Informasjonsmelding

Ferrero Scandinavia AB («Ferrero») har forpliktet seg til å beskytte brukeres personopplysninger på dette nettstedet («Nettstedet») og vil gjøre alt i sin makt for å sikre at brukernes personopplysninger behandles med respekt for deres grunnleggende rettigheter og frihet samt deres verdighet, spesielt når det kommer til konfidensialitet.

Vi i Ferrero har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen for å gi en kort innføring i hvordan vi innhenter, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger. Den beskriver også dine valg når det gjelder bruk av, tilgang til og korrigering av dine personopplysninger.

Vi kan trenge at brukere oppgir enkelte personopplysninger og detaljer for å kunne yte våre tjenester, og vi vil derfor gjerne forklare hvilke prosedyrer vi følger og hvordan vi behandler opplysninger som meddeles oss.

Denne personvernerklæringen vil også gi deg fullstendig informasjon slik at du kan samtykke i behandlingen av dine personopplysninger på en eksplisitt og informert måte der det er formålstjenlig.

All informasjon og alle data du gir oss, eller som innhentes av oss på annet vis i forbindelse med Nettstedet, vil bli brukt av Ferrero i samsvar med Forordning (EU) 2016/679 («GDPR»).

Dette betyr spesielt at enhver personopplysningsbehandling som utføres av Ferrero vil respektere prinsippene for lovlighet, rettskaffenhet, transparens, formålsbegrensning, lagringsbegrensning, dataminimering, presisjon, integritet og konfidensialitet.

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for all personopplysningsbehandling utført via Nettstedet er Ferrero, med registrert kontoradresse Hjälmarekajen 3, 211 18 Malmö, Sverige.

For å komme i kontakt med oss når det gjelder informasjon vedrørende behandling av personopplysninger hos Ferrero, inkludert en liste over  deres databehandlere, vennligst kontakt: privacy.sca@ferrero.com.

 

Hva slags informasjon innhenter vi fra deg?

Når du bruker Nettstedet og, spesielt, når du gir informasjon og laster opp filer til Nettstedet for å få tilgang til Nettstedets tjenester, kan Ferrero samle og behandle informasjon knyttet til deg som enkeltperson og som gjør at du kan identifiseres, enten direkte eller sammen med ytterligere informasjon («Personopplysninger»). Denne informasjonen kan innhentes av Ferrero både når du velger å gi den fra deg (dvs. Når du ber om tjenester Ferrero leverer via Nettstedet) eller ganske enkelt ved å analysere din atferd på Nettstedet.

 

Opplysninger som gis frivillig av brukere

Når du oppretter en konto på Nettstedet, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger som kontaktinformasjon (f.eks. ditt navn, e-postadresse, telefonnummer, land du er bosatt i og fysisk adresse) og markedsføringspreferanser til de formål som er gjengitt under.

Der Nettstedet lar deg registrere deg via din personlige profil på sosiale medier (Social Login) med ditt tidligere og gjenkallelige samtykke, kan vi aksessere den samme begrensede informasjonen som er inkludert i en slik profil, knyttet til ditt navn, alder,  lokasjon, likes, interesser, kontakter og bilder.

 

Datasurfing

Nettstedets drift omfatter, i likhet med alle nettsteder på Internett, bruk av datasystemer og programvareprosedyrer som samler inn informasjon om Nettstedets brukere som ledd i deres rutinemessige drift, og overføringen er automatisk når man bruker Internett-kommunikasjonsprotokoller.

Selv om Ferrero ikke innhenter disse opplysningene for å knytte dem til spesifikke brukere, så er det likevel mulig at slike opplysninger, på grunn av deres beskaffenhet og gjennom bearbeiding og tilknytning til andre opplysninger tredjeparter innehar, kan gjøre det mulig å identifisere bruker, enten direkte via denne informasjonen eller ved å bruke andre innhentede opplysninger.

Denne informasjonen omfatter flere parametre knyttet til ditt operativsystem og IT-miljø, inklusive din IP-adresse, lokasjon (land), domenenavnene til datamaskinen din, URI-adressene (Uniform Resource Identifier) til ressurser du ber om på Nettstedet, tidspunkt når forespørsler gjøres, informasjon om dine aktiviteter på vårt Nettsted (for eksempel sidene du besøker, varene du ser på), metoden som brukes til å sende forespørsler til serveren, dimensjonene til filen som fås som svar på en forespørsel, tallkoden som indikerer statusen for svaret serveren sender (vellykket, feil osv.), informasjon om enheten (for eksempel datamaskin, nettbrett eller smarttelefon) du bruker for å aksessere vårt Nettsted og så videre, ved hjelp av informasjonskapsler og andre teknologier som muliggjør denne sporingen.

