מדיניות פרטיות

Ferrero TRADING LUX S.A. (להלן - "פררו", "אנחנו", או "אותנו") מכבדת את הפרטיות שלך ומתחייבת להגן על הפרטיות שלך במהלך ולאחר הביקור שלך  באתר זה, באתרים למכשירים ניידים הקשורים אליו ובכל מיקרו-אתרים (אשר אפשר שינוהלו על ידי צדדים שלישיים עבור פררו), שאפשר לגשת אליהם באמצעות אתרים אלה (כל אחד מאלה - "אתר" וביחד - ה"אתרים"). לעניין זה, Ferrero TRADING LUX S.A., אשר משרדה הרשום נמצא ב - L-2632 Findel, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B (מספר רישום B 60814) - פועלת כבעל מאגר מידע (data controller). מדיניות פרטיות זו (להלן - "מדיניות פרטיות") מגלה את נוהגינו בקשר לאיסוף מידע באמצעות האתרים ולשימוש שלנו במידע. מדיניות פרטיות זו חלה רק על מידע שנאסף באמצעות האתרים, ואינה חלה על מידע שנאסף באמצעות מקורות אחרים כלשהם, לרבות, בין השאר, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ובאתרים אחרים של צדדים שלישיים ובאתרים של רשתות חברתיות. אנו מיידעים אותך כי Ferrero TRADING LUX S.A. אינה אחראית לכל אתרים אחרים אשר מתוחזקים על ידי חברות אחרות של פררו אשר נמנות על קבוצת פררו. אם אינך מסכים לתנאים כלשהם של מדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מלהשתמש באתר/ים או למסור לנו כל מידע אישי.

 

איסוף של מידע אישי ולא אישי. אנו אוספים ומאחסנים מידע אישי מזהה מסוים אודותיך (היינו, מידע שעשוי לזהות אותך בדרך מסוימת; כגון הגיל שלך, השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, השם אותו רואים על המסך ו/או מידע כספי) ("מידע אישי מזהה") באמצעות האתר, רק כאשר אתה מעביר מידע זה לאתר מרצונך. אנו עשויים לבקש שתמסור מידע אישי מזהה במקרים מסוימים, לדוגמה, כאשר אתה עושה שימוש בטופס הזמנה של לקוח על מנת לרכוש מוצרים ושירותים אשר מוצעים על ידינו, מעביר אלינו הערות או שאלות, מבקש מידע, משתתף במבצעים לקידום מכירות, תחרויות, הגרלות (sweepstakes) או משתמש בתכונות או מאפיינים אחרים של אתר. פררו לא תאסוף מידע אישי מזהה מביקורך באתרים שלנו אם לא תמסור לנו את המידע מרצונך, מלבד פריטים מסוימים של מידע אישי מזהה אשר נאסף על ידי מערכות מידע ותוכנות אשר משמשות לצורך הפעלת האתר, אשר ההעברה שלו טבועה באופי השימוש בפרוטוקולים של תקשורת אינטרנט (לדוגמה, כתובות IP), ולא תדרוש ממך למסור מידע מעבר לנחוץ בכדי להשתתף בפעילויות באתרים שלנו. אם תבחר לא לספק לנו מידע אישי מזהה תוכל בכל זאת לגשת לאתר שלנו, אולם לא תוכל להשתתף במבצעים מסוימים של קידום מכירות, ליצור מאפייני התחברות על מנת להשתמש בתפקודים מסוימים באתר, להפעיל או להשתמש בשירות, לא תוכל למלא הזמנת רכישה ולא תוכל לקבל מידע על מוצרים.

 

עמודים מסוימים באתרים מאפשרים לך ליצור מאפייני התחברות על ידי הדפסת שם המשתמש שלך / מספר מזהה או כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה ומידע אחר, או על ידי שימוש באחת משיטות האימות של הרשתות החברתיות כגון Facebook, Google +, ו - Yahoo. אם תבחר ליצור מאפייני התחברות על ידי שימוש בחשבון שלך באחד מכלי האימות הזמינים ברשתות החברתיות, אתה מאשר לנו לגשת אל המידע שלך אשר נגיש לציבור או שהגדרת כנגיש לציבור (לדוגמה, שם, שם משתמש, תמונת פרופיל) ומידע שאתה "מרשה" לאתר לגשת אליו. על ידי אימות באמצעות אחת החלופות של הרשתות החברתיות, אתה מרשה לנו לקבל את המידע שלך שהוא בגדר מידע נגיש. אנו ממליצים בפניך לעיין במדיניות הפרטיות ובכל התנאים וההוראות, לגבי השיטה שתבחר להשתמש בה לצורך אימות.

