Certified Cocoaground Tree | Nutella

CACAUA NOASTRĂ

Toată cacaua pe care o achiziționăm pentru Nutella® provine de la plantații Rainforest Alliance Certified.

Cultivatorii de cacao întâmpină diverse probleme economice și sociale, de aceea Ferrero s-a angajat în 2011 să ajungă să folosească, până in 2020, doar boabe de cacao 100% certificate, pentru a ajuta la îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora și pentru a încuraja practicile durabile. Prin folosirea de cacao din plantații Rainforest Alliance Certified ajutăm la îmbunătățirea condițiilor de trai al cultivatorilor și al familiilor acestora și la conservarea resurselor naturale și a biodiversității (află mai multe pe www.ra.org). Plantațiile certificate trebuie să îndeplinească criterii stricte pentru a asigura sustenabilitatea mediului, cea socială și economică. Certificarea și trasabilitatea reprezintă punctul de pornire pentru abordarea sustenabilă Ferrero, însă pentru a avea un impact efectiv sporit, nu ne limităm doar la certificare.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Susținerea fermierilor

Mare parte din cacaua din întreaga lume este produsă de fermieri mici, dintre care cei mai mulți locuiesc în Coasta de Azur și Ghana, de unde ne luăm cea mai mare parte din cacaua pe care o utilizăm. Aceste două țări produc mai mult de 60% din producția mondială de cacao. Acești fermieri se confruntă cu multiple probleme economice, sociale și de mediu, cum ar fi lipsa accesului la resurse, cunoștințe limitate de bune practici agricole și schimbările de climă.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

Prin implementarea programului Ferrero Farming Values Cocoa Programme, ne angajăm să-i susținem în adoptarea practicilor agricole sustenabile, menite să sporească productivitatea de cacao și diversificarea veniturilor lor. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora, precum și ale comunităților în care trăiesc. De asemenea, facem pași spre o susținere mai personalizată a fermierilor prin Planurile individuale de dezvoltare a fermelor, în vederea accentuării schimbării pozitive.

bitmap-copy-52x

Expertiza înseamnă dezvoltare

Și credem cu tărie în acest lucru. De aceea, în cadrul Farmer Field Schools oferim cultivatorilor cursuri despre cele mai bune practici agricole, sociale și de mediu. Creăm cultivatorilor premisele pentru a pune în practică aceste cunoștințe prin accesul la răsaduri, îngrășăminte și finanțare, cu scopul de a le îmbunătăți nu doar recoltele ci și standardul de viață. Între septembrie 2018 și august 2019 am oferit cursuri pentru peste 90 000 de cultivatori și am distribuit peste 1,6 miloane de răsaduri de cacao.

Vocea cultivatorilor

Înainte produceam 450 de kilograme de cacao pe an. Acum, de când am început aplicarea unor bune practici agricole iar plantația mea este bine întreținută, recolta a crescut. Cunoștințele acumulate mi-au permis recolte duble, ceea ce mi-a adus peste 300 000 franci CFA în plus în acest an.

bitmap-copy-72x

zice Mamboye Célestin, unul dintre mulții cultivatori de cacao care au participat la cursurile agricole organizate de partenerul Ferrero, ECOOKIM.

ECOOKIM este un sindicat reprezentând 22 500 de fermieri din Coasta de Fildeș. Între septembrie 2018 și august 2019, ne-am aprovizionat cu boabe de cacao de la nouă din cooperativele sale iar mai mult de 12 000 de cultivatori au urmat cursurile din cadrul școlilor noastre Farmer Field Schools. Datorită acestor eforturi, acești cultivatori au înregistrat o creștere a recoltelor de cacao și a veniturilor.