Slike opplysninger skal kun brukes av Ferrero til anonyme, statistiske formål vedrørende bruken av Nettstedet, uten å knytte dem til noen identifikator av brukerne, for å sikre at det fungerer som det skal og identifisere eventuelle feil og/eller misbruk av Nettstedet. Disse opplysningene kan også brukes for å undersøke ansvar dersom det begås informasjonsforbrytelser mot Nettstedet.

 

Behandlingsaktiviteter

Behandling av opplysninger skal utføres med slike prosedyrer, tekniske og elektroniske midler som egner seg for å beskytte opplysningenes konfidensialitet og sikkerhet og består av innhenting, registrering, organisering, lagring, konsultasjon, foredling, endring, utvelgelse, gjenfinning, justering, bruk, kombinasjon, blokkering, kommunisering, spredning, sletting og destruksjon av opplysninger, inklusive en kombinasjon av to eller flere slike aktiviteter.

 

Hvorfor behandler vi disse opplysningene? Behandlingsformål og juridisk grunnlag

Ferrero akter å bruke dine personopplysninger, innhentet via Nettstedet, til følgende formål:

 • For å gi svar eller tjenester du ber om, inklusive å tillate opprettelse av en konto, for å motta informasjon fra Ferrero og sende deg varslinger via push-varslinger; for å bekrefte din identitet og bistå deg dersom du mister eller glemmer innloggings-/passordinformasjon til noen av Ferreros registreringstjenester; for å la deg lage og vedlikeholde en registrert brukerprofil, for å behandle transaksjoner og påmeldinger du ber om, for å kontakte deg ved behov og respondere på dine forespørsler og spørsmål, inklusive e-post; for å behandle kortbetalinger og yte andre tjenester du måtte be om; for å sende deg nyhetsbrev du har abonnert på som en tjeneste (kun inneholdende informativt innhold); for å godkjenne bestillinger og levere produkter du har kjøpt på Nettstedet og levere eventuelle andre tjenester du måtte be om («Tjenesteytelse»).

Det kreves ikke samtykke for å behandle data til disse formålene ettersom slik behandling er nødvendig for å levere de etterspurte tjenestene og, derfor, for å oppfylle en avtale du er part i eller for å implementere tiltak du har bedt om før avtale inngås (GDPR art. 6,1b).

Det er ikke obligatorisk for deg å gi Ferrero dine personopplysninger til slike formål; men hvis du ikke gjør det, vil ikke Ferrero kunne yte deg noen tjenester.

 • Til markedsførings- og reklameformål, herunder direktereklame, samt gjennomføre studier, forskning, markedsstatistikk eller -undersøkelser, per e-post, SMS, push-varslinger, pop-up-bannere, direktemeldinger, telefonoppringninger fra en operatør, Ferreros offisielle sider i sosiale medier, vedrørende Ferreros produkter og tjenester («markedsføring») og sende deg tilbud, reklame eller annen informasjon om våre varer og tjenester.

Behandling for disse formålene bygger på ditt samtykke (GDPR art. 6,1a). Det er aldri obligatorisk for deg å gi Ferrero samtykke til å bruke dine personopplysninger til disse formålene, og det får ingen konsekvens for deg om du velger å ikke gi det (annet enn at du ikke vil kunne motta ytterligere markedsføringsinformasjon fra Ferrero). Ethvert samtykke du gir kan også bli trukket tilbake på et senere tidspunkt. Til å sende deg tilbud, reklame eller annen informasjon om våre varer og tjenester.

 • Til fremtidig markedsførings-, reklame- og publisitetsformål, ved å sende deg direktereklame per e-post vedrørende produkter og tjenester som leveres av Ferrero som er identiske eller tilsvarende de du tidligere har bedt om gjennom bruk av Nettstedet («Soft Spam»). Behandling til slike formål er basert på Ferreros legitime interesse (GDPR art. 6,1f) av å sende deg  direktereklame per e-post vedrørende produkter og tjenester som leveres av Ferrero og som er identiske med eller like dem du har kjøpt tidligere via Nettstedet. Du kan sperre slik informasjon, og det får ingen konsekvens for deg dersom du gjør det (bortsett fra at du ikke vil få ytterligere henvendelser fra Ferrero), ved å klikke på lenken «Avslutte abonnement» nederst i all slik kommunikasjon.
 • Til å skape din brukerprofil (individuelle og/eller samlede profiler) på vårt Nettsted, ved å innhente og analysere informasjon om preferansene du velger og valgene du gjør på Nettstedet og dine generelle aktiviteter på Nettstedet ved å bruke profileringsinformasjonskapsler («Profilering»). Denne informasjonen vil bli brukt til å tilpasse Tjenestene som leveres via Nettstedet, der det er mulig, slik at de passer til dine preferanser og valg, samt gi deg informasjon og annonser som kan være relevant for deg og dine interesser, foreslå tilpassede tilbud som kan være av interesse for deg og gi deg informasjon om andre nettsteder/tjenester Ferrero tror du kan være interessert i.