 

זאת ועוד, כאשר אתה מתחבר לאתר, ישנו מידע אישי מזהה מסוים (לדוגמה, כתובת IP, העדפות רכישה, מאפייני פרופיל) אשר עשוי לכלול מזהים, שעשויים לאפשר לנו לשלוח מודעות מותאמות אישית אל המכשיר שלך, ביחד עם מידע טכני, שאינו מידע אישי מזהה שאינו מזהה אדם כלשהו ("מידע שאינו מידע אישי מזהה", לדוגמה, על סוג דפדפן האינטרנט) אשר עשוי להיאסף ולהיות מאוחסן באמצעות שימוש בטכנולוגיית "עוגיות" (Cookies). בנוסף לכך, צדדים אחרים, כגון שותפי פרסום וספקי שירותי ניתוח עשויים לאסוף מידע אודות הפעילות המקוונת שלך על פני זמן ובאתרים השונים, בהסכמה שלך. מידע זה מסייע לנו לעדכן את האתר על מנת שימשיך להיות מעניין למבקרים שלנו ועל מנת שהתכנים שלו יותאמו לתחומי העניין של המבקרים באתר. אתה יכול להגדיר את הדפדפן במחשב שלך כך שלא יאפשר יצירת עוגיות, או יתריע בפניך כאשר נשלחת עוגיה. אם אתה מנטרל את השימוש בעוגיות, לא נוכל לעשות אופטימיזציה של הביקור שלך באתר ויתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות ומאפיינים שונים באתר.

 

למידע נוסף אודות השימוש בעוגיות באתרים, נא עיין במדיניות העוגיות שלנו כאן.

 

שימוש במידע האישי המזהה שלך. כאשר אתה מוסר את המידע האישי המזהה שלך באתר, אנו נגביל את השימוש במידע האישי המזהה למטרות שלשמן נאסף בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. שימושים מוגבלים אחרים במידע האישי המזהה שלך עשויים לכלול:

 

 • תשובה לשאלות, הערות ובקשות שלך; על מנת לאפשר לך גישה לאזורים ולמאפיינים שונים של אתר; ועל מנת לעמוד אתך בקשר בנוגע לפעילויות שלך באתר.
 • על מנת למלא את הבקשות שלך.
 • חקירה של חשד לתרמית, הטרדה, איומים בפגיעה גופנית, או הפרות אחרות של כל חוק, כלל או תקנה, הכללים או המדיניות של אתר, או זכויות של צדדים שלישיים; או על מנת לחקור כל פעולה חשודה שאנו סבורים כי היא אינה ראויה.
 • במידה שתמסור לנו מידע כספי (כגון מספרי כרטיסי אשראי או חשבון בנק) בקשר לקניות או לשירותים המסחריים המוצעים באתר, אנו עשויים להשתמש במידע הכספי שתמסור לנו על מנת למלא את ההזמנה שלך.
 • לסייע לנו לפתח, לספק ולשפר את המוצרים, השירותים, התוכן והפרסום שלנו, בהסכמה שלך.
 • לשתף עם חברת אם, חברת בת וחברות קשורות שלנו, ולקדם שותפים אשר מעורבים ביצירה, הפקה, הספקה או תחזוקה של אתר, כפי שיידרש על מנת לבצע תפקידים בשמנו, בקשר לאתר (כגון ניהול האתר, ניהול מבצעי קידום או מאפיינים אחרים באתר, שיווק, ניתוח נתונים ושירות לקוחות). על מנת לשתף במידע זה, יתכן שנהיה חייבים להעביר את המידע האישי המזהה שלך אל מחוץ לרשות הריבונית המפורטת שלך (למדינות אשר אינן מספקות בהכרח רמה של הגנה על נתונים אישיים כפי שנדרש ברשות הריבונית שלך), ואתה מסכים להעברה כזו. שימוש או גילוי נוספים של מידע אישי מזהה על ידי צדדים אלה למטרות אחרות אינו מורשה.
 • לשתף במידע צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים שאנו משתמשים בהם כדי לבצע תפקידים מטעמנו בקשר לאתר (תפקידים אלה עשויים לכלול, בין היתר, מילוי הזמנות, הספקה של חבילות, משלוח דואר ודואר אלקטרוני, הסרת מידע חוזר מרשימות לקוחות, ניתוח נתונים והספקת סיוע בשיווק, עיבוד תשלומים בכרטיסי אשראי והספקת שירות לקוחות). לספקי שירותים שהם צדדים שלישיים אלה, אשר פועלים כמעבדי מידע עבור פררו, יש גישה למידע אישי מזהה הנחוץ לביצוע תפקידיהם, והם עשויים לאסוף ולאחסן אותו במסגרת ביצוע תפקידיהם, אך אינם רשאים להשתמש בו למטרות אחרות.
 • למטרות פנימיות שלנו כמו ביקורת, ניתוח נתונים ומחקר לשיפור מוצרינו, שירותינו והתקשורת עם הלקוחות.
 • למטרות אחרות כפי שגולו כאשר המידע האישי המזהה שלך נאסף, או כאמור בכל תנאים נוספים החלים על מאפיין מסוים באתר.
 • לגילויים הנדרשים לפי חוק, תקנה, או צו של בית משפט.
 • לצורך הליכים משפטיים או בקשר אליהם או כפי שנחוץ על מנת להוכיח, להגן, או לממש זכויות חוקיות.

