du kan finne siste utgave her.

Ferrero er også medlem av POIG (Palm Oil Innovation Group), et initiativ som omfatter dyrkere, produsenter og ikke-statlige organisasjoner som samarbeiderom å forvandle palmeoljeindustrien på en positiv måte. Gå inn her for å få vite mer.

nutella-brot2x

Visste du dette?

Ferreros palmeoljeforsyning fører til -56 %* drivhusgassutslipp sammenliknet med ikke-sertifisert olje. Dette er resultatet av en fullstendig ISO 14044-kompatibel studie i 2019 for å identifisere miljøeffekten av vår palmeoljebruk.

* Per kg raffinert, bleket og deodorisert (RBD) palmeolje.

Overvåking av bruk av land med et nettverk av satellitter

For å styrke våre prinsipper mot avskoging benytter vi verktøy som den innovative Starling-teknologien til å overvåke vår palmeoljeforsyningskjede i tilnærmet sanntid for å sikre at den ikke bidrar til avskoging. Takket være dette systemet, som benytter en kombinasjon av høyoppløsningsradar og optiske satellittbildedata, kan vi kartlegge bruken av landområder i detalj ned til 1,5 meter og identifisere mulig avskoging. I dette hypotetiske tilfellet kan vi undersøke og treffe nødvendige tiltak.

Starlings kart skiller palmeplantasjer, naturskog og andre områder fra hverandre, så la oss se hvordan teknologien virkelig fungerer i denne videoen!

Our efforts are acknowledged by WWF

Vår innsats er tatt godt imot av WWF

Anerkjente frivillige organisasjoner som WWF legger merke til vår innsats. I WWFs 2021 Palm Oil Buyers' Scorecard, hvor de evaluerer selskaper globalt basert på deres støtte til bærekraftig palmeolje, viser WWF Ferrero veien med plassering som nr. 3 av  227 globale selskaper – og som produsent nr. 1 med 21,7 poeng av 24 mulige. Ferrero er anerkjent for sine konkrete aktiviteter og arbeid for globalt å fremme en mer bærekraftig oljeindustri. Dette resultatet er en viktig anerkjennelse av vår innsats for bærekraftig palmeolje og en fantastisk oppmuntring for oss til å fortsette arbeidet vårt.

Del med andre hvis du liker det på