Alle algoritmer som brukes i denne behandlingen testes jevnlig for å sikre at behandlingen er rimelig og sørge for at den ikke er ensidig.

Behandling for dette formålet bygger på ditt samtykke, innhentet via informasjonskapselens pop-up banner og/eller en bestemt avkrysningsrute. Det er aldri obligatorisk for deg å gi Ferrero samtykke til å bruke dine Personopplysninger til disse formålene, og det får ingen konsekvens for deg om du velger å ikke gi det (annet enn at du ikke vil kunne oppnå større tilpassing av brukeropplevelsen din av Nettstedet). Ethvert samtykke som gis kan også trekkes tilbake på et senere tidspunkt, enten ved å modifisere innstillingene på enheten din eller ved å kontakte Ferrero på den adressen som er nevnt foran.

 • For å følge lover som pålegger Ferrero å innhente og/eller viderebehandle visse typer Personopplysninger, inklusive bestemmelser om konkurranser der brukere deltar i konkurranser om premier på vårt Nettsted («Samsvar»). Hvis du gir Ferrero Personopplysninger, må Ferrero behandle behandle dem i henhold til gjeldende lover, som kan omfatte å ta vare på og rapportere dine Personopplysninger til offentlige myndigheter for å oppfylle forpliktelser vedrørende skatt, toll eller andre juridiske forpliktelser. Det kreves ikke noe samtykke for å behandle opplysninger til dette formålet, ettersom slik behandling er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse (GDPR, art. 6, 1a).
 • For å forebygge og oppdage eventuelt misbruk av Nettstedet, eller eventuelle ulovlige aktiviteter utført via Nettstedet («Misbruk/Svindel»).

Det er nødvendig med behandling av hensyn til dette for å følge opp Ferreros legitime interesser i å forebygge og oppdage ulovlige aktiviteter eller misbruk av Nettstedet (til potensielt kriminelle formål).

 • For å analysere og forbedre vår serviceytelse, forsterke Nettstedet, evaluere effekten av Ferreros markedsføringsaktiviteter og -tjenester, gjennomføre statistiske og demografiske analyser av Ferreros bedriftskunder og registrerte brukere («Analyse»).

Behandling til dette formålet er nødvendig for å følge opp Ferreros legitime interesser i utviklingen og administreringen av Nettstedet og for å forbedre tjenestene som tilbys på Nettstedet.

Brukere skal ikke måtte oppgi Personopplysninger for å surfe på Nettstedets offentlige sider. Det er valgfritt å oppgi Personopplysninger til de formål som er nevnt over, men hvis man ikke oppgir nødvendige opplysninger (angitt som det i registreringsskjemaet der det passer), kan det hindre brukere i å  fullføre registreringen eller få tilgang til tilhørende tjenester.

 

Hvem vil kunne se dine Personopplysninger?

Innenfor aktivitetsrammen og til de formål som er angitt over, kan dine Personopplysninger deles med følgende enheter («Mottakere»):

 • Andre selskaper i Ferrero Group til interne administrative formål; og
 • Behørig oppnevnte databehandlere som yter spesifikke behandlings- eller tilleggstjenester (f.eks. Lagring av data, utsendelse av meldinger for oss, webhotell, konkurranseledelse, IT-tjenester vedrørende driften av Nettstedet, e-posthåndtering) på Ferreros vegne og ifølge Ferreros anvisninger, med datasikkerhetskvalitet som er kontrollert av Ferrero før den nødvendige databehandlingsavtalen er inngått.
 • Den komplette, oppdaterte listen over oppnevnte databehandlere, som kan omfatte andre selskaper innenfor Ferrero Group, kan fås fra vårt personvernombud;
 • Utvalgte enkeltpersoner autorisert av Ferrero til å behandle Personopplysninger som trengs for å gjennomføre aktiviteter kun relatert til å levere tjenestene via Nettstedet (f.eks. Teknisk vedlikehold av nettverksutstyr og elektroniske kommunikasjonsnettverk), som er underlagt taushetsplikt eller egnet juridisk konfidensialitetsforpliktelse (f.eks. ansatte i Ferrero);
 • Statlige myndigheter i henhold til gjeldende lov eller bindende ordre fra slike myndigheter. Vi kan også videreformidle dine personopplysninger når vi i god tro mener det er nødvendig for å beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller respondere på en henstilling fra myndighetene.

