Nutella®

PRIVACYBELEID

Datum van laatste wijziging: 17/02/2022.

FERRERO BV (hierna "FERRERO" of "Wij"), verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website (hierna de "Site") en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt met inachtneming van uw fundamentele rechten en vrijheden. FERRERO handelt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de "AVG").Wanneer u surft op de Site, informatie verstrekt of bestanden uploadt naar de Site, kan FERRERO informatie verzamelen en verwerken over u als natuurlijke persoon die u direct of indirect identificeert (hierna "Persoonsgegevens").FERRERO heeft daarom dit privacybeleid opgesteld, dat tot doel heeft u uit te leggen hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken (hierna het "Privacybeleid"). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens in de zin van de AVG. Bij wijze van voorbeeld: een verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wissen of vernietigen van gegevens, met inbegrip van een combinatie van twee of meer van deze activiteiten. Het Privacybeleid is enkel van toepassing op informatie die via de Site wordt verzameld en is niet van toepassing op informatie die via andere sites wordt verzameld, waaronder Facebook®, Twitter®, YouTube® of enige andere site of sociaal netwerk van derden.FERRERO verbindt zich ertoe te verzekeren dat elke verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met behulp van procedures, technische en elektronische middelen die de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens beschermen.1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?De verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens die op de Site in zijn Belgische versie worden verzameld, is FERRERO B.V. , met maatschappelijke zetel te Westbroek 58, 4822 ZW Breda, Nederland.FERRERO heeft een lokale functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, zijnde de heer Tiziano GIRAUDO.Voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met FERRERO via privacy.nl@ferrero.com2. Welke Persoonsgegevens verzamelt FERRERO?Wanneer u de Site gebruikt en, in het bijzonder, wanneer u informatie verstrekt en bestanden uploadt naar de Site om toegang te krijgen tot de diensten van de Site, kan FERRERO informatie verzamelen en verwerken over u als individu die u identificeert, hetzij rechtstreeks, hetzij met aanvullende informatie ("Persoonlijke informatie").Deze informatie kan door FERRERO worden verzameld zowel wanneer u ervoor kiest om ze te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer u diensten aanvraagt die door FERRERO op de Site worden aangeboden) als eenvoudigweg door het analyseren van uw gedrag op de Site.

 • 2.1. Persoonsgegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt  2.1.1. Wanneer u een account aanmaakt op de Site, wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land van verblijf en fysiek adres.  2.1.2. Daarnaast kunnen wij u vragen om ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken, met name in de volgende gevallen:
 • - Wanneer u formulieren invult om een account aan te maken of om toegang te krijgen tot onze diensten;
 • - Als u ons feedback wilt geven of ons uw vragen wilt sturen;
 • - Wanneer u informatie wenst te ontvangen over onze producten of diensten;
 • - Wanneer u deelneemt aan onze promotieactiviteiten, zoals spelletjes en wedstrijden;
 • - Wanneer u contact wenst op te nemen met onze klantendienst;
 • - Wanneer u toegang wenst tot andere delen of functies van de Site.2.1.3. Wanneer u aan promoties deelneemt, kan u gevraagd worden uw naam, voornaam, e-mailadres en leeftijd in te vullen om uw prijs te ontvangen.2.1.4. Om u te identificeren op een sociaal netwerk: Als de Site u toelaat om u te registreren via uw persoonlijk profiel op een sociaal netwerk (Social Login) met uw voorafgaande herroepbare toestemming, kunnen wij toegang krijgen tot dezelfde beperkte informatie die in dat profiel is opgenomen, zoals uw naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, interesses, contacten en foto's.2.2. Persoonlijke surfgegevensDe werking van de Site, zoals gebruikelijk voor elke website, impliceert het gebruik van software en computersystemen die informatie verzamelen over de gebruikers van de Site.Dit gebeurt automatisch wanneer gebruik wordt gemaakt van internetcommunicatieprotocollen.Hoewel FERRERO deze informatie niet verzamelt met het doel ze in verband te brengen met specifieke gebruikers, is het mogelijk dat deze gegevens, door hun aard en door verwerking en associatie met aanvullende informatie in het bezit van derden, de identificatie van de gebruiker mogelijk maken, hetzij rechtstreeks op basis van deze informatie, hetzij via het gebruik van andere verzamelde gegevens. Als zodanig moet deze informatie beschouwd worden als zijnde Persoonsgegevens.Deze gegevens zullen door FERRERO uitsluitend worden gebruikt voor anonieme statistische doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Site, zonder ze in verband te brengen met een gebruikersidentificatie, om de goede werking ervan te verzekeren en om eventuele gebreken en/of misbruiken van de Site op te sporen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van computermisdrijven tegen de Site.2.3. Persoonsgegevens in verband met gerichte reclame en cookiesOm ons in staat te stellen uw surfervaring op de Site te personaliseren, kan FERRERO ook gegevens verzamelen door het gebruik van cookies of andere tracking technologieën.Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die op uw computer, smartphone of ander toestel met internettoegang worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt.Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, waarvan sommige technisch noodzakelijk zijn om op de Site te surfen.Andere cookies stellen ons in staat u te herkennen en u zo een extra dienst te leveren: het verbeteren van uw surfcomfort, het beveiligen van uw verbinding of het aanpassen van de inhoud van een pagina aan uw interesses.Andere partijen, zoals onze reclamepartners en leveranciers van analyseservices, kunnen ook via cookies informatie verzamelen over uw online activiteiten terwijl u op de Site navigeert, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.De instellingen die u kiest kunnen invloed hebben op uw browse-ervaring en uw vermogen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt op elk moment uw voorkeuren met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen bij het surfen op onze site en in uw browser, door hier te klikken.Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Site en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u ons Cookiebeleid hier raadplegen.3. Wat zijn de doeleinden van de verwerking en de rechtsgrondslag?FERRERO heeft de intentie om uw Persoonsgegevens, verzameld via de Site, voor de volgende doeleinden te gebruiken:3.1. Om de antwoorden of diensten te leveren die u vraagt, inclusief om:

