Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

VÅR PALMEOLJE

100 % RSPO-sertifisert bærekraftig palmeolje og forpliktet til å ikke bedrive avskoging.

Vi er klar over at forsyningskjeden for palmeolje står overfor miljøutfordringer, spesielt når det gjelder dens innvirkning på avskogingen. Derfor har Ferrero forpliktet seg til å lede den bærekraftige omleggingen av palmeoljesektorenr og vært et av de første globale selskapene som har oppnådd en 100 % RSPO-sertifisert segregert forsyningskjede for palmeolje.

Palm Oil Fruit | Nutella

Hvor kommer det fra?
Klikk for å reise

100 % sporbar palmeolje

Palmeoljen vi bruker i Nutella® er 100 % bærekraftig palmeolje som kan spores tilbake til produksjonsstedet. Den kommer hovedsakelig fra Malaysia (i snitt rundt 80 % av vårt volum), fulgt av Indonesia og Papua Ny Guinea.

Nutella Map
Sustainable Palm Oil RSPO Logo | Nutella

RSPO har utarbeidet er sett med miljømessige og sosiale kriterier selskaper må følge for å produsere bærekraftig palmeolje (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO). Disse kriteriene skal sørge for bærekraftig praksis i dyrkingen av palmeolje.

Palmeoljen i Nutella® kommer fra en sertifisert ”segregert” forsyningskjede. Den hentes fra ulike sertifiserte plantasjer og holdes adskilt fra vanlig palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. Med dette systemet kan 100 % av vår palmeolje spores tilbake til produksjonsstedet, noe som sikrer at den ikke kommer fra plantasjer som medfører avskoging.

The 7 principles of RSPO

RSPOs 7 prinsipper

For å bli sertifisert av RSPO, må palmeoljedyrkere følge følgende sju prinsipper (RSPO Principles & Criteria oppdatert 2018): 

Prinsipp 1: Oppføre seg etisk og transparent

Prinsipp 2: Operere lovlig og respektere rettigheter

Prinsipp 3: Optimere produktivitet, effektivitet, positiv innvirkning og robusthet

Prinsipp 4: Respektere samfunns- og menneskerettigheter og gi fordeler

Prinsipp 5: Støtte inkludering av småbrukere

Prinsipp 6: Respektere arbeidernes rettigheter og vilkår

Prinsipp 7: Beskytte, bevare og forbedre økosystemer og miljøe

 

 

Visste du dette?

Som del av Prinsipp 7 krever kriterium 7.12 at nyplanting ikke forårsaker avskoging eller erstatter et område som er nødvendig for å opprettholde eller forbedre HCV – High Conservation Value. HCV er biologiske, økologiske, sosiale eller kulturelle verdier av usedvanlig eller kritisk betydning for naturen. 
For å få vite mer, gå inn her.

 

Going beyond certification

Det stanser ikke der

For å styrke våre forpliktelser ut over RSPO-sertifiseringen, utviklet Ferrero i 2013 Ferrero® Palm Oil Charter og samarbeider med leverandører å følge en kurs som vil unngå avskoging, utryddelse av arter, store utslipp av drivhusgasser og brudd på menneskerettighetene. For å øke transparensen i vår forsyningskjede ytterligere, legger vi jevnlig uoppfordret fram de seneste sporbarhetsopplysningene om våre forsyningspresser. Du finner nyeste utgivelse her.

Ferrero er også medlem av POIG (Palm Oil Innovation Group), et initiativ som omfatter dyrkere, produsenter og ikke-statlige organisasjoner som samarbeider om å forandre palmeoljeindustrien. 

For å få vite mer, gå inn her.

Our efforts are acknowledged by WWF

Vår innsats er tatt godt imot av WWF

Vår innsats er anerkjent av pålitelige ikke-statlige organisasjoner som WWF. I deres 2020 Palm Oil Buyers' Scorecard, som evaluerer globale selskaper ut fra deres støtte til bærekraftig palmeolje, rangerer WWF Ferrero som nummer 1 av 173. Med 21,5 av 22 poeng rangerer WWF Ferrero som bransjeledende blant store globale detaljister, konsumvarefabrikanter og kantine- og serveringsselskaper. Ferrero er spesielt anerkjent for arbeidet med å ta tak i problemet med avskoging i tropiske områder og for transparensen i vår forsyningstjeneste. Dette resultatet er en svært viktig anerkjennelse av vårt arbeid med bærekraftig palmeolje og en stor ansporing til å fortsette reisen.

Del med andre hvis du liker det på