 

Personopplysninger skal ikke meddeles eller overføres til tredjeparter, unntatt ved ekstraordinære bedriftstransaksjoner, der Personopplysninger kan overdras eller gis til tredjeparts kjøpere/leietakere eller bobestyrere. 

 

Overføring av opplysninger

Personopplysninger kan overføres til andre land i EU lokalene eller serverne til Ferrero eller noen av deres leverandører holder til.

Personopplysninger skal ikke overføres utenfor EU.

 

Barn

For å overholde lover vedrørende beskyttelse av barns personvern, samler ikke Ferrero med viten og vilje inn personopplysninger fra barn under 16 år. Ferrero tar barns personvern på alvor. Vi anbefaler at en forelder eller foresatt som sådan bistår og veileder alle barn under 16 år som kan tenkes å bruke nettstedet eller aksessere tjenestene Ferrero tilbyr. Barn under 16 år skal ikke bruke Ferreros nettsted eller tjenester. Dersom Ferrero får vite at vi utilsiktet har innhentet personopplysninger fra et barn under 16 år, vil Ferrero slette slike opplysninger omgående.

Dersom foreldre/verger vil hindre en mindreårig i å aksessere Nettstedet, finnes det lett tilgjengelige programmer som gir kontroll over tilgang til Internett eller spesifikke nettsteder.

 

Personopplysningssikkerhet

Alle Personopplysninger som innhentes og behandles via Nettstedet vil bli lagret og behandlet for å minimere risikoen for ødeleggelse, tap (inklusive utilsiktet tap), uautorisert tilgang/bruk eller bruk som ikke stemmer overens med et opprinnelige innhentingsformålet. Dette oppnås gjennom de tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltakene Ferrero har iverksatt. En detaljert liste over Ferreros sikkerhetstiltak er tilgjengelig her.

 

Oppbevaring av Personopplysninger

Ferrero vil generelt kun oppbevare dine Personopplysninger så lenge det er strengt tatt nødvendig, i henhold til grunnen de ble innhentet for:

 • Personopplysninger behandlet for Tjenesteytelse vil bli oppbevart av Ferrero i den perioden som anses som strengt tatt nødvendig for å oppfylle slike formål. Informasjon vil imidlertid bli oppbevart lenger dersom vi trenger det for å behandle eventuelle krav vedrørende tjenestene eller for å beskytte Ferreros interesser knyttet til mulig ansvar relatert til Tjenesteytelsen.
 • Personopplysninger som behandles til Markedsføring eller Profilering vil bli oppbevart av Ferrero fra det øyeblikket du gir ditt samtykke til sistnevnte trekkes tilbake. Hvis det ikke trekkes tilbake, vil det bli bedt om fornyet samtykke med faste intervaller på 24 måneder. Så snart samtykke trekkes tilbake (eller ikke gis etter en fornyelsesanmodning), vil ikke Personopplysninger bli brukt til disse formålene, men de kan likevel oppbevares av Ferrero, da det kan være nødvendig for å ivareta Ferreros interesser relatert til mulig ansvar knyttet til denne behandlingen.
 • Personopplysninger som behandles for Soft Spam vil bli oppbevart av Ferrero fra det øyeblikk du gir dem til Ferrero til du motsetter deg slik behandling .

Så snart du har motsatt deg, vil ikke Personopplysninger lenger bli brukt til disse formålene, men de kan likevel oppbevares av Ferrero, spesielt da det kan være nødvendig for å ivareta Ferreros interesser relatert til mulig ansvar knyttet til denne behandlingen.

 • Personopplysninger som behandles til Compliance vil bli oppbevart av Ferrero i den perioden som kreves av de spesifikke forpliktelsene Personopplysningene  ble behandlet for.
 • Personopplysninger som behandles for å forebygge Misbruk/Svindel og Analyse vil bli oppbevart av Ferrero så lenge det anses å være absolutt nødvendig for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

 

Etter slike perioder skal opplysningene slettes eller anonymiseres, bortsett fra de opplysningene loven krever at vi skal oppbevare i en lengre periode.

 

Hvilke rettigheter har du? Hvordan kan du utøve dem?

