Our sustainable commitments

Angajamentele noastre pentru sustenabilitate

La Nutella®, împreună cu partenerii noștri, ONG-uri și alte instituții, suntem dedicați selectării doar a acelor ingrediente de calitate care respectă angajamentele noastre privind o abordare sustenabilă, atât in plan social cât și de mediu.

Distribuie această pagină

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: Angajamentele noastre în materie de practici agricole sustenabile

Pentru a promova sustenabilitatea lanțului nostru de aprovizionare agricolă, am lansat, în cadrul F-ACTS, programele Ferrero Farming Values ​​(FFV), dedicate aprovizionării noastre cu principalele materii prime. Pentru fiecare materie primă utilizată este activat un program FFV specific, cu obiective clare, care se bazează pe trei piloni:
- dezvoltarea de proiecte și parteneriate dedicate;
- adoptarea de standarde și certificări;
- angajamentele instituționale și colective.
De fapt, având în vedere complexitatea gestionării lanțurilor internaționale de aprovizionare, recunoaștem că actorii individuali nu pot, doar prin forțe proprii, să transforme un lanț consolidat de aprovizionare și producție într-unul sustenabil.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Angajamentele noastre privind zahărul

canne-a-sucre-nutella

Sustenabilitatea zahărului din trestie de zahăr

Avem un obiectiv: să achiziționăm, până în 2020, tot zahărul nostru rafinat din trestie de zahăr de la furnizori certificați din punct de vedere al sustenabilității. Pentru a urmări acest obiectiv în mod eficient și în cel mai scurt timp posibil, am devenit membru al "Bonsucro Limited", o organizație internațională care promovează cultivarea sustenabilă a trestiei de zahăr, validată prin sisteme de certificare. În 2014, Bonsucro a acordat Grupului Ferrero primul premiu Leadership Award, pentru participarea sa activă în promovarea dezvoltării sectorului de cultivare sustenabilă a trestiei de zahăr. În plus, în 2015 am început un nou parteneriat cu Fairtrade, pentru furnizarea, între 2016 și 2019, a 20.000 de tone de trestie de zahăr certificată; aceasta va conduce la achiziționarea unei cantități semnificative de produse de la producătorii mici. În 2016, 47% din zahărul nostru din trestie de zahăr provenea din surse sustenabile, certificate în principal prin programul Bonsucro.

Angajamentele noastre privind uleiul de palmier

logo-rspo_3

Uleiul de palmier este certificat RSPO 100% ca ulei cu regim diferențiat (segregat).

Uleiul vegetal pe care îl folosim în Nutella este exclusiv ulei de palmier sustenabil și a cărui sursă de proveniență poate fi urmărită. Uleiul de palmier este certificat RSPO 100% ca ulei cu regim diferențiat (segregat), cel mai strict nivel de certificare, singura certificare care confirmă trasabilitatea integrală, de la plantații până la fabricile noastre. Obținerea certificării RSPO de către Ferrero a fost, de asemenea, apreciată de Richard Holland, directorul WWF Market Transformation Initiative.

Ferrero salută solicitarea Greenpeace privind creșterea transparenței lanțului de aprovizionare și este de acord că aceasta este o componentă esențială a unei aprovizionări sustenabile și a responsabilității în ceea ce privește lanțul de aprovizionare; gasiți aici lista completă a fabricilor de ulei de palmier de la care Ferrero se aprovizionează.

biodiversite3_1

Ce înseamnă ulei de palmier sustenabil pentru Nutella®?

Prin Ferrero Palm Oil Charter, ne întărim angajamentul efectiv de a produce ulei de palmier sustenabil, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere al mediului, cu exigențe care depășesc normele de certificare RSPO deja adoptate. Ferrero colaborează cu furnizorii săi pentru o nouă abordare, care va evita defrișările, dispariția speciilor, emisiile ridicate de gaze cu efect de seră și încălcarea drepturilor omului. Împreună cu TFT, un partener tehnic non-profit, lucrăm direct pe teren pentru a verifica implementarea în plantații și conformitatea cu criteriile sociale și de mediu definite de Ferrero Charter. La fiecare șase luni, publicăm situații actualizate. De asemenea, am devenit membru al Palm Oil Innovation Group, o inițiativă care vizează reformarea industriei uleiului de palmier, pe baza standardelor și angajamentelor RSPO. La aceste inițiative participă și 9 ONG-uri de mediu internaționale: participarea lor este dovada că nu resping uleiul de palmier, ci că lucrează împreună pentru a promova o producție sustenabilă a acestuia.