Protecția drepturilor copiilor

Ferrero s-a angajat să promoveze drepturile copiilor. Pentru copiii din lanțul nostru de aprovizionare cu cacao aceasta înseamnă luarea de măsuri pentru combaterea muncii prestate de copii și îmbunătățirea accesului acestora la educație și la nevoile de bază, precum apă, igienă și hrană de calitate. Sensibilizăm fermierii cu privire la drepturile copiilor și implementăm sisteme care să identifice și să remedieze cazurile de muncă prestată de copii, numite și sisteme CLMRS (Child Labour Monitorind and Remediation System). Remedierea poate varia de la susținere individualizată acordată copiilor și părinților, la programe mai largi de dezvoltare comunitară centrate pe copii, și care să îi protejeze pe copii, să întărească infrastructura educațională și să promoveze libertatea femeilor.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

De asemenea, susținem activ ințiativele care au un scop mai larg decât simplul nostru lanț de aprovizionare. De exemplu, din 2008 suntem membru al International Cacao Initiative, o platformă cu mai multe părți interesate, care și-a propus să asigure un viitor mai bun pentru copii și să elimine munca prestată de copii.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Mergând înainte

Ferrero și-a luat în 2011 un angajament hotărât ca până în 2020 să ajungă să se aprovizioneze, în mod responsabil, doar cu boabe de cacao 100% certificate, iar pe parcusul anilor a început, de asemenea, implementarea unor măsuri complementare certificării. În plus, suntem membri fondatori ai unei importante inițiative colective:

- Cocoa & Forests Initiative (2017), care își propune să pună capăt defrișărilor și promovează producția sustenabilă de cacao. 

Pentru a reliefa ambiția noastră pentru o industrie de cacao benefică atât pentru oameni cât și pentru natură și dedicarea noastră pentru transformarea acestui deziderat în realitate prin utilizarea unei aprovizionări responsabile cu cacao, am creat Cocoa Charter. Carta subliniază angajamentul nostru pe termen lung iar Planul nostru de acțiune reflectă modalitățile de implementare prin care care urmărim realizarea acestuia.

nutella-cocoa2x

Suportul nostru permanent pentru un sistem agroforestier

Îi încurajăm pe cultivatorii de cacao să-și diversifice plantațiile prin combinarea cultivării arborilor de cacao cu cultivarea fructelor sau legumelor - pentru consumul domestic sau pentru vânzarea în piețele locale, sau cu creșterea copacilor pentru cherestea, care oferă umbră vlăstarilor de arbori de cacao. Astfel de sisteme au o contribuție semnificativă la protejarea mediului și menținerea biodiversității.

Între septembrie 2018 și august 2019, Ferrero a contribuit la dezvoltarea a mai mult de 15.000 ha de plantații agroforestiere iar până în 2022 ne propunem să plantăm 2,9 milioane de copaci, ca parte a proiectelor agroforestiere pe care le susținem.

bitmap-copy-6@2x

Știați că?

Sistemul agroforestier este un sistem dinamic și ecologic de management al resurselor care, prin integrarea copacilor în plantații, diversifică și susține producția, ducând la beneficii sociale, economice și de mediu crescute. Sistemul agroforestier este esențial pentru cultivatorii mici întrucât le permite să-și îmbunătățească resursele alimentare, veniturile și sănătatea. Sistemul agroforestier ajută, de asemenea, la combaterea schimbărilor climatice.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Îmbunătățim programul nostru de sustenabilitate

Mergând înainte, vom continua să lucrăm pentru consolidarea programului nostru de sustenabilitate în ceea ce privește cacaua, urmărind un impact pozitiv și de durată asupra lanțului de aprovizionare cu cacao. Vom face acest lucru pe trei piloni conectați îndeaproape și care se susțin reciproc:

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale fermierilor și ale comunităților acestora

2. Protejarea drepturilor copiilor

3. Ocrotirea capitalului natural

O importantă piatră de temelie a programului este trasabilitatea până la nivelul fermierilor care furnizează cacaua pe care o utilizăm la Nutella®.

Dacă-ți place, distribuie