The vanillin in Nutella | Nutella Let's Talk Quality

הונילין של Nutella®

טעם זהה לזה המצוי באופן טבעי בתרמילי הוניל

ב- Nutella® אנו משתמשים בונילין סינטטי, ארומה שזהה לזו המצויה באופן טבעי בתרמיל הוניל. ייצור תרמילי הוניל אינו מספיק דיו לתת מענה לדרישה הגלובלית הגוברת. לכן, סקטור המזון עושה שימוש בונילין המופק באופן סינטטי. 

vanilline-nutella

המגע הסופי

אנו מתפעלים שיטת מינון אוטומטית ברמת דיוק גבוהה. צנצנת שגודלה 400 ג' של Nutella® מכילה 0.08 ג' ונילין: כמות קטנה מאוד אך מספקת להבליט ולאזן את הטעם והניחוח של Nutella®. הארומה הייחודית שלה משלימה את טעמי הרכיבים האחרים שבנוסחה, ומוסיפה את המגע הסופי למתכון, ובכך מבטיחה את הטעם המקורי של Nutella®.