 • - het aanmaken van een rekening mogelijk te maken;
 • - informatie van FERRERO te ontvangen;
 • - om u waarschuwingen te sturen via push meldingen;
 • - om uw identiteit te verifiëren en u bij te staan indien u uw login/wachtwoord voor een van de registratiediensten van FERRERO verliest of vergeet;
 • - om u in staat te stellen een geregistreerd gebruikersprofiel aan te maken en te onderhouden,  om transacties en registraties te verwerken die u aanvraagt;
 • - om zo nodig contact met u op te nemen en op uw verzoeken en vragen te reageren, met inbegrip van e-mails;
 • - kaartbetalingen te verwerken en alle andere diensten te verlenen waarom u verzoekt;
 • - u nieuwsbrieven te sturen waarop u zich hebt geabonneerd (met uitsluitend informatie);
 • - bestellingen af te ronden en producten te leveren die u op de Site hebt gekocht en andere diensten te verlenen die u eventueel aanvraagt ("Dienstverlening").Voor de verwerking van gegevens voor deze doeleinden is geen toestemming vereist, aangezien een dergelijke verwerking noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren en derhalve voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van door u gevraagde maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (zie in deze zin artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG).Het is niet verplicht dat u uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden aan FERRERO verstrekt; indien u dit echter niet doet, zal FERRERO niet in staat zijn om de gerelateerde diensten aan u te verstrekken.3.2. Voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden, waaronder voor :- Om direct marketing uit te voeren, evenals onderzoek, marktstatistieken of enquêtes, via e-mail, SMS, pop-up banners, instant messaging, operator telefoongesprekken, officiële FERRERO sociale media pagina's, met betrekking tot FERRERO producten en diensten ("Marketing"), en om u aanbiedingen, promoties of andere informatie over onze goederen en diensten te sturen.De verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op uw toestemming.U bent nooit verplicht om FERRERO uw toestemming te geven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor deze doeleinden, en u zal geen gevolgen ondervinden indien u verkiest om deze toestemming niet te geven (behalve dan het niet kunnen ontvangen van verdere marketingcommunicatie van FERRERO).Elke gegeven toestemming kan ook later nog worden ingetrokken.- Door u rechtstreeks e-mailberichten te sturen over producten en diensten van FERRERO die identiek zijn aan of lijken op de producten en diensten die u eerder via de Site hebt aangevraagd ("Soft Spam").De verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op het rechtmatige belang van FERRERO om u directe e-mailcommunicatie te sturen over producten en diensten die door FERRERO worden aangeboden en die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u eerder op de Site hebt gekocht.U kunt dergelijke communicatie blokkeren, en u zult geen gevolgen ondervinden als u dat doet (behalve dat u geen verdere communicatie van FERRERO meer zult kunnen ontvangen), door bezwaar te maken tegen deze communicatie via de afmeldlink die onderaan al dergelijke communicatie wordt aangeboden.3.3. Om uw gebruikersprofiel (individuele en/of geaggregeerde profielen) op de Site te creëren, door informatie te verzamelen en te analyseren over de voorkeuren die u selecteert en de keuzes die u op de Site maakt, evenals uw algemene activiteiten op de Site, door gebruik te maken van profileringscookies ("Profilering").Deze informatie zal worden gebruikt om de diensten die via de Site worden aangeboden, waar mogelijk, te personaliseren volgens uw voorkeuren en keuzes, alsook om u informatie en advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses, om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, om u informatie te verschaffen over andere websites/diensten waarvan FERRERO denkt dat ze u kunnen interesseren.Alle algoritmen die bij deze verwerking zijn betrokken, worden regelmatig getest om een eerlijke verwerking te waarborgen en vooringenomenheid tegen te gaan.De verwerking voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, die wordt verzameld door middel van het cookie/contextueel bannerbeheerplatform en/of een specifiek selectievakje.U bent nooit verplicht om FERRERO toestemming te geven om uw Persoonsgegevens voor dit doel te gebruiken, en u zult geen gevolgen ondervinden als u ervoor kiest om dit niet te doen (anders dan het niet kunnen benutten van een grotere personalisatie van uw gebruikerservaring met betrekking tot de Site).Elke gegeven toestemming kan ook op een later tijdstip worden ingetrokken, hetzij door de instellingen op uw apparaat te wijzigen, hetzij door contact op te nemen met FERRERO via privacy.nl@ferrero.com.3.4. Om te voldoen aan wetten die FERRERO verplichten om bepaalde soorten Persoonsgegevens te verzamelen en/of verder te verwerken, met inbegrip van wedstrijdreglementen waarbij gebruikers deelnemen aan wedstrijden of prijzen op onze Site ("Conformiteit").Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt aan FERRERO, moet FERRERO deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wat het bewaren en meedelen van uw Persoonsgegevens aan officiële autoriteiten kan inhouden voor het naleven van fiscale, douane- of andere wettelijke verplichtingen.Voor de verwerking van gegevens voor dit doel is geen toestemming vereist, aangezien een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zie in die zin artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG).3.5. Om misbruik van de Site, of frauduleuze activiteiten die via de Site worden uitgevoerd ("Misbruik/Fraude") te voorkomen en op te sporen.De verwerking voor dit doel is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FERRERO met betrekking tot het voorkomen en opsporen van frauduleuze activiteiten of misbruik van de Site (voor mogelijks criminele doeleinden).3.6. Om onze dienstverlening te analyseren en verbeteren, de Site te verbeteren, de doeltreffendheid van de marketingactiviteiten en -diensten van FERRERO te evalueren, statistische en demografische analyses uit te voeren van de zakelijke klanten en de geregistreerde gebruikers van FERRERO ("Analyse").De verwerking voor dit doeleinde is gebaseerd op uw toestemming.Gebruikers zijn niet verplicht Persoonsgegevens te verstrekken om de openbare pagina's van de Site te bezoeken.Het verstrekken van Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is facultatief, maar het niet verstrekken van de vereiste gegevens (als zodanig aangegeven in het registratieformulier, indien van toepassing) kan ertoe leiden dat gebruikers hun registratie niet kunnen voltooien of geen gebruik kunnen maken van de bijbehorende diensten.4. Wordt uw Persoonlijke Informatie veilig bewaard?Alle Persoonsgegevens die door de Site worden verzameld en verwerkt, worden zodanig opgeslagen en verwerkt dat het risico van vernietiging, verlies (inclusief onopzettelijk verlies), ongeoorloofde toegang/gebruik of gebruik dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel van verzameling, zo klein mogelijk is.Dit wordt bereikt door de technische en organisatorische maatregelen die FERRERO heeft getroffen. Een gedetailleerde lijst van de maatregelen van FERRERO is hier beschikbaar.5. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke informatie?In het kader van haar activiteiten en voor de hierboven omschreven doeleinden kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende entiteiten ("Ontvangers"):