palmier-nutella_0

Greenpeace și WWF recunosc angajamentele noastre privind uleiul de palmier sustenabil

În raportul sau Palm Oil ScoreCard din 2016, Greenpeace identifică Ferrero, pe baza punctajului general, ca fiind una dintre cele două companii lider; în plus, dintre cei 14 producători mondiali de bunuri de larg consum analizați în studiu, compania noastră este singura capabilă să identifice sursa de producție pentru aproape 100% din cantitatea de ulei de palmier achiziționată. Mai mult decât atât, în raportul WWF Palm Oil Buyers's Scorecard, publicat în septembrie 2016, ni s-a acordat un punctaj de 9 puncte din 9, fiind recunoscuți, din cele 137 de companii globale evaluate în sondaj, ca una dintre companiile "pionier" în realizarea obiectivului final al industriei din punct de vedere al sustenabilității, potrivit căruia uleiul de palmier certificat ca sustenabil (și trasabil) să devină standardul pentru toate companiile.

foret-primaire-1

Fără defrișări

Pe parcursul întregului nostru lanț nostru de aprovizionare cu ulei de palmier, ne angajăm să protejăm pădurile cu valori ridicate de carbon, precum și turbăriile. Protejăm pădurile virgine, și nu numai pe acestea. Solicităm furnizorilor noștri să respecte biodiversitatea și habitatul natural al speciilor de animale, cum ar fi urangutanii. Testăm un sistem de verificare prin satelit în parteneriat cu Airbus Defense & Space, TFT și SarVision, pentru a ne asigura că furnizorii noștri respectă angajamentul nostru împotriva defrișărilor. Această tehnologie combină un radar de înaltă rezoluție și imagini optice pentru a verifica cu precizie plantațiile furnizoare și pădurile care le înconjoară. Partenerii noștri analizează evoluția peisajului și ne avertizează imediat de orice schimbare, permițându-ne astfel să identificăm plantațiile afectate, pentru a putea acționa, alături de furnizorii noștri.

relative-engagements-hommes_0

Uleiul nostru de palmier este și despre monitorizarea respectării drepturilor omului

Solicităm furnizorilor noștri să respecte drepturile muncitorilor și comunităților locale. Furnizorii noștri trebuie să garanteze că nu exploatează lucrătorii, că respectă orele de lucru și că încheie contracte de muncă. De asemenea, ei trebuie să respecte FPIC (Consimțământul liber, prealabil și informat), care garantează populației locale și comunităților indigene dreptul de a acorda sau de a refuza consimțământul pentru proiecte care ar putea afecta terenurile lor. Considerăm principiile directoare ale ONU pentru afaceri și drepturile omului ca referință pentru respectarea și urmărirea respectării drepturilor omului pe parcursul întregului lanț de aprovizionare și așteptăm ca partenerii noștri comerciali să facă același lucru.

Angajamentele noastre privind alunele de pădure

engagement-noisettes

Către un lanț de aprovizionare responsabil

Fiind unul dintre cei mai importanți jucători din lume în sectorul alunelor de pădure, intenționăm să atingem până în 2020 obiectivul de trasabilitate 100% a lanțului nostru de aprovizionare, cu scopul de a ne asigura că 100% dintre furnizorii noștri realizează producția alunelor de pădure cu respectarea:
- legislației naționale privind condițiile de muncă (să nu angajeze nici un lucrător cu vârsta sub limita stabilită de legislația locală).
- Codului etic Ferrero
- Codului Ferrero de conduită în afaceri
Trasabilitatea lanțului de aprovizionare cu alune de pădure Ferrero® constă în capacitatea de a urmări deplasarea lor în fiecare fază a procesului de producție și de a identifica originea lor, până la societatea agricolă care le-a cultivat. Acest instrument ne permite să avem o imagine clară a locației unde acestea sunt cultivate, a producției fermierilor de la care ne aprovizionăm  și a principalelor probleme cu care aceștia se confruntă, pentru a înțelege mai bine suportul tehnic de care ei au nevoie.