 

 

מלבד כמפורט במדיניות זו, לא נמסור את הפרטים האישיים המזהים שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמה ספציפית שלך.

 

מטרות שיווק. אתה יכול לבחור האם ברצונך לקבל הודעות בנושאים שיווקיים מאתנו, ואתה יכול לשנות את העדפות הפרטיות שלך בכל זמן על ידי שתיתן לנו הודעה בכתב. אם תבחר לא לקבל כל הודעות בנושאי קידום מכירות מאתנו, אנו לא נשלח אליך הודעות או מסרים שהם באופן טהור לקידום מכירות ולא נשתף חברות אחרות במידע האישי שלך. אפשר עדיין שניצור עמך קשר לצרכים מנהליים, כגון אישור הזמנת רכישה או בקשר לבקשות נוספות שביקשת.

 

פרסום התנהגותי מקוון (יצירת פרופילים). באחדים מהעמודים באתרים שלנו אנו עשויים להשתמש ו/או לאפשר לשותפי פרסום שהם צדדים שלישיים לאסוף (אפילו באמצעות כלי מעקב באינטרנט כגון עוגיות) מידע מזהה אודות הפעילות שלך בעמודים אלה. מידע זה נאסף רק על יסוד הסכמה פרטנית מוקדמת שלך ועל מנת לשלוח אליך בעתיד פרסומות ממוקדות כאשר תבקר באתרים אחרים.

 

ניהול המידע האישי שלך. בידך מצויה השליטה האחרונה על המידע האישי המזהה שאנו אוספים ומשתמשים בו. תוכל תמיד לבחור לא לספק מידע אישי מזהה מסוים, אך עליך לזכור שבמקרה זה יתכן שלא תוכל להשתמש במאפיינים מסוימים המוצעים על ידי האתר, אם לא תמסור לנו את המידע האישי המזהה שלך (לדוגמה, לא נוכל למלא את הזמנת הרכישה שלך ללא מידע אישי מזהה מסוים). אם אתה מעוניין לאמת, לעדכן, לבטל או לתקן כל מידע אישי מזהה שלך שנאסף באמצעות אתר, נא צור עמנו קשר באמצעות הכתובת privacy@ferrero.com.