 • - Andere bedrijven van de FERRERO Groep voor interne administratieve doeleinden;
 • - Naar behoren aangestelde gegevensverwerkers die namens FERRERO en volgens haar instructies specifieke verwerkings- of ondersteunende diensten verlenen (bijv. gegevensopslag, verzending van berichten voor ons, hosting van websites, beheer van wedstrijden, consumentenservice, IT-diensten met betrekking tot de werking van de website, verzending van e-mails) en waarvan de volwassenheid op het gebied van gegevensbescherming door FERRERO is gecontroleerd voordat de vereiste gegevensverwerkingsovereenkomst werd gesloten;
 • - Geselecteerde personen die door FERRERO gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten die strikt verband houden met de levering van diensten via de Site (bijv. technisch onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken), die een geheimhoudingsplicht zijn aangegaan of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht (bijv. werknemers van FERRERO);
 • - Overheidsinstanties, -organen of -autoriteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of bindende maatregelen van dergelijke instanties, organen of autoriteiten. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.Persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt of overgedragen aan derden, behalve in het geval van buitengewone bedrijfstransacties, waarbij Persoonsgegevens kunnen worden toegewezen of overgedragen aan derde kopers/nemers of overnemers.6. Bewaartermijnen voor PersoonsgegevensIn principe bewaart FERRERO uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, afhankelijk van het doel waarvoor ze werden verzameld:

 • - Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het verlenen van diensten zullen door FERRERO worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om die doeleinden te bereiken. Informatie zal echter langer worden bewaard indien wij die nodig hebben om eventuele claims met betrekking tot de diensten te behandelen of om de belangen van FERRERO te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met de levering van diensten;

   
 • - Persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden worden door FERRERO bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming geeft tot het moment dat uw toestemming wordt ingetrokken.

   
 • Zodra de toestemming werd ingetrokken (of niet werd gegeven, na een verzoek tot hernieuwing), zullen de Persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden, hoewel ze nog steeds door FERRERO kunnen worden bewaard voor zover dit nodig is om de belangen van FERRERO te beschermen in verband met mogelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit dergelijke verwerking.

   
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Soft Spam worden door FERRERO bewaard vanaf het moment dat u ze aan FERRERO verstrekt tot het moment dat u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

   
 • Zodra u bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijke verwerking, zullen de Persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor dergelijke doeleinden, hoewel ze nog steeds kunnen worden bewaard door FERRERO, in het bijzonder in de mate dat dit nodig kan zijn om de belangen van FERRERO te beschermen in verband met een eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een dergelijke verwerking.

   
 • - Persoonsgegevens die worden verwerkt voor nalevingsdoeleinden worden door FERRERO bewaard gedurende de periode die wordt vereist door de specifieke wettelijke verplichtingen waarvoor de Persoonsgegevens werden verwerkt;

   
 • - Persoonsgegevens die worden verwerkt voor misbruik/fraudepreventie en analyse worden door FERRERO bewaard zolang als strikt noodzakelijk wordt geacht voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, maar in geen geval langer dan 5 jaar.

   
 • Aan het einde van deze perioden worden alle gegevens gewist of anoniem gemaakt, behalve die gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn langer te bewaren.7. Doorgifte van PersoonsgegevensUw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere landen van de Europese Unie, waar de lokalen of servers van FERRERO zich bevinden, of aan een van zijn leveranciers.Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten het grondgebied van de Europese Unie.In geval van overdracht buiten het grondgebied van de Europese Unie, zorgt FERRERO ervoor dat passende waarborgen worden aangenomen en toegepast in overeenstemming met hoofdstuk V van de AVG.8. KinderenFERRERO neemt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen ernstig. Wij beheren de Site in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten daarom de toestemming van hun ouders of voogd hebben voordat zij Persoonsgegevens verstrekken. Daarom raden wij aan dat een ouder of voogd elk kind jonger dan 16 jaar bijstaat en begeleidt dat van plan is op de Site te surfen of toegang te krijgen tot de diensten die door FERRERO worden aangeboden. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de Site en de diensten van FERRERO niet gebruiken. In het geval dat FERRERO zich ervan bewust wordt dat Persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar onopzettelijk werden verzameld, zal FERRERO dergelijke informatie onmiddellijk wissen.Indien ouders/voogden willen voorkomen dat een minderjarige toegang heeft tot de Site, zijn er programma's beschikbaar waarmee de toegang tot het internet of tot specifieke websites kan worden gecontroleerd.9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?Als betrokkene bij het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om op elk moment de volgende rechten uit te oefenen:

 • - Bevestiging te krijgen over het bestaan van uw Persoonsgegevens die door FERRERO worden verwerkt, er toegang toe te krijgen en er een kopie van te verkrijgen;
 • - Om uw Persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen of te corrigeren indien zij onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • - Te bekomen dat uw Persoonsgegevens worden gewist wanneer de verwerking ervan onnodig of onwettig is, uw Persoonsgegevens te anonimiseren of te verzoeken om beperking van de verwerking;
 • - Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op gronden die relevant zijn voor uw specifieke situatie, die naar uw mening FERRERO ervan zouden moeten weerhouden uw Persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken;
 • - Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclamemateriaal, directe verkoop, marktonderzoek of commerciële communicatie;
 • - Uw toestemming voor de verwerking (voor marketing- en profileringsdoeleinden) intrekken, indien uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking dient. Een dergelijke intrekking zal echter geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór uw intrekking heeft plaatsgevonden;
 • - De verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, hetzij omdat de verwerkte Persoonsgegevens onjuist zijn, hetzij omdat de verwerking onnodig of onwettig is, alsook in het geval dat u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • - Portabiliteit - u hebt het recht om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die u aan FERRERO hebt verstrekt in een machineleesbaar, gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, alsook om de overdracht van dergelijke Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
 • - Op interesse gebaseerde reclame uitschakelen. Wij werken samen met een derde partij om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u reclame aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses.Als u zich wilt afmelden voor deze op interesses gebaseerde reclame, gaat u naar https://preferences-mgr.truste.com of, als u in de Europese Unie woont, naar https://www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat u gewone (niet-gerichte) reclame zult blijven ontvangen.Wij wijzen u erop dat de meeste Persoonsgegevens die u aan FERRERO verstrekt op elk moment kunnen worden gewijzigd, met inbegrip van uw e-mailvoorkeuren, door toegang te krijgen tot uw gebruikersprofiel dat u desgevallend op de Site hebt aangemaakt.Wanneer u diensten aanvraagt via de Site, kunt u een of meer communicatiemiddelen selecteren (bijv. telefoon, SMS, e-mail, post, sociale media) om marketing- en reclameaanbiedingen van FERRERO te ontvangen. U kunt uw toestemming voor deze verwerking intrekken voor alle of enkele van de communicatiemiddelen (als u bijvoorbeeld alleen uw toestemming voor sms-berichten wilt intrekken, zult u geen verdere berichten per sms ontvangen, maar kunnen wij u wel berichten per e-mail blijven sturen). U kunt uw keuzes, indien van toepassing, beheren via uw gebruikersprofiel op de Site.U kunt uw toestemming voor marketingberichten (ontvangen via e-mail) ook intrekken door op de link te klikken die onderaan elk marketingbericht staat.Toestemming voor cookie-profilering kan te allen tijde worden ingetrokken. Wanneer toestemming voor profilering is gegeven via een specifiek selectievakje, kunt u deze toestemming intrekken door uw voorkeuren op elk gewenst moment te wijzigen in uw gebruikersprofiel dat op de Site is aangemaakt, indien van toepassing.U kunt te allen tijde uw rechten krachtens de toepasselijke regelgeving uitoefenen door uw verzoek te richten aan privacy.nl@ferrero.com.Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit ("Gegevensbeschermingsautoriteit ") https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ indien u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.10. Wijzigingen van dit PrivacybeleidDit Privacybeleid is op 25 mei 2018 in werking getreden en laatst gewijzigd op 17 februari 2022.FERRERO behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen, om de inhoud ervan bij te werken, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.FERRERO nodigt u uit het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de laatst bijgewerkte versie, om voortdurend op de hoogte te blijven van de manier waarop FERRERO uw Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.