Som et datasubjekt har du rett til å benytte følgende rettigheter når som helst:

 

 • Få bekreftelse av at dine Personopplysninger behandles av Ferrero, aksessere og få kopi av slike opplysninger;
 • Oppdatere, modifisere og/eller rette dine Personopplysninger der de er upresise eller ufullstendige;
 • Få slettet dine Personopplysninger der du mener behandlingen er unødvendig eller ulovlig på annet vis, gjøre Personopplysninger anonyme, sperre data det ikke er lov å behandle eller sette grenser for behandlingen;
 • Protestere mot behandlingen av dine Personopplysninger, basert på relevant grunnlag relatert til din spesielle situasjon, som du mener må hindre Ferrero i å behandle dine Personopplysninger for et gitt formål;
 • Protestere mot behandling av Personopplysninger som skjer for å sende reklamemateriell, utføre direktesalg, markedsundersøkelser eller til kommersiell kommunikasjon:
 • Trekke tilbake ditt samtykke fil behandling (til Markedsføring og Profilering), der ditt samtykke utgjør det juridiske grunnlaget for behandling – dette vil ikke påvirke lovligheten av behandling utført før din tilbaketrekking.
 • Be om at behandlingen av dine Personopplysninger begrenses hvis du mener at Personopplysningene som behandles er upresise, eller at behandlingen er unødvendig eller ulovlig, samt dersom du har protestert mot behandlingen;
 • Portabilitet – du har rett til å få en kopi av Personopplysningene du har gitt Ferrero i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt be om at disse Personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig;
 • Trekke deg fra interessebasert annonsering. Vi samarbeider med en tredjepart om å håndtere vår markedsføring på andre nettsteder. Vår tredjepartspartner kan bruke informasjonskapsler eller tilsvarende teknologi for å gi deg reklame basert på dine nettleseraktiviteter og interesser. Hvis du ønsker å trekke deg fra interessebasert annonsering, klikk her, eller hvis du befinner deg innenfor EU, klikk her. Vi gjør oppmerksom på at du vil fortsette å motta generiske annonser.

 

Legg merke til at det meste av de Personopplysninger du gir Ferrero kan endres når som helst, inklusive dine e-postpreferanser, ved å aksessere, der det passer, din brukerprofil som er opprettet på Nettstedet.

Når du ber om tjenester via Nettstedet, kan du ha valgt én eller flere kommunikasjonsmåter Personopplysningsprosessering for Markedsføringsformål kan utføres via (f.eks. Telefon. SMS, e-post, post, sosiale medier). Du kan trekke tilbake ditt samtykke til denne prosesseringen for alle valgte kommunikasjonsmåter, eller du kan velge å sperre kun spesifikke måter (hvis du f.eks. bare trekker tilbake samtykke til SMS-markedsføringskommunikasjon, vil du ikke motta ytterligere meddelelser via SMS, men du kan fortsatt motta dem via e-post), via brukerprofilen du har opprettet på Nettstedet der det passer.

Du kan også trekke tilbake samtykke til Markedsføring (for meddelelser mottatt via e-post) ved å velge den aktuelle lenken nederst i hver markedsføringsmeddelelse.

Samtykke til Profilering utført av informasjonskapsler kan trekkes tilbake når som helst. Der du har gitt ditt samtykke i Profilering via en spesifikk avkrysningsrute, kan du trekke tilbake det samtykket ved å endre dine preferanser, når som helst, i brukerprofilen din opprettet på Nettstedet der det passer.

Du har når som helst rett til å utøve de rettigheter som er nedfelt i gjeldende lov ved å rette den relevante henvendelsen til vår Personvernavdeling på fysisk adresse oven og e-postadresse: privacy.sca@ferrero.com.

Hvis du har et uløst personvern- eller databrukproblem vi ikke bar behandlet tilfredsstillende, vennligst kontakt vår USA-baserte tredjeparts problemløsningsleverandør (kostnadsfritt) på https://feedbackform.truste.com/watchdog/request.

Avslutningsvis har du rett til å klage til Datainspektionen i Sverige eller til Datatilsynet i Norge hvis du mener vi har behandlet dine opplysninger på en måte som er i strid med loven.

 

Endringer

Denne Personvernerklæringen trådte i kraft 25. mai 2018. Sist endret: [dato]

Ferrero forbeholder seg retten til å endre, helt eller delvis, denne personvernerklæringen, eller bare oppdatere dens innhold, f.eks. som følge av endringer i gjeldende lov. Hvis Ferrero foretar vesentlige endringer, vil vi meddele dette med en meddelelse på dette nettstedet før endringen trer i kraft. Ferrero oppfordrer deg derfor til å lese denne personvernerklæringen jevnlig for å gjøre deg kjent med den seneste, oppdaterte versjonen av personvernopplysningen, slik at du til enhver tid kan være informert om hvordan Ferrero innhenter og bruker personopplysninger.

Del med andre hvis du liker det på