 

קישורים לאתרים אחרים. אתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים אשר אינם בבעלותנו ואינם מופעלים או מתוחזקים על ידי פררו. כאשר אתה עוזב אתר, עליך לשים לב ולקרוא את התנאים וההוראות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתר שתבקר בו. כמו כן עליך להעריך באופן עצמאי האם אתר כלשהו אשר נחזה או מתיימר להיות שלנו הוא אתר אמיתי (לרבות לגבי קישורים באמצעות הדואר האלקטרוני). על אף הקישורים שמופיעים באתר שלנו, אם לא נאמר במפורש אחרת, איננו יכולים לשלוט, להמליץ או לתת חסות לאתרים אלה, ואיננו קשורים אליהם או לתוכן, למוצרים, לשירותים, או למדיניות הפרטיות שלהם. הורדה של חומר מאתרים מסוימים עלולה להעמיד אותך בסיכון של הפרה של זכויות קניין רוחני, או של החדרת וירוסים למערכת המחשב שלך.

 

שיתוף במידע


האתרים של פררו אינם משתפים, מוכרים או מחכירים מידע אישי מזהה לחברות עצמאיות לשימושן הן, מבלי לתת לך אפשרות בחירה.

 

מידע אישי מזהה שאתה מספק לנו במהלך השימוש במאפייני האתר או במסגרת בקשה למוצר או לשירות באמצעות אתר זה, עשוי להיאסף ולהיות מאוחסן באחד או יותר ממאגרי הנתונים התאגידיים שלנו. אנו עשויים לשתף - בהסכמה מוקדמת שלך כאשר דבר זה נדרש על פי הדין החל - מידע אישי מזהה שאנו אוספים אודותיך, עם חברות אחרות במסגרת משפחת החברות או החברות הבנות של פררו. "משפחת החברות" שלנו פירושה, קבוצה של חברות אשר קשורות אלינו בבעלות או שליטה משותפת. אנו משתפים מידע בתוך "משפחה" זו כחלק מניהול העסקים הרגיל שלנו וכחלק מההצעה, באופן רגיל, של שירותים ומוצרים ללקוחות שלנו.

 

אתר זה עשוי לשתף מידע אישי מזהה עם קבלני משנה (לדוגמה, ספקי שירותי ענן). על קבלני המשנה חלה הגבלה שלא לעשות שימוש בנתונים אלה בכל דרך אחרת מלבד הספקת שירותים לפררו והם אינם רשאים לשתף או לחזור ולמכור נתונים אלה.

 

אפשר שנתוני המדידות לגבי אתר זה ישותפו עם אתרים אחרים של פררו או עם חברות בנות או צדדים קשורים. המידע שישותף יהיה מידע מצרפי ולא יכלול שום מידע אישי מזהה שלך.

 

אתר זה יגלה את המידע האישי המזהה שלך, ללא הודעה, רק אם יידרש לעשות כן על פי דין או על יסוד אמונה בתום לב שפעולה כזו נחוצה על מנת: (א) לקיים את הוראות החוק או לציית לצו שיפוטי שיומצא לפררו; (ב) להגן ולגונן על הזכויות או על הרכוש של פררו ושל אתר זה; או (ג) לפעול בנסיבות שהן בגדר חירום להגן על הביטחון האישי של המשתמשים של פררו, של אתרי האינטרנט שלה, או של הציבור.

 

הגנה על פרטיות של ילדים. פררו מתייחסת בכובד ראש להגנה על פרטיות של ילדים. אנו מפעילים את האתרים על פי כל הוראות החוקים החלים ברשות הריבונית אשר מפורטת להלן. איננו אוספים מידע אישי מזהה של אדם כלשהו שטרם הגיע לגיל הכשרות המשפטית, או כאשר הדבר מותר על פי דין, שגילו פחות מארבע עשרה (14) שנים. ילדים שגילם פחות מארבע עשרה (14) שנים חייבים לקבל הסכמה של הורה/ אפוטרופוס לפני שימסרו כל מידע אישי לאתר. אם בתהליך האיסוף נקבע שגילו של אדם נמוך מגיל זה, לא נשתמש או נשמור את המידע האישי שלו ללא הסכמה של ההורה/ אפוטרופוס שלו. עם זאת, ללא הסכמה כזו יתכן שהילד לא יוכל להשתתף בפעילויות מסוימות. הורה/ אפוטרופוס יכול לבדוק, למחוק, לשנות, או לסרב לאיסוף או שימוש נוספים במידע אישי של הילד שלו, על ידי יצירת קשר אתנו באמצעות אחת החלופות המפורטות בסעיף שכותרתו "ניהול המידע האישי שלך" (נא מסור את שם הילד, הכתובת וכתובת הדואר האלקטרוני).  