ferrero-farming-turkey

Programul FERRERO® FARMING TURKEY

Experiența pe care am câștigat-o în achiziția și cultivarea alunelor de pădure în întreaga lume ne ajută să standardizăm și să promovăm cele mai bune practici agricole. Întrucât Turcia este principalul producător de alune de pădure, cu sute de mii de livezi cu o dimensiune medie de numai 1-2 hectare, deținute de familii, în 2012 am creat programul "Ferrero® Farming Turkey” (FFT), implicând parteneri locali și internaționali. Programul are două obiective:
1. Creșterea producției și asigurarea unor standarde de calitate și siguranță ridicate ale materiei prime post-recoltare
2. Abordarea unor serie de probleme etice, sociale și de mediu
Pentru a atinge aceste obiective, o echipă de ingineri agronomi oferă asistență fermierilor din zonele cu culturi de aluni de pădure, oferind programe de formare privind bunele practici agricole (GAP). Mai mult, suntem implicați în creșterea gradului de conștientizare și a cunoștințelor oamenilor privind condițiile de muncă corespunzătoare, prin programe de formare de bune practici sociale: astăzi avem asistenți sociali dedicați acestui obiectiv în cadrul comunităților cultivatorilor de alune de pădure. Datorită acestui program FFT, am ajuns să contactăm peste 30.000 de fermieri. Începând cu anul 2012, am apelat la SCS, o companie lider mondial în certificări, pentru a dezvolta acțiuni concrete pe teren și pentru a efectua controale inopinate pe plantații, pentru a demonstra angajamentul producătorilor și respectarea de către aceștia a standardului de producție de alune de pădure FFT.

Angajamentele noastre privind cacaua

engagement-cacao_1

Către o exploatare sustenabilă de cacao

Plantațiile de cacao sunt situate în principal în țările în curs de dezvoltare. În condițiile unei cereri de cacao în continuă creștere, producătorii se confruntă cu dificultăți în satisfacerea acesteia, trebuind să facă față și problemelor de natură economică, socială și conexe. Ferrero® achiziționează peste 120.000 de tone de boabe de cacao în fiecare an. Pentru a proteja viitorul sectorului agroalimentar, prioritatea noastră nu este doar aceea de a procura cacao cu un standard ridicat de calitate, ci și, chiar mai important, de a îmbunătăți condițiile de viață ale familiilor agricultorilor din țările producătoare și de a le dezvolta competențe tehnice specifice.

producteur-cacao-nutella_0

Sprijinirea dezvoltării sociale și economice a agricultorilor

Angajamentul nostru nu se încheie odată cu achiziționarea celor mai bune boabe de cacao. Ne-am stabilit ținta ambițioasă de a ajunge până în 2020 la 100% cacao certificată sustenabil, pentru care colaborăm îndeaproape cu mai multe organisme de certificare (UTZ Certified, Rainforest Alliance și Fairtrade Certified TM).  Prin acest obiectiv ne propunem să îmbunătățim condițiile de trai ale familiilor cultivatorilor de cacao din țările producătoare, dezvoltându-le în același timp competențele tehnice. În anul 2016, am reușit să certificăm mai mult de 50% din cacaua noastră și continuăm să ne intensificăm eforturile pentru atingerea obiectivului în cel mai scurt timp posibil. Suntem, de asemenea, membri World Cocoa Foundation (WCC), care promovează o economie durabilă în comunitățile agricole ale cultivatorilor de cacao, prin dezvoltare socială și economică și prin gestionarea eficientă a mediului.

save-children-ferrero

Protecția și educarea copiilor

Ferrero are toleranță zero față de munca prestată de copii și se angajează să protejeze drepturile copiilor pe tot parcursul lanțului său de aprovizionare, așa cum este stipulat în Codul nostru de Conduită pentru Afaceri. Având în vedere interesul comun față de drepturile copiilor, Ferrero a lansat un parteneriat de succes cu Salvați Copiii. Proiectul a început în martie 2016 și vizează asigurarea protecției și educației pentru copiii care sunt victime ale exploatării copiilor prin muncă în fermele de cacao din Coasta de Fildeș, unde 1,2 milioane de copii sunt încă obligați să lucreze în condiții periculoase, uneori fiind forțați să părăsească școala sau neavând acces la educație.