 

נוהגי אבטחה; שמירה. האבטחה של המידע האישי המזהה שלך חשובה לנו מאוד. הנהגנו נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים על מנת להגן על המידע שאנו אוספים. עם זאת, בשל אופיו הפתוח מטבעו של האינטרנט, איננו יכולים לערוב לכך שהתקשורת בינינו או המידע המאוחסן באתר או על השרתים שלנו יהיה חופשי לחלוטין מגישה לא מורשית של צדדים שלישיים, כגון פצחני מחשב (האקרים). השימוש שלך באתר הוא ראיה לנטילת סיכון זה על ידך. במידה המרבית המותרת לפי דין, אנו מתנערים מכל אחריות או חבות לכל נזקים (לרבות, בין השאר, כל אובדנים או נזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, או עונשיים או אחרים, מכל סוג, בין לפי חוזה (לרבות הפרת חוזה בתרמית), נזיקין (לרבות רשלנות), או בדרך אחרת) שעלולים להיגרם לך בשל כל אובדן, גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, או שינוי כל מידע שמסרת לאתר. אנו שומרים את המידע שאנו אוספים כל עוד שהוא נחוץ ורלוונטי למטרות האיסוף, אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת לפי דין.

 

הדין החל / סמכות שיפוט. כל העניינים אשר נוגעים לאתר ו/או למדיניות פרטיות זו יהיו כפופים לדין של לוקסמבורג, מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין שלה, ויתפרשו על פי דין זה. סמכות השיפוט הייחודית וסמכות השיפוט המקומית בכל הליכים משפטיים בקשר לאתר ו/או למדיניות פרטיות זו תהיה נתונה לבתי המשפט המתאימים המצויים בלוקסמבורג. איננו רוצים להתחייב או כי ישתמע שהאתרים או התוכן / חומרים באתרים מתאימים לשימוש מחוץ ללוקסמבורג. המידע אשר מפורט באתרים בנוגע לכל מוצרים או שירותים חל לגבי לוקסמבורג בלבד וייתכן שמוצרים ושירותים אלה לא יהיו זמינים בכל המקומות. אם אתה נמצא מחוץ ללוקסמבורג, אתה אחראי באופן בלעדי לציית לכל החוקים המקומיים החלים.  

 

העברה של נכסים. במהלך עסקינו, אנו עשויים לרכוש או למכור נכסים. אם גורם אחר ירכוש את פררו או את כל או עיקר נכסינו, ייתכן שמידע אישי מזהה ומידע שאינו מידע אישי מזהה שאספנו על המשתמשים באתרים יועבר לגוף כאמור. וכן, בכל הליכי פשיטת רגל או ארגון מחדש ביוזמתנו או נגדנו, מידע כזה עשוי להיחשב לנכס שלנו ולהיות מועבר או להימכר לצדדים שלישיים. כל העברה כזו תתבצע בתנאי שהנעבר יסכים שהתנאים של מדיניות פרטיות זו יחייבו אותו.    

עצמאות ההוראות. אם ייקבע או יוצהר שתנאי או הוראה מתנאי מדיניות פרטיות זו אינם בתוקף, אינם חוקיים או אינם אכיפים מכל סיבה לפי כל כלל שבדין או תקנת הציבור, אזי הוראה זו ככל שהיא לא תקפה או לא אכיפה תופרד מההוראות הנותרות שימשיכו לעמוד במלוא כוחן ותוקפן.


שינויים ועדכונים של מדיניות הפרטיות שלנו. פררו שומרת על זכותה לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל זמן ומבלי לתת לך הודעה מוקדמת. נא בדוק מזמן לזמן האם הוכנסו שינויים או עדכונים במדיניות הפרטיות שלנו, שיפורסמו במסגרת זו ויביאו לעדכון תאריך התוקף בעמוד הראשון של מדיניות הפרטיות אם ייעשו.

 

מידע ליצירת קשר. אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לאתרים או למדיניות פרטיות זו, תוכל להתקשר אתנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה: privacy@ferrero.com. עליך לציין מאיזו מדינה אתה כותב אלינו.

 

© 2015 Ferrero Group